5/2019

Nejlepší výrobce stavebnin 

Vypisovateli soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018 byly Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavním mediálním partnerem soutěže je časopis Stavebnictví. Dalšími mediálními partnery letos byly časopisy Build Info, Materiály pro stavbu, magazín Skypaper a portál iMateriály.

Letos se soutěžilo ve dvou kategoriích: firmy nad 300 pracovníků a firmy do 300 pracovníků. Porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a prohlídek některých vybraných závodů provedla konečný výběr firem do užší nominace, určila vítěze soutěže a rozhodla o udělení dalších mimořádných cen. Porota pracovala ve složení: předseda Pavel Malinský (MPO ČR), členové Lukáš Peřka (VÚMAT Praha), Michael Smola (SPS) a Alexander Trinner (TZÚS Praha, s. p.). Nominaci v kategorii firem s počtem zaměstnanců do 300 získaly: BAUMIT, spol. s r.o., HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Kámen a písek, spol. s r.o., SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, s.r.o. a Technistone, a.s. Nominaci v kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 300 si vydobyly: SKUPINA DITON – BETON BROŽ, LASSELSBERGER, s.r.o., LAUFEN CZ, s.r.o., P–D Refractories CZ, a.s., Prefa Brno a.s., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber, Wienerberger s.r.o. a Xella CZ, s. r. o. Slavnostní setkání firem, při kterém byla předána ocenění nominovaným firmám, se uskutečnilo 25. září 2019 v krásném a důstojném prostředí Emauzského kláštera v Praze.

 

Prefa Aluminiumprodukte

NABÍDKA ŘEMESLNÍKA Z REGIONU SPECIÁLNĚ PRO KAŽDÉHO – SNADNO A RYCHLE  

PREFA Aluminiumprodukte vyvinula nový, vlastní portál pro řemeslníky, který propojuje klempíře a pokrývače se stavebníky v okolí. Bez zbytečných komplikací tak zprostředkovává konkrétní a aktuální zakázky. PREFA řemeslníci jsou firmy, které jsou proškolené v PREFA Academy a mají s realizacemi s krytinou PREFA bohaté zkušenosti a jsou zdarma registrovány na PREFA portále, který je dostupný pro stavebníky přímo na webových stránkách www.prefa.com. „Řemeslníky podporujeme nejen našimi produkty a kvalitním servisem, ale nyní také skrze PREFA portál online službami,“ říká prokurista firmy PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. Aleš Slivka. Nová platforma je k dispozici již v Rakousku a Německu, kde má příznivou odezvu. V listopadu 2019 byla spuštěna i v České republice. Doposud je registrováno přibližně 70 řemeslníků. Partnerská platfroma je výhodná pro všechny strany – stavebník se vyhne zdlouhavému hledání toho správného řemeslníka, kromě toho obdrží bez dalších dodatečných nákladů srovnávací nabídky. Řemeslník se může soustředit na svou práci a nemusí se starat o odbyt a získávání zakázek.

 

 

Metody zjišťování obsahu změkčovadel ve střešních fóliích změkčeného PVC

 

Měkčené PVC používané pro výrobu střešních fólií je složitou směsí, obsahující řadu přísad, jejichž správná volba a kombinace dává materiálu požadované technické parametry. Jednou z hlavních složek této směsi jsou změkčovadla, která ačkoliv jsou v procesu výroby pevně zafixována v polymeru, za určitých podmínek mohou z hmoty fólie unikat. To má za následek pozvolnou změnu typických parametrů materiálu, pomocí kterých lze průběžně sledovat proces stárnutí fólií. Metodicky správné a průkazné stanovení aktuálního obsahu změkčovadel tak je jedním z hlavních testů střešních fólií z měkčeného PVC , z nichž je možno vyvodit další závěry a prognózy, týkající se jejich technických parametrů, funkčních vlastností a očekávatelné životnosti. 

Polymer PVC je z procesu polymerace dodáván ve formě bílého prášku a na konečné výrobky se zpravidla nezpracovává samostatně, ale vždy ve směsi s řadou přísad, které jednak umožňují a dále zlepšují jeho zpracovatelnost, ale především upravují jeho konečné užitné vlastnosti. Přísady jsou látky, které jsou v polymeru fyzikálně dispergované bez toho, že by významně ovlivnily jeho vlastní strukturu. Podle množství přidaných změkčovadel se směsi dělí na neměkčený PVC (zkratka PVC-U) a měkčený PVC (zkratka PVC-P). Samotný PVC má vysokou pevnost v tahu, je prakticky nehořlavý, má výbornou chemickou odolnost a je odolný vůči bakteriím a plísním, měkčením se vlastnosti PVC mění, ovlivňuje je především množství a typ použitých změkčovadel a dalších přísad.

 

 

Nová podoba pražského Savarinu

Ikona současné světové architektury a designu Thomas Heatherwick a jeho studio navrhli novou podobu projektu Savarin u pražského Václavského náměstí. Ten zahrnuje pečlivou rekonstrukci stávajících historických budov a vznik úplně nového veřejného prostoru se zelení, otevřeným prostranstvím ve vnitrobloku a komerčními plochami. Savarin se skládá ze čtyř na sebe navazujících, a přitom vzájemně propojených samostatných částí se svým vlastním charakterem. Nové pasáže umožní snadný a volný průchod dříve nepřístupným centrem metropole, zahrada a náměstíčko vnesou život do vnitrobloku a veřejně přístupné střešní zahrady a terasy nabídnou výhledy na panorama Prahy. Díky zapojení studia Heatherwick získá Praha novou unikátní architekturu světového formátu. Studio Heatherwick totiž patří k nejúspěšnějším světovým architektonickým a designérským ateliérům současnosti a stojí za unikátními projekty po celém světě, navíc je často oceňováno právě za revitalizaci opuštěných prostor.

 

 

V Praze vyroste první inteligentní a energeticky nulová školní budova

Vysloužilá budova střední školy v pražských Hrdlořezech se promění v inteligentní energeticky nulovou budovu. S pilotním projektem, který by v budoucnu mohly následovat i další školy, by se odborná učiliště mohla opět dostat do popředí zájmu studentů.Budova COPTH (Centrum odborné přípravy technickohospodářské) v Českobrodské ulici v Praze 9 se navzdory opakovaným opravám dostala za hranu životnosti a její zprovoznění vyžadovalo kompletní rekonstrukci. Části krycí fasády korodovaly, střechou zatékalo a některé úseky ještě navíc obsahovaly azbest. Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatel školy tedy přistoupil k celkové přestavbě budovy, a to rovnou na budovu inteligentní a energeticky nulovou, která nemá v ČR obdoby. Soutěž na zhotovitele stavby vyhrála společnost SUBTERRA na základě projektu od společnosti ECOTEN, specializující se na energeticky úsporné a chytré stavby. Na projektu se podíleli také odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov z ČVUT. Cíl, kterým měla být revitalizace budovy s minimální spotřebou energie, byl však překonán a vznikl plán inteligentní budovy s nulovou energetickou bilancí.

 

Marmomac Verona 2019

 

54. Marmomac proběhl již tradičně na konci září od 24. do 28. 2019 na stále rostoucím výstavišti ve Veroně, kde kouzlo a krása kamenné přírody se snoubí s umem a šikovností zástupců 1650 společností ze 61 zemí světa. Na veletrhu se tradičně prezentují i české firmy, tentokrát se mezi vystavovateli objevily společnosti Gestra CZ, PTV a Severe. Tyto společnosti nabízejí inovativní využití přírodních materiálů ve stavebnictví a moderní technologie na jejich úpravu. Opětovně výstava potvrdila, že propojení domácího trhu, tvořivých možností, námětů, či nápadů a světového trendu v technickém rozvoji a možnostech, jsou součástí mezinárodní spolupráce, což dokumentuje i příprava na uspořádání výstavy v Šanghaji, Pekingu, ale i v USA a Brazílii.

 

 

 

 

 4/2019

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám, 4. číslo našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info, které vychází před Mezinárodním stavebním veletrhem For Arch. Dovolte, abychom se s Vámi podělili o výsledky ze zajímavé soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“, které byly slavnostně vyhlášeny ve Valdštejnském paláci. O tom, jak spolupracuje plzeňský kraj se společností Lasselsberger, s.r.o., na základě uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci, kde výrobce keramických obkladů RAKO se zavazuje darovat každý rok kraji keramické obklady dle jeho výběru v hodnotě 300 tisíc korun, určených výlučně pro stavbu a rekonstrukci škol. Vaši pozornosti doporučujeme článek o plánované výstavbě Nového Žižkova. V mezinárodní architektonické soutěži na komplex rezidenčních staveb zvítězil projekt Evy Jiřičné a jejího pražského ateliéru AI Design + ARUP. Dále se přečtete, co je nového v oblasti rekodifikace stavebního práva a nového stavebního zákona. Informace ze světa Timbersportu nám představí realizaci vzniku dřevěného modelu teleskopického nakladače Liebherr TL 32-7.

                                                                                                                                                                                                      3/2019

 

Vážení čtenáři,

 

právě otevíráte 3. číslo našeho časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví. Dovolte, abychom Vás, jako mediální partneři 12. ročníku soutěže „Nejlepší výrobce stavebních hmot a materiálů“ informovali o průběhu soutěže, do které se lze přihlásit do 28. června 2019. O tom, že Praha se mění před očima je možné se přesvědčit ve více informacích, jako např. o areálu papíren v Bubenči, o zajímavém díle studia LOXIA v pražských Holešovicích, o výstavbě společnosti YIT, která staví SUOMI Hloubětín. O velkoleposti tradičního mezinárodního veletrhu stavební techniky BAUMA 2019 se dozvíte z reportáže „Ohlédnutí za Baumou 2019“. Z článku, zabývajícího se užitkovým vozidlem IVECO New Daily se dovíte o technologiích, které jsou mimo jiné plně ve službách řidiče, zvyšující komfort, vylepšují jízdní vlastnosti a přispívají k bezpečné jízdě. Dovolte, abychom Vám popřáli hezké a příjemné prožití slunných letních dnů.

  

 2/2019  

Bydlení je záležitost velmi významná, nejen věcně, ale i finančně. V souvislosti s bydlením
rozeznáváme pořizovací hodnoty nových bytů, ceny bytů při nákupu, ceny bydlení.
Pro porovnání cen bytové výstavby v mezinárodním srovnání se používá „Index cen
bydlení“ – House Price Index (HPI). Jedná se o syntetický cenový index, který měří vývoj
cenové hladiny bytových nemovitostí ve všech státech EU včetně ČR dle jednotné
harmonizované normy EU. Statistiku zajišťují a zpracovávají jednotlivé členské státy, Eurostat
vytváří databázi údajů za všechny státy, srovnávací tabulky a souhrnné hodnocení
za EU a za země Eurozóny
 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

předkládáme Vám další číslo našeho časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví., Letošní jaro, plné slunečních paprsků nás vítá, již tradičně, v tříletém intervalu, světovým veletrhem Bauma 2019. Letošní veletrh nabízí více vystavovatelů, více než 3500 firem z 55 zemí světa, i nové možnosti: virtuální realita a BAUMA PLUS. Počítá se s tím, že meta 600 tisíc návštěvníků bude překročena. V časopise se dozvíte o zajímavostech v soutěži MPO „Přeměna odpadů na zdroje“, o zpracování katalogu „Výrobky a materiály s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví“ a o vzniku „Nové burzy druhotných surovin“. O tom, jaké překvapení Vás čeká při pohledu do kabiny vrtacího a pilotovacího zařízení Liebherr LRB 355, používaného na speciálních inženýrských stavbách v Jižní Americe – Kolumbii, Vás též informujeme.

 

Katalog výrobků a materiálů

„Ministerstvo průmyslu a obchodu reaguje na výzvy v oblasti přechodu od lineárního k oběhovému hospodářství. Naším dlouhodobým cílem je motivovat zejména představitele měst a obcí, projekčních společností, podnikatele v sektoru stavebnictví a další odbornou i občanskou veřejnost, k pozitivnímu přístupu k výrobkům a materiálům vyrobeným z druhotných surovin. Usilujeme o to, aby druhotné suroviny z recyklovaných stavebních materiálů splňující požadavky příslušných norem a legislativních předpisů nahradily primární neobnovitelné zdroje, které si musíme šetřit na stavby se speciálními požadavky, jako jsou zejména nosné konstrukce výškových a velkorozponových staveb. Přeměna odpadů na zdroje a získávání druhotných surovin je téma, které oprávněně rezonuje nejen Evropskou unií, ale celým světem. Nelze se vyhýbat zodpovědnosti za způsob, jakým užíváme limitované zdroje naší planety. Je proto pochopitelné, že šíření osvěty ve všech společenských skupinách je jedinou cestou, jak oslovit co nejvíce lidí. Proto jsme společně s Českou agenturou pro standardizaci a zpracovatelem ČVUT v Praze, Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, vyvinuli úsilí a snahu, abychom všem poskytli návod a inspiraci, jak efektivně využít výrobky a materiály s obsahem druhotných surovin ve stavebnictví.............

 

Burza druhotných surovin

Inovátor v oblasti cirkulární ekonomiky Cyril Klepek a provozní manažer Institutu cirkulární ekonomiky Laura Mitroliosová představili nové řešení pro nákup a prodej druhotných surovin cyrkl.cz „Cyrkl je online burza druhotných surovin pro všechny zástupce firem a obcí, které buď nabízejí nebo poptávají sekundární zdroje. Plasty a plastové granuláty, recykláty ze stavebních a demoličních odpadů, sklo, papír, či textil, prostě materiály, které už jednou posloužily, ale pořád mají díky své hodnotě co nabídnout. To vše najdete na našich stránkách s možností jednoduchého filtrování a vyhledávání dle dostupné vzdálenosti“ představuje ředitel společnosti Cyril Klepek. Až najdete, co jste hledali, stačí se podívat na kontaktní údaje inzerenta a buď přes kontaktní formulář, či napřímo se s ním domluvit. Vložení nabídky je stejně tak jednoduché. Rychlá registrace a samotné vložení nabídky nezabere víc než pár minut. Tým společnosti Cyrkl se pak 24 hodin a 7 dní v týdnu stará o to, abyste našli toho správného kupce.

 

Nové byty jsou stále menší

Pražský rezidenční trh výrazně ovlivňuje komplikovaný a zdlouhavý povolovací proces, který je jednou z hlavních příčin nedostatku nových bytů. Přímým důsledkem této situace je růst cen, kvůli němuž se nové bydlení stává nedostupné pro řadu zájemců. Lidé proto obracejí svou pozornost k menším bytovým jednotkám 1+kk a 2+kk, jež jsou ještě cenově dosažitelné a vhodné i na investici: v loňském roce tak malé byty tvořily 65 % podíl z celkových prodejů. Podle analýzy , kterou zpracovala společnost JRD, je na trhu stále přibližně 20 % bytů v dispozicích 4+kk a větších, ale skladba nových developerských projektů se mění a přizpůsobuje poptávce. Zmenšují se tak celkové plochy i jednotlivé místnosti, což může omezit komfort jejich obyvatel. Z analýzy JRD vyplývá, že průměrná plocha bytů v nabídkách developerů činila na konci loňského roku 70 m2, ale průměrná plocha prodaných jednotek byla menší – 65 m2. Přitom ještě v polovině roku 2017 byly tyto hodnoty mnohem vyšší: u nabízeného bytu 80 m² a u prodaného 70 m2
 

EUROVIA CS – modernizace dálnice D1

Na začátku března začaly práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Soutice – Loket. Práce provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR do roku 2020. V roce 2020 pak bude kompletně modernizována levá část dálnice a na podzim 2020 budou práce skončeny. Na daném 10km (km 56.–66.) úseku se nachází 6 mostních objektů v trase dálnice. Dále na začátku března začaly práce na dálnici D1 v úseku Mirošovice – Hvězdnice. Byla zahájena realizace dopravního opatření, aby pracovníci mohli pracovat v pravém odstavném pruhu a připravit ho na plné zatížení z převedené dopravy. O víkendu 16.–17. března došlo k demolici mostu přes dálnici u Mirošovic. Práce provádí EUROVIA CS pro ŘSD do roku 2021. Modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice – Hvězdonice je dlouhá 7,646 km (vyjma mostu Šmejkalka, který je vedený jako samostatná zakázka modernizace D1. Není tedy součástí zakázky EUROVIA CS). Na trase se nachází 6 mostů z toho 5 dálničních v trase a 1 nadjezd.
 

Nejlepší ekologické projekty na světě

Mezinárodní soutěž Energy Globe World Award ocenila ve dnech 28.–29. ledna ve městě Yazd v Íránu nejlepší projekty za přínos životnímu prostředí. Celosvětové prestižní ekologické ceny rozdala porota v 5 kategoriích – Oheň, Země, Voda, Vzduch a Mládež. Mezi vítězi bodovaly projekty z Evropy, Afriky i Ameriky. Češi v tuzemsku soutěží se svými projekty již deset let.V Africe se nachází největší podíl obyvatel, trpících nedostatkem jídla. Klimatické podmínky nejenže omezují produkci zemědělství, kvůli horku a absenci chladicích zařízení navíc farmáři ztrácejí až 45 % sklizené úrody. Tento problém pomáhá řešit projekt společnosti Solar Freeze, který zvítězil v kategorii Oheň. Projekt z Keni poskytuje tamějším zemědělcům mobilní chladicí zařízení se solárním pohonem, díky nimž snižují ztrátu po sklizni o 90 %. Společnost Solar Freeze navíc zaškoluje mladé ženy, které chladicí zařízení instalují. V kategorii Země si ocenění odnesl německý projekt s názvem Carbon concrete. Ten se zabývá výrobou betonu za pomoci uhlíku. Uhlíkobeton narozdíl od železobetonu nemůže korodovat a jeho životnost je tedy mnohem delší. Vzhledem k tomu, že nedochází ke korozi, může být tloušťka betonu mnohem menší, čímž se ušetří až 80 % výrobního materiálu (cementu a písku). První místo v kategorii Voda obsadil počin, který efektivně obnovuje vyschlé studny v Indii. Technologie implementovaná v tomto řešení nejen zlepšuje životy zemědělců a dalších lidí v městské a venkovské Indii, ale je také cenově dostupná. Vyžaduje 3–5× méně investic, než výstavba nového vrtu a pomáhá zemědělcům zvýšit využití zemědělské plochy ze 40 na 100 %.

 

Může být rodinný dům zcela soběstačný?

Nové technologické jádro s tepelným čerpadlem to umožní
Podle dodavatelů energií není letošní zdražování plynu, vody a elektřiny ani zdaleka poslední a v budoucnu je tak možné očekávat další zvyšování cen. Na českém trhu však již existují inovativní systémy, které zajišťují nejen optimální hospodaření se všemi přírodními zdroji a energiemi, ale také úplnou soběstačnost a nezávislost na technické infrastruktuře. Zajímavým příkladem podobného řešení je energeticky nulový rodinný dům, který využívá technologické jádro NyrdenCore s ventilačním tepelným čerpadlem NIBE F750.
 

MB Crusher naslouchá klientům

více jak 15 let na špiččce trhu, protože MB Crusher denně naslouchá firmám a strojníkům z celého světa: Práce na místě a bez zastavení procesu je klíčem k úspěchu.

 

„Rozdrtit“ náklady a získat ihned výhody zpracování materiálů na místě!

„Potřebuji pracovat rychle, efektivně a především bez dalších nákladů na dopravu, údržbu nebo abych se musel učit nové technologie.“ To je nejčastější přání profesionálů a společností, které se v každé části světa podílejí na výstavbě, demolici, silničních pracích, zemních pracích, průmyslových a městských přestavbách, kanalizacích, výkopových a tunelových pracích, či rekultivaci životního prostředí. „V našem odvětví potřebuje být neustále v pohybu, nemůžeme jen tak zastavit práci, vypnout motory. Ti, kteří se ve stavebnictví pohybují vědí, že neseme obrovskou zodpovědnost, jak za vykonanou práci, tak i za dodržení
termínů, které nám smlouva stanovuje.“ Více než 15 let plní MB Crusher své poslání: získat klientům nové zakázky a příležitosti, zlepšit a zrychlit práci, zajistit konkurenceschopnost a poskytnout řešení. Za tuto dobu můžeme bez jakéhokoliv ostychu říci, že naše patentované drtící lopaty MB umožňují pracovat nepřetržitě po celá desetiletí. A to i díky jednoduchému mazání, které udržuje ozubená kola stále ve skvělé kondici. Motto MB: udělat vše na místě bez dalších výdajů – podrtit jakýkoliv inertní materiál, využít odpadní materiál, žádné další výdaje na odvoz a pronájem strojů. Pro ty, kteří chtějí využít výhody práce přímo na místě, jsou MB drtící lopaty ideálním nástrojem.
 

Liebherr LB 36 a LRB 355

Zkouška odolnosti v Jižní Americe : neobvyklá obsluha stroje zvládá i ty nejtěžší podmínky Nenzing (Rakousko) – pro zlepšení infrastruktury investuje Kolumbie 176 milionů EUR do výstavby silniční sítě mezi městy Mosquera a B alsillas. Při realizaci speciálních inženýrských staveb dodavatelská firma Mincivil S.A. úspěšně využívá stroje Liebherr. Zvláštností je přitom malé překvapení při otevření dveří kabiny LRB 355.

Je vidět již zdálky. Protože je jeden z největších svého druhu: vrtací a pilotovací stroj LRB 355. Daniel si prohlíží staveniště. Usmívá se: „Takto tvrdou zeminu zvládne jenom Liebherr.“ Mezi departamenty Tolima a Cundinamarca, dvěma správními celky v Kolumbii, probíhá od ledna 2016 do prosince 2021 realizace stavebního projektu, jehož cílem je zejména zlepšení infrastruktury pro nákladní dopravu. Mezi městy Mosquera a 230 kilometrů jihovýchodně vzdáleným Balsillas se buduje silniční síť. Projekt zahrnuje také stavbu celkem 16 mostů, které umožní lepší spojení mezi městy Tolima a Cundinamarca.