aktuality

 

Výsledky 11. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017 

Vítězné firmy 11. ročníku soutěže NVS roku 2017 dekorované na slavnostním shromáždění při příležitosti oslav Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze 1 konané dne 3. října 2018:

Vítězem v kategorii firem s počtem zaměstnanců do 300 se pro letošní rok stala firma XELLA CZ s.r.o. Xella u nás zastupuje jak značky pórobetonu YTONG a HEBEL, tak i výrobu sádrovláknitých desek. Soutěžní porota přihlédla k tomu, že výrobky značky YTONG jsou na našem trhu velmi dobře známé a oblíbené, představují synonymum mezinárodního stylu, který je moderní a inovativní. Roční objem stavebního materiálu YTONG v ČR dosahuje téměř 1 mil. m3 a zaměstnává bezmála 300 pracovníků ve třech výrobních závodech. Díky tomu zaujímá společnost Xella CZ, s.r.o. na českém trhu s pórobetonem vedoucí pozici. Bílý pórobeton Ytong patří mezi nejčistší a hygienicky nejpříznivější stavební materiály pro použití v bytových nebo občanských stavbách. Přírodní složení je zárukou zdravotní a hygienické nezávadnosti. Tvárnice Ytong se vyrábí z čistých přírodních surovin.

V kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 300 se pro letošní rok stala vítězem firma Lasselsberger a.s. Firma letos pod značkou RAKO slaví 135 let od svého založení, výrobní kapacita na výrobu keramických obkladů je 28 mil. m2, prodej za rok 2017 činil 27 mil. m2 a stěžejní výrobní závody jsou v Rakovníku na výrobu keramických obkladaček a v Chlumčanech na výrobu keramických dlaždic. Firma letos úspěšně dokončila a uvedla do provozu novou velkoformátovou linku na keramickou dlažbu v závodě Chlumčany u Přeštic. Tato investice ve výši cca 800 mil Kč je další ukázkou nástupu „Stavebního průmyslu 4.0 a digitalizace“ do výroby stavebnin v ČR.

 

Ceny z rukou Ing. Miloslava Maška, CSc. generálního ředitele Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Ing. Jiřího Koliby, poradce náměstka ministryně průmyslu a obchodu převzali za firmu Xella CZ s.r.o. generální ředitel Ing. Peter Markovič a za firmu Lasselsberger a.s. výrobně technický ředitel společnosti, Ing. Václav Růžička a ekonomický ředitel, Ing. Vladimír Buzický.

 

Zeitgeist Asset Management rozšíří v Praze nabídku nájemního bydlení o 153 bytů s pronajímatelnou plochou více než 10 000 m2

 

Zeitgeist Asset Management, společnost zabývající se developerskou činností a správou nemovitostí pro soukromé a institucionální investory, rozšíří v Praze nabídku nájemního bydlení o více než 150 bytů. Ty vzniknou v atraktivních pražských lokalitách v rámci pěti rezidenčních domů, nově zakoupených pro německý penzijní fond. Nájemní bydlení se kvůli současným vysokým cenám nemovitostí stává už i v Česku vyhledávanou alternativou k vlastnickému bydlení. Zeitgeist proto plánuje nabídku nájemního bydlení v hlavním městě dále rozšiřovat.

 

Z pěti nově zakoupených budov, o pronajímatelné ploše 10 215 m2, jsou dvě v Praze 1 (Opletalova 41, U Půjčovny 2), další pak v Praze 2 (Myslíkova 8), Praze 3 (Jeronýmova 10) a Praze 5 (Kotevní 3). Všechny plánuje společnost Zeitgeist Asset Management zrekonstruovat a vytvořit v nich celkem 153 nájemních bytů, čímž dvojnásobně navýší své stávající portfolio dosud čítající 150 jednotek. „Nájemní bydlení v Praze skýtá obrovský potenciál, a proto chceme podobným tempem pokračovat i v následujících letech. Naším cílem je do roku 2020 vybudovat portfolio o objemu více než 500 nájemních bytů,“ uvádí Peter Noack, spoluzakladatel a jednatel společnosti Zeitgeist Asset Management.

 

Česká republika patří z dlouhodobého hlediska k zemím s nejnižším procentuálním zastoupením nájemního bydlení v rámci Evropské unie: v současnosti dosahuje pouhých 22 % na trhu rezidenčních nemovitostí. Tento trend se však začíná postupně měnit. Kvůli výraznému zvyšování cen bytů, za nímž stojí nedostatečná výstavba, zdlouhavost stavebního řízení a povolovacích předpisů i omezené množství pozemků, začíná zájem Čechů o bydlení v nájmu stoupat. Do budoucna tak lze v tuzemsku očekávat odklon od dnes tak populárního bydlení v osobním vlastnictví, a to i kvůli plánovanému zpřísňování podmínek pro poskytování hypoték.

 

„V důsledku některých regulačních změn v příštích letech si zejména mladé rodiny nebudou moci dovolit koupit vlastní byt. Očekáváme proto v tomto segmentu výrazný nárůst poptávky. Naším cílem je vytvořit širokou nabídku nájemních bytů napříč lokalitami a různými standardy tak, abychom dokázali uspokojit všechny potenciální zájemce,“ doplňuje Peter Noack.

 

 

Central Group se představí jako generální partner českých měst na prestižním veletrhu Expo Real v Mnichově

Největší rezidenční stavitel v ČR se stal generálním partnerem společné expozice Czech Cities & Regions, která se představí od 8. do 10. října na mnichovském veletrhu Expo Real. Společnost Central Group na veletrhu představí zejména unikátní projekt architekta Josefa Pleskota Rezidence Park Kavčí Hory. Ten vzešel vítězně z architektonické soutěže, kterou společnost vyhlásila ve spolupráci s IPR Praha. Model projektu návštěvníkům veletrhu přiblíží revitalizaci zanedbaného brownfieldu, který se dnes nachází v blízkosti metra Pankrác a Centrálního parku. Na veletrhu Expo Real tak bude Central Group jediným reprezentantem pražského developmentu.

Business Directorem pro IVECO Česká republika, Slovensko a Rumunsko byl jmenován Vincenzo Nicolo

 

Business Directorem pro Iveco Czech Republic, a. s. a Iveco Slovakia s.r.o. byl jmenován pan Vincenzo Nicolò,který o tyto dvě země rozšíří svou stávající odpovědnost za Rumunsko.

 

Nicolò nastoupil na pozici Business Directora po 4 letech ve funkci Directora pro Iveco Rumunsko a Bulharsko, zároveň s pozicí Generálního manažera prvního východoevropského IVECO DoP (dealer vlastněný společností IVECO), IVECO TRUCK SEVICES. Předtím strávil 2 roky v ředitelské funkci pro segment ojetých vozidel v Rumunsku, kde založil první OK TRUCK Center ve východní Evropě s cílem začlenit přímé aktivity do zemí východní Evropy. Do roku 2011 zastával mnohé pozice na italském trhu, začínal jako Area Sales Manager, poté byl ve funkci Key Account Managera pro celou zemi. Nicolò studoval mechanické inženýrství a robotiku na Polytechnické univerzitě v Turíně. Přináší s sebou široké znalosti. Společnost Iveco zná velmi dobře, včetně její produktové řady i péče o zákazníky, a to díky dlouholeté blízké spolupráci s týmem Iveco a jeho dealerskou sítí. Ke svému jmenování se Nicolò vyjádřil slovy: "Těším se na úzkou spolupráci s dealerskou sítí v obou zemích, jak v Česku, tak na Slovensku. Stejnou, jakou jsem již navázal v Rumunsku, tedy s cílem maximalizovat veškeré příležitosti pro obě strany v nadcházejících letech. Mou hlavní prioritou je spokojenost koncových zákazníků a další rozšiřování úrovně našich služeb. Celé naše produktové portfolio lze přizpůsobit potřebám zákazníka, od specializovaných vozidel X-WAY po úplnou řadu Natural Power, lídra v udržitelné dopravě."


 

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2017  

V letošním roce bude uspořádán již 11. ročník soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN roku 2017. Vyhlašovateli jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, ÚRS PRAHA, a.s, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Mediálními partnery soutěže jsou časopis Stavebnictví /hlavní/ a časopisy Build Info a Materiály pro stavbu, magazín Skypaper a portály TZB-info a iMateriály.

Hlavním posláním soutěže je prezentovat důležitou složku stavebnictví - výrobu stavebních hmot a materiálů. Má zviditelnit a prezentovat výrobní firmy, provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice, jejich progresivní a kvalitní výrobky pro stavebnictví a ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba stavebnin je ohleduplná k životnímu prostředí, šetrná a přitom moderní a energeticky úsporná a přináší na trh nové, esteticky i technicky dokonalejší výrobky.  Prezentace letošního ročníku soutěže se uskutečnila dne 12. 4. 2017 na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu za účasti vyhlašovatelů, poroty a mediálních partnerů.  Soutěž je již několik let součástí akcí pořádaných při příležitosti Dnů stavitelství a architektury. Vyhodnocení firem nominovaných do závěrečného kola soutěže se uskuteční při slavnostním vyhlášení výsledků v září 2018. Výsledky soutěže budou následně prezentovány v říjnu 2018 při slavnostním setkání v rámci vrcholné akce Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze, kde vítězové v každé kategorii převezmou ocenění - diplom za první místo.

Podmínky soutěže

1. Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působící na území České republiky, jejichž výrobní zařízení splňují současné trendy moderní průmyslové výroby.

2. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích podle velikosti firmy: výrobní závody s počtem zaměstnanců nad 200 pracovníků, firmy, provozy a podnikatelé s počtem zaměstnanců pod 200 pracovníků.  Jednotlivé kategorie budou oceněny samostatně.

3. Svoji účast potvrdí firma na vyplněné přihlášce, včetně všech požadovaných kritérií, případně s dalšími rozhodnými skutečnostmi na zvláštní příloze.

4. Účastnický poplatek činí 15 000 Kč + DPH.

5. Přihláška a poplatek budou zaslány do 29. 6. 2018 na adresu ÚRS PRAHA, a.s.

 

Kritéria soutěže

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot budou posuzovány zejména podle následujících kritérií:

1. dosahovaná kvalita výroby

2. energetická náročnost výroby

3. ekonomická úspěšnost, pozice na trhu

4. zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství

5. investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech

6. dosažená produktivita a zaměstnanost

7. moderní inovované výrobky a technologie pro stavby a opravy

Vyhodnocení soutěže

1. Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže s případnými přílohami, porovnání s vypsanými soutěžními kritérii a vyhodnocení soutěže provede
hodnotitelská porota složená z vypisovatelů. Jednání poroty svolává a vede její zvolený předseda.

2. Hodnotitelská porota při své činnosti je povinna dodržovat stanovená kritéria soutěže.

3. Z přihlášených firem vybere porota do užší nominace maximálně 10 firem v každé kategorii. Nominovaní obdrží při Slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v září 2018 diplom NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2017. Rovněž bude udělena Cena hlavního mediálního partnera - časopisu Stavebnictví, cena poroty, cena MPO, cena ÚRS PRAHA a cena SPS v ČR.

4. Z nominovaných firem bude vyhlášen vítěz v každé kategorii, který se účastní slavnostního setkání v Betlémské kapli v říjnu 2018.

5. Porota má právo počet vyhodnocených firem s odůvodněním snížit, rozšířit, eventuálně navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí poroty je konečné.

Bližší informace

Informace o této soutěži včetně příslušné dokumentace vám poskytne organizátor této soutěže ÚRS PRAHA a.s., Pražská 1279/18; 102 00 Praha 10 - Hostivař, soutezNVS@urspraha.cz  nebo je naleznete na stránkách www.urspraha-stavebnictvi.cz/nejlepsi-vyrobce-stavebnin

 

 


 

 

ELKO EP uzavřelo v UAE (Spojených Arabských Emirátech) strategickou fúzi

Na jaře tohoto roku uzavřela Společnost ELKO EP  významný kontrakt s emirátskou společností SMKA Electric, který by měl pro českého výrobce chytrých řešení v následujících třech letech představovat nové zakázky za více než 400 milionů Kč. SMKA Electric patří do skupiny Al Naboodah, která se řadí mezi jeden z největších a nejbohatších konglomerátů Spojených arabských emirátů. Za dobu své 60leté existence se rozrostla na 16 000 zaměstnanců a prostřednictvím více než 15 firem působí v oborech elektrotechniky, auto-moto (dovozce Audi, Pequeot, Harley Davidson či Peguot), logistiky (catering pro leteckou společnost Emirates nebo Turkish Airlines) nebo reality. V roce 2017 dosáhl obrat celé skupiny více než 17 miliard USD. ELKO EP navázalo na již minulou vzájemnou spolupráci právě s divizí elektro, která má v oblasti GULF zálivu velmi dobré postavení a za 40 let více realizovala nespočet zakázek. SMKA se zaměřuje jak na průmyslové, tak i rezidentní projekty elektroinstalací, výškových budov, veřejných projektů a samozřejmě také GAS/OIL zakázek.

"Je pro nás podstatné, že je naše země velmi progresivní a rychle se vyvíjí jak ekonomicky, tak technologicky. V České republice se aktuálně snažíme více proniknout do oblastí, kde zatím nejsme úplně prezentováni, jako třeba IoT. Proto od spolupráce s ELKO EP očekáváme průnik do nových segmentů trhu, GRMS, IoT, automatizace, o to se aktuálně země Arabských emirátů obecně snaží všechny. Zajímají nás nejen domácí automatizace, ale také řešení pro chytrá  města, hotelová řešení a systémy." komentoval nadcházející spolupráci Krishna Pillai, generální manažer společnosti SMKA Electric LLC. "Každá spolupráce s velkou zahraniční firmou je pro nás vítaná. Jsme na Middle East aktivní již několik let, avšak není vždy jednoduché rychle prorazit. Emiráty se dramaticky rozšiřují - nejen díky připravovanému EXPO 2020, ale díky neustále se zvyšující poptávce. Proto není dostatek času pro budování vlastní infrastruktury. Spolu s SMKA máme za sebou několik konkrétních projektů, na dalších pracujeme, budujeme společné showroomy a další významné kroky nás v budoucnu teprve čekají." vyjádřil se k nově nastolené spolupráci Jiří Konečný, generální ředitel společnosti ELKO EP.  


 

Přihlášky do soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" - termín prodloužen do 20. dubna 2018  na

htpps://druhotnasurovina.mpo.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení

 

13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ.

 

Společná témata: KOMFORT BYDLENÍ a KOMFORT VYTÁPĚNÍ.

Veletrhy se konají souběžně na Výstavišti Praha - Holešovice v termínu 1. - 4. 2. 2018.

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2018 - nekompromisně s dobou

 

Čtyři výstavní dny budou nabité vším, co s dřevem a kvalitními dřevostavbami souvisí.

 

Veletrh Moderní vytápění 2018 je již tradičně zaměřený na nejnovější technologie. Stále rostoucí počet vystavovatelů nabízí klasické zdroje v modernizovaném pojetí a alternativní zdroje nahrazující klasiku a možnostmi kombinací a vzájemného spřažení. Již od roku 2020 vejdou v platnost přísnější ekologické normy ve stavebnictví. Bude možné stavět budovy pouze s tzv. téměř nulovou spotřebou energie anebo domy pasivní. Toto rozhodnutí znamená i výzvu v mnoha směrech ve vytápění budov. Volba spotřebičů pro téměř nulový či pasivní dům už nebude jen otázkou maximálního výkonu při minimálních nákladech, ale optimálního výkonu, flexibility a kompatibility s ostatními složkami inteligentního domu. Řadu atraktivních novinek nabídnou firmy zvučných jmen, zastupujících široké spektrum technologických směrů. Mezi početnými novinkami pak uvidíte například Vitoligno 100-S - kompaktní zplyňovací kotel na kusové dřevo hodící se jak pro monovalentní, tak bivalentní provoz; AquaMaster 90 Inverter - unikátní tepelné čerpadlo zeměvoda s EVI kompresorem a s modulací topného výkonu od 7 do 48 kW; tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE F2040-6 pro použití v rodinných domech a menších komerčních budovách (s tepelnou ztrátou 2-6 kW); krbová kamna Pinerolo - moderní dvouplášťová konvekční krbová kamna s vysokou účinností a akumulací do kamene a ovládáním přívodu spalovacího vzduchu systémem Easy control; peletová kamna HSP 6 s výměníkem spojující v sobě pocit klasického rodinného krbu a schopnost vytápět celý dům s automatickou regulací teploty a možností ovládání chytrým telefonem.

Veletrh se ponese v duchu aktuálních témat Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace. Kromě poradenství a přednášek k těmto tématům (EkoWATT, Státní fond životního prostředí ČR), si návštěvníci budou moci vybrat i z celé řady dalších, například: Vytápění a větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT), Možnosti využití fotovoltaiky v bytových domech (Česká fotovoltaická asociace, z. s.) či Individuálně stavěná topidla v tradičním i moderním bydlení (Cech kamnářů ČR) a mnoho dalších.

 


RAKO se prezentuje v pražské Pasáži českého designu

Cestu středem Prahy si nově zpestříte v Pasáži českého designu. Návštěvníky tohoto originálního výstavního prostoru osloví i RAKO – jako jedna z nejstarších a nejvýznamnějších značek českého průmyslu tady nemůže chybět. Pasáž českého designu, kterou denně prochází tisíce lidí, spojuje vedle budovy České národní banky Senovážné náměstí s ulicí Na Příkopě.

Cílem expozice je zpomalit procházející, přiblížit jim český design, nabídnout možnost seznámit se s konkrétními produkty, a zároveň dát návštěvníkům možnost popřemýšlet nad propojením funkčnosti a estetické stránky výrobků, vnímat krásu tvarů, materiálů a barev.

Prezentaci značky RAKO naleznete v Pasáži České národní banky po celý rok 2018, kdy RAKO slaví 135. výročí! 

 Kromě RAKO najdete v Pasáži českého designu také značky TON, Tonak, Baťa, Prim, Moser, Plzeňský Prazdroj a další. Více na www.pasazdesignu.cz.

 

 

Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena vládou

 

 

 

Dne 25. září 2017 vláda ČR svým usnesením č. 682 schválila Koncepci zavádění metody BIM v České republice. Materiál Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto gestor pro zavádění BIM v ČR, a to ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM a Státním fondem dopravní infrastruktury. Dokument byl předložen na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. BIM (Informační modelování staveb) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci systému BIM vzniká digitální vícerozměrný model stavby (tzv. BIM model), obsahující geometrické a popisné informace, který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, provedení, provozování a vzájemné propojení těchto etap.  Trend zavádění metody BIM ve vyspělých ekonomikách potvrdilo i setkání se zástupci jednotlivých států na zasedání EU BIM Task Group. Tato pracovní skupina na evropské úrovni v polovině letošního roku vydala Příručku pro zavádění BIM evropským veřejným sektorem, na jejímž vzniku se Ministerstvo průmyslu a obchodu podílelo. Příručka mj. předpokládá, že digitalizace stavebnictví s využitím metody BIM povede do roku 2025 k ročním celosvětovým nákladovým úsporám ve výši 13 - 21 % v etapách stavebního projektu (od vzniku záměru přes návrh a realizaci stavby) a ve výši 10 - 17 % v provozní fázi stavby. České stavebnictví má zatím nízkou úroveň digitalizace, proto u nás očekáváme vyšší úspory, a to kolem 20 % nákladů za celý životní cyklus stavby. Koncepce zavádění metody BIM v ČR nastiňuje stav používání BIM v Evropě a v českém prostředí, uvádí klíčová témata týkající se oblasti BIM, která je nutno řešit a obsahuje Plán postupného zavádění BIM v ČR v letech 2018 - 2027 včetně doporučených opatření, aby tato metoda mohla být běžně a efektivně využívána. Klíčovým termínem uváděným v materiálu je rok 2022, odkdy je plánováno uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů (včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace), se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb. Schválením Koncepce zavádění metody BIM v ČR dala vláda jasný signál, že podporuje zavedení BIM do stavební praxe.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   

Vítězové 10. ročníku soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN

 

V letošním roce proběhl jubilejní 10. ročník soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN.

Soutěž vznikla z potřeby zviditelnit v kontextu stavebnictví výrobu stavebních hmot a materiálů. Řadu let existují soutěže o nejlepší stavební firmu, nejlepší investiční záměr, ekologickou stavbu, fasádu roku, stavbu roku a ještě mnoho dalších soutěží. Že se ale stavby stavějí z materiálů, které musí někdo vyrobit, před tím ale také vymyslet, vyvinout a v silné konkurenci stále zdokonalovat a mít je v souladu se všemi standardy a tedy kvalitní, to bylo opomíjeno. Proto se zrodila myšlenka, která dala vznik této soutěži, která letos završila již 10 let svého trvání a působení v ČR.

Soutěž přispívá k propagaci odvětví výroby stavebních hmot a materiálů. Podniky zúčastněné v minulých ročnících upevnily svoji prestiž a dostaly se tak do povědomí veřejnosti. Mezi oceněnými byly jak velké podniky s pobočkami po celé ČR, tak i malé rodinné firmy působící regionálně. Nezáleží na velikosti, ale na přesvědčení dělat věci správně, kvalitně, ekologicky a vstřícně ke svému okolí a zaměstnancům.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ÚRS PRAHA, a.s., spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Hlavním mediálním partnerem soutěže je časopis Stavebnictví. Dalšími mediálními partnery jsou časopisy Build Info a Materiály pro stavbu, magazín Skypaper a portály TZB-info a iMateriály.

Vyhlášení výsledků soutěže

Slavnostní vyhlášení výsledků (nominační odpoledne) proběhlo ve středu 20.9.2017 v prostorách Kočárovny zámku Ctěnice v Praze.

Přítomné účastníky přivítal předseda poroty Pavel Malinský z MPO. Následně je pozdravili představitelé vyhlašovatelů soutěže – František Glazar, ředitel akciové společnosti ÚRS PRAHA, Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO. 

Odborná porota pracovala ve složení: Pavel Malinský, MPO ČR (předseda); Petra Lupíšková Coufalová, ÚRS  PRAHA, a.s.;  Lukáš Peřka, VÚMO Praha a.s.; Michael Smola, SPS; Alexander Trinner, TZÚS Praha, s.p. Posuzovala přihlášené závody a provozy průmyslu výroby stavebnin zejména podle následujících kritérií: dosahovaná kvalita výrobků, zlepšování životního prostředí, zavádění systémů řízení jakosti výroby, investiční činnost do výrobního zařízení, řešení odpadového hospodářství, ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu, energetická náročnost výroby, dosažená produktivita a zaměstnanost v posledních třech letech.

Po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a prohlídek vybraných závodů provedla porota konečný výběr firem do užší nominace, které pozvala na nominační odpoledne na zámek Ctěnice. Následně stanovila víteze v každé kategorii a jednotlivé ceny vypisovatelů. 

Podniky umístěné v užší nominaci 

 

kategorie do 250 zaměstnanců

•           Baumit, spol. s r. o.

•           Diton, s. r.o.

•           EUTIT, s. r.o.

•           Kámen a písek, spol. s r. o.

•           Technistone, a. s.

 

 

kategorie nad 250 zaměstnanců

•           Heluz cihlářský průmysl v. o. s.

•           Lasselsberger, s. r. o.

•           P-D Refractories CZ, a. s.

•           Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber

•           Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

•           Xella CZ, s. r. o.

 

 

Vítězné firmy 10. ročníku soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN byly vyhlášeny:

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2016

•           Vítěz v kategorii do 250 zaměstnanců: DITON s.r.o.

•           Vítěz v kategorii nad 250 zaměstnanců: Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Weber 

 

•           Cena mediálního partnera soutěže časopisu Stavebnictví: EUTIT, spol. s r.o.

•           Cena ÚRS PRAHA, a.s.: XELLA a.s.

•           Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: P-D Refractories, a.s.

•           Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Kámen a písek spol. s r.o.

•           Cena poroty soutěže: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Představitelé vítězných firem, za DITON s.r.o. jednatel společnosti Petr Diviš, za Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber  generální ředitel Ladislav Krumholz, si ocenění za první místo v soutěži převezme 5.10.2017 v Betlémské kapli v rámci oslav dnů Stavitelství a architektury na slavnostním večeru STAVBA ROKU 2017.

 

Desetiletí potvrdilo významnost soutěže

Deset ročníků ukázalo, že soutěž má již svoji tradici a že ji zúčastněné firmy vnímají jako prestižní záležitost, kterou dokáží zúročit jako výhodu oproti konkurenci.

Za deset let soutěže byly v užší nominaci nejúspěšnější společnosti Baumit, spol. s r.o. (v kategorii do 250 zaměstnanců) a P-D Refractories CZ, a. s. (v kategorii nad 250 zaměstnanců), které shodně získaly 10 nominací a 7 ocenění (vítězství nebo cenu vyhlašovatelů).

Představitelé vyhlašovatelů soutěže František Glazar, Václav Matyáš a Petr Serafín předali čestné trofeje marketingovému řediteli společnosti Baumit, spol. s r.o. Jakubovi Mocovi a předsedovi představenstva P-D Refractories, a.s. Tomáši Kožouškovi a popřáli mnoho úspěchů i v dalších letech.

 

 

 

Více informací o následujícím 11. ročníku soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN včetně příslušné dokumentace vám poskytne organizátor ÚRS PRAHA, a.s., Ing. Petra Lupíšková Coufalová tel: 267 219 243, email: lupiskova@urspraha.cz nebo je najdete na stránkách www.urspraha-stavebnictvi, www.urspraha.cz, www.sps.cz,  www.mpo.cz.

 

 

 

 

 

FOR ARCH – 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 

 

Veletrh zahájila Konference ředitelů projektových společností 2017

Letošní ročník opět zahájila Konference ředitelů projektových společností, které se zúčastnilo více než 500 ředitelů a zástupců architektonických společností a projektových kanceláří, kteří společně s pozvanými ministry, členy vlády a státních organizací diskutovali o aktuální situaci v sektoru projektové přípravy, nových zakázkách a připravovaných klíčových legislativních změnách. Zúčastnila se jí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiří Koliba a Andrej Babiš, předseda hnutí ANO aj.

 

Prostor pro diskusi se státní správou nabídlo TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017

Velkou novinkou mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bylo TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017. Bylo to jednodenní diskusní setkání, které si klade za cíl do budoucna vytvořit místo pro dialog mezi státní správou a samosprávou na straně jedné a odbornou veřejností na straně druhé. Cílovými skupinami fóra jsou orgány státní správy a územního plánování, investiční odbory, stavební úřady, městští inženýři, projektanti a architekti, realizační firmy a developeři. Na letošním ročníku se diskutovalo o dopadech novely stavebního zákona, nových technologiích pro chytré budovy a problematice informačního modelu budovy (BIM).

 

Statistika FOR ARCH

 

Počet zúčastněných firem: 800

Počet zahraničních vystavovatelů: 12 (z USA, Belgie, Itálie, Slovenské republiky, Rakouska, Německa, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Polska, Taiwanu a Bulharska)

Celková obsazená čistá plocha: 21 330 m2

Celková obsazená hrubá plocha: 39 402 m2

 

Ekonomika roste, poptávka po průmyslových nemovitostech převyšuje nabídku

 Arete Invest, rychle rostoucí fond zaměřený na investice v oblasti nemovitostí, začal zveřejňovat svou čtvrtletní analýzu trhu průmyslových a logistických nemovitostí v České republice. Ve druhém čtvrtletí se postavilo 205 tisíc m2 nových prostor, nově obsazeno ale bylo 245 tisíc m2, tedy o 40 tisíc m2 plochy více. Celkem je v zemi 6,68 milionu m2 průmyslových a logistických nemovitostí, volných je něco málo přes 4 % této plochy.

 

 „Situace na trhu průmyslových nemovitostí potvrzuje dlouhodobý pozitivní trend růstu ekonomiky. Limitujícím faktorem se pro investory a nájemce stává nedostatek pracovní síly. Dalším zajímavým parametrem je míra neobsazenosti. Ta dosahuje dlouhodobě velmi nízkých hodnot, nicméně je třeba si zároveň uvědomit, že z celkového objemu m2 nemovitostí se jedná o stále velkou absolutní hodnotu,“ vysvětluje Tomáš Novotný, člen investičního výboru fondu Arete Invest zodpovědný za strategické investice a správu aktiv. „Při volbě našich investic se soustředíme na lokality, kde vykazuje nezaměstnanost pro nás pozitivnější hodnoty oproti průměru. I proto má naše portfolio nulovou neobsazenost a spadá tak do nadprůměrných hodnot oproti trhu,“ dodává.

Ke konci druhého čtvrtletí tohoto roku bylo v České republice celkem 6,68 milionu m2 průmyslových a logistických nemovitostí, dalších 558 tisíc m2 je ve výstavě, zejména v okolí Prahy. Volných je 4,05 % plochy. Tzv. hrubý pronájem dosáhl ve sledovaném období 325 tisíc m2. Čistý pronájem, který je očištěný o opětovně uzavírané smlouvy a představuje tak nově obsazené prostory, činil 245 tisíc m2. Výše nájmů za metr čtvereční se u průmyslových a logistických nemovitostí zpravidla pohybuje mezi 3,60 a 4,40 EUR.

 

O analýze průmyslových nemovitostí

 „V rámci našeho aktuálního podfondu Arete Invest CEE II postupně vytváříme portfolio výnosových průmyslových a logistických nemovitostí s vysokým standardem. Detailně tak analyzujeme trh a o získané poznatky jsme se rozhodli podělit. Proto budeme každý čtvrtrok zveřejňovat závěry našich analýz,“ uvádí Lubor Svoboda, spoluzakladatel a předseda správní rady fondu Arete Invest.

 

 Analýza průmyslových a logistických nemovitostí zahrnuje objekty vlastněné developery a investory, nikoliv například budovy, které si firma postaví sama pro sebe a jsou jejím majetkem. Arete Invest analýzu sestavuje na čtvrtletní bázi na základě veřejných dat z trhu získaných osobními setkáními a telefonickým dotazováním zástupců developerů a investorů a ze zveřejněných nabídek a poptávek. Pokud jsou takto získané informace nekompletní či nejednoznačné, probíhá ověřování, aby bylo zaručeno, že analýza vychází z dat, která jsou v maximální možné míře úplná.

 

Obermeyer Helika se podílí na rekonstrukci polikliniky Lanškroun

 

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika zahájila práci na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí pro přestavbu polikliniky Lanškroun. Rekonstrukce by měla začít v příštím roce a cílem je vytvořit moderní budovu, která bude splňovat veškeré hygienické i technické nároky na zdravotnické zařízení 21. století.

 

 Společnost Obermeyer Helika v tomto roce začala s přípravou projektové dokumentace, na jejímž základě se bude v příštím roce realizovat samotná přestavba. Rekonstrukce objektu bude probíhat ve dvou etapách a za provozu ordinací. První etapa počítá s výstavbou poloviny objektu včetně schodiště a výtahu. Výstavba bude probíhat za provozu v původní části budovy se starým schodištěm. Poté je naplánován přesun provozů do nové části a její zprovoznění. Následující etapa zahrnuje demolici druhé části objektu a postupnou výstavbu nové poloviny polikliniky včetně propojení obou částí budovy. Finální stavba se blíží tvaru původního objektu, který pochází z konce 19. století, včetně nově tvarovaných sedlových střech. Rekonstrukce je plánovaná do konce března 2020.

 

 „Při práci na projektové dokumentaci pro polikliniku Lanškroun můžeme čerpat z našich bohatých zkušeností z oblasti zdravotnictví, které do této doby čítají téměř tři desítky projektů v České republice i v zahraničí,“ uvádí Jiří Fousek, generální ředitel společnosti Obermeyer Helika, a dodává, „dlouhodobě například spolupracujeme na rekonstrukci dětského oddělení Fakultní nemocnice Motol v Praze, vytvořili jsme návrh nového traumatologického centra Fakultní nemocnice na pražských Vinohradech, podíleli jsme se na výstavbě Protonového centra v Praze a mnohých dalších.“

 

KOBELCO je zpět v České republice

Japonský výrobce pásových rypadel KOBELCO Stavební stroje Europe BV (KCME) se vrací do České republiky. Smluvním partnerem tohoto renomovaného producenta se stala firma KOBEX Bohemia s.r.o. se sídlem v Praze. KOBELCO bude rypadla dodávat na český trh prostřednictvím své evropské pobočky se sídlem v Amsterdamu z výrobního závodu v japonské Hirošimě, která vyrábí rypadla KOBELCO dle evropských norem. Nová generace strojů KOBELCO řady 10 je ojedinělá díky vysokému výkonu a velmi nízké spotřebě paliva. Inovativní filtrační a chladící systém prachových částic (iNDr) a pokročilý hydraulický systém s minimalizovanými hydraulickými ztrátami vyvinulo KOBELCO pro silný a vysoký výkon svých rypadel. Výrobní program tohoto uznávaného výrobce obsahuje kompaktní mini a midi rypadla, pásová rypadla a kompaktní pásová rypadla. V nabídce jsou však také stroje demoliční, Long Reach a také speciální rypadla. Úspěšný návrat firmy Kobelco na český trh proběhl v červnu předáním stroje Kobelco SK260NLC společnosti Alois Vokurka.

 

Volvo Trucks zahajuje celosvětově největší klání servisních zaměstnanců

Dne 4. září zahájilo Volvo Trucks registraci do soutěže VISTA*, celosvětově největšího klání servisních zaměstnanců. Očekává se účast více než 18 tisíc techniků z globální sítě autorizovaných servisů a Volvo Truck a Buses Center. Cílem soutěže VISTA je přitáhnout a podporovat zkušené techniky prostřednictvím týmové práce a rozvoje způsobilosti.

 

Z formálního pohledu je VISTA soutěž, ale jejím hlavním cílem je podpořit týmovou práci, rozvíjet týmového ducha a hrdost, ale také přispět k sebevzdělávání k rozvoji způsobilosti. Pro servisní zaměstnance jde o způsob rozšiřování znalostí a další zvyšování kvality práce. Uvedené aktivity v konečném důsledku vedou k lepším zákaznickým službám a vyšší zákaznické spokojenosti. Mimořádně kvalifikovaní a motivovaní technici na servisech Volvo Trucks dokáží diagnostikovat poruchy a opravit problémy nákladních vozidel „hned napoprvé“, včas a podle nejvyšších kvalitativních norem. Právě díky těmto dovednostem pomáhají zákazníkům minimalizovat prostoje jejich nákladních vozidel. „VISTA rozvíjí naše dovednosti a motivuje nás vychovávat ty nejlepší pracovníky na světě. A když jsou naši mechanici nejlepší na světě, jsou motivováni odvádět pro zákazníky tu nejlepší práci,“ říká Claes Nilsson, prezident společnosti Volvo Trucks. Soutěž VISTA 2017–18 pravděpodobně přiláká přes 18.000 servisních zaměstnanců z celosvětové sítě autorizovaných servisů a Truck Center Volvo. Do soutěže tak nastoupí přibližně 4.500 týmů. Tématem tohoto roku je „Performance is Everything – Výkon na prvním místě“: na znamení toho, že každá práce pro Volvo Trucks a Volvo Buses musí být vždy spojena jen s prvotřídními výkony. Volvo Trucks se prostřednictvím soutěže VISTA zároveň snaží celosvětově řešit nábor servisních techniků a podporovat jejich loajalitu. „Díky spolupráci všech členů týmu je VISTA dokonalým nástrojem, jak dát lidem pocítit, že jsou členy celosvětového týmu poskytujícího ty nejlepší servisní služby,“ dodává Claes Nilsson.

 

 

 

IVECO rozdávalo svačinky svým řidičům kamionů

Iveco připravilo v červnu pro své řidiče příjemné překvapení! Po českých a slovenských dálnicích jezdily dva týmy, které na čerpacích stanicích a odpočívadlech rozdávaly řidičům těžkých nákladních vozidel IVECO balíčky se svačinami v podobě energetického nápoje a toustu.

Překvapení řidiči samozřejmě akci kvitovali s povděkem a než se stihli rozkoukat, dodávka IVECO Snacks v atraktivním designu zase frčela dál...

Celá akce IVECO SNACKS je založena na dvou energických týmech, kteří mají řidičům vozidel IVECO rozdat denně na 100 svačin, které jim dodají energii a zlepší náladu. Řidiči mají navíc možnost se s hosteskami vyfotit před svým kamionem a sdílet své fotky na sociálních sítích a vyhrát tak hodnotné ceny.

Týmy mají předem určené trasy tak, aby pokryly maximální možnou plochu České a Slovenské republiky každý pracovní den a zasáhly tak co možná největší počet řidičů.  Díky GPS aplikaci mohou fanoušci, ale také organizátoři, hlídat pohyb vozidel i délku zastávek. Řidiči si tak mohou svačinkovou Daily doslova „počíhat“.

 

„Cílem akce není pouze zpříjemnit den řidičům IVECO, i když je to pro nás samozřejmě velmi důležité,“ říká marketingová manažerka IVECO pro Českou a Slovenskou republiku Klára Rylichová a dodává: „Paralelním cílem akce je posílení image značky IVECO mezi řidiči a zvýšení povědomí o značce. Toho chceme dosáhnout také tím, že se řidiči zapojí do akce a budou šířit svá svačinková fota před svými vozidly na sociálních sítích.“

 

 

 

 

Vyhlášení vítězů soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu "Přeměna odpadů na zdroje"

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický zahájil slavnostní vyhlášení soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“, které se uskutečnilo ve Valdštejnském paláci Senátu ČR. Všechny účastníky slavnostního odpoledne přivítal i pan senátor Jan Hajda, předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu.

Soutěž probíhala v pěti specializovaných kategoriích zaměřených na základní, střední a vysoké školy, na firemní sektor a na sféru veřejné správy a zúčastnilo se jí 127 účastníků .

Ocenění předávali vítězům náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Jan Hajda, ředitelka odboru průmyslové ekologie Pavlína Kulhánková a zástupci sponzorů Tomáš Kadlec, předseda představenstva společnosti EKO-KOM a.s., Zdeněk Horsák, generální ředitel SUEZ využití zdrojů a.s., zástupce SIMS Recycling Solution Ondřej Štětka a předseda představenstva Burzovní Nadace Kladno Pavel Štorkán.

 

Nejlepší studentský projekt (určeno pro studenty vysokých škol):

1.       místo – Ing. Michaela Dvořáková, VUT Brno za vývoj nových kompozitních materiálů s využitím odpadních polyesterových vláken z výroby hydroizolací

Nejlepší studentský projekt nebo výtvarné dílo (určeno pro studenty středních škol)

1.       místo – SUPŠ Jihlava-Helenín za módní oděvy, šperky, svítidla a další předměty z netradičních  použitých a odpadních materiálů

Nejlepší dětský projekt nebo výtvarné dílo (určeno pro základní školy)

1.       místo – ZŠ Zubří za hračky pro psy a jejich výcvik z použitého textilu a dalších materiálů

Nejlepší výrobek z druhotné suroviny (určeno pro podnikatelskou sféru)

1.       místo – POGOTECH s.r.o., Brno za výrobky (betony, malty a prefabrikáty uzavřené struktury recyklátů) vyrobené ze 100 % z demoličních materiálů, které jsou opět po použití plně recyklovatelné

Nejlepší využití druhotné suroviny ve stavebnictví

Skanska a.s. Praha za předcházení vzniku odpadů v praxi – využití betonového recyklátu jako kameniva do betonu zejména v liniových stavbách

Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve veřejné správě

Obec Neuměř za revitalizaci obecní návsi, místních komunikací a příprava zóny pro rodinné domy včetně rozšíření zeleně v intravilánu obce s využitím demoličních stavebních materiálů, kterými se nahradí výrobky z primárních zdrojů

 

Cílem soutěže je osvěta v oblasti oběhového hospodářství, jehož nedílnou součástí je účinné nakládání se surovinovými zdroji. Všechny soutěžní projekty představují cestu k šetrnému nakládání se zdroji a jejich dalšímu využívání, které vede k úspoře primárních surovin a tím ke snížení materiálové a energetické náročnosti výroby  s pozitivním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí.

 
 
 
 

IVECO představuje nový nákladní vůz pro stavebnictví Stralis X-WAY s nejvyšším užitečným zatížením ve své třídě a špičkovou technikou pro využití paliva

Zcela nová řada určená pro profesionální a stavební přepravní mise rozšiřuje širokou nabídku značky IVECO - Stralis X-WAY je perfektní pro nasazení na silnicích, kde je potřebná pohyblivost, i v lehkém terénu.

2. června se v madridské továrně IVECO konalo odevzdání zlaté medaile v rámci programu World Class Manufacturing, za přítomnosti Sergia Marchionneho, předsedy CNH Industrial, Richarda Tobina, který je na pozici CEO CNH Industrial a správní rady společnosti. 

Tato důležitá událost s sebou přinesla možnost prohlédnout si zcela nové vozidlo, které přijde na evropské trhy v září.  IVECO se připravuje na uvedení nákladního vozu Stralis X-WAY, který zvyšuje úroveň vozidla pro stavebnictví a pyšní se nejvyšším užitečným zatížením ve své třídě, kombinujícím efektivitu využití paliva vyvinutou v IVECO a bezpečnostní technologie se zvýšením robustnosti podvozku této značky.

Pierre Lahutte, prezident značky IVECO, uvedl: „Stralis X-WAY je průkopníkem na poli dopravních úkolů, které mají velice specifické požadavky. Je navržen pro použití jak na cestách, tak i pro pohyblivost v lehkém terénu. Náš nový X-WAY spojuje podvozek legendárního modelu Trakker s veškerými úspornými vlastnostmi spotřeby paliva modelu Nový Stralis. Nabízí veškeré benefity výkonu a pohodlí našich nejvyspělejších nákladních vozidel dálkové dopravy, jakým je nejnovější model XP, dohromady s robustností našich nejhouževnatějších terénních vozidel. X-WAY přináší našim zákazníkům jistotu, že při svých přepravních úkolech lehce zvládne „poprat se“ s nerovnými cestami a obtížnými podmínkami stavenišť. Vysoká produktivita, bezpečnost a vynikající TCO při dopravních úkolech s vyššími nároky na trakci: to mohou naši zákazníci očekávat od našeho zbrusu nového vozidla.“

 

 

Cat TATRA Roadshow

 

 

 

 

Marmomacc – největší veletrh s orientovaný na mramor a přírodní kámen

Jeden z nejvýznamnějších italských veletrhů Marmomacc se bude konat od 27. září do 30. září 2017 v italské Veroně. Tento celosvětově uznávaný event, na který se každoročně sjíždějí nejlepší světoví architekti a designéři, je lídrem mezi veletrhy orientovanými na mramor a kamenné instalace. V rámci 52. ročníku bude také předána tradiční cena Stone Award. 

 

 

 

Prodloužený termín přijímání přihlášek do Národní soutěže MPO

 

„Přeměna odpadů na zdroje“, 

 

který je nově stanoven do 28.2.2017.

 

 

Aktuální informace o soutěži jsou na těchto stránkách MPO:

http://www.mpo.cz/cz/prumysl/politika-druhotnych-surovin-cr/soutez-premena-odpadu-na-zdroje-prodlouzena-konce-unora-2017--225585/

 

http://www.mpo.cz/cz/prumysl/politika-druhotnych-surovin-cr/celostatni-soutez-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-premena-odpadu-na-zdroje--221269/

 

Technologie Siemens dodávají teplo pro ohřev trávníku na hřišti AC Sparta Praha

  

Český Siemens, prostřednictvím firmy AISE, s.r.o., instaloval v rámci obnovy výměníkové stanice v areálu fotbalového klubu AC Sparta Praha svůj řídicí systém Climatix®. Ten zajistí optimální regulaci vyhřívání trávníku fotbalového hřiště v závislosti na venkovních podmínkách. Výměna proběhla během obnovy rozvodných zařízení systému CZT (Centralizované zásobování teplem) společností Pražská teplárenská a.s.

 Kompletní dodávky elektroinstalací včetně technologií MaR (Měření a Regulace) a software pro kompaktní předávací stanice byly realizovány společností AISE s.r.o.

 „Pro rekonstrukci a obnovu zařízení systému CZT společnosti Pražská teplárenská a.s. na území hl. města Prahy naše společnost AISE s.r.o. dlouhodobě používá a nasazuje komponenty a systémy dodávané společností Siemens, jmenovitě úsekem CPS divize BT, a to z následujících důvodů – vysoká spolehlivost, která je potvrzená našimi zkušenostmi získanými jejich dlouhodobým provozem, a flexibilní technická podpora, které se nám dostává od expertů Siemens,“ říká Michael Tomeš, projektový manažer ve společnosti AISE s.r.o.

Oběh topného média (směs otopné vody a glykolu) z výměníkové stanice do plochy hřiště zajišťují čerpadla o výkonu 15kW. Otáčky čerpadel jsou řízeny frekvenčními měniči Siemens G120P 15/35B.

Pro řízení a regulaci kompaktních výměníkových stanic se standardně používají produkty Siemens dodávané úsekem CPS divize BT (např. tlaková a teplotní čidla, termostaty, regulační armatury, servopohony, ultrazvukové měřiče tepla, regulátory tlakové diference,…). Regulaci zajišťuje řídicí systém Siemens Climatix®, který je připojen do systému dálkového monitorování a obsluhy (dispečinku) společnosti Pražská teplárenská a.s. Místně komunikují pracovníci obsluhy s řídicím systémem pomocí panelu HMI Climatix®. Dosavadní zkušenosti z dlouhodobé aplikace produktů a systémů Siemens potvrzují kvalitu a spolehlivost těchto výrobků.

 „Vážíme si toho, že byl Siemens vybrán jako dodavatel produktů a systémů technologií MaR pro tento projekt. Důležitým faktorem pro úspěšnou realizaci projektu s tak náročným zadáním, jako je systém ohřevu trávníku fotbalového stadionu, je rovněž nutná vysoká profesionální úroveň dodavatele celého díla, tedy společnosti AISE s.r.o.,“ říká Richard Bastl, produktový specialista divize Building Technologies, Siemens ČR.

 

ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY,  ROBOTIKY A KYBERNETIKY – CIIRK

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky se nachází v areálu vysokých škol v Dejvicích a navazuje přímo na areál  ČVUT. Oblast odborného zájmu nového institutu ČVUT je široká: zahrnuje automatické řízení a optimalizaci, robotiku, umělou inteligenci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, distribuované systémy rozhodování, průmyslovou diagnostiku, telematiku i návrh uživatelsky příjemných a výhodných řešení pro občany a obyvatele (včetně smart homes, smart cities). Pro posílení kvality výzkumu a mezinárodních vazeb budou postupně budovány společné laboratoře s předními univerzitami a významnými průmyslovými výzkumnými centry v Evropě, USA, Japonsku či Jižní Koreji. 

Stavba zahrnuje stavební úpravy a přístavbu budovy B (Technická menza) a novostavbu budovy A na místě, kde stála budova inkubátoru, která byla zbourána.

Objekt A tvoří deset nadzemních a tři podzemní podlaží s parkovacím zakladačem aut určeným pro profesory a studenty ČVUT. 

Objekt B vznikl přestavbou pětipatrové budovy Technické menzy na osmipatrovou budovu a rozšířením jejího půdorysu.

Základní kapacity funkčních jednotek

Zastavěná plocha: 5 821 m²

Obestavěný prostor: 139 786 m²

Užitná plocha: 33 943,5 m²

Kapacita objektu: cca 1 650 osob

EFTE Fasáda

 • EFTE = ethylen-tetrafluorethylen, materiál vyvinutý před 40 lety pro letecký a kosmický průmysl

 • Ve světě fasáda použita např. na Allianz v Areně v Mnichově nebo na Water Cube v Pekingu

 • V tomto rozsahu v ČR použiita na fasádě poprvé

 • Je charakteristická svou vysokou pevností a trvanlivostí materiálu při velkém teplotním, zatížení

 • Oproti sklu je lehká a propouští více tepla

 • Nízká hmotnost tj. nevyžaduje nosnou konstrukci

 • Samočisticí schopnost, kdy na smytí běžných nečistot postačí déšť

 • EFTE fasáda na budově A má pohledovou plochu o velikosti přibližně 2050 m² a střecha z EFTE na budově B 410 m², skutečná plocha „polštářů“ je samozřejmě větší.

Viktorie pokořila metu 1000 metrů

Již 1008 metrů severní tunelové trouby železničního tunelu Ejpovice vyrazili k dnešnímu dni raziči akciové společnosti Metrostav. Toto podzemní dílo, které je nejdůležitější částí rekonstrukce trati v úseku Rokycany – Plzeň, měří 4150 m a podchází vrchy Homolka a Chlum. Zhotovitelem celého díla je Sdružení Metrostav a Subterra, investorem je Správa železniční dopravní cesty.

„Náročnou geologii pod vrchy Homolka a Chlum s abnormálními přítoky vody či tvrdými spility jsme si vyzkoušeli již při ražbě jižního tunelu. Nabyté zkušenosti se snažíme uplatňovat i v tomto sousedním tunelu, ale geologické podmínky se i zde nečekaně mění každým metrem, například na spility jsme na rozdíl od prvního tubusu narazili hned od počátku, na mnoha místech jsou v téměř celém profilu,“  říká ředitel výstavby Ing. Tomáš Kohout.

Úsek Rokycany – Plzeň tvoří součást páteřní transevropské dopravní sítě a vnitrostátního třetího tranzitního železničního koridoru, jenž vede z Prahy přes Plzeň a Cheb až na státní hranici s Německem. Délka trati se v tomto místě zkrátí o více než 6 kilometrů. Časová úspora na tomto úseku bude 9 minut. Po dokončení modernizace celé trasy mezi hlavním městem a Plzní by cesta vlakem měla trvat méně než jednu hodinu. Dnes je to 1 hodina 35 minut.

Razicí štít Viktorie, mladší sourozenec strojů TBM Tonda a Adéla známých z trasy A pražského metra, se do hory „zakousl“ na konci ledna 2015, aby téměř po roce a půl zdolal 4110 m podzemím při ražbě jižní tunelové trouby. První polovinu práce dokončil v červnu letošního roku a na slavnostní prorážku v plzeňské čtvrti Doubravka se přišlo podívat na deset tisíc zájemců. Štít vyrobila firma Herrenknecht v německém Schwanau, má průměr řezné hlavy téměř 10 metrů, délku 115 m a váží přibližně 1800 tun. Jeho nejtěžší části byly do ČR dopraveny ekologickou cestou - lodí. Použitá technologie TBM - Tunnel Boring Machines – je jedním z nejmodernějších tunelářských způsobů práce. Její předností je především rychlost a bezpečnost. Viktorie je tzv. konvertibilní stroj, protože může razit jak v módu zeminového štítu, tak po úpravě i ve skalních podmínkách. Za strojem vzniká hotový tunel, jehož ostění tvoří prstence ze 7 + 1 segmentu. Betonový prstenec je dva metry široký a má tloušťku 0,40 m. Prstence se vyráběly v Dýšině, vzdálené zhruba 2 km od staveniště a na jednu tunelovou troubu jich jsou potřeba více než dva tisíce.

Vedoucí ražeb Ing. Štefan Ivor, který má zkušenosti z ražeb na Islandu i na trase V.A pražského metra dodává: “Ještě před zahájením jsme masiv Homolky odvodňovali, aby při ražbě nebyly tak velké problémy s přítoky spodní vody. Když jsme překonali problémové území, otvory jsme zase zaplnili a spodní voda opět vystoupala do obvyklé výše. Věřím, že počátkem roku 2018 budeme moci pozvat Plzeňáky a další zájemce, aby přivítali razicí štít při druhé prorážce ve výjezdovém portále v Doubravce“.

Stavba je spolufinancována z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury - a z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007 – 2013 v maximální výši 3.419.440.199 Kč.

 

RONN se mění na MEA Water Management s.r.o.

Dovršení spojení společností RONN a MEA

S ukončením roku 2016 se uzavřel i administrativní proces postupné integrace společností RONN Water Management s.r.o. a skupiny MEA AG. 

Po dvaceti letech úspěšného působení značky RONN v oblasti odvodňovacích systémů v ČR i SR došlo v roce 2013 k fúzi do nadnárodní skupiny MEA AG. Spojením firem MEA a RONN vznikl silný a stabilní subjekt, který nyní bude pokračovat pod jednot-ným názvem MEA Water Management s.r.o., stejně jako všechny ostatní společnosti této skupiny po celém světě. Ekonomické, obchodní i kontaktní údaje zůstávají ne-změněny.

MEA Water Management s.r.o. je dodavatelem profesionálních liniových odvodňova-cích a konstrukčních systémů, nerezového odvodnění, žlabů a vpustí, odlučovačů ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy. Pod značkou RONN dodává na český a slovenský trh kompozitní rošty a kompozitní konstrukce. MEA Water Ma-nagement s.r.o. provozuje v ČR pobočky v Praze, Plzni, Karlových Varech, Brně, Turnově a v Českých Budějovicích, na Slovensku u Trenčína.

 

Mistři odborného výcviku na školách ocenili RAKO školení

Třídenní setkání mistrů odborného výcviku ze středních škol uspořádala společnost LASSELSBERGER, s.r.o. Školení zaměřené na získání dalších dovedností v oboru obkládání je ukázkovým příkladem péče výrobce o výchovu řemeslníků profesionálů obkladačů. Účast na 3denním školení na téma pokládka keramických obkladů přijaly všechny vybrané školy z celé ČR, celkem 30 mistrů. Školení proběhlo v RAKO ateliéru ve dnech 30. 11. - 2. 12. 2016.

Studium řemeslných oborů, tedy i obor obkladač, není pro mladé lidi příliš atraktivní, protože čím dál více kladou důraz na vyšší vzdělání a práci v pohodlném prostředí. Studenti řemeslných oborů pak připouští, že je škola příliš nepřipravuje pro praxi. Nejdůležitější částí studia je pro studenty řemeslných oborů praxe, která po nástupu na školu bývá zklamáním. To potvrzují i příběhy dnešních absolventů. Kromě kvalitní praxe chybí i předměty, které by je připravily na vlastní podnikání a na komunikaci s budoucími zákazníky. Nicméně hlavním zdrojem praktických informací, moderních technologií atd. jsou mistři odborného výcviku. Proto společnost LASSELSBERGER, s.r.o. začala jednání se školami a připravila pro mistry odborného výcviku 3denní školení v Rakovníku.

 

Protipožární řešení s fenolickou pěnou RESOL od HPI-CZ předběhlo novou normu

Protipožární řešení s fenolickou pěnou společnosti HPI-CZ zvyšující požární odolnost nadpraží a ostění otvorů oken a dveří v obvodovém plášti s ETICS splňuje nové znění normy ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Norma vstoupila v platnost počátkem srpna a upravuje některé požadavky na používání tepelných izolantů při zateplování budov. Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění s jádrem z fenolické pěny, který společnost HPI-CZ nabízí již několik let, tedy svými parametry předběhl dobu i normu.

Změnu požadavku na používání hořlavých a nehořlavých tepelných izolantů v ETICS reflektuje nové znění základní normy požární bezpečnosti ČSN 73 0810:2016. Nová norma upravuje využívání různorodých materiálů na fasádě tím, že základním kritériem je výška budovy. Pro budovy s výškou do 22 m je tak možné využívat pro založení zateplovacího systému ETICS a požární pásy nad okny nehořlavé materiály s třídou A1/A2, případně využít takové systémy, které požární zkouškou prokáží, že svými vlastnostmi nebudou při případném požáru rizikem.

Systém prošel zkouškami v akreditované laboratoři

Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění s jádrem z fenolické pěny od HPI-CZ prošel zkouškami v akreditované požární laboratoři. Při zkoušce středního rozměru podle ČSN ISO 13785-1 vykázal požární odolnost 30 minut při expozici hořákem o výkonu 100 kW, která odpovídá scénáři vnitřního požáru působícího přímo na svislých fasádních výrobcích. Systém nejen odolal působení plamene, ale nedošlo k jeho rozšíření přes úroveň 500 mm od hrany vzorku, tj. od hrany založení systému nebo nadpraží. Ve smyslu aktuálně platných norem tak tento systém může nahradit požární pásy z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS.

Kombinováním dvou nestejnorodých tepelných izolantů v rámci jednoho ETICS, zpravidla EPS a požárních pásů z minerální vlny, totiž vzniká riziko poruch, především trhlin. Důvodem je odlišné chování těchto materiálů z hlediska stavebně fyzikálních vlastností. Nahrazením požárních pásů z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS systémovými deskami z fenolické pěny se lze kombinaci dvou různorodých materiálů na fasádě a jejich komplikovanému spojování vyhnout.

Slabší deska z fenolické pěny dokáže nahradit pěnový polystyren

Základem systému prefabrikovaného nadpraží a ostění od HPI-CZ je speciální obkladová deska s jádrem z fenolické pěny s obchodním názvem RESOL a s minimální tloušťkou 20 mm s oboustrannou vrstvenou povrchovou úpravou a integrovanou plastovou okapnicí se skelnou tkaninou. Fenolická pěna je nehořlavá, při přímém vystavení plamenům neskapává, nesublimuje a při požáru neuvolňuje do ovzduší kouř ani jedovaté plyny.

Základní předpoklad protipožární funkce této desky je přilepení části plochy rubu desky na nehořlavý podklad v nadpraží, nebo ostění v šířce minimálně 80 mm (beton, tvárnice, omítka apod.). Deska se obvykle lepí cementovou lepicí maltou, předepsanou pro daný ETICS. Těsněné napojení obkladové desky na výplň otvoru zajišťuje systémová plastová lišta se samolepicí páskou a odlamovací lamelou.

Speciální tuhá fenolická pěna RESOL kromě protipožárních parametrů nabízí i vynikající tepelně izolační vlastnosti (λ = 0,021 W/m.K) a mimořádnou difúzní schopnost. Deska o tloušťce 20 mm dokáže nahradit téměř 40 mm standardního pěnového polystyrenu, což je výhoda zejména při dodatečném zateplování v okolí oken, kde bývá problém s místem.

Zakládací sada ETICS pro zabezpečení soklu proti požáru

Zakládací lišta, kterou je tepelný izolant založen nad terénem, je potenciálně místem, kudy může požár vstoupit do tepelně izolační vrstvy. Protipožární řešení představuje Zakládací sada nabízená společností HPI-CZ, která je složená ze dvou prvků - zakládacího úhelníkového profilu s výztužnou síťovinou a okapního profilu. Jedná se o univerzální řešení, kdy jeden typ zakládací sady lze využít pro různé tloušťky ETICS, čímž se omezují nároky na skladování a na množství zásob. Zakládací profil slouží k založení a ochraně spodní hrany izolantu venkovního zateplovacího systému. Použitím plastového profilu dochází navíc k eliminaci tepelných mostů. Případné nerovnosti podkladu se vyrovnají nanesením lepidla na zadní stranu profilu.

Zakládací sada ETICS umožňuje jednoduchou montáž první řady tepelně izolačních desek zateplovacího systému s garancí esteticky dokonalého provedení ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti domů. Její použití minimalizuje rizika technologické nekázně při realizaci nutného zesílení a vyztužení tmelových vrstev na spodní hraně založení ETICS. Díky integrované armovací tkanině umožňuje zakládací sada ETICS optimálně navázat vyztuženou základní vrstvu a konečnou povrchovou úpravu v ploše ETICS na spodní hranu založení ETICS, včetně potřebného okapního nosu.

Řešení bylo testováno v akreditované laboratoři, kde vyhovělo zkoušce podle normy ČSN ISO 13785-1 a tím bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810:2016 - Požární bezpečnost staveb. Toto řešení nahrazuje založení izolantu hliníkovou soklovou lištou a lze jej využít v kontaktních zateplovacích systémech ETICS všech výrobců.

 

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

8. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE K 10.VÝROČÍ ZALOŽENÍ VŠTE

 

24. - 25. 11. 2016

VŠTE v Českých Budějovicích

http://defektybudov.vstecb.cz

 

 

“Chyby nás posouvají vpřed”

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ing. Terezie VONDRÁČKOVÁ, Ph.D.,  Ing. Jan PLACHÝ, Ph.D. Ing. Michal KRAUS, Ph.D., Ing. Vladimír NÝVLT, MBA.,  Ing. Zuzana KRAMÁŘOVÁ, Ph.D., Ing. Josef MUSÍLEK, Ph.D.

 

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ - Hotel Savoy (4,3 km, 8 min. ), Pension Solnička ( 4,1 km, 10 min. ), Clarion Congress Hotel (3,8 km, 6 min. )

PARKOVÁNÍ  - Na přilehlých parkovištích VŠTE.

 

CONFERENCE VENUE - areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 České Budějovice

 

Hlavní mediální partnerSTŘECHY - FASÁDY - IZOLACE

Mediální partneři: portál IZOLACE.CZ, portál iMaterialy.CZ ,časopis BUILD INFO

 

KONTAKTNÍ ADRESA

VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 České Budějovice

defektybudov@email.com, http://defektybudov.vstecb.cz/

 

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

Příjmení, jméno, tituly

Adresa

Firma - název, IČ, DIČ

Telefon

E-mail

Účast na konferenci                         2 750 Kč

Účast na konferenci (ČKAIT+ČSSI)     990 Kč

Účast na konferenci (student)                 0 Kč

Účast na konferenci (přednášející)          0 Kč

Společenský večer                           350 Kč

Přihlášky zasílejte do 9. 11. 2016 na adresu školy s heslem DEFEKTY BUDOV 2016, případně elektronicky na webové adrese http://defektybudov.vstecb.cz/. Cena mimo jiné zahrnuje sborník přednášek na CD a občerstvení v průběhu konference.

POKYNY K PLATBĚ

Informace o způsobu platby konferenčního poplatku budou zaslány na registrační e-mail v první polovině října 2016.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Skupina Českomoravský beton a partneři Vás tímto zvou na

7. ročník seminářů Beton University.

ipravili jsme pro vás semináře, na kterých získáte řadu cenných informací a nových zkušeností.

  

 

 

 Nejbližší pořádané semináře

  

 I. seminář

 BETONY PRO MODERNÍ STAVBY A DESIGN

Seminář Betony pro moderní stavby a design poskytuje souhrn informací o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní finální vzhled konstrukce a zároveň i funkčnost a odolnost v daném prostředí. Hlavním tématem je použití betonu jako materiálu pro vyjádření záměrů architekta či designéra (tvar, vzhled, barevnost, zpracování). Součástí semináře jsou zajímavá řešení konstrukcí moderních staveb a betonových prvků, kde byl použit beton v exteriérovém a interiérovém designu.

Více informací o semináři

 

Kdy a kde?

 

Praha - 3. 11. 2016

  

II. seminář

BETON A PRODUKTY PRO BYTOVOU A OBČANSKOU VÝSTAVBU

Seminář Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Zaměřuje se na využití litých potěrů pro provádění podlahových konstrukcí. Podrobněji seznamuje účastníky s technologií výstavby ztraceného bednění včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Více informací o semináři

    

Kdy a kde?

Plzeň - 10. 11. 2016

Humpolec - 24. 11. 2016

 

Přihlásit se na termín

 

Partneři, kteří se podílejí na seminářích, jsou uvedeni na webových stránkách. Semináře jsou akreditovány v projektech celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

 

Kontakt pro dotazy a organizační zajištění

Ing. Tereza Miklasová

tel.: 724 354 459

tereza.miklasova@cmbeton.cz

www.betonuniversity.cz

 

OBERMEYER HELIKA: Výstavba dopravní infrastruktury pomocí PPP Projektů (Public Private Partnership – projektu veřejně-soukromého partnerství)  může fungovat

Ministerstvo dopravy hledá optimální variantu zajištění dostavby dálnice D4, spojující Prahu s jižními Čechami, i budování dalších kilometrů dálnic v ČR. Jednou z variant jsou PPP projekty. Zkušenosti ze Slovenska z projektování obchvatu Bratislavy touto formou jsou dle odborníků z přední architektonické, projekční a stavebně-poradenské kanceláře OBERMEYER HELIKA a. s. pozitivní.

Na Slovensku byl téměř po dvaceti letech příprav zahájen projekt výstavby dálničního obchvatu hlavního města Bratislavy, jehož cílem je zlepšit dopravní situaci ve městě přesměrováním tranzitní dopravy mimo metropoli. Výběrové řízení, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo dopravy SR, se konalo formou tzv. soutěžního dialogu, který spočíval v hledání nejlepšího řešení na základě minimálních požadavků na projekt. Celý projekt dálničního obchvatu je aktuálně realizován formou PPP projektu (Public Private Partnership – projektu veřejně-soukromého partnerství), kdy se prostřednictvím tendru našel dodavatel (koncesionář), který zajistí návrh, výstavbu a údržbu po dobu třicetiletého trvání koncese a na tyto činnosti si zajistí i financování.

„Firma Obermeyer vykonávala funkci technického poradce ve výběrovém řízení výstavby bratislavského obchvatu formou PPP. Na základě vyhodnocení doporučila veřejnému zadavateli, Ministerstvu dopravy Slovenské republiky, nejlepšího uchazeče z pohledu technického řešení,“ upřesňuje Ing. Petr Vašina, vedoucí ateliéru dopravních stavebz OBERMEYER HELIKA a. s., a dodává, „tým skupiny Obermeyer vypracoval technické části zadávací dokumentace pro soutěžní dialog včetně technických příloh koncesní smlouvyv koordinaci s právním a finančním týmem. Po předložení nabídky vyhodnocoval více než 2 000 technických dokumentů (harmonogramů, výkresů, technických zpráv, rozpočtů stavby atd.) a výsledkem naší činnosti bylo doporučení nejlepšího uchazeče z pohledu technického řešení.“ Do poradenského konsorcia patřily spolu se společnostmi PricewaterhouseCoopers za finanční oblast a White & Case za oblast právní. Po vyhodnocení všech návrhů doporučily týmy poradenských firem jako vítěznou nabídku konsorcia firem pod vedením španělského developera CINTRA Infraestructuras Internacional, který nabídl realizaci projektu v investičních nákladech 858 mil. eur.

Česká republika na úspěšnou realizaci PPP projektu na celostátní úrovni zatím čeká. Změnu ale naznačuje současný vývoj okolo dostavby a následného zajištění provozu a údržby 32 kilometrů dlouhého úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Celková délka dálnice D4 dosahuje 84 km a dokončeno je v současnosti 47 km, ve výstavbě je pak téměř 5 km.

Podle plánu Ministerstva dopravy se bude dodavatel k zajištění dostavby dálnice D4 hledat formou projektu typu PPP. Na projekt dálnice s podílem soukromého sektoru byl již jeden tendr na začátku letošního roku vypsán, byl ale zrušen antimonopolním úřadem. V současnosti Ministerstvo dopravy připravuje druhou soutěž. Vypsání tendru se předpokládá v průběhu podzimu letošního roku a předcházejí mu konzultace s odborníky, na jejichž základě lze pak připravit konkrétní zadávací podmínky. Ing. Petr Vašina, vedoucí ateliéru dopravních staveb z OBERMEYER HELIKA a. s, který se účastnil kulatého stolu Ministerstva dopravy, k tomu uvádí: „Setkání odborníků je velkým přínosem pro celý projekt. Zkušenosti poradců, potenciálních dodavatelů a společná diskuze s odborníky z ministerstva vytváří komplexní pohled na daný projekt.“ 

„Naše zkušenost ze slovenského projektu jasně ukazuje, že PPP projekt neznamená automaticky nezdařený či cenově nevýhodný projekt. Naopak pro stát tato forma může znamenat v jednom projektu zadání dodavatele, projektanta i provozovatele a tím zvolení nejvýhodnější nabídky,“ doplňuje Petr Vašina a uzavírá, „dostavba D4 je určitě velkou výzvou. Je zde důležitá odbornost, transparentnost a samozřejmě i jednání s partnery, kteří s podobnými projekty mají zkušenosti.“

 

 

51. Mezinárodní veletrh Marmomacc se konal ve Veroně ve dnech 28. září – 1. října 2016 

Mezinárodní veletrh Marmomacc, přírodních kamenů, technologií i designu se pochlubil enormním počtem vystavovatelů – 2 015 z 53 zemí světa, včetně Afganistanu a Indonésie.

Svůj debut zde slavila Angola. Celková obestavěná plocha čítala 80 000 m² (o 490 více než v roce 2015). Co se týče finančních hodnot obratu v obchodu s mramorem, světová hodnota činila více než 23 bilionů euro a u vedoucí země – Itálie – export činil 3,2 bilionů v roce 2015. Marmomacc zaujímá vedoucí světové postavení v presentaci designu  a kultuře produkce mramoru. Což  potvrzuje i rekordní účast světových odborníků, která činila 67 000 návštěvníků.

Již pátým rokem je město Verona v období konání veletrhu Marmomacc vyzdobeno některými z děl vystavujících firem a známých architektů či designérů.

Každoročně se na Marmomaccu uděluje cena Stone Award, kterou letos připravila společnost Archmarathon, což je sdružení 42 světových designových studií, které pořádá prestižní architektonické konference a soutěže.

Další, 52. Mezinárodní veletrh Marmomacc se bude konat ve dnech 27. – 29. září 2017 ve Veroně.

 

FOR ARCH navštívily desítky tisíc lidí, představily se stovky vystavovatelů z ČR i ze zahraničí 

Na letošním mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH, který se konal v areálu PVA EXPO PRAHA ve dnech 20. až 24. září, se představilo celkem 841 vystavovatelů, z toho 67 zahraničních z 15 zemí světa. Spolu se souběžně probíhajícími veletrhy FOR STAV, FOR THERM, FOR WOOD a BAZÉNY, SAUNY & SPA navštívilo areál přes 71 tisíc lidí, kteří obdivovali skvělé složení vystavovatelů, včetně oborových špiček, a také bohatý doprovodný program konferencí, přednášek a B2B jednání. V mnoha případech byla na jednotlivých akcích zaznamenána rekordní účast, což jen dokazuje pokračující velký zájem odborníků i laické veřejnosti o oblast stavebnictví.

Veletrh byl slavnostně zahájen konferencí za účasti tří ministrů 

Veletrh FOR ARCH byl letos slavnostně zahájen největší KONFERENCÍ ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ, na které vystoupil ministr financí Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a ministr životního prostředí Richard Brabec. Rekordní počet zájemců přilákal také čtvrtý ročník dvoustranných obchodních jednání s mezinárodní účastí MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS. Akce se zúčastnilo 64 českých a 57 zahraničních firem ze stavebních a přidružených oborů, z toho 20 německých, 13 slovinských, 13 polských a dále společnosti italské, španělské a letos poprvé i firmy ze zámoří – z Indonésie, Koreje a USA. Dalším zajímavým bodem bohatého programu byla konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, jejímž cílem bylo umožnit zástupcům odborné i laické veřejnosti seznámit se s trendy a postřehy z reálné praxe požární bezpečnosti. Velký zájem projevili návštěvníci během závěrečného dne veletrhu FOR ARCH 2016 také o konferenci projektu SVÉPOMOCÍ zabývající se tématem stavby pasivního cihlového domu krok za krokem. 

Svá portfolia představily dlouhodobé oborové špičky i úspěšní nováčci

Mezi vystavovateli se již tradičně objevily špičky svých oborů. Ve stavební části tak mohli zájemci vidět expozice firem  HELUZ, YTONG, Saint Gobain – Divize Rigips, BEST a Prefa Brno. Velkou pozornost přilákala svými výrobky také řada nováčků jako PRESBETON Nova, Franken Maxit, Koelner, Prefa Alluminiumprodukte, CS BETON a firma Schiedel, která se představila svým integrovaným komínovým systémem a získala čestné uznání v soutěži GRAND PRIX o nejlepší exponát. Zájemci o elektroinstalace, inteligentní bydlení a osvětlovací techniky si v sekci ELEKTRO nenechali ujít produkty oborových lídrů – společností ABB, K&V ELEKTRO, Teco a ELKOV elektro. K vidění byly také nejnovější systémy otvorových výplní a stínící techniky od společností Hörmann, LOMAX, ISOTRA, PILECKÝ, VETOS, SAPELI a SULKO. Na souběžném veletrhu FOR THERM zaznamenaly velký zájem portfolia společností Klastr česká peleta, ATMOS, Regulus, Vaillant, IVAR CS, Bosch Termotechnika – divize Buderus, Dakon a Junkers, FENIX, KORADO ROMOTOP a HAAS+SOHN, nabízející vše pro vytápění, včetně horkých novinek z oblasti kotlů, krbů, tepelných čerpadel a rekuperačních jednotek. Velkou popularitu si na FOR WOOD získaly i nejnovější nabídky dřevostaveb ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ, ale také od firem RD Rýmařov, HAAS FERTIGBAU CHANOVICE, ATRIUM, DOMY D.N.E.S. a GOOPAN BUILDING. Podobně zaujaly vystavované exponáty z oblasti bazénů a wellness zařízení od firem ALUKOV, BERNDORF BÄDERBAU, Bazény Desjoyaux, Bazény – Brandejský, AQUAMARINE SPA, HANSCRAFT na souběžném veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA. 

Představil se nový obor veletrhu FOR ARCH

Velkou novinkou pro další ročník FOR ARCHu, který se uskuteční od 19. do 23. září 2017, je nový obor zabývající se aktuálními trendy a technologiemi v oblasti zabezpečovací techniky, systémů ochrany budov, bezpečnostními službami a v neposlední řadě také stále více aktuální IT a kybernetickou ochranou. Dosavadní souběžné veletrhy FOR STAV, FOR THERM, FOR WOOD a BAZÉNY, SAUNY & SPA se navíc v příštím roce sjednotí a stanou se pod hlavičkou FOR ARCH součástí jednoho celku. Již nyní se také můžete těšit na zbrusu nové dvoudenní Technologické fórum, které vznikne ve spolupráci s portálem TZB-info  a bude projektantům a architektům prezentovat nejnovější technologie a produkty.

 

Architektkou roku 2016 se stala Marcela Steinbachová

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech, cenu Architekt roku, získala Marcela Steinbachová. Oceněna byla za výbornou vlastní tvorbu a vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti architektury. Porota i letos udělila Čestné uznání, které získal Michal Škoda za bezmála dvacetiletou prezentaci umění v pozici šéfkurátora českobudějovického Domu umění. Cena Architekt roku je každoročně udělována v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH. Poprvé byla v rámci soutěže udělena i zvláštní cena Architekt obci.

Architektkou roku 2016 se stal Marcela Steinbachová. „Marcela Steinbachová představuje architektku, která se kromě výborné vlastní tvorby věnuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti architektury. Stojí za založením spolku Kruh, který do České republiky přivedl desítky skvělých architektů a architektek z celého světa. Na přednášky, diskuse, workshopy. Tyto hojně navštěvované akce byly následně zaznamenány v několika sbornících, které obsahují přepisy těchto akcí, ale i speciálně vytvořené rozhovory s vybranými přednášejícími. Mimořádného úspěchu dosahuje akce Den architektury, která se letos koná už pošesté, kdy stovky architektů, teoretiků, historiků a mnohých dalších provázejí tisíce zájemců z řad veřejnosti po vybraných místech po celé republice. V uplynulém roce realizovala výstavu Pokoje v Domě umění v Českých Budějovicích, která si kladla za cíl pomoci vysvětlit některé aspekty architektury těm úplně nejmenším,“ ohodnotila její přínos pro architekturu odborná porota v čele s Reginou Loukotovou. Dále v porotě zasedli Josef Pleskot, Antonín Novák, Adam Gebrian a Osamu Okamura.

 

Jubilejní Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO zná své vítěze 

Finále se odehrálo již tradičně na veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA

Soutěž na mezinárodním veletrhu FOR ARCH měla svůj vrchol ve dvou hlavních disciplínách - truhlář a zedník. Síly byly vyrovnané. Velkým česko-slovenským

finále v Praze se završil jubilejní 20. ročník soutěže za účasti VIP hostů. 

Výsledky

Truhláři a zedníci soutěžili v týmech ve dvojicích. Zedníci měli za úkol zvládnout tři technologie zdění, komínový systém a nanášení omítek. Truhláři vyráběli šestihrannou parkovou lavičku. Oba obory musely zvládnout i dílčí disciplíny a teoretický test. V obou případech šlo ze všeho nejvíc o preciznost, přesnost, znalost a řemeslný um.

Pořadí nejlepší řemeslníků za ročník 2015/2016 je:

Obor truhlář:

1          Jan Tomášek, Ondřej Růžička SŠUAR, Nový Zlíchov, Praha 5

2          Štěpán Jalůvka, Ondřej Hrbáček         SPŠ stavební Valašské Meziříčí

3          Jaromír Bilka, Adam Novák    SOŠG Staré Město

Obor zedník:

1          Marek Gruchala, Jakub Kormančík     SOŠ technická Námestovo

2          Ladislav Luňáček, Jan Procházka        Masarykova SŠ, Letovice

3          Lukáš Tomašov, Martin Blahušiak       SOŠ stavebná, Žilina

Ani v tomto kole účastníci nedostali nic zadarmo. Práci zedníků posuzovalo přísné oko rozhodčích. Lavičky od truhlářských týmů pak došly i praktického využití - k dispozici je dostaly Dětský domov v Dolních Počernicích a Mateřská škola Kaplická v Praze 4.

 

Soutěžili také kameníci a kamenosochaři

Tradicí finále SUSO je také soutěž mladých kameníků a kamenosochařů. Ti opět potvrdili, že jejich řemeslo patří k nejatraktivnějším. Letošním motivem byl bob zahradní.

Zde jsou výsledky:

1          Filip Matoušek SPŠ kamenická a sochařská, Hořice

2          Martin Hůzl      AKADEMIE - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

3          Františka Hausdorfová SPŠ kamenická a sochařská, Hořice

Vyhlášeny byly také nejúspěšnější školy ročníku. Za obor truhlář si ocenění Hvězda ročníku odnesla škola SŠUAR, Nový Zlíchov, Praha 5 a mezi zedníky slovenská škola SOŠ technická Námestovo.

Ocenění Pedagog ročníku oboru truhlář vyhlašované Asociací českých nábytkářů a ABF, a.s. si odnesl Marek Kočí ze SŠUAR, Nový Zlíchov, Praha 5. 

Novinkou vyhlášení soutěže SUSO byla cena Gentleman řemesla, kterou byl premiérově oceněn Karel Poucha ze společnosti Xella CZ za celoživotní přínos propagaci řemesla.

 

Generální partner: Wienerberger, cihlářský průmysl a.s.

Hlavní partneři: HOUFEK a.s., XELLA CZ s.r.o., LB Cemix, s.r.o., HELUZ, cihlářský průmysl

Partneři: Mafell, Ramia s.r.o., DeWalt, Carhartt, Wuerth

Hlavní mediální partner: časopis Stavebnictví

Hlavní mediální partner oboru truhlář: Dřevařský magazín

Mediální partner oboru truhlář: Truhlářský portál, Stolaři-truhláři.cz

Mediální partneři: Český rozhlas, Deník, České stavby, Buildinfo, Stavitel, Konstrukce, Učitelské noviny

Záštita: MŠMT, MPO, HK ČR, AK ČR, SPS v ČR, AČN

Odborná garance: Oblastní inspektorát práce

 

Pražské nákupní třídy v letech 2016/2017

Podle nejnovější studie High Street Retail in Prague 2016/2017 poradenské společnosti JLL je Praha nejzajímavější středoevropskou destinací pro mezinárodní maloobchodní značky. Praha je považována za vstupní bránu na středo- a východoevropské trhy (s výjimkou Ruska). Nebereme-li v úvahu Moskvu a Vídeň, je Praha vnímána jako jediná lokalita, kterou luxusní značky zvažují v souvislosti s případným otevřením svého obchodu v oblasti střední a východní Evropy. Důvodů je více. Praha, která je 9. nejbohatším regionem EU, disponuje silnou domácí poptávkou (kupní síla v Praze se v roce 2015 pohybovala na úrovni 9 600 EUR per capita), tak čilým turistickým ruchem, který je zejména v segmentu luxusního zboží významným zdrojem příjmů. Poptávka po kvalitních prostorech na pražských nákupních třídách v Pařížské a Na Příkopě převyšuje nabídku, což odráží mimo jiné aktuální výše nájemného 190 EUR/m2/měsíc za průměrnou jednotku o rozloze 100 m2. V současné době probíhá příprava dvou významných projektů, které rozšíří nabídku maloobchodních prostor v historickém centru Prahy – projekt Savarin (developer Crestyl, s plánovaným dokončením 2021) spojující Václavské náměstí a ulici Na Příkopě a projekt revitalizace Masarykova nádraží (developer Penta, první fáze dokončení přibližně v roce 2020).     

Luxus na Pařížské

Pařížská ulice je v regionu CEE centrem luxusních nákupů a se stoupajícím počtem značek nejvyšší kvality v posledních 20 letech její pozice výrazně posílila. Luxusní značky pečlivě zvažují nejen samotnou lokalitu, ale i úroveň své přítomnosti (nejvyšším zastoupením je tzv. vlajkový obchod, nižší úrovně představují vlastní obchod, zastoupení v luxusním obchodním domě či spolupráce s lokálním partnerem např. formou franšízy). 

Podle zprávy JLL Destination Retail 2016 mají právě Číňané 31% podíl na globálních luxusních nákupech a v zahraničí nakupují v průměru čtyřikrát více než doma. Řada vlád se této skutečnosti přizpůsobila a přichází s různými iniciativami, které mají nákupy luxusního zboží ve svých městech podpořit – např. daňovými prázdninami v Hong Kongu či uvolněním turistických víz pro návštěvy Paříže, Londýna či Tokia.

Podle společnosti Global Blue, která se specializuje na tax-free nakupování, v ČR v loňském roce z návštěvníků ze zemí mimo EU nejvíce utráceli čínští turisté (jejich podíl vzrostl ze 14 % v roce 2014 na 25 % v roce 2015), oproti tomu nakupování ruských turistů – tradičních lídrů žebříčku – pokleslo ze 44 % v roce 2014 na 24 % v roce 2015. „Zájmu čínských a obecně asijských turistů o Prahu nahrává i nově otevřené přímé letecké spojení mezi Prahou a Pekingem v září roku 2015 a mezi Prahou a Šanghají v červnu 2016,“ dodává Blanka Vačkova, vedoucí oddělení průzkumu trhu společnosti JLL. 

Nákupní třída Na Příkopě  

V ulici Na Příkopě, hlavní nákupní třídě, se mísí tzv. premium značky (Michael Kors, Gant, Tommy Hilfiger či Max Mara Weekend) s vlajkovými obchody módních řetězců střední cenové úrovně (Zara, H&M, New Yorker či Mango). Na ulici se nachází také několik maloobchodních pasáží Myslbek, Panská pasáž, Černá růže či Slovanský dům, kde opět sídlí zejména obchody s módou. K posledním značkám, které právě zde vstoupily na trh, patří legendární hračkářství Hamleys, které zde v květnu 2016 otevřelo svůj první obchod ve střední Evropě, jenž se s rozlohou 6 500 m2 stal největším hračkářstvím v regionu.

Zlatý kříž a Václavské náměstí   

Stanice metra Můstek je nejfrekventovanější částí Václavského náměstí, kde se nachází řada vlajkových obchodů značek střední cenové úrovně (např. Baťa a C&A) a dále také obchodní domy např. Van Graaf, Debenhams či Marks & Spencer. Dolní část Václavského náměstí začala v poslední době lákat také prémiové značky jako například Blažek, Pietro Filipi či Marc O´Polo. Nabídku módy doplňují bankovní domy, velká knihkupectví (Kanzelsberger, Knihy Dobrovský, Academia a Neoluxor) a obchody s potravinami/rychlým občerstvením (La Formaggeria, pekařství Paul, Starbucks, KFC a McDonald´s). Nájemné na Václavském náměstí se pohybuje na úrovni 100 EUR/m2/měsíc.  

Nový development v historickém centru Prahy

V posledních letech se významně rozvíjí i ulice 28. října, kde bylo dokončeno několik projektů a nové se ještě připravují. K nejvýznamnějším patří například Palác ARA, jehož rekonstrukce je plánována na příští rok. A samozřejmě nemůžeme vynechat nákupní centrum Quadrio na Národní třídě vedle obchodního domu MY Tesco. 

 

Společnost Siemens představila Siveillance Viewpoint - inovativní prvek portfolia PSIM 

Divize Building Technologies společnosti Siemens přidala do svého bezpečnostního portfolia Siveillance Viewpoint pro Řízení informací fyzické bezpečnosti (Physical Security Information Management - PSIM). Jde o první nabídku svého druhu kombinující v integrované platformě funkce danger managementu a command and control. Software umožňuje bezpečnostnímu personálu reagovat rychle a efektivně na incidenty, a to i v případě složitých infrastruktur, jakými jsou např. průmyslová výrobní zařízení.

Siveillance Viewpoint kombinuje v jedné platformě disciplíny požární a fyzické bezpečnosti, čímž překonává možnosti tradičních nadstavbových systémů. Software nabízí pokročilé pracovní postupy, které pomáhají uživatelům udělat ve chvíli spuštění poplachu správná rozhodnutí, a to dokonce i ve velmi stresujících situacích. Tato supermoderní platforma automaticky vyhodnotí prioritu poplachů a rozčlení je do událostí, což umožní uživatelům provést požadovaná opatření smysluplně a správně. Díky korelaci informací ze všech subsystémů nabízí software jasný a strukturovaný přehled veškerých událostí i detektorů. Systém navíc využívá georeferenčních údajů a umožňuje tak lokalizaci jednotlivých detektorů v trojrozměrném prostoru, díky čemuž lze získat povědomí a kontrolu nad situací.

 

Bavorská stavba názvem i tvarem spojuje lesk s historií 

Střídmé interiéry z obkladů RAKO v zlatě zářícím kulturním centru Aurelium

Honosně až dekadentně zlatý vzhled měděného pláště nového kulturního a komunitního centra Aurelium v bavorském Lappersdorfu vyvažuje střídmě elegantní interiér s plochami z betonu, dřeva a tmavě šedých keramických obkladů české značky RAKO.

Ve jméně kulturního centra Aurelium v Lappersdorfu u Řezna se mísí latinský název  pro zlato „Aurum“ a jméno císaře Marca Aurelia, který je považován za zakladatele Řezna, pevnosti na řece Regen. I samotná stavba Aurelia v sobě pojí metalický lesk s historií: Nové centrum má fasádu a střechu ze zlatě se lesknoucích prvků z měděného plechu. Díky nim září do daleka a mění barvu v závislosti na denním světle.

Zlatě zářící zvenčí, elegantně střídmé uvnitř: Nové kulturní a komunitní centrum „Aurelium“ v bavorském  Lappersdorfu spojuje tradici s odvahou vytvořit něco výjimečného. Neglazované slinuté dlaždice Taurus z programu RAKO OBJECT v tmavě šedém odstínu a třech formátech, našly uplatnění v šatnách i v sociálních zařízeních.

 

Strmá sedlová střecha vypadá jako středověká stodola či prostory dřívějších hospodářských stavení klášterů a tím připomíná historii vzniku dnešního města se 14.000 obyvateli: Bývalá správní budova mocného kláštera Sv. Emmerama v Řeznu ze 13. století je považována za zárodek střediskové obce Lappersdorf. Jako šupiny byly na plochy střech a fasád položeny tisíce zlatě se třpytících kovových šindelů, které po speciální úpravě povrchu neztmavnou.

Jak extrovertně vypadá nové kulturní a komunitní centrum zvenčí, tak střídmě působí uvnitř. V koncertním sále, v obou konferenčních sálech a ve foyer „Aurelia“ se decentně doplňují vrstvený beton a dřevo. Šatny a sociální zařízení získaly elegantní vzhled podlah a stěn díky jednobarevným keramickým obkladům  značky  RAKO OBJECT. Na místě je položeno téměř 550 m2 slinutých neglazovaných jednobarevných dlaždic Taurus Color a dlaždic Taurus Granit v barevném odstínu Dark Grey, ve formátech 5 x 5 cm, 10 x 10 cm a 20 x 20 cm. Slinuté neglazované obkladové prvky Taurus s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 % jsou určené k obkladům podlah i stěn v exteriérech a interiérech, kde mohou být vystaveny vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

 

Společnost Rockwool získala ocenění v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin

Společnost Rockwool, výrobce izolací z kamenné vlny, získala dvě ocenění v 9. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin za rok 2015. Odborná porota ocenila projekty bohumínského závodu Rockwool, které přispívají ke snižování energetické náročnosti budov a dopadů výroby na životní prostředí.

Devátý ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin 2015 měl stěžejní téma „Nové moderní výrobky a technologie pro stavby a budovy s pozitivní bilancí energie“. ROCKWOOL si odnesl cenu za nominaci v kategorii firem nad 250 zaměstnanců a také speciální cenu ÚRS Praha a. s. Za společnost ROCKWOOL ocenění převzal marketingový manažer Josef Mik.

 „Odborná porota ocenila naše projekty související s vývojem moderních a šetrných produktů z kamenné vlny. Týká se to hlavně dokončení nové linky na výrobu technických izolací, vylepšení tepelněizolačních vlastností produktu FASROCK G pro zateplení stropů a vývoje nových produktů pro kontaktní a provětrávané fasády,“ popisuje hlavní důvody Josef Mik.

Odborná porota soutěže posuzovala přihlášené výrobce stavebních hmot zejména podle energetické náročnosti výroby, dosahované kvality, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství nebo ekonomické úspěšnosti a pozice na trhu.

Výrobky z kamenné vlny ROCKWOOL splňují nejpřísnější kritéria, požadavky a normy pro zateplování budov. Kamenná vlna je výborný nehořlavý izolační materiál, tlumí hluk z venku, drží dlouhodobě tvar, zachovává prodyšnost stěn a přispívá k požární ochraně. Izolace ROCKWOOL jsou z přírodního materiálu, recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí.

Hlavním cílem soutěže Nejlepší výrobce stavebnin je poukázat na moderní výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice a ocenit jejich moderní výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl, které jsou v souladu s ochranou životního prostředí.

Odbornými garanty soutěže nejlepší výrobce stavebnin jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ÚRS Praha. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v prostorech Břevnovského kláštera v Praze.

 

Požární signalizace Siemens pro tradiční pivovar 

Společnost Siemens realizuje prostřednictvím své divize Building Technologies rozsáhlou modernizaci a rozšíření systému požární signalizace pro historickou budovu pivovaru Feldschlösschen ve švýcarském Rheinfeldenu. Pivovar připomínající zámek z 19. století bude nově vybaven komplexním síťovým systémem požární signalizace Sinteso. Výměny a optimalizace se tak dočká stávajících zhruba 2000 požárních hlásičů a 17 ústředen EPS od Siemens.

Rheinfelden je sídlem pivovaru Feldschlösschen, největšího distributora piva ve Švýcarsku. Areál svou architekturou připomíná zámek, řada jeho budov vznikla na konci devatenáctého století a byla opakovaně rozšiřována. K zajištění požární ochrany takto komplexního areálu si proto pivovar udržuje dokonce vlastní hasičskou jednotku.

Stávající systém požární signalizace pochází také od Siemens a čítá zhruba 2.000 požárních hlásičů a 17 ústředen EPS. Systém vznikal mnoha etapách řadu let, a je proto tvořen zařízeními různých generací. Aby vyhovoval současným standardům, rozhodl se pivovar ve spolupráci se Siemens pro instalaci nového síťového systému požární signalizace Sinteso.

Siemens proto ve spolupráci s hasičským útvarem sestavil plán modernizace a postupné výměny za nový systém Sinteso.

 

Mohelnický závod Siemens výrazně sníží emise díky chytrému řízení budov

 

Každoroční snížení emisí CO2 až o 4383 tun – za tímto cílem míří krok za krokem mohelnický závod Siemens. Redukce uhlíkové stopy docílí díky novému

inteligentnímu systému řízení budov. Monitorovat a řídit energetické systémy třicetihektarového závodu s řadou výrobních hal bude jen jedna stanice. Toto unikátní řešení pod hlavičkou Průmyslu 4.0 řadí mohelnický závod k nové generaci digitalizovaných továren.

Výrobní závod Siemens v Mohelnici se stal součástí globálního programu snižování CO2. Areál prošel komplexním energetickým rozborem divize Building Technologies, který zahrnoval oblasti vytápění, chladicích technologií a osvětlení. Snížení uhlíkových emisí probíhá v rámci globální iniciativy Siemens, která usiluje o neutrální uhlíkovou stopu do roku 2030.

Dlouhodobý program závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm

Mohelnický závod však není jediný, který se intenzivně zabývá otázkou ekologie. S energeticky úspornými programy začal před třemi lety závod Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ke snížení spotřeby energie a emisí CO2 zde taktéž přispělo nové inteligentní osvětlení (ve výrobních halách i v obslužných provozech), zateplení budov s výměnou oken, nová vzduchotechnika s rekuperací tepla, optimalizace odsávání impregnačních stanic, instalace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů pro ohřev teplé vody nebo výstavba vlastní fotovoltaické elektrárny. Závodu se podařilo trvale snížit roční spotřebu energie o 6 445 MWh a emise oxidu uhličitého o více než 1100 tun. 

 

Skupina Goodman vybuduje pro METRO GROUP logistické centrum v německém Marlu

Skupina Goodman, světový lídr v oblasti vlastnictví, rozvoje a správy průmyslových nemovitostí, oznámila, že pro METRO GROUP vybuduje nové logistické centrum s rozlohou 235 000 m2 a fixním nájmem na 10 let. Goodman v rámci tohoto projektu investuje přibližně 200 miliónů eur. Logistický komplex bude dokončen v březnu 2018.

Düsseldorfská skupina METRO GROUP, která zaměstnává více než 220 000 lidí ve 29 zemích, je v celosvětovém měřítku jedním z největších hráčů na velko- a maloobchodním trhu. Ve fiskálním roce 2014/2015 její obrat dosáhl 59 miliard eur. V září 2015 METRO GROUP představila svojí novou logistickou strategii. Jejím cílem je výrazné posilnění a modernizace současné logistické sítě skupiny, do které bude začleněné i centrum v Německu. To by mělo přinést až tisíc nových pracovních míst.

Nové logistické centrum ve městě Marl, které se nachází ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, bude zásobovat velkoobchodní prodejní společnosti METRO Cash & Carry v Německu a samoobslužné obchody Real na západě země. O logistiku se postará společnost METRO LOGISTICS Germany GmbH, která je součástí skupiny. METRO GROUP se díky tomu bude moci soustředit na efektivní správu svého produktového portfolia, které obsahuje více než 20 000 položek v kategorii potravin a domácích potřeb.

 

AUTOSALON MONDIAL DE L’AUTOMOBILE, PAŘÍŽ 2016:

•   Renault vystavuje zcela obnovenou řadu produktů na stánku o rozloze přes 4 000 m²

•   V této nejmladší evropské řadě má premiéru Nový Koleos.

•   Renault rovněž představí nový koncept vozu, jehož design a technologie jsou předobrazem budoucích modelů značky.

•   Dacia představí čtyři nové modely s ještě modernějším a atraktivnějším designem: Logan, Logan MCV, Sandero a Sandero Ste

Pařížský autosalon Mondial de l'Automobile de Paris 2016, který se bude konat od 1. do 16. října bude pro Renault a Dacii příležitostí upozornit na design a Renault také poprvé v Evropě představí vůz Koleos

Nový Koleos odhalený na autosalonu v Pekingu v dubnu 2016 rozšiřuje vyšší segment řady Renault a spojuje robustní styl modelů SUV s rafinovaností velkého sedanu. Toto autentické SUV segmentu D přebírá přednosti typické pro svou kategorii a obohacuje je o know-how značky Renault v oblasti komfortu a prostornosti.  

5 NOVINEK NA PAŘÍŽSKÉM AUTOSALONU: ZCELA OBNOVENÁ ŘADA RENAULT – NEJMLADŠÍ V EVROPĚ

Představením vozů Nový Koléos, Nový Scénic v delší verzi, Nový Mégane Sedan, Nové Clio a Alaskan Renault opět dokazuje dynamičnost svého výrobního plánu. 

 

CERTIFIKACI MŮŽE MÍT UŽ I NOVÉ BYDLENÍ!

ZNAMENÁ TO POTVRZENÍ JEHO KVALIT: ŽE JE ENERGETICKY ŠETRNÉ, SE ZDRAVÝM VNITŘNÍM PROSTŘEDÍM A NÍZKÝMI NÁKLADY NA PROVOZ.

Snažíme se žít zdravě – sportovat, mít správnou životosprávu, chodit k lékaři včas. Málokdo si ale uvědomuje, jak velký vliv na kvalitu našeho života má prostředí, v němž trávíme většinu času – to znamená v práci či ve vlastním domově. U kancelářských budov je již jejich certifikace dnes v ČR běžnou záležitostí (celosvětově nejrespektovanější systémy hodnocení jsou britský BREEAM a americký LEED). Investoři a developeři kanceláří totiž pochopili, že kvalitní „zelená“ administrativní budova je pro nájemce mnohem atraktivnější – řada globálních společností má již dnes požadavek energetické šetrnosti (a tím i společenské zodpovědnosti) ve své firemní filozofii. Kvalitní vnitřní prostředí v certifikovaných kancelářích se navíc začíná stávat konkurenční výhodou i pro samotné zaměstnance. Ruku v ruce se zelenými kancelářemi jdou i další komerční nemovitosti: certifikace začíná být čím dál častější i u obchodních center. Jen u bydlení nejsme zatím v Česku na certifikace zvyklí. Dosud je suploval tzv. PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy), laicky známý jako „energetický štítek“. Ten stejně jako u předmětů běžné domácí potřeby (od praček až po ledničky) budovu klasifikuje do tříd A až G, kde A prokazuje nejvyšší hospodárnost provozu v celé jeho komplexnosti (vytápění, větrání a klimatizace, osvětlení…). Nyní se však první projekty certifikovaného bydlení začínají objevovat i v Česku. 

 

Nejnovější trendy ze světa bezpečnosti představil veletrh FSDays 2016

Již 8. ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2016 neboli FSDays 2016 se uskutečnil  ve dnech 20. – 24. září 2016 v letňanském výstavním areálu PVA EXPO PRAHA. Nejžhavější novinky protipožární a zabezpečovací techniky prezentovali na veletrhu zástupci významných českých  i zahraničních značek.

Jako tradičně FSDays představil nové trendy, informace, zajímavosti z oblasti bezpečnosti odborným návštěvníkům a přívržencům B2B sektoru, stejně tak jako široké veřejnosti. Za dobu svého trvání FSDays získal pověst kvalitního odborného veletrhu reagujícího na aktuální dění v oboru bezpečnosti.

Na výstavní ploše 1.200 m2 představilo nejnovější technologie a premiéry z oborů  fire & security, IT bezpečnosti, integrovaných systémů budov a mnoha dalších specializací    32 významných společností zastoupených na našem trhu.

Nepřehlédnutelnou zajímavostí letošního ročníku byl kamion ZETTLER, který na své roadshow brázdí Evropou a na exkluzivních akcích a veletrzích představuje novinky v technologii detekce požáru ZETTLER a potlačení požáru Tyco. Na FSDays 2016 přijel prezentovat portfolio detekčních
produktů ZETTLER, produkty pro potlačení požáru iFLOW a SAPPHIRE od firmy Tyco a komunikační systémy ZETTLER Care. Na palubě kamiónu se zákazníci seznámili s vystaveným portfoliem produktů prostřednictvím živých demonstrací a rozšířené reality, která zobrazuje produkty ZETTLER nainstalované v reálném prostředí v rámci 360° prohlídky konkrétního použití.

FSDays se konal opět souběžně s největším stavebním veletrhem FOR ARCH. Díky této mimořádné synergii vzniká zcela ojedinělé oborové propojení bezpečnosti se stavebnictvím. 

 

 

SCANIA sestrojila první hodiny na světě z nákladních vozidel

Tik, tak, náklaďák. Scania se chopila největší výzvy ze všech – závodu s časem. Celkem 14 nákladních vozidel bude muset udržovat tempo s každou vteřinou. Doslova. Na opuštěném letišti uprostřed země nikoho si Scania dala za cíl sestrojit obří hodiny z nákladních vozidel, které budou ukazovat čas celých 24 hodin. 

V dálkové přepravě se úspěch odvíjí od schopnosti být ve správný čas na správném místě. Proto Scania otestuje novou generaci nákladních vozidel a služeb v souboji s tím nejtěžším soupeřem – časem. Sestrojení prvních hodin na světě tvořených pouze nákladními vozidly si vyžádalo celkem 14 automobilů, 90 řidičů a 70 000 čtverečných metrů opuštěné letištní plochy. Obří automobilové hodiny se roztikaly 20. září v 19:00 středoevropského času a tato událost byla přenášena online.

 

 

Nový Renault MÉGANE Grandtour,
kde se snoubí vášeň a maximální praktičnost
- Active Emergency Braking System (aktivní nouzové brzdění),
- Safe Distance Warning (upozornění na dodržování bezpečné vzdálenosti),
- adaptivní tempomat,
- systém varování před opuštěním jízdního pruhu,
- systém sledování mrtvého úhlu,
- systém rozpoznávání dopravních značek s varováním při překročení povolené rychlosti,
- sutomatické přepínání dálkových světlometů,
- Easy Park Assist (systém automatického parkování s parkovacími senzory 360° a zadní parkovací kamerou).
0
2
0
3
PR odd ělení, Renault Česká Republika, a.s., Jitka Skaličková
jitka.skalickova@renault.cz / Tel: +420 222 339 317
www.renault.cz - www.media.renault.com - www.group.renault.com
Sledujte nás na Twitteru: @Renault_live
sedadel. Díky sklopnému sedadlu spolujezdce lze převážet předměty dlouhé až 2,77 m.
- asistent rozjezdu do kopce,
- tempomat s omezovačem rychlosti,
- LED denní svícení
- elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
- palubní počítač,
- manuální klimatizace s elektronickým ovládáním
- elektrické impulzní ovládání předních oken,
- sedadlo řidiče nastavitelné v šesti směrech,
- rádio podporující přehrávání formátu MP3 se vstupy USB a Jack,
- Bluetooth hands-free,
- smluvní záruka Renault (5 let/100 000 km).

Nový Renault MÉGANE Grandtour,

kde se snoubí vášeň a maximální praktičnost

Nový MÉGANE Grandtour v sobě nese to nejlepší z Nového MÉGANE, který byl na český trh uveden v únoru letošního roku. Má jeho dynamický styl, výrazný design s jedinečným světelným podpisem Edge Light ve formě písmene „C“, Full LED světlomety LED Pure Vision a nabízí stejné inovativní technologie. V interiéru připomínajícím kokpit letadla se tak řidič může spolehnout na konfigurovatelný barevný Head-up displej, multimediální a navigační systém R-LINK 2 s dotykovým displejem 7“, resp. 8,7“ a také na četné pokročilé jízdní asistenty, mezi které patří:

- Active Emergency Braking System (aktivní nouzové brzdění),

- Safe Distance Warning (upozornění na dodržování bezpečné vzdálenosti),

- adaptivní tempomat,

- systém varování před opuštěním jízdního pruhu,

- systém sledování mrtvého úhlu,

- systém rozpoznávání dopravních značek s varováním při překročení povolené rychlosti,

- sutomatické přepínání dálkových světlometů,

- Easy Park Assist (systém automatického parkování s parkovacími senzory 360° a zadní parkovací kamerou).

Současně však přináší i maximální praktičnost, kterou klienti vozů kombi v segmentu C vyhledávají. Díky délce 4 626 mm (o 267 mm více oproti Novému MÉGANE) a rozvoru prodlouženému o 43 mm (2 712 mm oproti 2 669 mm u Nového MÉGANE) přináší více prostoru pro posádku na zadních sedadlech i větší zavazadlový prostor. Jeho základní objem 580 l (521 dm3 dle metodiky VDA) představuje nárůst o 146 l (resp. 137 dm3) oproti Novému MÉGANE. Sklopením opěradel zadních sedadel sklopných přímo ze zavazadlového prostoru díky funkci Easy Break je možné získat celkový objem 1 695 l (1 504 dm3 dle metodiky VDA). Díky dvojitému dnu zavazadlového prostoru je docíleno zcela rovné plochy od nakládací hrany po celé hloubce zavazadlového prostoru, včetně sklopených opěradel zadních sedadel. Díky sklopnému sedadlu spolujezdce lze převážet předměty dlouhé až 2,77 m.

Nový MÉGANE Grandtour přichází na český trh s modelovou řadou shodnou s již uvedeným Novým MÉGANE. Nabídne tak 5 zážehových a 5 vznětových motorizací kombinovaných s 5 stupni výbavy vč. sportovní verze GT. Nový MÉGANE Grandtour GT nabídne, stejně jako Nový MÉGANE GT, v segmentu unikátní systém aktivního řízení všech čtyř kol 4CONTROL specificky naladěný divizí Renault Sport.

Nový Renault MÉGANE Grandtour přichází na český trh s cenou od 369 900 Kč vč. DPH za výbavu LIFE se zážehovým motorem SCe 115 (115k / 84 kW) s manuální převodovkou. Součástí standardní výbavy této verze je např.:

- asistent rozjezdu do kopce,

- tempomat s omezovačem rychlosti,

- LED denní svícení

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,

- palubní počítač,

- manuální klimatizace s elektronickým ovládáním

- elektrické impulzní ovládání předních oken,

- sedadlo řidiče nastavitelné v šesti směrech,

- rádio podporující přehrávání formátu MP3 se vstupy USB a Jack,

- Bluetooth hands-free,

- smluvní záruka Renault (5 let/100 000 km).

Na českém trhu lze Nový MÉGANE Grandtour objednávat od 1. 7. 2016. První vozy budou k vidění u autorizovaných prodejců Renault v České republice v polovině října 2016.

 

Expo Mokrá přilákalo tisíce návštěvníků!

Ve dnech 14. – 16. června 2016 se v kamenolomu společnosti Českomoravský cement, nástupnická společnost, a.s. uskutečnil již 11. ročník Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO Mokrá 2016.

Na ploše více než 70 000 m2 představilo a své exponáty vystavilo 124 především českých a slovenských společností. Nechyběli ani zástupci zahraničních firem z  Rakouska, Francie, Polska a Nizozemí. Celkový počet návštěvníků překročil hranici 10 000, přičemž velkou část tvořila odborná veřejnost z těžebního a stavebního průmyslového odvětví, popř. z přidružených oborů. Velkou změnou a zároveň i lákadlem bylo přestěhování veletrhu EXPO Mokrá ze středního lomu do lomu západního, kde se na minulém ročníku uskutečnil ukázkový clonový odstřel.

Na veletrhu byly opět zastoupeny téměř všechny stroje a zařízení určené pro těžbu a zpracování nerostných surovin a jejich následné využití. Jak se na demonstrační veletrh sluší a patří, nechyběla ani technika v akci, předvedeny byly drtiče, třídiče, demo show s pásovými rypadly, vrtací soupravy, nakladače, hydraulické demoliční kleště, bourací kladiva, pily na kámen, vážící zařízení, ale také ukázky leteckého snímkování a mnoho dalšího. Velký zájem mezi návštěvníky vyvolala možnost svést se nákladními vozy Tatra a Terex na připraveném terénním okruhu ve spodní etáži lomu.

Na úspěchu veletrhu má také podíl velké množství českých i zahraničních mediálních partnerů, jimiž jsou časopisy, organizace i webové servery. Organizátory velmi těší, že záštitu nad veletrhem převzal předseda Českého báňského úřadu, Martin Štemberka, ministr průmyslu a obchodu, Jan Mládek, primátor města Brna, Petr Vokřál, a hejtman Jihomoravského kraje, Michal Hašek.

Další ročník se opět uskuteční za dva roky v červnu 2018. Všechny potřebné informace, seznam vystavovatelů, včetně fotogalerie naleznete na webových stránkách www. expomokra.cz.

 

 

Panattoni Europe a Logistis otevřeli obchvat kolem středočeského Pavlova

Průmyslový developer Panattoni Europe a jeho partner Logistis Quelfor, člen fondu AEW Europe, slavnostně otevřeli silniční obchvat kolem Pavlova na Kladensku. Půlkilometrová silnice při východním okraji obce a kruhový objezd u dálnice D6 jsou součástí souboru doprovodných investic k otevření nové průmyslové zóny Panattoni Park Prague Airport II. Obchvat propojuje zónu s exitem 7 dálnice D6 na Karlovy Vary. Rozšíření dopravní infrastruktury přináší obyvatelům Pavlova hned dvojnásobnou radost: jednak minimalizuje dopady průmyslové zóny na obec a jednak zlepšuje silniční spojení se sousední Hostouní. 

„Naše špičkově připravené prostory v blízkosti Prahy a letiště jsou již dnes v hledáčku významných investorů. Ostatně v současnosti už dokončujeme logistickou halu pro prvního nájemce, společnost DSV. My jsme však chtěli, aby zóna fungovala i urbanisticky. Jsme přesvědčeni, že i díky obchvatu budeme pro Pavlov a okolí dobrým sousedem a dlouhodobým partnerem,“ sdělil generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko Pavel Sovička.

„Nejlepší průmyslová zóna je taková, která přispívá k rozvoji obce, a obec přitom o jejím chodu prakticky neví. K tomu nám pomůže nejen obchvat, ale také poloha industriálního parku za rychlostní silnicí. Střechy průmyslových budov navíc dosáhnou maximálně do její úrovně,“ řekl starosta Pavlova Josef Kozel.

V souvislosti s otevřením zóny byla realizována řada doprovodných investic, jejichž celkový objem se pohybuje v řádu desítek milionů korun. Kromě obchvatu a kruhového objezdu vybudovali Panattoni Europe a Logistis Quelfor v obci Pavlov a okolí například středotlaký plynovod, vodovodní přivaděč či páteřní řad dešťové kanalizace. Navíc kompletně rekonstruují vozovku a chodníky v rezidenční ulici Zahradní.  

V Panattoni Parku Prague Airport II momentálně vrcholí výstavba pro společnost DSV, která se do těchto prostor přestěhuje z dobrovízského Panattoni Parku Prague Airport I. Nová logistická hala zabírá celkem 23 301 m2 a měla by být dokončena v srpnu letošního roku.

Panattoni Park Prague Airport II nabídne v několika fázích prostor pro celkem 6 budov o souhrnné výměře až 123 000 m2. Jednou z jeho výhod je flexibilita zohledňující i minimalistické požadavky na rozlohu hal. Developer umožní například i výstavbu budovy o ploše 3 000 m2. Další důležitou výhodou parku je, že klient si může vybrat, zda zvolí standardní tržní řešení a halu si pronajme, nebo se stane přímo jejím vlastníkem.

Jak již napovídá název průmyslové zóny, jde o komerčního nástupce úspěšného Panattoni Parku Prague Airport I, který leží u nedaleké Dobrovíze a již od začátku srpna je plně obsazen. Posledním nájemcem, který uzavřel dlouhodobou smlouvu v prvním parku, byla společnost Amazon. Panattoni Europe pro ni postavila logistickou halu o rozloze 133 000 m2, největší průmyslovou budovu v historii České republiky, která byla aktuálně oceněna na mezinárodní soutěži EuropaProperty CEE Manufacturing Excellence and Industrial Property Awards ve Varšavě.

 

LASSELSBERGER, s.r.o. posiluje výrobu obkládaček RAKO

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. dokončila významnou modernizaci na závodě RAKO III v Lubné u Rakovníka, specializovaného na výrobu obkládaček. Cílem je stále dosahovat srovnatelné technické vybavenosti se světovými výrobci a poskytnout tak zákazníkům moderní výrobky prvotřídní kvality. Kompletní linka včetně nové pece umožňuje výrobu obkládaček ve formátech 20 x 40, 20 x 60, 30 x 60 cm a nového formátu 30 x 90 cm. Naprostou novinkou značky RAKO bude kalibrace obkládaček. Investiční náklady na modernizaci závodu dosáhly částky 327 mil. Kč. Uvedená investice znamenala navýšení počtu pracovních míst na závodě RAKO III z původních 315 na plánovaných 369. S novou linkou se současná kapacita 10 mil. m² navyšuje v závislosti na vyráběných formátech až na 14 mil. m².

V dubnu 2016 byla slavnostně uvedena do plného provozu nová pec italského výrobce Sacmi. Společně s novou pecí byl instalován také kontimlýn a rozprachová sušárna, významnou modernizací prošla lisovna. Současně byl posílen proces třídění o 2 nové linky a instalována inovativní technologie pro RAKO III, kterou je suchá kalibrace velkých formátů. Kompletní linka včetně nové pece umožňuje výrobu obkládaček ve formátech 20 x 40, 20 x 60, 30 x 60 cm a nového formátu 30 x 90 cm. Naprostou novinkou značky RAKO bude kalibrace obkládaček 30 x 60 a 30 x 90 cm, což jsou trendové produkty v nejvyšším cenovém segmentu, srovnatelné kvalitou i designem s italskými výrobky.

Nová linka F5 posílí výrobu velkých formátů. Majorita výroby této pece budou formáty 30 x 60 cm a 20 x 60 cm. Na základě požadavků trhu bude na této lince zařazena i výroba formátu 30 x 90 cm. Pec je samozřejmě připravena i pro výrobu v současné chvíli nejpopulárnějšího formátu, a to formátu 20 x 40 cm. Předností nového zařízení je především efektivita výroby společně s možností téměř okamžitě reagovat na potřeby zákazníka. 

„Dosavadní kapacita závodu byla 10 mil. m². S novou linkou se kapacita navyšuje v závislosti na vyráběných formátech. Jsme připraveni vyrábět neuvěřitelných 13,5 - 14,0 mil. m²,“ dodává ředitelka závodu RAKO III, Ing. Štěpánka Fišerová.

Instalace zařízení začala na podzim roku 2015, šlo tedy celkem o 7 měsíců velmi intenzivní práce. Firem, které se na realizaci podílely, je vzhledem k velkému objemu prací hned několik. Mezi klíčové patří firma AXIS z Hradce Králové - instalace kontimlýna, dále CS Projekt, Klatovy - montáž rozprachové sušárny, Servis Chlumčany - montáž lisu a sušáren, Kobo Blesk, Rakovník - montáž pece.

Kalibrování obkládaček

Jednou z úplných novinek na závodě RAKO III bude možnost kalibrování obkládaček.

Kalibrování = zabroušení hran vypálené hotové dlaždice nebo obkládačky, které eliminuje přirozené kolísání rozměrů keramiky. Kalibrované obklady lze velmi efektivně pokládat s minimální spárou a dosahovat tak velmi homogenního vyznění obkládané plochy.

Pokud se ohlédneme do historie, zjistíme, že pro československé keramické bělninové obkládačky byla typickým a ve světě ceněným rysem rozměrová přesnost. Ta byla dosahována jejich kalibrací na strojích vyvinutých a vyrobených v Horní Bříze na základě československých patentů. Například kalibrované obkládačky pro vilu Tugendhat v Brně byly vyrobeny v roce 1928 právě v Horní Bříze. Kalibrace obkládaček byla pak na desítky let zapomenuta, i když se ve světě tato technika zdokonalovala a byla a je v hojné míře používána ke zhodnocení užitkových a estetických vlastností keramických obkládaček. Naši zákazníci tento trend vycítili a jejich požadavky na kalibrovaný typ výrobků vedly také společnost LASSELSBERGER k zavedení této technologie v závodě RAKO III. Takto dojde k doplnění nabídky výrobků RAKO, již kalibrovaných a vyráběných dlaždic v Chlumčanech, o kalibrované obkládačky z Rakovníka.

 

Modernizace železniční trati Rokycany - Plzeň

Vnitrostátní III. tranzitní železniční koridor – západní část prochází již několik let modernizací. Účelem je především dosažení vyšších technických parametrů trati, vč. zkrácení jízdní doby vlaků a zvýšení bezpečnosti i komfortu pro cestující. Prioritním cílem koridorových staveb na rameni z Prahy do Plzně je dosáhnout jízdní doby pod 1 h z hl. nádraží v Praze na hl. nádraží v Plzni i v opačném směru. Dnes je to 1 hodina a 35 minut.

V samotném úseku Rokycany – Plzeň se předpokládá časová úspora zhruba 9 minut. 

Stěžejní je výstavba tunelu Ejpovice se dvěma jednokolejnými tubusy, každý o délce zhruba 4150 m.

Modernizace se dotýká všech železničních zařízení. Kromě obnovy železničního svršku jsou v rámci stavby postaveny nové, nebo rekonstruovány současné mosty a propustky.

Technologie mechanizovaného tunelování

Použitá technologie mechanizovaného tunelování je jedním z nejmodernějších tunelářských způsobů práce.

Princip této metody spočívá v tom, že veškeré práce spojené s rozpojením horniny, odtěžením rubaniny, zajištěním výrubu a montáží definitivního ostění provádí jediný strojní mechanismus.

Řezná hlava v přední části stroje rozpojuje horninu. Ta následně propadá do prostoru odtěžovací komory, ze které je odváděna šnekovým dopravníkem. Segmenty ostění jsou ukládány pomocí tzv. erektoru. Veškeré tyto části jsou uloženy v útrobách štítu, stejně jako radiálně rozmístěné tlačné lisy starající se o dopředný posun stroje.

Veškeré technologie nutné k pohonu, ovládání a obsluze štítové části se nacházejí na závěsu stroje. Závěs je dlouhý více než 100 m a obsahuje mj. hydraulické motory, zdvihací zařízení k manipulaci se segmenty tunelového ostění, ovládací kabiny stroje či klidovou místnost pro osádku. Skrze celý komplex stroje probíhá pásový dopravník sloužící k těžbě rubaniny.

Viktorie je tzv. konvertibilní stroj, protože může razit jak v módu zeminového štítu, tak po úpravě i ve skalních podmínkách.

Předností technologie mechanizovaného tunelování je především rychlost a bezpečnost.

Ve světě se používá na přibližně 80 % nově budovaných tunelů.

Výstavba dvou jednokolejných tunelů pomocí tunelovacího stroje S-799 Viktorie

Výrobce: Herrenknecht AG, závod Schwanau, Německo

Typ stroje: kombinovaný EPB/hardrock

Typ pohonu: hydraulický

Délka: 115 m

Hmotnost: 1860 t

Průměr řezné hlavy: 9840 mm

Maximální rychlost: 80 mm/min

Krouticí moment: 23,7 MNm

Tlačná síla: 64,7 MN

Dosud nejvyšší dosažený výkon ražeb byl 32 m za den

 

Tunelové ostění

Typ: prstencové, prstenec je tvořen 7+1 segmenty

Materiál: beton s rozptýlenou výztuží C45/55 XA2 (CZ) – Cl 0,4 – Dmax 16 – F3

Tloušťka segmentu: 0,40 m

Šířka prstence: 2,0 m

Celkový počet prstenců: 4140 ks (pro obě tunelové trouby)

Výroba: v Dýšině cca 2 km od staveniště tunelu

Během jednoho dne je možné vyrobit celkem 7 prstenců tj. 56 segmentů

 

Modernizace železniční trati Rokycany–Plzeň

Investor: Státní fond dopravní infrastruktury

Objednatel: Ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení Subterra a.s., člen sdružení

Projektant:  SUDOP PRAHA a.s.

Doba výstavby: 2013–2017

Celková délka úseku: 20,237 km

po dokončení: 14,147 km

Traťová rychlost: 130–160 km/h

Tunel Ejpovice: 2x 4150 m

 

Stavba je spolufinancována z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury a z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007–2013.

Příspěvek z Fondu soudržnosti v maximální výši činí 3 419 440 199 Kč.

 

MIKROREGION ŽDÁNICKO má novou cyklostezku

Dnes byla slavnostně otevřena nově dokončená cyklostezka Ždánicko. Více než 9 km dlouhá stezka vede od nádraží v Uhřicích až do Ždánic a její výstavba probíhala 22 měsíců. Na jejím financování se podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Jihomoravský kraj a Mikroregion Ždánicko, který je zároveň investorem stavby. Cyklostezku, jejíž celkové náklady přesáhly 41 mil. Kč bez DPH, vybudovala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cyklostezka vede katastry pěti obcí – Uhřice, Násedlovice, Želetice, Dražůvky a Ždánice. Začíná v prostoru nádraží v Uhřicích, kde vede podél tělesa železniční dráhy. Od drážního kilometru 16,750 ve směru od železniční stanice pokračuje stezka směrově v trase tělesa bývalé železniční trati směrem na Ždánice. Cyklostezka Ždánicko je dlouhá 9 020 m. Prochází několika biokoridory a významnými krajinnými prvky, jako například Trkmanka a Lovčický potok.

„Jsem moc rád, že náš mikroregion obohatila právě cyklostezka, protože turistika a zejména cykloturistika k nám přiláká nové návštěvníky. Cestovní ruch je pro obce ze Ždánicka jednou z nejdůležitějších oblastí rozvoje,“ uvedl místopředseda svazku obcí mikroregionu Ždánicko a starosta obce Želetice Pavel Planeta, který stál u zrodu celého projektu.  Zatímco v loňském roce byla dokončena jen část cyklostezky, letos již bude po celou letní sezónu fungovat celých 9 kilometrů trasy.

Cyklostezka splňuje všechny parametry pro moderní trávení volného času. Komunikace byla projektantem Ing Adolfem Jebavým navržena jako stezka pro chodce a cyklisty s živičným krytem. Volná šířka stezky v koruně je 3,6 m, vozovka má 3 m a štěrkové krajnice dosahují 0,3 - 0,4 m.  Násypy drážního tělesa byly upraveny doplněním vrstvy štěrkopísku a recyklací podkladu za studena a následně pokládkou živičného krytu.  „Protože část trasy vede v trase bývalé železnice, zvolili jsme konstrukční skladbu, která se nám pro podobné projekty již dříve nejlépe osvědčila. Předcházíme tak mimo jiné možným defektům kol, které by mohlo zavinit prorůstáním přesličky do živičného krytu,“ uvedl David Noga, stavbyvedoucí SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby, oblast Hodonín.

Základní informace o stavbě:

Název stavby:             Cyklostezka Ždánicko

Objednatel:                Mikroregion Ždánicko

Financování:               SFDI (80%), Jihomoravský kraj (10%) a Mikroregion Ždánicko (10%)

Zhotovitel:                  SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby, oblast Hodonín

Projektant:                  Ing. Adolf Jebavý

Celková cena:             41 004 608 Kč bez DPH

 

EUROVIA CS získala ocenění za nejlepší silniční stavbu v soutěži Česká dopravní stavba roku 2015

Na galavečeru soutěže České dopravní stavby roku 2015 převzala společnost EUROVIA CS ocenění v hlavní kategorii Silniční a dálniční stavby za stavbu nové silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava. Slavnostní vyhlášení proběhlo 16. června večer v pražské Betlémské kapli.

„Tohoto ocenění i velice vážíme a jsme rádi, že si odborná porota všimla naší práce. Poděkování patří všem zaměstnancům naší společnosti, kteří se o toto ocenění zasloužili,“ řekl Ján Špaňo, ředitel oblasti Morava EUROVIA CS, který si cenu převzal.

Nový úsek silnice I/11 mezi Mokrými Lazci a Velkou Polomí patří do celkové modernizace silnice I/11, vedoucí z Ostravy do Opavy, která je pro region klíčová. Stavba tvoří přeložku významné spojnice dvou center Moravskoslezského kraje Ostravy a Opavy a převedla dopravu ze starého a nepohodlného úseku, který patřil kvůli extrémně hustému provozu mezi nejnebezpečnější v kraji. Nová silnice výrazně snížila časovou náročnost spojení Ostravy s centrem českého Slezska Opavou a zároveň výrazně zvýšila bezpečnost a komfort provozu. Dodavatelem stavby bylo sdružení Lazce 2008, jehož vedoucím členem byla EUROVIA CS. Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavba byla slavnostně dokončena v říjnu 2015.

Stavba je zajímavá díky zvládnutí velmi členitého a geologicky složitého terénu. V rámci nového úseku rychlostní komunikace o celkové délce 9750 km vzniklo 122 stavebních objektů včetně tří mimoúrovňových křižovatek a 14 mostů, které umožní napojení na stávající silnice. Ze stavebního hlediska byl nejzajímavějším a nejsložitějším objektem ocelobetonový most přes údolí říčky Kremlice, který měří 525 metrů a na výšku má 55metrů.

Dalším dominantním objektem byl most přes údolí potoku Hrabyňka s délkou 325 metrů a výškou cca 45 metrů. Celková délka 11 mostů, jež se nachází na hlavní trase, činí 1504 metry. Součástí projektu byly také přeložky inženýrských sítí, zárubní zdi a další nezbytná technická a ochranná opatření pro vedení trasy v blízkosti zájmového území a opatření na ochranu životního prostředí. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Doprava.

Do soutěže bylo letos přihlášeno celkem 52 projektů dopravních staveb, úseků dopravních staveb, samostatných objektů, technologií a inovací, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR do 31. 12. 2015.

Pořadatelem celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2015 je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy České republiky společně se Státním fondem dopravní infrastruktury, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Ředitelstvím vodních cest ČR a Správou železniční dopravní cesty. Cílem soutěže je profesionální prezentace českého dopravního stavitelství nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci.

 

 

Skončila Cat Roadshow 2016

V českých pískovnách navázala na úspěchy veletrhu Bauma v Mnichově

V sobotu 28. května skončila v pískovně Hrušovany u Brna jedinečná předváděcí akce s názvem Cat Roadshow, kterou pro své zákazníky a partnery připravila společnost Zeppelin CZ ve spolupráci s firmou TATRA TRUCKS. Návštěvníci roadshow, která proběhla během května ve třech pískovnách v České republice (Chbany, Ledčice a Hrušovany), se tu seznámili s novinkami výrobce Caterpillar v oblasti těžebních, stavebních a zemních strojů, dále s nivelačními a měřičskými systémy firmy SITECH CZ a samozřejmě i s nákladními vozidly značky TATRA. Cat Roadshow, která se zařadila mezi nejúspěšnější akce svého druhu v historii společnosti Zeppelin CZ, přilákala do pískoven více než 800 návštěvníků z přibližně 350 firem.

„Letošní rok byl ve znamení veletrhů. Ten největší z nich – Bauma – se uskutečnil v dubnu v Mnichově a květnová Cat Roadshow byla vlastně pokračováním německého veletrhu tady u nás, v českých podmínkách,“ řekl o akci generální ředitel společnosti Zeppelin CZ, Stanislav Chládek. Cílem roadshow bylo v komentovaných přehlídkách ukázat, co všechno nové stroje Cat® ve spojení s nejmodernějšími instalovanými technologiemi dovedou a jak mohou výrazným způsobem přispět ke zvýšení produktivity práce v jakékoli aplikaci. „Překvapilo nás, s jak kladným ohlasem se tato letošní show setkala. Ukázalo se, že polní akce tohoto druhu mají silnou tradici a jsou mezi lidmi velmi oblíbené. Musím především poděkovat všem kolegům, kteří se na její přípravě podíleli, ale také partnerům z firem TATRA TRUCKS a SITECH CZ, kteří se také výraznou měrou zasadili o její úspěch. Rádi bychom v  tradici předváděcích akcí pod širým nebem pokračovali i nadále,“ uzavřel Stanislav Chládek.

Cat Roadshow v detailech

Během každého předváděcího dne byly na programu dvě až tři přehlídky, na kterých se představily tyto stroje: kolový nakladač  Cat® 966M prémiové řady XE s integrovaným vážicím systémem, pásové rýpadlo Cat® 323E s pokročilou nivelací firmy SITECH CZ, pásový dozer Cat® D6K s 2D a 3D nivelací (SITECH CZ) a kolové rýpadlo nové řady M (Cat® M318F), osazené naklápěcí lopatou, tzv. Rototiltem. Stroje Cat® se na připraveném jevišti průběžně střídaly s vozidly TATRA v různé konfiguraci. K vidění zde byla například tatrovka v provedení kontejnerového nosiče (na podvozku 6x6), jednostranného sklápěče (podvozek 8x8) nebo sklopné korby (sklápění do tří stran, na podvozku 6x6). Pro lepší názornost při ukázce technologií byly kabiny strojů Cat® vybaveny kamerami, z nichž se v reálném čase přenášel obraz na 12 LCD panelů speciálně upraveného přenosového vozu, takže diváci mohli během přehlídky ihned vidět, co se posádce zobrazuje na displeji v kabině a jak jednoduché je s těmito systémy pracovat v praxi.

Velkým tahákem se ukázala možnost si prezentovanou techniku vyzkoušet přímo na místě, v doprovodu proškoleného prodejce. Kromě strojů, zařazených do předváděcí akce, bylo možné si otestovat také další stroje Cat® pro stavební a zemní práce, konkrétně rýpadlo-nakladač Cat® 432F2, minirýpadla Cat® 308 E2 a Cat® 303.5 D, kompaktní nakladač Cat® 906H, pásový nakladač Cat® 279D a kompaktní kolový nakladač Cat® 926M. Svůj komplexní sortiment a služby zde prezentovala také brněnská společnost SITECH CZ, která je specialistou na technologie pro řízení strojů, nivelační systémy, měřičské a vážicí systémy. 

Doprovodný program

Závěr každé komentované prohlídky byl věnován slosování dvou šťastlivců, kteří se jako spolujezdci svezli v závodních speciálech TATRA DAKAR týmů Buggyra Racing a Bonver Dakar Project. Jízda po nezpěvných pískových cestách ve speciálně upravených tahačích o výkonu bezmála 1000 koní byl zážitkem nejen pro výherce, ale i pro přítomné diváky.

Soboty patřily členům Klubu posádek Cat

Svůj program měly na Cat Roadshow také členové populárního sdružení Klub posádek Cat (KPC). Jim a jejich rodinným příslušníkům patřily květnové soboty, ve kterých členové KPC změřili své síly v dovednostních soutěžích na třech strojích Cat®. Do soutěže se zapojilo celkem 42 členů KPC, i s doprovodem se návštěvnost soutěže vyšplhala k číslu 130 diváků. Výsledky, videa a fotografie ze soutěže KPC na Cat Roadshow najdete na Facebook profilu s názvem Klub posádek Cat.

 

Slavnost pro hosty Gebrüder Weiss v novém

 

Společnost Gebrüder Weiss oslavila loňské otevření nového terminálu v Syrovicích u Brna / hosté z řad zákazníků, partnerů a zaměstnanců se mohli pobavit a zároveň si prohlédnout moderně zařízené prostorné kanceláře a sklady

 Na 100 hostů mělo svou jmenovku včetně čárového kódu, stejně tak, jako zásilky u Gebrüder Weiss. Mladí tanečníci Street Dance ztvárnili proces odbavení zásilky a zároveň vývoj koncernu Gebrüder Weiss. První zmínky najdeme již na počátku 14. století. V 15. století firma funguje jako Milánský kurýr, který putuje nesnadným terénem přes hory na koni z Rakouska do Itálie a zpět. Současný název společnosti reprezentuje firmu od roku 1823. Dnes je koncern zkušenou organizací s pobočkami po celém světě.

Pro zájemce proběhly v rámci slavnosti prohlídky skladových prostor i kanceláří, které jsou laděné do jasných a živých barev. Vlastní a rozsáhlejší terminál byl vybudován na pozemku 32 500 m2 a je komplexem třípodlažní kancelářské budovy, dvou skladovacích hal o celkové ploše 3400 m2, překládkové haly 3900 m2, která má 39 nakládacích ramp. „Jsme rádi, že můžeme zákazníkům nabídnout větší a modernější prostory a postarat se tak o jejich zásilky s veškerým komfortem. Až se stanou prostory malými, máme další možnost je rozšířit do budoucna o dalších až 10 000 m2“ sděluje Ing. David Skalka, oblastní ředitel GW pro oblast Morava.

Prostornější sklad pro překládku umožní rychlejší manipulaci se zbožím. V logistickém skladu jsou možnosti skladování jak v regálech, tak v bloku. Speciální lokalizační systém, umožní lépe vyhledat zboží a rychleji o něm najít informaci. Certifikát TAPA zajistí zákazníkům větší bezpečnost při přepravě zboží.

V rámci výstavby financovala společnost i celkovou rekonstrukci příjezdové komunikace a výstavbu nového kruhového objezdu.

Jihomoravská pobočka působí na trhu od roku 1995. Na Moravě nabízí široké spektrum přepravních a logistických služeb, zejména vnitrostátní distribuční systém, denní odjezdy přímých sběrných linek do všech zemí střední Evropy, tuzemské i zahraniční přikládky a celovozové přepravy, individuální logistická řešení, skladování, služby přidané hodnoty, letecké a námořní přepravy do celého světa a celní deklaraci.

 

Slavnost pro hosty Gebrüder Weiss v novém

 
 
 
 
 

 

 

 

 sděluje Ing. David Skalka, oblastní ředitel GW pro oblast Morava.

 

 

 

 

Prostornější sklad a rychleji o něm najít informaci. Certifikát TAPA zajistí zákazníkům větší bezpečnost při přepravě zboží.

 

 

Nový  vznětových motorizací kombinovaných s 5 stupni výbavy v

V rámci výstavby financovala společnost i celkovou rekonstrukci příjezdové komunikace a výstavbu nového kruhového objezdu.

 
 
 
 
 

FOR ARCH podporuje stavební řemesla a navazování spolupráce se zahraničními společnostmi

Jedním z hlavních témat letošního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční na konci září v areálu PVA EXPO PRAHA, bude podpora odborného vzdělávání. V jeho rámci proběhne i finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel (SUSO). Chybět nebude ani další ročník oblíbených dvoustranných obchodních jednání MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS a konference ředitelů evropských řemeslných komor. Už za několik dnů, ve čtvrtek 2. června, se uskuteční v pražském Národním technickém muzeu konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY na téma Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana.

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH je projektem s celoroční působností zaměřený na podporu oboru stavebnictví jako celku. Vrcholem sezóny je pak veletrh samotný, který se i letos uskuteční v areálu PVA EXPO PRAHA ve dnech 20. až 24. září, a poprvé na něm bude představena koncepce různých denních témat zaměřených na významné trendy současného stavitelství.

Jedním z těchto témat bude letos podpora odborného vzdělávání a v rámci jeho popularizace proběhne i finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel (SUSO). Té se od jejího vzniku v roce 1996 zúčastnilo přes 4500 vybraných žáků v doprovodu více než 1700 pedagogů. Každoročně zde představí své umění průměrně 80 odborných škol. Čtyřdenní finálové kolo soutěže se bude týkat zejména oborů zedník, tesař, kameník a kamenosochař, avšak zároveň zde mohou soutěžit či prezentovati řemeslné obory jako montér suché výstavby, pokrývač, čalouník a další. Mladí učni musí v rámci česko-slovenského projektu projít teoretickou i praktickou zkouškou. Konkrétní zadání pro praktickou část ve formě technických výkresů obdrží soutěžící od odborné poroty těsně před začátkem zkoušky.

Další velmi zajímavá událost se bude konat ve čtvrtek 22. září, kdy se uskuteční čtvrtý ročník oblíbených dvoustranných obchodních jednání MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS. Zde budou moci podnikatelé ve stavebnictví získat nové kontakty na evropském trhu a navázat partnerství se zahraničními společnostmi.

Oborové zaměření se bude převážně týkat konstrukčních a stavebních činností, obkladačských a zednických prací, vytápění, komínových sestav, ochrany povrchů, automatizace pro průmysl i domácnosti a rovněž údržby a modernizace objektů, včetně rekonstrukce památek. Na přípravě těchto oblíbených B2B obchodních jednání se podílí společnost ABF, a.s., společně s Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj ČR, a.s. Další podrobnosti a registrační formulář naleznou zájemci na internetové stránce forarch2016.talkb2b.net. Ve stejný den také proběhne konference ředitelů evropských řemeslných komor nazvaná Sasko-český řemeslnický dialog 2016. 

Ještě než veletrh FOR ARCH otevře své brány návštěvníkům, mohou zájemci o stavebnictví a architekturu navštívit v pořadí osmý ročník konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY na téma Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana, která se uskuteční již 2. června v Národním technickém muzeu v Praze. Zabývat se bude především rozvojem a ochranou kulturní krajiny, systémy sídelní zeleně a krajiny ve městě, rozebere problematiku čerpání dotací pro zlepšení kvality krajiny a představí několik tuzemských a zahraničních případových studií. V programu vystoupí například ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ředitelka sekce Detailu města, IPR Praha Pavla Melková, Klára Salzmann, členka představenstva ČKA, Dan Jiránek ze Svazu měst a obcí ČR, Leoš Anderle z developerské skupiny Sekyra Group. V diskusním panelu věnovaném dotačním titulům se účastníci mohou těšit na Pavla Sekáče, náměstka ministra zemědělství a Tomáše Sklenáře, ředitele Odboru územního plánování MMR.

 

Solární tašky

Jedná se o fotovoltaický systém ze Švýcarska. Kde oproti standardním fotovoltaickým panelům jsou fotovoltaické moduly integrovány přímo do pálené střešní tašky a tvoří tak jednotné prostředí střechy bez dalších rušivých nebo viditelných prvků. 

Tenhle inovativní a esteticky pohledný solární systém, který také  ve vysoké míře odpovídá komplexním požadavkům investorů, zpracovatelů a úřadů a který má umožnitinstalaci fotovoltaiky na všech střechách, a to i tam, kde to například ochrana památek nedovoluje.

Uspořádání modulů a použití nejmodernější technologie zaručuje maximální výkon, aniž by mohly vrháním stínů vzniknout velké ztráty výkonu.

 

Lexxus Norton spouští prodej nových bytů v exkluzivním rezidenčním projektu Hřebenky

Lexxus Norton právě zahájil prodej luxusních bytů v komorním nízkoenergetickém projektu Hřebenky. Nabídka exkluzivního nového bydlení v klidné části Prahy 5 Hřebenky se tak rozroste o 19 stylových bytových jednotek. Stavební práce na projektu jsou již v plném proudu, jeho dokončení se plánuje na podzim 2017.Luxusní bytový dům Rezidence Hřebenky charakterizuje nadčasový styl, kvalita provedení, velkorysé dispoziční řešení a nízkoenergetický standard. Komorní rezidenční projekt nabídne 19 komfortních bytů 3+kk až 5+kk s prostornými terasami nebo lodžiemi, do nichž se bude vcházet přes stylovou lobby s celodenní recepcí. Chybět zde nebude ani exkluzivní penthouse, rozkládající se přes celé nejvyšší podlaží, s opravdu působivým výhledem do dalekého okolí. Parkovací stání přístupná autovýtahem budou skryta v podzemí. Rezidence Hřebenky navazuje na úspěšný projekt XY Hřebenky, navržený renomovaným českým architektem Radanem Hubičkou. Sedmipodlažní budova s dvěma podzemními podlažími bude obložena sendvičovými kazetami v zelené a béžové barvě, aby přirozeně zapadla do okolního prostředí.

„Bydlení v hlavním městě si často žádá kompromis: klidnou čtvrť, nebo naopak rušné centrum. Hřebenky nabízejí obojí, a proto jsou jednou z nejžádanějších rezidenčních lokalit v Praze. Mezi její největší přednosti patří prosluněný jižní svah s nádherným výhledem a blízké parky nabízející klid, soukromí i možnost celoročního sportovního vyžití,“ komentuje Denisa Višňovská, partner Lexxus Norton. Výhodou této části Prahy 5 je rovněž výborná dopravní dostupnost do centra včetně obchodní, zábavní a business zóny Anděl, která je přestupním uzlem MHD.

Budoucí rezidenti jistě vedle působivých výhledů do zeleně ocení také velkoryse řešené obývací pokoje, ložnice a koupelny s nadstandardním vybavením. Půjde například o obklady a dlažbu kolekce Stone Fusion, sanitární vybavení značek Kaldewei, Villeroy & Boch a Grohe nebo dřevěné podlahy Europarkett.

 

15. benátské bienále architektury proběhne za podpory společnosti Schüco

Šest měsíců věnovaných architektuře potrvá letos v Benátkách od 28. května do 27. listopadu. Patnáctý ročník mezinárodního architektonického bienále nese motto „REPORTING FROM THE FRONT“. Hlavním kurátorem byl jmenován Alejandro Aravena. Tento významný chilský architekt z ateliéru Elemental je laureátem prestižní Pritzkerovy ceny za architekturu. Do benátského bienále se opět zapojuje společnost Schüco International KG, výrobce systémů pro okna, dveře a fasády,zastánce udržitelného opláštění objektů. Schüco letos podporuje hned tři prezentace, kromě výstavních příspěvků z Německa a Turecka se jedná o práci EPEA institutu Profesora Michaela Braungarta.  

 

 

Autosalon Škoda-Auto v Horoměřicích v novém díky sendvičovým panelům od Lindabu

Lindab, přední světový výrobce stavebních komponent ze švédské oceli, dokáže jejich širokou škálu zkombinovat do stavebních systémů, s jejichž využitím lze kompletně postavit nebo opláštit celou budovu. Příkladem využití systému LINDAB STAVBY je rekonstrukce stávajícího opláštění autosalonu Škoda Auto Šídlo v Horoměřicích u Prahy spolu s přístavbou showroomu a skladu náhradních dílů.

„Při rekonstrukci a rozšíření autosalonu bylo třeba v plné míře respektovat vnitřní standardy společnosti Škoda Auto – vnější barvu podle celosvětově uznávaného vzorníku barev RAL, horizontální kladení panelů i mikroprofilaci vnějšího plechu. Vzhledem k velkému rozsahu prací jsme dodávky rozdělili na několik částí, díky čemuž nebyl chod autosalonu ani v nejmenším ohrožen. Celá realizace od návrhu vhodných řešení od Lindabu až po řešení detailů přímo na stavbě trvala zhruba 6 měsíců. Součástí obou přístaveb je rovněž kompletní okapový systém Lindab Rainline  v tmavě šedé barvě,” uvádí Petr Pleyer, produktový specialista pro industriální sektor společnosti Lindab s.r.o.

Rekonstruovaný autosalon s novým opláštěním od Lindabu má tvar U s půdorysnými rozměry zhruba 43 x 22 m. Byly na něj použity sendvičové PIR panely tloušťky 60 mm se skrytým kotvením do nosné konstrukce, díky němuž nejsou na fasádě viditelné kotevní prvky. Panely byly kladeny vodorovně přímo na stávající opláštění. Vyznačují se vynikajícími tepelnými vlastnostmi (λ=0,022 W/mK) a vysokou požární odolností (reakce na oheň B-s1-d0). PIR panely u přístavby showroomu i skladu náhradních dílů mají dokonce tloušťku 100 mm, díky čemuž dosahuje jejich požární odolnost 30 minut. Sendvičové PIR panely byly u obou přístaveb instalovány rovněž na střeše. Panely mají z obou stran použity plechy z vysoce kvalitní oceli se zinkováním 275 g/m2 a s lakovanou povrchovou úpravou 25 mikronů polyesterového laku. V souladu se standardy společnosti Škoda Auto byla jako jejich vnější barva zvolena břidlicově šedá. Designově zajímavým prvkem je mikroprofilace vnějšího plechu s jemným vroubkováním na fasádě. Realizace objektů autosalonu Škoda Auto Šídlo tak rozšiřuje řadu referenčních realizací Lindabu v oblasti automobilového průmyslu, z nichž stojí za zmínku např. revitalizace prodejen dealerů značky Peugeot v Dánsku a ve Švédsku či školící a vzdělávací centrum společnosti Ford Motor Company v maďarském Szentendre u Budapešti.

Opláštění sendvičovými panely lze využít pro široké spektrum objektů – od výrobních závodů až po kancelářské budovy. Příkladem z poslední doby je výrobní a administrativní hala společnosti MS Praha, kterou Lindab realizoval ve Cvikově. Sendvičové panely lze aplikovat nejen na ocelové, ale i na zděné konstrukce a také na železobetonové skelety. Hodí se jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.

 

RENAULT TRUCKS DODAL 22 HASIČSKÝCH VOZIDEL MĚSTU MADRID

Město Madrid si převzalo 22 hasičských vozidel Renault Trucks. Jedná se o cisternová vozidla D 4x4 pro hašení lesních požárů z řady Záchranná a hasičská vozidla. Modely budou nasazeny při hašení požárů a zásahy v náročných terénech.  Jejich nástavbu dodala skupina ITURRI, přední španělský výrobce hasičských nástaveb.

Hasičský záchranný sbor města Madrid si převzal 22 nových vozidel, která mu pomohou plnit jeho náročné úkoly. Předané modely Renault Trucks D 4x4 14 t ve verzi cisternová vozidla pro hašení lesních požárů jsou vybaveny morem Euro 6 o výkonu 280 k. Nástavbu dodala skupina ITURRI podle technických požadavků na takovýto typ vozidla a s ohledem na bezpečnost přepravovaných osob.

Vozidla jsou určena pro zásahy spojené s hašením požárů, poskytováním prvním pomoci a záchranou osob a pro zásahy v těžko dostupných místech v okolí Madridu.  Renault Trucks D je sériově vybaven ochranou komponentů jako například elektrických a pneumatických svazků díky nehořlavým materiálům.

Objem cisterny je 3 080 litrů, z čehož 500 litrů je určeno pro vlastní ochranu vozidla – systém chrání kabinu a pneumatiky proudem vody v případě, že je vozidlo uvězněno uprostřed požáru.

Renault Trucks nabízí ucelenou řadu Záchranných a hasičských vozidel, která dokonale odpovídá specifickým potřebám záchranných složek. Modelovou řadu tvoří vozidla v konfiguraci 4x2, 6x4, 8x4 a 6x2 stejně jako vozidla s pohonem všech kol 4x4 a 6x6, která jsou speciálně koncipována pro záchranné a hasičské složky.

 

Modelovou řadu Záchranná a hasičská vozidla tvoří:

 • Master a Maxity: vozidla pro zásah při mimořádných událostech v městském prostředí, zásahová vozidla pro poskytování první pomoci a vozidla pro zásah při dopravních nebo železničních nehodách.
 • Renault Trucks D12 Lehké zásahové vozidlo s čerpadlem
 • Renault Trucks D15 4x2 a 4x4 Zásahové vozidlo s čerpadlem
 • Renault Trucks D14 4x4 Cisternové vozidlo pro zásah v místech se ztíženou dostupností
 • Renault Trucks D14 4x4 Cisternové vozidlo pro hašení lesních požárů
 • Renault Trucks C, K, D a D WIDE jsou vhodné pro použití jako velkoobjemová cisternová vozidla, záchranné žebříky a plošiny nebo jednoramenné nosiče

 

Společnost HSF System postavila v Kopřivnici nové výrobní a skladovací prostory pro Röchling Automotive

Česká stavební společnost HSF System z Ostravy postavila za 124 milionů korun přibližně 6 000 m2 nových výrobních a skladovacích prostor pro předního výrobce plastových komponentů pro automobilový průmysl společnost Röchling Automotive z Kopřivnice na Novojičínsku.

Samotná výstavba výrobní haly pro lisování plastů o výměře 2 000 m2 a skladovací haly o výměře 4 000 m2 trvala od května 2015 do března 2016. „S kopřivnickou společností spolupracujeme dlouhodobě. Tato zakázka byla již třetím projektem. Z toho jsme byli dvakrát generálním dodavatelem stavby,“ říká ředitel společnosti HSF System Jan Hasík.

Dodavatel stavby řešil u této zakázky specifický požadavek na nadstandardní řešení železobetonové podlahové desky a její rovinnost. Ta se totiž vymyká běžným standardům u takových typů objektů.

S tím souviselo i její založení. Stavaři museli vytěžit stávající podloží do hloubky 3,5 m a nahradit makadamem. Samotná deska byla 400 mm tlustá a obsahovala cca 223 tun ocelové výztuže.

Nosný systém obou hal tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet, fasáda je skládaná – provětrávaná. Jednotlivé předpjaté prefa vazníky mají rozpětí 32 metrů. Součástí výrobní haly je jeřábová dráha.

 

Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Mohelnici poslouží 9 800 lidem

V Mohelnici a Lošticích došlo k intenzifikaci čistírny odpadních vod a rekonstrukci a výstavbě splaškové kanalizace. V obou městech tak vzniklo přes třicet kilometrů nové kanalizace, včetně nových čerpacích stanic. Zhotovitelem je sdružení Horní Pomoraví II – jih, tvořené firmami OHL ŽS, a.s., ARKO TECHNOLOGY, a.s., Metrostav, a.s. Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí.

Rekonstukce čistírny a stavba kanalizace v Mohelnici a Lošticích byla realizována jako podprojekt projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze. Stavba obsahovala tři ucelené části budované současně, a to Město Mohelnice – intenzifikace ČOV, Město Mohelnice – rekonstrukce a doplnění kanalizace a Město Loštice – rekonstrukce a doplnění kanalizace. V rámci stavby bylo realizováno celkově 32,024 km kanalizace. 

 

Touax dokončil další realizaci v zahraničí – novou modulovou prodejnu potravin na Slovensku

Poptávka ze zahraničí po budovách postavených z kvalitních modulů vyrobených v Česku neustává. A nejde jen o stavby pro ubytování uprchlíků v Německu, ale také o administrativní objekty či retailové prostory. Takovou zakázku společnost Touax právě dokončila v Žarnovici na Slovensku, kde pro maloobchodní síť CBA Slovakia postavila novou prodejnu potravin spolu se dvěma menšími nájemními jednotkami. Díky speciální modulové technologii umožňující rychlou a ekonomicky výhodnou výstavbu byla kompletní realizace hotová za pouhé dva měsíce.

Nová jednopodlažní budova s rovnou střechou má jednoduchý obdélníkový tvar s celkovou podlahovou plochou 384,5 m2. Pro výstavbu bylo použito 17 ks modulů. Na šedé fasádě s kovovým obkladem vizuálně upoutají červeně zvýrazněné přístřešky nad vstupem do prodejen. V interiérech se nacházejí podlahy s keramickou dlažbou nebo PVC, stěny a strop jsou řešeny laminovanou deskou. Vytápění zajišťuje kondenzační kotel a teplovodní topení, nechybí chlazení prostřednictvím 4 klimatizačních jednotek. Montáž hrubé stavby z modulů vyrobených v továrně v jesenických Supíkovicích byla hotová za pouhých 9 hodin, kompletní budova za měsíc a půl a celá realizace trvala dva měsíce. Součástí objektu je prodejna potravin CBA a dvě menší jednotky. Ty chce investor pronajímat a svým zákazníkům v lokalitě tak nabídnout další obchody a služby, například kavárnu či prodejnu textilu. 

 

Soutěž řemesel SUSO opět poukazuje na fakt, že řemeslníků je kritický nedostatek

Největší soutěž mladých řemeslníků ze středních odborných a učňovských škol má za sebou další kvalifikační kolo, které se tentokrát konalo 20. – 21. 5. 2016 na Výstavišti České Budějovice při výstavě Hobby. Bodovali studenti SPŠ strojní a stavební Tábor a SŠ stavební Jihlava.

Ani v tomto kole nedostali účastníci nic zadarmo. „Netajíme se tím, že mladým řemeslníkům dáváme nesnadné úkoly,“ dodává manažer soutěže David Surmaj ze společnosti ABF, a.s.: „Chlapci ale dostávají možnost pracovat s technologiemi těch nejlepších značek, které jsou v tuto chvíli na našem trhu. Případný úspěch jim výrazně usnadní vstup do své budoucí kariéry“ 

Mohli si tak například vyzkoušet dřevoobráběcí stroje Houfek, na nichž si prověřili, jak umějí ovládat širokopásovou bruskunebo dlabačku.

 

Nejlepší postupují

Mezi 12 truhlářskými družstvy, která se soustředila na výrobu laviček pro dětský domov v Horní Plané, zvítězili Michal Musil a Štěpán Doucha opět ze SPŠ strojní a stavební Tábor. Na druhém, též postupovém místě, skončili Marek Sedlář a Lukáš Dušek ze SOU Hluboš. Lavičkystihli zhotovitmimo jiné díky využití elektrických pil Mafell.

Mezi zedníky pak na výstavě Hobby 2016 v Českých Budějovicích vyhráli Lukáš Kujál a Petr Klíma ze SŠ stavební Jihlava. Postupují také Jan Dušek a Erik Truhlář ze SPŠ strojní a stavební Tábor. O postup se v Českých Budějovicích utkalo celkem sedm zednických týmů, které si vyzkoušely mimo jiné práci s materiály od generálního partnera společnosti Wienerberger, cihlářský průmysl.

 

Motivace pro studenty i pedagogy

Hned dvě úspěšná želízka v ohni v tomto kole měla SPŠ strojní a stavební Tábor. Zástupkyně ředitele Libuše Trávníčková neskrývala svou radost: „Je to ohromně motivační jak pro žáky, tak pro učitele. Řemeslníci zažili úspěch a dostali uznání za svou práci. Pro pedagogy je to pak satisfakce za přípravu na soutěž, kterou se studenty absolvovali,“ uvedla zástupkyně ředitele Libuše Trávníčková.

 

Stav je alarmující

I na SPŠ strojní v Táboře však vnímají přímo alarmující stav na trhu práce v řemeslech, stejně jako to vidí soutěž SUSO. „Zájemců o učební obory stále ubývá. Počty jejich absolventů jsou hluboko pod tím, co potřebuje trh práce,“ varuje zástupkyně ředitele a netají se tím, že problém je celospolečenský. Podle ní příčina je i v zažitém myšlení rodičů, kteří úspěšnou budoucnost svého dítěte spojují s tím, že bude mít maturitu. „Dobře absolvovaný kvalitní učební obor přitom pro mladého člověka může být větším přínosem než maturita,“ říká jednoznačně Libuše Trávníčková a nabízí jeden konkrétní recept, jak nepříznivý trend obrátit. Tím je zavedení mistrovských zkoušek.

 

SUSO je tu 20 let

Proto vstoupila Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO už do jubilejního 20. ročníku. Její poslání je čím dál aktuálnější. Nad českobudějovickým kolem převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Jihočeské kolo této přehlídky rok od roku roste jak v počtu škol, tak účastníků. Byli tu i dva nejmladší účastníci z Dětského domova v Horní Plané, Dominik a Vítek ve věku 12 a 11 let. Na vlastní kůži si přišli vyzkoušet truhlářské řemeslo. Možná oni jsou právě těmi, kteří reprezentují nastupující generaci těch, kteří pochopí, že v českých zemích řemeslo vždycky mělo zlaté dno.

 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO

SUSO je nekomerční projekt, který umožňuje žákům stavebních oborů porovnat svoje schopnosti a zkušenosti. Spolu s tím dává prostor i ostatním zájemcům prohlédnout si řemeslo „naživo“. Organizátorem akce, která již 20 let probíhá v rámci doprovodných programů stavebních výstav a veletrhů, je společnost ABF, a.s. Finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO se koná vždy v Praze při mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA.

 

Generální partner: Wienerberger, cihlářský průmysl a.s.

Hlavní partneři: HOUFEK a.s., XELLA CZ s.r.o., LB Cemix, s.r.o., HELUZ, cihlářský průmysl

Partneři: Mafell,Ramia s.r.o., DeWalt, Carhartt

Hlavní mediální partner: časopis Stavebnictví

Hlavní mediální partner oboru truhlář: Dřevařský magazín

Mediální partner oboru truhlář: Truhlářský portál, Stolaři-truhláři.cz

Mediální partneři: Český rozhlas, Deník, České stavby, Buildinfo, Stavitel, Konstrukce, Učitelské noviny

Záštita: MŠMT, MPO, HK ČR, AK ČR, SPS v ČR, AČN

Odborná garance: Oblastní inspektorát práce

 

Více informací a výsledky soutěžního kola naleznete na www.suso.cz.

 
 
 

Talenti z řad studentů se stále mohou hlásit do „Soutěže o nejlepší projekt“

 • 20. 5. 2016: termín pro studenty 3. ročníků středních průmyslových škol stavebních pro odevzdání přihlášek a soutěžních prací do „Soutěže o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger
 • Ocenění studenti, jejich odborní pedagogové a školy získají zajímavé finanční odměny

 

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl a.s. se soustavně věnuje podpoře technického vzdělávání. V rámci této podpory vyhlásila v letošním školním roce již 7. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Zatímco studenti 4. ročníků se mohli hlásit do půlky dubna, studenti 3. ročníků mají šanci zaslat přihlášku a odevzdat svou soutěžní práci až do 20. května.

„Soutěž o nejlepší projekt“ je určena studentům 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních. Studenti mohou porovnat své schopnosti jak se studenty z vlastní školy (1. kolo soutěže), tak se studenty z ostatních škol se stejným zaměřením (2. kolo soutěže). Soutěž je rozdělena do 2 kategorií – projekt rodinného domu (pro 3. ročníky) a projekt občanské stavby (pro 4. ročníky). Studenti 3. ročníků se mohou do soutěže stále hlásit, a to až do 20. května 2016. Pro řádnou registraci do soutěže je nutné do uvedeného data zaslat vyplněnou přihlášku do sekretariátu soutěže a ve škole odevzdat svůj soutěžní projekt.

 

Motivace pro studenty, pedagogy i školy

V 1. (školním) i 2. (celostátním) kole soutěže se ocenění studenti mohou těšit na zajímavé finanční odměny. V 1. kole studenti, kteří se umístí na jednom z prvních třech míst ve své kategorii, obdrží odměnu ve výši 1 500 Kč (1. místo), 1 000 Kč (2. místo) a 500 Kč (3. místo). Kromě studentů budou oceněni rovněž odborní pedagogové, kteří studentům pomáhali se zpracováním jejich soutěžní práce, a to částkou 500 Kč za každý oceněný projekt. Odměnu ve stejné výši získají za každý vybraný projekt také školy, které ocenění studenti navštěvují.

Všechny soutěžní práce oceněné v rámci 1. kola soutěže postupují do 2. kola. V tomto kole vybírá nejlepší práce odborná porota a ocení vždy tři projekty z každé soutěžní kategorie. Studenti, kteří oceněné projekty zpracovali, získají od vyhlašovatele soutěže, společnosti Wienerberger, finanční odměnu - 10 000 Kč za 1. místo, 5 000 Kč za 2. místo a 3 000 Kč za 3. místo. Stejně jako v 1. kole soutěže odměnu získávají finanční odměnu také školy, které ocenění studenti navštěvují. Příslušné školy vedle toho obdrží 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2016 nebo na jiný veletrh obdobného  typu a zaměření.

 

Náležitosti soutěžních projektů

Soutěžní práce musí obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví), a pokud to konstrukce stavby umožňuje též kladecí výkres stropu, dále řez budovou, pohledy a detaily. Vizualizace je pro studenty 3. ročníků dobrovolnou, ale doporučenou součástí projektu – porotě totiž umožňuje další pohled na studentskou práci. Pro studenty 4. ročníků je vizualizace navrženého objektu povinnou součástí soutěžní práce.

Soutěžní práce mohou být zpracovány ručně nebo na počítači v měřítku 1:50 (detaily v měřítku dle složitosti a pro jasnou prezentaci práce). Studenti musí své projekty ve formě výkresů na libovolném materiálu (papír, světlotisk, pauzovací papír) poskládat do desek formátu A4.

Studenti se v rámci svých projektů zároveň učí pracovat s produkty společnosti Wienerberger především využitím typových detailů a konstrukčních řešení staveb.

 

Hodnocení projektů

V 1. kole soutěže přihlášené práce hodnotí a tři vítězné projekty v obou soutěžních kategoriích vybírají zástupci jednotlivých škol (ředitel školy nebo jeho zástupce a odborný pedagog) a zástupci společnosti Wienerberger. Ve 2. kole  jsou práce posuzovány odbornou porotou složenou ze zástupců společnosti Wienerberger, mediálních partnerů (časopisy Materiály pro stavbu a Stavebnictví a interiér) a doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc. z ČVUT Praha. Výsledky celostátního kola budou vyhlášeny do konce září 2016.

 

Jak se do soutěže přihlásit?

Studenti, kteří se chtějí „Soutěže o nejlepší projekt“ zúčastnit, musí vyplnit přihlášku, která je ke stažení na webu:  www.porotherm.cz/soutez_skoly. Zde jsou ke stažení také pravidla soutěže a seznam nejčastěji se opakujících chyb ve studentských projektech. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit do sekretariátu soutěže způsobem uvedeným v pravidlech soutěže do 20. května 2016 (platí pro studenty 3. ročníků). Tento termín se vztahuje také k odevzdání soutěžních prací osobě určené vedením dané školy.

 

Veškeré informace o soutěži naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.

 

Scania partnerem soutěže Autoopravář Junior 2016

 

Už od nepaměti platí známé rčení „zlaté české ručičky“, které však nevzniklo náhodou. Dlouhodobě je založené na šikovnosti našich dělníků, řemeslníků, mechaniků a konstruktérů, kteří se svým vývojem začínají už ve velmi mladém věku. Aby bylo snažení mladých autoopravářů co nejúspěšnější a zároveň byli ti nejšikovnější studenti motivováni, konal se již dvaadvacátý ročník soutěže Autoopravář Junior, jejímiž partnery byly společnosti Scania, Bosch a Škoda Auto.

 

První bezplatné elektrobusy v Praze mají za sebou 10 tisíc kilometrů a 150 tisíc přepravených pasažérů

 

Dva nové elektrobusy od českého výrobce SOR, které už více než 2 měsíce jezdí na trase pravidelných linek BB1 a BB2 spojujících multifunkční areál BB Centrum a stanici metra Budějovická na trase C v Praze 4, ujely již více než 10 tisíc kilometrů. Jejich služeb využilo zhruba 150 tisíc cestujících. Jedná se o první elektrobusy nasazené do ostrého provozu v pražské hromadné dopravě, které mohou cestující využívat bezplatně. Projekt je společnou iniciativou developerské a investiční společnosti PASSERINVEST GROUP, Skupiny ČEZ a dopravní společnosti ARRIVA s cílem snížit zatížení životního prostředí zejména ve městech.

 

Celkem 10 008 ujetých kilometrů má aktuálně na svém kontě dvojice českých elektrobusů SOR EBN 9,5 bezplatně sloužících veřejnosti na pravidelných linkách BB1 a BB2 mezi stanicí metra Budějovická a multifunkčním areálem BB Centrum na Praze 4. Každé z vozidel najezdí denně v průměru 100 km, a zvládne tak zhruba 50 jízd. Elektrobus pojme až 73 pasažérů a obě vozidla přepraví za den přibližně 3 600 osob.

Elektrobusy směřující k BB Centru jsou přiděleny dvěma stálým řidičům, další dva jsou proškolení na jejich řízení pro případ nemocí, dovolených atd. Jedním z „kmenových“ řidičů elektrobusů společnosti ARRIVA, kteří si každý den sedají za volant elektrobusu, je Stanislav Kovářík. Kdyby to záleželo jen na něm, k naftovému autobusu už by se nevracel: „Je to obrovský rozdíl pro řidiče i cestující. Uvnitř neslyšíte nic a necítíte ani typické vibrace od motoru, chvíli jsem si musel zvykat. Cestující občas reagují slovy, vždyť my ani neslyšeli, že jste přijel,“ směje se. „Linky směřující do BB Centra jsou pro elektrobus ideální, kapacita baterií vychází akorát na jeden pracovní den. Ráno si beru z garáže autobus nabitý na 100 %, večer ho vracím cca s 30 %, takže je tam ještě rezerva.“

Důležitá je zejména šetrnost elektrobusů k životnímu prostředí a velmi nízká hlučnost. V praxi jsou dokonce tišší než trolejbusy, protože v nich není slyšet zvuk trolejí. Při brždění nebo jízdě z kopce elektrobus o výkonu 120 kW rekuperuje a dobíjí touto energií vlastní baterie. Nedávno skončená zima potvrdila dobré jízdní vlastnosti elektrobusu na sněhu nebo náledí, pomáhá mu přitom zatížení zadní nápravy těžkými bateriemi. V zimě také není potřeba chladit bateriový prostor, který se při vyšších teplotách zahřívá.

 

Víte že…

 •  akubaterie se 180 lithium-iontovými články mají celkovou kapacitu 172 kWh, což odpovídá průměrné denní spotřebě 25 českých domácností?
 • energii pro nabití plné kapacity baterií jednoho elektrobusu dokázala loni Jaderná elektrárna Temelín vyrobit za necelou půlvteřinu?
 • po celodenním provozu má elektrobus z trasy Budějovická – BB Centrum (při nabíjení 3× 400 V/32 A) opět 100% plné baterie za 6 hodin?
 • při plném využití kapacity 73 pasažérů je jeden elektrobus schopen denně přepravit více než 3600 osob?
 • pasažéři díky wifi připojení v elektrobusech dosud stáhli celkem 2,5 GB dat?

 

Zveme Vás na EXPO Mokrá 2016! 

 

Po dvouleté přestávce Vás Těžební unie České republiky srdečně zve k účasti na 11. ročníku mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO Mokrá 2016. Výstava se uskuteční 14. – 16. června ve vápencovém lomu Mokrá u Brna, který zapůjčila společnost Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost.

Již na začátku dubna bylo přihlášeno více než 110 vystavovatelů a vše nasvědčuje tomu, že bude počet vystavovatelů výrazně vyšší než v roce 2014. Organizátoři věří, že bude překonán i počet navštěvníků, jichž v roce 2014 zavítalo na veletrh více než 9 tisíc, přičemž 90 % návštěvníků tvořila odborná veřejnost. Velkou změnou a zároveň i lákadlem je přestěhování veletrhu EXPO Mokrá ze středního lomu do lomu západního. EXPO se tak vrací „na místo činu“ z let 2004, 2006 a 2008. Při minulém ročníku se v něm také uskutečnil ukázkový clonový odstřel.

Všichni vystavovatelé dostanou v jedinečném prostředí lomu příležitost předvést své silné a odolné stroje v akci a dokázat, jak hravě si poradí s prací v náročných podmínkách. Pro bagry, rypadla, nakladače a další bude připraveno hned několik rozvalů, pro drtiče a třídiče zase materiál žádané frakce.

Plocha určená pro veletrh opět přesáhne 70 000 m² a pro terénní automobily a dempry bude připravena plocha o etáž níž s dalšími 10 000 m2. Bude tak dostatek místa pro firmy ze všech oborů zastoupených na veletrhu, které pokrývají proces zpracování surovin od jejich průzkumu, získávání, přes úpravu a zpracování, až po konečné použití ve stavebnictví

Veletrh do dnešního dne podpořilo 21 mediálních partnerů z České republiky i zahraničí. Záštitu nad veletrhem převzal předseda Českého báňského úřadu, Ing. Martin Štemberka, ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a primátor města Brna Ing. Petr Vokřál. V současnosti je také v oběhu přes 20 000 volných vstupenek, jež mají pro své hosty vystavovatelé k dispozici zdarma. Více informací naleznete na: www.expomokra.cz

 

Rigips vás naučí jak pracovat se sádrokartonem

 
Navštivte školu suché výstavby na Stavebních veletrzích Brno 2016          

Laikové i řemeslníci mají jedinečnou příležitost naučit se dokonale pracovat se sádrokartonem. Společnost Rigips totiž připravila pro širokou veřejnost školu suché výstavby, kterou pořádá přímo na Brněnských stavebních veletrzích 2016. Účast ve škole je zdarma!

Zájemci tu získají základní dovednosti, zkušení instruktoři jim předvedou praktické a jednoduché triky pro práci se sádrokartonem a poradí jak se vyhnout případným chybám. K dispozici budou rovněž pro zodpovězení veškerých dotazů. Škola je určena kutilům i profesionálům.

Sádrokarton v detailu

Rigips škola suché výstavby je rozdělena do osmi dílen, z nichž každá se věnuje specifickým pracem se sádrokartonem. To ocení nejen laici, ale i odborníci, kteří tak získávají unikátní možnost soustředit se na konkrétní dílčí problém nebo téma práce se sádrokartonem: dílny se totiž věnují tmelení, zamezení trhlin a odolnosti proti nárazu, problematice střešních oken nebo montáži podlahy a dalším tématům.

V dílně se vás ujme Rigips specialista, který vám vše předvede a povede vás při práci. V každé dílně bude omezený počet žáků. Proto bude mít náš specialista dostatek času se vám věnovat,“ uvedl Martin Sochor ze společnosti Rigips. Dílny povedou i sádrokartonáři Rigipsu Luboš a Miloš, které lidé znají z videí a fotografií z montáží sádrokartonu.

Čtyřdenní akademie přímo na veletrhu

Škola suché výstavby potrvá čtyři dny. Je až pro 1150 účastníků. Rigips v Brně navazuje na úspěch této školy na loňském veletrhu ForArch, kde o ní byl velký zájem a stala se jedním z nejatraktivnějších doprovodných programů výstavy.

Společnost Rigips chce ukázat laikům i řemeslníkům jak velké možnosti sádrokarton skýtá a jak snadné je s ním pracovat. Perfektního výsledku navíc lze dosáhnout skutečně rychle. Potřebnou jistotu a šikovné ruce zájemci získají právě na Rigips škole suché výstavby.     

 

Iveco Eurocargo od společnosti Commett Plus dopravilo hrocha do nového domova v ZOO


Společnost Commett Plus - autorizovaný partner společnosti Iveco  ve spolupráci s experty na přepravu exotických zvířat ze Zoo Dvůr Králové pomáhají s převozem hrocha do ZOO Dvorec u Borovan.

21. března 2016, krátce po osmé hodině večerní, se vydal z maďarského města Abony (ZOO Magán) na cestu do ZOO Dvorec u Borovan 8letý samec hrocha jménem Buborek. Novým domovem se hrošímu mladíkovi stala zoologická zahrada Dvorec, kde se stane jediným zástupcem tlustokožců. Převoz Buborka provedli zkušení odborníci na transport exotických zvířat ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Převoz vozidlem Iveco Eurocargo zajišťovala společnost Commet Plus s.r.o.

 

„Na přepravu zvířat musí mít doprovod speciální školení, ale co je nejdůležitější je to, že musí mít opravdu velké zkušenosti. Převážet hrocha není opravdu věc jednoduchá a běžná. Já osobně se této práci věnuji již 39 roků, můj kolega Jiří Vetter 25 let. Oba máme i letité zkušenosti s řízením všeho, co má volant. Musíme si též naložit zvířata u u nás, i kdekoliv jinde, třeba vysokozdvižným vozíkem, manipulátorem, jeřábem..., říká Zděněk Bárta ze ZOO Dvůr Králové a dodává: „Auto IVECO Eurocargo, které nám zapůjčila firma Commet Plus, bylo přesně to, co na převoz touto transportní bednou bylo potřeba. Vyhovující nosnost -  tato konkrétní bedna váží prázdná 2.500kg a s hrochem vážila 3.500kg. Dále možnost přístupu na ložnou plochu, shrnovací boky i střecha. V Maďarsku jsme bednu sundávali jeřábem střechou, ve Dvorci bokem manipulátorem. Samotné auto se velmi dobře řídilo a nejmodernější technologie Iveca s automatickou převodovkou je prostě příjemným zážitkem. Naše ZOO Dvůr Králové vlastní též speciálně upravená IVECA na převozy zvířat, ale s menší nosností, než bylo nyní požadováno.

Akce začala 21. března odpoledne v maďarském Abony nakládáním hrocha do přepravní bedny, speciálně určené na převoz nosorožců a hrochů. Tuto bednu v ČR vlastní pouze ZOO Dvůr Králové, který se na transporty velkých zvířat tohoto druhu specializuje a má s transporty všech zoozvířat největší zkušenosti. Bedna byla poté naložena na IVECO Eurocargo, které bylo zapůjčeno od autorizovaného partnera Iveco – spol. Commett Plus s.r.o. Transport se vydal na cestu kolem 9 hodiny večer. Do ZOO Dvorec u Borovan dorazil kolem poledne následujícího dne. Složit kontejner s hrochem a umístit ho ke vchodu do pavilonu, kde  bude Buborek trávit první dny po dovozu, než mu bude dokončen jeho speciální pavilon s bazénem a veškerým vybavením, byla velice náročná akce. Kontejner byl ke zdi pavilonu dopraven pomocí jeřábu a dvou čelních nakladačů. Když se otevřely dveře přepravního kontejneru, mohl  konečně hrošík vystoupit. Po dlouhé cestě a houpavých manévrech se mu ale z kontejneru vůbec nechtělo. A když se konečně odvážil udělat první krůčky ke svému novému domovu, ozvaly se opice Giboni a svým specifickým „zpěvem“ svého nového spolubydlícího úplně vyděsily. Ostatní zvířata byla samozřejmě také v pohotovosti a chodila v kotcích doslova jako „tygři v kleci“.  Zkušenosti pana Bárty ze Dvorakrálovecké ZOO a jeho komunikace s hrochem v „plynné maďarštině“ nakonec přemohly hroší obavy, takže po hodině konečně váhavě vstoupil do svého pavilonu. Pak už jen následovala velká radost všech, kdo se na přemísťování podíleli.

Buborek - Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius), 8 roků starý, žil od mládí v ZOO Abony v Maďarsku. ZOO Abony leží cca 80km jižně od Budapešti. Majitel této ZOO získal Buborka neznámo od koho jako mládě a vychoval ho tak, že hroch je velmi kontaktní a zvyklý na lidi. Buborek byl maskotem širokého okolí a veřejnost byla, dle majitele ZOO, velmi smutná, že Buborek odjíždí. Musel být odvezen jinam, protože ZOO Abony se celá přemístila na jiné místo v Maďarsku z důvodu výstavby supermarketu na původním místě, které patřilo městu. Majitel musel, ač velmi nerad, Buborka dát do jiné ZOO též z důvodu, že již neměl peníze na výstavbu odpovídajícího zařízení v jeho nové ZOO. 

 

 

 

DZ DRAŽICE PŘEDSTAVUJÍ NOVOU GENERACI OHŘÍVAČŮ VODY OKCE A OKC

 
 

Družstevní závody Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody, uvádějí na trh novou verzi nejprodávanějších modelů elektrických a kombinovaných bojlerů OKCE a OKC. Cílem této inovace je sjednocení designu jejich ovládací části se vzhledem ovládacího panelu inteligentního ohřívače vody OKHE SMART. Nové závěsné kulaté bojlery budou navíc doplněny o řadu vylepšení. DZ Dražice spustí jejich výrobu v dubnu letošního roku.

 

V současné době čítá výrobní řada dražických ohřívačů vody více než 380 typů a modifikací. Společnost DZ Dražice se vždy snaží pracovat s nejmodernějšími technologiemi a materiály, z nichž některé vznikly přímo v jejím vývojovém centru. Pravidelně proto přináší nová řešení, která posouvají její výrobky kupředu. V minulém roce představila novou generaci inteligentního ohřívače vody OKHE SMART, která nabízí svým majitelům přehlednější ovládání a zajišťuje úspory až 15 % ročních nákladů na provoz. Navíc disponuje jako první na českém trhu ve své kategorii možností řízení na dálku pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. 

 

 

 

Kominíci po zimě: Nová legislativa vede lidi k zodpovědnějšímu chování

                        

Letošní topnou sezónu považují kominíci za zatěžkávací zkoušku nové kominické legislativy. Od nového roku už neplatí nařízení vlády z roku 2011 a péči o spalinové cesty upravuje vyhláška č. 34/2016 Sb., která vychází z novely požárního zákona. Krátce po skončení zimy to vypadá, že nová právní úprava již nese ovoce. Přestože „pravidla hry“ se rozhodně nezpřísnila, lidé začínají věnovat více pozornosti vytápění a spalinovým cestám.

Majitelé a provozovatelé spotřebičů paliv jsou i nadále povinni objednat jednou za rok kominíka na kontrolu a čištění spalinové cesty. Pouze u kondenzačních plynových spotřebičů lze tuto frekvenci nově prodloužit až na 2 roky.

Nejvýraznějším přínosem nových právních předpisů jsou postihy za neodbornou či nedbalou práci kominíka. Pokud kontrola či revize neodpovídá stanoveným požadavkům, hrozí kominíkovi pokuta až ve výši 50 000 Kč. Nově je zde uvedena i pokuta pro provozovatele spalinových cest z řad právnických a podnikajících fyzických osob (max. 100.000 Kč) a z řad fyzických osob (max. 10.000 Kč).  

 

Dvě fasády Schüco vyhrály zlatou cenu iF Design Award

 

Společnost Schüco převzala dvě renomované ceny Gold iF Design Awards. Oceněny byly fasádní systémy Schüco Parametric System a Schüco FWS 60 CV. Mezinárodní porota této prestižní soutěže vybírala z téměř 5.300 přihlášených exponátů z více než 50 zemí světa, rozdělených do sedmi kategorií, a nejvyšší ocenění udělila 75 z nich. Kvalitní design v Německu již desítky let podporuje organizace iF International Forum Design GmbH.

Schüco Parametric System, vyvinutý ve spolupráci s výzkumným programem FAT LAB ve Stuttgartu, který založil Prof. Andreas Fuchs, umožňuje individualizované trojdimenzionální projektování fasádních konstrukcí. Všechny procesy a postupně se nabalující činnosti jsou digitalizované, od počátečního návrhu a detailního plánování přes zavedení do výroby až po realizaci na staveništi. Parametrické projektování probíhá v knihovně „inteligentních“ fasádních modulů. Jedná se o speciální doplňkový software pro CAD programy, který se neustále rozvíjí. Dílčí elementy parametrické fasády lze sestavovat dle individuálních představ, přičemž technická proveditelnost jednotlivých kroků a vznikajícího návrhu je souběžně kontrolována hned od počáteční fáze, což architektovi významně usnadňuje práci a podporuje jeho tvořivost. 

 

 

 

Trvalé zaměření společnosti Volvo Trucks na spotřebu paliva se vyplácí

Společnost Volvo Trucks nyní zavádí další modernizaci u své modelové řady FM, FMX, FH a FH16. Zvýšení palivové efektivnosti motoru společně s novými aerodynamickými vylepšeními na kabině a podvozku mohou snížit náklady na palivo až o pět procent.

Pro dopravce jsou náklady na palivo jednou z klíčových položek. Společnost Volvo Trucks neustále pracuje na tom, aby byly co nejnižší. Její vývojoví pracovníci průběžně identifikují potenciální oblasti pro zdokonalení a ty pak promítají do vývoje vozidel. Nyní přináší další inovace zahrnující vylepšený motor, vyhovující podmínkám předpisu Euro 6 Step C, a aerodynamické optimalizace na podvozku a na kabině.

U pohonných jednotek byla řada optimalizací provedena zejména na motorech D11 a D13 – například písty s nižším odporem tření, nové zdokonalené turbo, vyšší kompresní poměr, optimalizovaná vačková hřídel a zdokonalený řídicí software. K opatřením, která zlepšují aerodynamiku a tak snižují odpor vzduchu, patří mezi jinými překonstruovaný přední spoiler, aerodynamické deflektory, blatníky a těsnější zakrytí kol.

 

 

SPOLEČNOST SUMISHO GLOBAL LOGISTICS EXPANDUJE V AREÁLU CTPARK PLZEŇ

Japonská společnost Sumisho Global Logistics (SGL), jež se specializuje na předvýrobní logistiku, rozšířila své skladové kapacity v areálu CTPark Plzeň. Vzhledem ke své úspěšné expanzi si zde společnost pronajala ke stávajícím prostorům o velikosti 26 500 m2 nových 6 000 m2 skladových a kancelářských ploch.

 

 

15 VOZIDEL RENAULT TRUCKS PRO THERMOSERVIS - TRANSPORT

 

Společnost Thermoservis – Transport s.r.o. rozšířila svůj vozový park o 15 nových vozidel Renault Trucks. Klíče od 10 modelů řady T v provedení tahač 4x2 a 5 podvozků modelové řady K 8x4 si z rukou obchodního ředitele Renault Trucks ČR Štefana Krajčiho převzal jednatel společnosti Tomáš Pokorný.

Vozový park společnosti se v uplynulých dnech rozrostl o 10 modelů řady T z čehož osm z nich je v konfiguraci tahač 4x2 s motorem DTI 11 o výkonu 460 k a kabinou Night & Day. Další dva tahače jsou ve stejné konfiguraci a mají totožné motory DTI 11 i výkony, ale jsou osazeny kabinou Sleeper cab. Předaná vozidla budou nasazena pro provoz na vnitrostátních trasách. Součástí předávky je i pět podvozků modelové řady K v konfiguraci 8x4 s motorem DTI 11 o výkonu 460 k, které jsou opatřeny nástavbou v provedení dvoustranný sklápěč. V rámci společnosti budou zajišťovat přepravu sypkých materiálů a zásobování staveb.

Všechna předaná vozidla jsou vybavena systémem Optifleet pro správu vozového parku a opatřena servisní smlouvou o údržbě a opravách Start & Drive, která zajišťuje optimální plánování údržby a nákladů. Renault Trucks dále proškolí řidiče společnosti Thermoservis - Transport v rámci hospodárné jízdy a správného používání vozidla z hlediska ekonomiky provozu a šetrnosti k vozidlu již od prvního kilometru.

THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o.

Společnost funguje na tuzemském a slovenském trhu od roku 1991. Zajišťuje zemní práce, nákladní autodopravu, kontejnerovou přepravu, dovoz materiálu (písky a štěrky, recykláty i obalované směsi), stavební a inženýrský dozor nebo geodetické práce. Zaměstnává na 100 pracovníků a její vozový park čítá více jak 70 nákladních vozidel.

 

 

KION Stříbro vyrobil 1 000. průmyslový vozík

 • Nedávno otevřený nejmodernější závod KION Group už produkuje přes 20 vysokozdvižných vozíků za den
 •  „Jubilejní“ výrobek se sériovým číslem 1 000 putuje do Francie
 • Největší evropský výrobce vysokozdvižných vozíků a skladové techniky i nadále shání v ČR technický personál

Prvního významného milníku dosáhl závod KION Stříbro, který v únoru slavnostně otevřela německá společnost KION Group v Panattoni Parku Stříbro. V posledním březnovém týdnu vyrobil svůj 1 000. vysokozdvižný vozík. „Jubilejní“ výrobek putuje do Francie pod značkou Fenwick. Závod nedaleko Ostrova u Stříbra zahájil produkci již na začátku letošního roku. První vozík vyjel z linky přesně před 3 měsíci, tj. 4. ledna, a zamířil do Švédska.

KION Stříbro je nejnovějším výrobním závodem společnosti KION Group. Vyrábí vysokozdvižné vozíky typu „retrak“ značky Linde a s obchodním označením Fenwick pro francouzský trh. Investice do vybavení budovy dosáhla asi 14 milionů Eur (téměř 400 milionů korun). Hala se rozkládá na ploše o rozloze přibližně 24 000 metrů čtverečních. Budovu vybudovala developerská společnost Panattoni Europe ve spolupráci s českou společností Accolade.

Společnost KION Group dosáhla v roce 2015 rekordních hospodářských výsledků. Druhý největší světový výrobce vysokozdvižných vozíků a skladové techniky v tržbách poprvé pokořil hranici 5 miliard eur. Navzdory předpokládanému zpomalení globálního trhu firma v letošním roce očekává pokračování růstu.

 

 

Společnost Volvo Trucks a nejsilnější muž planety spojí síly v extrémně těžké výzvě


Jakou zátěž dokáže Volvo FH16 750 utáhnout? Nová převodovka I-Shift s plazivými stupni dostane šanci ukázat, jakou sílu skrývá. Za volant nejsilnějšího sériově vyráběného nákladního vozidla na světě se posadí nejsilnější muž na světě. Odpověď se dozvíte 12. dubna na kanálu společnosti Volvo Trucks na YouTube.

 

Velká kniha sádrokartonu pomůže odborníkům v projektování interiéru


Tým odborníků ze společnosti Rigips připravil již čtvrté vydání podkladů projektování interiérů, tzv. Velkou knihu sádrokartonu. Kniha přináší souhrnná data a informace o systémech a konstrukčních řešeních suché vnitřní výstavby. Pomůcka je určena nejen projektantům, architektům, developerům a investorům, ale také stavebním a montážním firmám.

Kniha obsahuje mnoho detailů a nových technologií

Sekce dřevostaveb obsahuje rozsáhlejší systém nosných i nenosných skladeb pomocí protipožární konstrukční desky Rigistabil, kniha zahrnuje i konstrukce s novou vysokopevnostní sádrokartonovou deskou Habito, je zde rozšířena nabídka akustických konstrukcí s Modrou akustikou deskou a nabídka designových velkoplošných podhledů Gypton BIG a Rigiton a obloukových konstrukcí s deskami Riflex a BIG Curve. Dále je zde kapitola k sádrokartonovým deskám a kazetám s unikátní technologií Activ´Air pro rozklad formaldehydu, bezpečnostní konstrukce jsou v knize zatříděny v souladu s aktualizovanou normou ČSN EN 1627 do bezpečnostních tříd RC2 a RC3, kniha je rozšířena o nový systém Glasroc H určený do vlhkých prostředí (wellness centra apod.) a v neposlední řadě jsou zde i nové samonosné podhledy s oboustrannou požární odolností až EI 90. V samostatné kapitole jsou pro přehlednost doplněna i názorná zobrazení jednotlivých systémů a konstrukční detaily.

Selektor je elektronickou verzí knihy.

 

 

 

          

 

Od 24. do 28. února 2016 bude italská Verona hostit 10. ročník mezinárodního veletrhu energetických a topných systémů, zařízení a energetických příslušenství Progetto Fuoco.

Jedná se o největší veletrh svého druhu na světě, který se stále více otevírá světu a zahraničním účastníkům. Letos zde bude zastoupeno 37 zemí, což je o 15% více než v roce 2014. Firmy a společnosti mají k dispozici sedm výstavních hal a okolní prostory výstaviště. Opět zde bude k dispozici zařízení na odsávání kouře, na který bylo v loňském ročníku připojeno 250 funkčních krbů a krbových kamen. 

Během pětidenní akce zde výrobci představí ucelenou řadu zařízení, výrobků a příslušenství jako například: kamna a krby na dřevo a pelety, sporáky na pevná paliva pro vaření i topení, čisticí prostředky,  kotle s multipalivovými hořáky, skladovací sila, stroje na řezání a štípání dřeva, komponenty pro krbová kamna apod.

Na předloňském veletrhu, jehož výstavní plocha činila 85 000 m²  se představilo  635 vystavovatelů, z toho 248 z jiných zemí než z Itálie. 

 

 

 

Klikněte na banner a užijte si atmosféru Dakaru 2016

 
 

 

 

PRODUCT PREMIERES AND CONTENT- RICH PROGRAM AT THE SE EUROPEAN EXHIBITIONS AND CONFERENCES

South-East Europe is a region where a number of technologies can be implemented in order to improve the local economy competitiveness through resource efficiency enhancement. The 12th edition of Exhibitions & Conferences for SE Europe EE & RE (energy efficiency & renewables), Smart Cities, Save the Planet (waste management & recycling) and LiftBalkans (elevators & escalators) will  be held from 5 to 7 April in Sofia, Bulgaria. The organizers from Via Expo announce that till now leading companies from Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Greece, Italy, Poland, Portugal, the Netherlands, Slovakia, Switzerland and Czech Republic have confirmed their participation. The high percentage of the companies from abroad (50%) shows a strong interest in Bulgarian Market. Finding distributors and launching new products are among the main reasons for them to be a part of the event.

Exhibit Highlights and Conference Topics

EE & RE: insulation panels, equipment for heating, air conditioning, ventilation systems, pellet boilers; pellets and briquettes; solar-, wind- and hybrid systems for energy production; cogeneration solutions, etc.

Conference European Funds for Competitiveness Directorate General; Energy Efficiency Directive and the Bulgarian EE Legislation; District Heating; Geothermal Energy; Passive House; Retrofitting Shopping Centers to Reduce their Energy Consumption; Energy Performance of Buildings Directive as an Opportunity to Capture the Full Savings Potential of Europe's Building Stock; Green Buildings in Germany.

Smart Cities: complete solutions for building automation systems that reduce energy and operating costs; energy efficient LED products.

Conference: Challenges for Future Cities; National Policy Aspects in IT; Green Innovative Solutions; New perspectives for the Bulgarian Municipalities; Future Internet Applications in Cities, Transport and Logistics; Smart Finance for Smart Buildings; Smart Travelling; Realized projects in two Bulgarian municipalities - Sofia and Burgas

Save the Planet: shredders, composting, collection, separation and recycling equipment, hazardous waste management, etc.

Conference: The New Circular Economy Package; The New Strategy with New Legislative Waste Targets; Plastic Recycling; Dry Flue Gas Treatment; Recycling in the Construction Sector; How to Turn Waste into Resource in the Food & Beverage, Agriculture and Wood Processing Sectors.

 

Discounted Conference Fees – till 26 February

Organizer: www.viaexpo.com

Build Info  - media partner

 

 

Společnost Hörmann v roce 2015 prodala garážová vrata a dveře za více než 600 milionů korun

Společnost Hörmann, přední výrobce a dodavatel vratových a dveřních systémů v České republice, v roce 2015 zaznamenala výjimečně úspěšný rok. Úspěch dokazují především čísla společnosti, která v meziročním srovnání dosáhla navýšení obratu o více než 17 %, a podruhé v historii působení firmy na českém trhu překročila hranici objemu prodeje 600 milionů korun.

V loňském roce společnost vykázala skvělé obchodní výsledky v soukromé i průmyslové sféře, kdy narostla především poptávka z oblasti výstavby logistických parků a developerských objektů. Snad největšího rozmachu zaznamenaly dodávky nakládací techniky, jde například o stavbu distribučního centra Amazon v Dobrovízi, kde celkový objem dodávky pro průmyslového developera Panattoni Europe překročil 40 milionů korun. Společnost Hörmann dodala do Amazonu nejen ocelové a dřevěné dveře, ale také nakládací můstky, průmyslová sekční vrata a protipožární posuvná vrata.

Rovněž další oblast činnosti firmy Hörmann dosáhla nebývalého nárůst, a to segment „do it yourself“. „Přestože společnost Baumax v České republice ukončila svoji činnost, tak jsme v tomto odvětví  zaznamenali nárůst o 20 %,“ uvádí jednatel společnosti Hörmann ČR, Ing. Vít Kareš. Také loňská úspěšná akce na garážová vrata a vchodové dveře pro společnost Hörmann znamenala nárůst v počtu kusů sekčních privátních vrat, a to o 21 %.

„I pro rok 2016 předpokládáme pokračování tohoto pozitivního vývoje. Od 1. března budeme například zavádět široký sortiment interiérových dřevěných dveří, které jistě zákazníci ocení nejen pro svůj vzhled a vlastnosti, ale také krátkou dodací lhůtu,“ uzavírá Ing. Kareš.

 

 

Společnost Liebherr představuje nový velký kolový nakladač generace XPower s emisním stupněm IV / Tier 4f

Společnost Liebherr prezentuje nový velký kolový nakladač generace XPower. Komplexní a inovativní koncept stroje Liebherr XPower klade nová měřítka pro efektivitu spotřeby paliva, výkon, robustnost a komfort. Srdcem kolového nakladače XPower je pohon pojezdu s rozvětvením výkonu, splňující emisní stupeň IV / Tier 4f, který společnost Liebherr v těchto strojích nabízí v sériovém provedení. Spojuje optimální hydrostatický pohon, který je optimální pro krátký nakládací cyklus, s mechanickým pohonem, jehož výhody se projevují při překonávání dlouhých vzdáleností a při jízdě do kopce. Kombinace obou pohonů v jednom kolovém nakladači zajišťuje splnění veškerých požadavků na maximální efektivitu a vynikající úsporu pohonných hmot. Provozovatel kolového nakladače Liebherr XPower může na palivu ušetřit až 30 %

.

 • „XPower“ je označením nové generace velkých kolových nakladačů Liebherr
 • Sériově vyráběný pohon pojezdu Liebherr XPower s rozvětvením výkonu pro maximální výkon a efektivitu spotřeby pohonných hmot
 • Všechny kolové nakladače XPower splňují emisní stupeň IV / Tier 4f
 • Robustnost a komfort obsluhy byly dalšími cíli tohoto nového vývoje.

 

 

FOR PASIV – 4. veletrh nízkoenergetických pasivních a nulových staveb a CESTY DŘEVA – se staly ve dnech 21. – 23. 1. 2016 v PVA EXPO Praha Letňany průvodci světem úsporného bydlení

 

 

STŘECHY PRAHA – 18. ročník největšího středoevropského veletrhu pro stavbu a renovaci střech a spolu s veletrhem úspor energií SOLAR Praha, zaměřeným na efektivní využívání obnovitelných zdrojů, zejména na solární techniku, fotovoltaiku, biomasu, tepelná čerpadla byly určeny všem specialistům, odborníkům a těm, kdo se zajímají o úsporné, pohodlné a zdravé bydlení.

 

Uvedené veletrhy se konaly pod záštitou:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo zemědělství

Hospodářská komora České republiky

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Státní fond životního prostředí České republiky

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Český svaz stavebních inženýrů

Městská část Praha 18

 

Rok řemesel 2016

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, společně s 23 profesními spolky zahajuje historicky největší ofenzívu na podporu řemesel. I přes různorodost živnostenských profesí, začínají tuzemští řemeslníci a jejich odborní zástupci sjednocovat zájmy v oblasti kvality výrobků a služeb, přístupu ke vzdělávání a prezentace odborné práce. Rok řemesel 2016 se tak stává milníkem pro vnímání řemesla jak u odborné veřejnosti, tak ve společnosti obecně. Záštitu nejvýznamnější podnikatelské aktivitě roku poskytnul prezident Miloš Zeman, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Jak se již stalo tradicí součástí veletrhů bylo i okresní kolo velmi oblíbené Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO.

Doprovodný program FOR  PASIV 2016 - ASPEKTY ZATEPLOVÁNÍ BUDOV  

 V rámci doprovodného programu veletrhu FOR PASIV se uskutečnil seminář na téma Aspekty zateplování budov, který v rámci záštity veletrhu FOR PASIV 2016 pořádal Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., Seminář se věnoval problematice zateplování budov, životnímu cyklu materiálů, certifikací zateplovacích kontaktních systémů ETICS, kvalitě provedení zateplovacích systémů na stavbě a jejich vlivu na ostatní zákonná posouzení jako jsou Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti budov (PENB).  V přednášce Zateplování vs. akustický komfort byl vysvětlen dopad těchto opatření na akustickou pohodu bydlení.

 

 

 

Skupina Renault oznamuje navýšení prodejů již třetí rok po sobě

  

 • V roce 2015 se registrace vozidel skupiny zvýšily o 3,3% a skupina dosáhla nového rekordu 2 800242 vozidel.
 • V Evropě zaznamenala skupina další rok růstu s podílem na trhu přesahujícím 10%.
 • Značka Renault si již 18.rok po sobě udržela v Evropě vůdčí postavení v segmentu lehkých užitkových vozidel.
 • I přes prudký pokles na ruském a brazilském trhu si skupina udržela své mezinárodní pozice.
 • Úspěch nových produktů v roce 2015, plánovaných uvedení mnoha nových vozidel a mezinárodní expanze podpoří ambici dalšího růstu v roce 2016.

 

Výhled prodejů skupiny Renault pro rok 2016

 

V roce 2016 se očekává nárůst globálního trhu o 1 až 2% vůči roku 2015. Evropský trh by měl také růst o 2%, s2% nárůstem ve Francii. Na mezinárodní úrovni se očekává, že brazilský, resp. ruský trh budou dále klesat o 6%, resp.12%. Oproti tomu Čína (+4 až5%) a Indie )+8%) by si měly uchovat své tempo.

Na základě těchto faktů a s mimořádně nabitým produktovým plánem pro tento rok skupina Renault očekává:

- celosvětové urychlení růstu prodejů,

- posílení značky Renault v Evropě,

- nárůst ve všech pěti regionech skupiny.

 

Celkové prodeje pro jednotlivé značky

 

 

Prodeje na konci prosince

2015

2014

odchylka %

RENAULT

Osobní automobily

Lehká užitková vozidla

Os.automobily + lehká už. vozidla

 

1 822 965

347 679

2 170 644

 

1 811 443

307 582

2 119 025

 

0,6 %

13,0 %

2,4 %

RENAULT SAMSUNG MOTORS

osobní automobily

 

80 028

 

82 123

 

-2,6 %

DACIA

Osobní automobily

Lehká užitková vozidla

Os.automobily + lehká už. vozidla

 

511 510

39 410

550 920

 

474 623

36 756

511 379

 

7,8 %

7,2 %

7,7%

SKUPINA RENAULT

Osobní automobily

Lehká užitková vozidla

Os.automobily + lehká už. vozidla

 

2 414 503

387 089

2 801 592

 

2 368 189

344 338

2 712 527

 

2,0 %

12,4 %

3,3 %

 

 

 

Nové hřiště dostaly děti k Mikuláši

Prvňáčky místní základní školy bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště v pražské městské části Dolní Chabry. Investorem hřiště byla společnost Nové Chabry Development s.r.o., která zde staví rezidenční komplex nízkopodlažních viladomů NOVÉ CHABRY.

Největší dětské hřiště v této části Prahy se nachází přímo v rezidenčním komplexu mezi novými domy u cyklostezky a ulicí k Beranovu. Dětem je k dispozici pískoviště a řada hracích prvků - lanovka, houpačky a prolézačka. Na hřišti je položen travní koberec, pěšinky jsou vydlážděné a u všech hracích prvků jsou bezpečné dopadové zóny. Maminky jistě uvítají, že celé hřiště je oplocené a je na něm i dostatek laviček.

Zhotovitelem hřiště je stavební firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby střed, Oblast Střední Čechy, která rovněž staví celý rezidenční komplex a doposud zde zrealizovala 285 bytů ve 14 viladomech. Hřiště bylo plně financováno ze soukromých zdrojů společnosti Nové Chabry s.r.o. a náklady na jeho výstavbu dosáhly 2 mil. Kč bez DPH. Výstavba hřiště trvala dva měsíce.

 

 

 

 

Doprovodný program FOR PASIV 2016 – ASPEKTY ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Aspekty zateplování budov, který v rámci záštity veletrhu FOR PASIV 2016 pořádá Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., jež si dává za úkol popsat jevy spojené se zateplováním budov, životním cyklem materiálů, certifikací zateplovacích kontaktních systémů ETICS, kvalitou provedení zateplovacích systémů na stavbě a jejich vliv na ostatní zákonná posouzení jako jsou Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti budov (PENB).  V přednášce Zateplování vs. akustický komfort bude vysvětlen dopad těchto opatření na akustickou pohodu bydlení. Seminář se koná v pátek 22. 1. 2016 od 10:30 na výstavišti PVA EXPO PRAHA.

Přihlášením na seminář prostřednictvím registračního formuláře účastník získá volnou jednorázovou vstupenku na veletrh FOR PASIV 2016.

 

Program semináře:

Zkoušení a certifikace zateplovacích systémů ETICS – Ing. Jan Tripes, hlavní specialista v oblasti tepelné techniky, pobočka České Budějovice TZÚS Praha, s.p.

Správné zabudování zateplovacích systémů ve stavbách včetně vybraných příkladů chybného provedení, osvědčování realizátorů ETICS - Ing. Jan Tripes, hlavní specialista v oblasti tepelné techniky, pobočka České Budějovice TZÚS Praha, s.p.

Energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov - Ing. František Moler, energetický auditor MPO, pobočka Ostrava TZÚS Praha, s.p. (přednáší RNDr. Miloš Kužvart)

Materiály pro stavbu - čerpání přírodních zdrojů a environmentální dopady z hlediska životního cyklu - Ing. Lenka Brunátová, vedoucí posuzovatel, pobočka Plzeň TZÚS Praha, s.p.

Zateplování vs. akustický komfort -   Ing. Pavel Rubáš, PhD., ředitel pobočky Teplice TZÚS Praha, s.p. 

 

Více informací a přihlášku naleznete zde. Případně kontaktujte organizačního garanta Mgr. Jitku Kopřivovou.
 

datum:   pátek 22. 1. 2014   10:30 - 13:00 hod.

místo konání:   PVA EXPO PRAHA, Sál č.4, Beranových 667, Praha 9 - Letňany

 

 

Pozvánka na 3. odborný SFS Festival o moderních konstrukčních systémech a fasádách

Rezervujte si čas 18.-19.2. 2016!

Společnost SFS intec, s.r.o., pořádá dvoudenní seminář v termínu 18.-19.2. 2016 v hotelu Hrubá Skála, na kterém budou odborníci přednášet a sdílet zkušenosti s navrhováním a montáží upevňovacích prostředků do dřevěných, ocelových i silikátových konstrukcí a různých druhů fasád.

První den festivalu je zaměřen na průřez dřevěnými konstrukcemi od jednoduchých schodišť a lávek až po složité a velké objekty.

Druhý den se přednášející budou zabývat konstrukcemi fasád, střech, lehkých obvodových plášťů a také požadavky na izolační materiály, montáže otvorových výplní a na revitalizace opláštění.

Upevňovací prostředky, tyto „drobné maličkosti“ staveb, budou do detailu rozebrány odborníky z pohledu návrhu, projektové přípravy, montáže, trvanlivosti a kvality různorodých objektů. Vždy s důrazem na poznatky z realizovaných staveb.

SFS intec organizuje již třetí ročník tohoto festivalu nápadů a zkušeností. Vytváří tak odbornou platformu pro setkávání architektů, projektantů i stavitelů se znalostmi a praxí ve všech oblastech konstrukčních systémů.

Součástí programu je i exkurze do výrobního závodu SFS intec v Turnově. Závod vyrábí kovové díly, šrouby, polotovary i kompletní systémy technologií tváření za studena.

Každý účastník semináře obdrží elektronickou verzi sborníku.

Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

Program festivalu a registraci najdete na www.azpromo.cz. Registrace bude probíhat do vyčerpání kapacity přednáškového sálu.

Účastnický poplatek 150 Kč vč. DPH/1 osoba se hradí na místě. 

 

 

Pěnobeton Poroflow při rekonstrukcích izoluje, vyplňuje i vyrovnává

Nerovnosti všude, kam se podíváte, kdežto pravý úhel byste hledali jen těžko. To bývá společným prvkem nemovitostí určených k rekonstrukci. Ten, kdo nechce podkládat nohy stolu novinami, nebo investovat značné peníze do podlahových vyrovnávacích vrstev, volí jednoduché řešení – pěnobeton Poroflow. Tento pokrokový materiál dodávaný až na stavbu společností CEMEX snadno zalije nové rozvody trubek v podlaze nebo vyplní podlahovou konstrukci nad klenbovým stropem. Hlavně ale vytvoří kompaktní, rovnou, pevnou a nestlačitelnou vrstvu beze spár, která bude dobrým základem pro další materiály. Poroflow je navíc prodyšný, takže vlhkost, která uvnitř domu běžně vzniká dýcháním, praním nebo vařením, neuzavře v konstrukci, čímž nepodporuje vznik plísní a přispívá tak ke zdravému bydlení. 

Požadavek na rovinnost je u podlah dnes samozřejmostí, díky ní je možné přímo na litou podlahu položit dlažbu nebo koberec. Předpokladem dlouhodobého užívání podlahy bez poruch a vad je rovnoměrná tloušťka vrstvy potěru, a tím pádem správně provedené spodní vrstvy konstrukce. Doslova univerzálním pomocníkem jsou pěnobetony, materiál, který se při rekonstrukcích používá stále častěji. Jde vlastně o homogenní směs cementu a vzduchových pórů.

Pěnobeton Poroflow (CEMEX) disponuje nízkým součinitelem tepelné vodivosti (λ= 0,069 W/m.K), takže kombinací vhodných materiálů se směsí Poroflow lze dosáhnout velmi dobrých izolačních i akustických vlastností. Pěnobeton navíc vykazuje výbornou požární odolnost. Je proto vhodný i do prostor s požadavkem na zvýšenou požární ochranu.

 

 

Slavnostní otevření MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. - Center Postřižín

Za účasti člena představenstva společnosti MAN Truck & Bus AG zodpovědného za prodej a marketing pana Heinze-Jürgena Löwa bylo slavnostně otevřeno, v katastru obce Postřižín u Prahy, v pořadí již čtvrté vlastní, servisní a obchodní zázemí společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. Slavnostního aktu se zhostil jednatel a generální ředitel společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. pan Jochen Modl, MBA.

Význam a důležitost události potrhla účast vysokých představitelů mateřské společnosti MAN Truck & Bus AG senior vice prezidenta pro oblast poprodejních služeb pana Jana Eike Witta a regionálního ředitele pro obchod Johana Björnöra, stejně jako představitele rakouské hospodářské komory (Wirtschaftskammer Österreich) pan Christiana Millera a celé další plejády významných hostí z oblasti hospodářství, obchodu, podnikatelské sféry, sdělovacích médií a v neposlední řadě též politiky.

Nový značkový servis nákladních vozidel a autobusů MAN v České republice v katastru obce Postřižín nedaleko Prahy, u sjezdu z dálnice D8 nabízí veškeré servisní a opravárenské práce s výjimkou lakování. Nové servisní a prodejní zázemí MAN Truck & Bus Czech Republic, s.r.o. se rozkládá na ploše více než15 000 m2, zastavěná plocha má 2000 m2. Celkové investice dosáhly hodnoty téměř pět milionů eur. Vlastní vybavení servisu nejmodernější technikou odpovídající standardu MAN bylo pořízeno za více než 700 000 eur. Čtvrtý vlastní značkový servis MAN zřídil v první fázi dvacet jedna nových pracovních míst (z toho 12 mechaniků), která se postupně rozrostou až na třicet šest (z toho 25 mechaniků).

V novém servisním zázemí vozidel MAN je k dispozici desítka servisních stání, dvě stání diagnostická a místo pro mytí vozidel. Kromě servisu vlastních vozidel MAN nabízí nové servisní středisko též opravy přípojných vozidel. Služba, probíhající na jednom místě, ušetří čas zákazníkům a provozovatelům dopravních souprav. Vedle vlastního servisního zázemí v MAN Truck & Bus Center Postřižín zřízeno též obchodní zázemí pro prodej nových i ojetých autobusů, nákladních, užitkových a speciálních vozidel MAN.

 

Nadstandardní vybavení interiérů: německé stavební a řemeslné firmy navazují v Česku obchodní kontakty

V Praze se od 2. do 5. listopadu prezentovaly německé firmy z oblastí stavebnictví a řemeslnictví potenciálním českým partnerům. Obchodní cestu pro poskytovatele služeb, produktů a technologií pro nadstandardní vybavení interiérů pořádala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) ve spolupráci se společností na podporu exportu bavorského řemesla Bayern Handwerk International.

Bilaterálních rozhovorů, které jsou prvotním krokem k budoucí spolupráci, se zúčastnilo 14 německých a téměř 50 českých firem.

Důležitým argumentem pro německé firmy při vstupu na český trh nebo rozšíření jejich aktivit v Česku je zeměpisná blízkost.

Účastníci obchodní cesty mají zájem o navázání obchodních kontaktů v ČR.

Akce se konala v rámci programu na podporu exportu malých a středních podniků německého Spolkového ministerstva hospodářství a energie.

 

 

Chytrý telefon na kolech: Tak pracují inteligentní nákladní vozidla zítřka

Personalizovaný, předvídatelný a vždy připravený vyjet. Inteligentní nákladní vozidlo zítřka je více podobné chytrému telefonu na kolech než tradičnímu vozidlu. 

Dnes brázdí evropské silnice asi 175 000 on-line připojených nákladních vozidel Volvo. Značné množství z nich je už nyní schopno odesílat informace o tom, kdy budou potřebovat údržbu, a část nutných servisních prací může probíhat pomocí vzdáleného přístupu. Ale to je jen začátek.

V budoucnosti usnadní nákladní vozidlo i práci servisu, a to tak, že si v potřebném čase objedná své servisní práce, v případě nutnosti si zamluví pro příslušné práce odpovídající mechaniky a předem si objedná i potřebné náhradní díly pro dodání do dílny. Opravy se budou moci provádět na kterémkoliv místě, kde se bude nákladní vozidlo vyskytovat, a budou podle pracovního plánu prováděny v řádném termínu.

 

18 PODVOZKŮ D18 4X2  E5 PRO HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR

Dlouholetá spolupráce Renault Trucks a výrobce speciálních vozidel WISS CZECH s.r.o. vyústila v předávku 18 podvozků D18 4x2 300 E5 Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, který se rozhodl pro jejich pořízení v rámci projektu s názvem Připravenost Hasičského záchranného sboru ČR k řešení povodní. Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu. Podvozky jsou opatřeny záchrannou plošinou od polského výrobce požárních plošin BUMAR-KOSZALIN a mohou být nasazeny při záchraně osob ze zaplavených míst pod úrovní komunikací, kontrolách a opravách povodněmi poškozených mostních konstrukcí.

14 z předaných vozidel je vybaveno manuální převodovkou ZF, 4 pak robotizovanou převodovkou Optitronic. Všechny modely mají brzdový systém EBS Basic +, uzávěrku diferenciálu, nezávislé topení Air/Air a pohodlnou a prostornou kabinu Global s šířkou 2 metry, která pojme 3 osoby. Nástavbu tvoří teleskopicko-kloubová technologie s maximálním skloněním spodního ramene pod vodorovnou rovinu. Délka posledního ramene za kloubem je nejméně 5 m. Nástavba umožňuje stranové vyložení koše se zatížením až 400 kg, nejméně do vzdálenosti 20 m.