3/2017   

Cenový vývoj bytové výstavby u nás a v zahraničí

Bydlení je záležitost velmi významná, nejen věcně, ale i finančně. V souvislosti s bydlením
rozeznáváme pořizovací hodnoty nových bytů, ceny bytů při nákupu, ceny bydlení.
Pro porovnání cen bytové výstavby v mezinárodním srovnání se používá „Index cen
bydlení“ – House Price Index (HPI). Jedná se o syntetický cenový index, který měří vývoj
cenové hladiny bytových nemovitostí ve všech státech EU včetně ČR dle jednotné
harmonizované normy EU. Statistiku zajišťují a zpracovávají jednotlivé členské státy, Eurostat
vytváří databázi údajů za všechny státy, srovnávací tabulky a souhrnné hodnocení
za EU a za země Eurozóny

Bydlení je záležitost velmi významná, nejen věcně, ale i finančně. V souvislosti s bydlením rozeznáváme pořizovací hodnoty nových bytů, ceny bytů při nákupu, ceny bydlení. Pro porovnání cen bytové výstavby v mezinárodním srovnání se používá „Index cen bydlení“ – House Price Index (HPI). Jedná se o syntetický cenový index, který měří vývoj cenové hladiny bytových nemovitostí ve všech státech EU včetně ČR dle jednotné harmonizované normy EU. Statistiku zajišťují a zpracovávají jednotlivé členské státy, Eurostat vytváří databázi údajů za všechny státy, srovnávací tabulky a souhrnné hodnocení za EU a za země Eurozóny.

 

 

Index ukazuje změnu v cenách bytových nemovitostí, bytů a rodinných domů, včetně souvisejících stavebních pozemků. Jedná se o celkové nákupy domácností, přičemž nákupy ostatních sektorů jsou vyloučeny, statistika zahrnuje nákupy nových i starších (již dříve obývaných) bytových nemovitostí. Ceny pro výpočet indexů vychází ze skutečně zrealizovaných cen a index tak reprezentuje pohyb cenové hladiny. Index je každoročně řetězen, tj. dochází k aktualizaci vnitřní váhové struktury. Přitom se navíc využívají i neúplná (předběžná) data, aby HPI mohl být počítán čtvrtletně a publikován se zpožděním jednoho čtvrtletí po ukončení referenčního období. Z toho důvodu dochází v časové řadě HPI k opakovaným mírným revizím již publikovaných číselných hodnot. Současným základem indexu je rok 2010 = 100.

 

METALICKÝ 3D TISK - Technologie budoucnosti pro lehčí a kompaktnější motory

Tým vývojářů a projektantů Renault Trucks pracuje na aditivním výrobním procesu – 3D metalickém tisku, který by měl významně zvýšit výkony motorů. Technologie budoucnosti se už dnes stává realitou, díky úspěšnému testování některých komponentů na motoru Euro 6. Oddělení Renault Trucks Lyon Powertrain Engineering se zaměřilo na využití metalické 3D aditivní výroby jako na budoucí proces výroby motorů. Prototyp čtyřválcového motoru DTI 5 Euro 6 step C byl vyroben výhradně pomocí technologie 3D tisku. Ačkoli byl již kompletní motor

navržen virtuálně, byly ventilová vahadla a držáky vahadel vyrobeny za použití technologie metalického 3D tisku a následně úspěšně testovány na motoru Euro 6 na zkušebních stolicích po dobu 600 hodin. „Cílem projektu je ukázat pozitivní vliv na velikost a hmotnost motoru při použití tohoto způsobu výroby. Tento postup nám umožnil

 

snížit hmotnost čtyřválcového motoru o 25%, což činí 120 kg“, vysvětluje Damien Lemasson, projektový manažer Renault Trucks. „Provedené testy prokázaly dobrou odolnost a trvanlivost komponentů motoru, které byly vyrobeny 3D tiskem, takže nejde jen o kosmetickou záležitost.“

 

Diamantová loď v Antverpách je majákem pro celý svět

Z posledních projektů, na kterých se podílela významná britská architekta iráckého původu Zaha Hadid, byl mezi prvními dokončen Port House v Antverpách. Vertikální nástavba s renovací a přeměnou bývalé požární stanice v moderní hlavní sídlo úřadu antverpského přístavu spojuje staré s novým a je dalece viditelným symbolem budoucnosti námořního obchodu. Z pozice druhého největšího komerčního přístavu v Evropě mají Antverpy významnou roli na mezinárodním námořním i vnitrostátním obchodě. Přístav, který vytváří nespočet pracovních míst nejen v Antverpách, ale díky obchodním partnerům i celosvětově, si tak žádá reprezentativní prostory, udržitelné a odolné do budoucna. Motivem výzvy v roce 2007 bylo vybudovat nové úřední sídlo v antverpském přístavu, které bude zastávat hodnoty firmy jak interně pro 500 zaměstnanců z oblasti techniky a administrativy, tak externě na lokálním i mezinárodním trhu. Potřeba nové kancelářské budovy pro přístavní úřad a přání udržet památkově chráněnou hanzovní budovu bývalé hasičské stanice na Mexico Island v antverpském Kattendijk doku vedly k veřejnému příslibu ze strany vlámského stavebního úřadu a antverpského přístavního úřadu, že výchozím zadáním soutěže bude ponechat původní objekt a transformovat ho.

 

Revitalizace brownfieldů – inspirace od YIT z Finska

Podle analýzy OSN nyní žije ve městech více než polovina světové populace a dle predikcí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se do roku 2050 tento počet zvýší až na 70 %. Demografická prognóza vývoje obyvatelstva pro Prahu počítá do výše zmíněného roku s nárůstem počtu rezidentů až o 250 000. Tato čísla jasně svědčí o nutnosti včas na tento vývoj reagovat a již dnes vytvářet podmínky pro vznik nových čtvrtí s nabídkou bydlení, služeb i pracovních příležitostí. A protože výstavba „na zelené louce“ vedoucí k rozšiřování měst má své limity, velký potenciál v sobě skrývají nevyužívané plochy brownfieldů. Inspirací dobré praxe ze zahraničí je např. rozsáhlý projekt Tripla, který vzniká Helsinkách. I finské hlavní město totiž do roku 2050 očekává nárůst počtu obyvatel o zhruba 200 000.

 

Obklady RAKO v bazénech nejstaršího léčebného domu v lázních Bojnice 

Nejstarší léčebný dům známých slovenských lázní Bojnice se v posledních letech proměnil ve špičkový moderní lázeňský objekt. V LD Mier se nejnověji podařilo zrekonstruovat trojici vnitřních bazénů. Využito bylo na 2 300 m2 obkladů značky RAKO OBJECT, které navazují na předchozí realizace v lázních Bojnice. Venkovní bazén blízkého léčebného domu Baník a jeho vnitřní rehabilitační bazény jsou také obložené keramickými obklady.

Bojnice, jejichž založení se datuje již do první poloviny 16. století, patří mezi nejoblíbenější lázně na Slovensku. Důvodem je krásná příroda, kvalitní služby, ale samozřejmě také účinná termální voda, která vyvěrá z hloubky 1 200–1 500 m devíti prameny s vydatností 40 l/s. Především za léčbou pohybového aparátu sem jezdí nejen hosté z celého Slovenska, ale také z Rakouska, Německa a České republiky. Léčebný dům Mier leží v samém srdci bojnického lázeňského parku obklopen zelení. Ačkoliv je Mier nejstarší z lázeňských domů a hostům nabízí tradiční, klidnou, typicky lázeňskou atmosféru, kterou ještě umocňuje historická fontána v atriu objektu, díky postupné modernizaci má vlastní špičkové balneocentrum zajišťující koupele, masáže, zábaly a mnoho dalších služeb, i vodní svět s trojicí vnitřních bazénů a jedním bazénem venkovním

Trendy v prodeji stavebních strojů

Výsledky tuzemského stavebnictví za první čtvrtletí letošního roku pokračují v sestupné tendenci a v praxi jen prohloubily vrásky stavbařům. Zaznamenáváme to v pozemním stavitelství, ale výrazně i v inženýrském stavitelství, kde je vysoký podíl veřejných zakázek. Jejich nedostatek je hlavní příčinou špatného stavu stavebnictví a zlepšení lze stěží v brzké době očekávat. Podílí se na tom jak vládní, tak municipální sektor.

 

Nové pásové rypadlo Liebherr R920 Compact se zkrácenou zádí

Nové pásové rypadlo se zkrácenou zádí třídy 20 t doplňuje úspěšnou řadu kompaktních strojů Liebherr a navazuje na obdobné sousední modely R 914 Comp (16t) a R 926 Comp (27t). Zároveň je potvrzením současného trendu vzrůstající obliby kompaktních strojů na trhu.

Rypadlo bylo poprvé představeno na veletrhu Bauma 2016 v Mnichově a svým provedením

 

se dobře hodí pro rozličné stavby v omezených prostorech, zejména ve městech. Stroj přichází s novým konceptem jednoduché údržby a širokou paletou vybavení, která rozšiřuje možnosti nasazení. Stroj vychází z koncepce zachování výkonnosti standardního rypadla (stroj má velikostně shodné nářadí jako běžné rypadlo), při dosažení kompaktních rozměrů, jednoduchosti servisu a pohodlí pro obsluhu. Hodnota přesahu zádi pouze 1850 mm poskytuje stroji výborné vlastnosti co do prostorových požadavků a postačuje uzavřít pouze jeden jízdní pruh.

 

Cat® TATRA Roadshow 2017 nabídla ukázky nových technologií, strojů a vozidel značek Cat a TATRA

Oficiální prodejce stavebních a těžebních strojů Cat® v České republice, společnost Zeppelin CZ s.r.o., ve spolupráci s výrobcem nákladních vozů TATRA, společností TATRA TRUCKS a.s., a dodavatelem měřičských a kontrolních systémů značky TRIMBLE, společností SITECH CZ, s.r.o., připravily na květen pokračování úspěšné předváděcí akce pod širým nebem. Pod názvem Cat® TATRA Roadshow (aneb TRAINING DAY 2017) se v pískovnách v Hrušovanech u Brna (18. – 19. 5.) a Ledčicích (25. – 26. 5.) představilo divákům to nejlepší ze současného portfolia všech tří firem. Populární „roadshow“ si letos užili také zákazníci a partneři na Slovensku, kde celá akce 11. května v pískovně v Poddunajských Biskupicích odstartovala.