4/2017   

Bydlení je záležitost velmi významná, nejen věcně, ale i finančně. V souvislosti s bydlením
rozeznáváme pořizovací hodnoty nových bytů, ceny bytů při nákupu, ceny bydlení.
Pro porovnání cen bytové výstavby v mezinárodním srovnání se používá „Index cen
bydlení“ – House Price Index (HPI). Jedná se o syntetický cenový index, který měří vývoj
cenové hladiny bytových nemovitostí ve všech státech EU včetně ČR dle jednotné
harmonizované normy EU. Statistiku zajišťují a zpracovávají jednotlivé členské státy, Eurostat
vytváří databázi údajů za všechny státy, srovnávací tabulky a souhrnné hodnocení
za EU a za země Eurozóny

Přínos nového Akčního plánu implementace

Politiky druhotných surovin ČR pro období 2017 – 2018 pro sektor stavebnictví

Vláda na své schůzi dne 10.5.2017 schválila „Vyhodnocení plnění Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin ČR a aktualizace úkolů pro období 2017 – 2018“ („Akční plán“). Dokument obsahuje v první části podrobnou informaci o stavu plnění 20 úkolů za období 2015 – 2016, kterými se postupně plní opatření a cíle stanovené v Politice druhotných surovin ČR. Jejich naplňováním se vytvářejí příznivější podmínky pro náhradu primárních přírodních zdrojů druhotnými surovinami v různých výrobních procesech. V některých případech dochází k významným úsporám energií a tím ke snížení provozních nákladů dané výroby. Zároveň se jedná i o podporu rozvoje recyklačního průmyslu a s tím související snížení produkce odpadů. Typickým příkladem je hutnictví a sklářský průmysl, kde lze nahradit druhotnými surovinami více jak 50 % vstupních primárních surovin.

 

BIM a rozpočtování

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. vydává a implementuje cenové databáze stavebních prací a materiálů ve stavebních SW, zabývá se analýzami a prognózami vývoje stavebnictví a výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky. Pro zdokonalování uvedených služeb je třeba držet krok s aktuálními trendy, a proto se společnost aktivně zapojuje do činnosti mezinárodních organizací v oblasti stavebnictví a oceňování. ÚRS PRAHA, a.s. zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci ICIS (International Construction Information Society), kde má od roku 2014 také zastoupení v představenstvu. Je tak nositelem zahraničních informací a zkušeností z oblasti BIM, je sponzorským členem Odborné rady pro BIM v ČR, spoluautorem BIM příručky a rozboru návaznosti BIM na evropskou směrnici 2014/24/EU, publikuje v oblasti cenových informací BIM, aktivně přednáší a podporuje tvorbu norem a legislativy. V oblasti normotvorby spolupracuje s ÚNMZ.

BIM (Building Information Modelling)

 

BIM – informační model stavby je v oboru stavebnictví jistě fenomén dnešní doby. V zahraničí došlo v posledních několika letech k velkému rozmachu BIM v praxi. Hlavní motivací je využití BIM modelů při správě veřejného majetku a také širší možnosti posuzování návrhů při snaze o snižování uhlíkových emisí a celkové zlepšení udržitelnosti ve výstavbě. Mezi jedny z prvních významných a velkých uživatelů BIM patří zejména státy a jimi spravované organizace. Jižněkolik států podporuje, nebo dokonce vyžaduje využití BIM pro veřejné zakázky. Podobný trend lze sledovat také v EU, která vidí BIM jako nástroj na zvýšení své konkurenceschopnosti. Do své legislativy začlenila BIM principy v podobě aktualizace směrnice o veřejných zakázkách, kde apeluje na kvalitu na úkor nejnižší ceny zakázky jako rozhodujícího hodnotícího kritéria. Pro implementaci BIM na národní úrovni je nutno respektovat stávající zvyklosti a specifika daného prostředí. Díky dlouholeté praxi, jako lídr pro poskytování služeb v oblasti oceňování na stavebním trhu, zná ÚRS PRAHA, a.s. české prostředí dokonale a dokáže následně při vývojových projektech tyto zkušenosti zúročit.

 

OBERMEYER HELIKA ZVÍTĚZILA V TENDRU NA TECHNICKÉHO PORADCE PŘI VÝBĚRU KONCESIONÁŘE PRO DOSTAVBU D4

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika jako člen vítězného konsorcia uspěla v tendru Ministerstva dopravy na poradce, který pomůže při výběru koncesionáře PPP projektu na dostavbu dálnice D4. Projekt zahrnuje dostavbu zbývajících 32 km mezi Příbramí a Pískem, celkem bude dálnice měřit 84 km. Obermeyer Helika je součástí sdružení firem společně s White&Case a Českou spořitelnou.

 Vítězné sdružení za své služby požaduje 26 milionů korun, což je nižší částka, než se předpokládalo. Sdružení poradců bude mít na starosti výběrové řízení na koncesionáře, jehož úkolem bude zajistit financování a dostavbu dálnice D4 i její provoz a údržbu na dalších 25 let. V současné době je z dálnice, která povede z Prahy do Písku, dokončeno 47 km a momentálně probíhá výstavba dalších téměř 5 km. Nový tendr na technického, právního a finančního poradce vypsalo Ministerstvo dopravy v prosinci 2016 poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na jaře loňského roku zrušil původní zadávací řízení kvůli neférovým podmínkám vůči českým uchazečům. Novému tendru pak v září 2016 předcházel kulatý stůl na Ministerstvu dopravy, kde zájemci o tuto zakázku diskutovali připravované zadávací podmínky. Společnost Obermeyer Helika má s poradenstvímv oblasti PPP projektů bohaté zkušenosti. Roli technického poradce zastávala při výběru koncesionáře na dostavbu dálničního obchvatu hlavního města Slovenska, Bratislavy. Poradenství bylo úspěšně ukončeno na podzim loňského roku, kdy byl na základě doporučení poradenských společností vyhlášen vítěz tendru, konsorcium firem pod vedením španělského developera CINTRA.

EUROVIA CS sbírala další ocenění na České dopravní stavbě roku

Letošní ročník soutěže Česká dopravní stavba roku přinesl pro Skupinu EUROVIA CS hned tři úspěchy. Ocenění v kategorii Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč si odnesla stavba Silnice I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – I/17. Cenu zástupci EUROVIA CS převzali také za modernizaci Ševětín – Veselí nad Lužnicí, v kategorii Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč. Třetí úspěch slavila stavba mostu Oparno na dálnici D8, a to v kategorii Silniční a dálniční stavby.

 

Analýza nákladů a přínosů certifikace managementu kvality ve stavebních firmách

Cílem tohoto článku, jenž vychází z úspěšně obhájené diplomové práce [1], je základní analýza přínosů certifikace managementu kvality ve stavebních firmách. Ke sběru dat bylo použito dotazníkové šetření. Osloveno bylo 317 českých stavebních firem se zavedeným systémem managementu a k vyhodnocení výsledků bylo použito 42 kompletně vyplněných dotazníků............více v tištěném vydání

 

Unimog Tour 2017 v České republice

Dvouměsíční prezentace umu a dovedností společnosti Unimog po Evropě byla zakončena v ČR na autodromu v Brně. Společnost CROY s.r.o., autorizovaný importér Daimler AG pro Mercedes-Benz Unimog v České republice, zde spolu se svými partnery představila speciální vozidla Mercedes- -Benz Unimog s pracovními nástavbami a aplikacemi pro celoroční provoz a pracovní i expediční vozidla do těžkého terénu. Součástí prezentace byly i kombinace účelových nástaveb s podvozky Mercedes-Benz Atego, Antos a Arocs. Velmi zajímavým doplněním programu byla účast expertů na ochranu vozidel proti korozi.

Prezentace vozidel – koncentrace výkonnosti a efektivity Díky početným možnostem řešení nástaveb a pracovního nářadí je možné vozidla Unimog operativně a efektivně využívat po celý rok. V komunální oblasti je to zejména zimní údržba komunikací, zametání, splachování popř. tlakové mytí nebo velmi výkonné a komfortní sekání trávy na krajnicích, příkopech a přilehlých svazích. Další tradiční oblasti pro využití zejména podvozků pro těžký terén je stavebnictví, energetika, práce v povrchových dolech, údržba krajiny, zemědělství a hasičská technika. Velmi zajímavé řešení tvoří dvoucestná vozidla pro střídavý provoz na pozemních komunikacích a kolejích.

 

IVECO Stralis X-WAY

 

IVECO představuje nový nákladní vůz pro stavebnictví Stralis X-WAY s nejvyšším užitečným zatížením ve své třídě a špičkovou technikou pro využití paliva. Zcela nová řada určená pro profesionální a stavební přepravní mise rozšiřuje širokou nabídku značky IVECO – Stralis X-WAY je perfektní pro nasazení na silnicích, kde je potřebná pohyblivost, i v lehkém terénu. IVECO představilo nové vozidlo ve své madridské výrobní továrně při příležitosti odevzdání zlaté medaile v programu World Class Manufacturing. 

 

Rozšíření sortimentu půjčovny DEK o valníky kategorie N1

 

Stavebniny DEK a.s. se zabývají dodávkami materiálů a služeb v oblasti stavebnictví. Mezi dodavateli stavebních materiálů v České republice dlouhodobě zaujímají přední místo. Provozují síť 71 poboček v ČR a 16 v SR. Kromě nabídky v oblasti materiálů pro střechy, fasády, izolace staveb, materiálů pro hrubou stavbu a elektroinstalačního materiálu, se soustřeďují také rozšiřování služeb DEK půjčoven. V současné době Stavebniny DEK disponují sítí 56 půjčoven profesionálních stavebních strojů a nářadí po celé České republice. Sortiment DEK půjčoven obsahuje běžné položky typu drobné nářadí nebo lešení, zákazník ale může v nabídce nalézt také vše potřebné pro svařování, zemní práce či zařízení staveniště (oplocení, mobilní toalety, atd.). Novinkou letošní sezony je pak pronájem užitkových vozů. Ředitel DEK půjčoven, p. Ing. Michal Švejcar, okomentoval rozšíření služeb půjčovny a poukázal na situaci na trhu půjčoven: „Naším jediným cílem je spokojený zákazník. Z tohoto důvodu dnes kromě široké nabídky stavebních materiálů umíme půjčit téměř jakýkoli stroj pro jejich aplikaci a zpracování, případně pro přípravu a zařízení celé stavby. Stále rozšiřujeme síť půjčoven po celé ČR, abychom mohli oslovit co nejvíce zákazníků. Lehké nákladní automobily do 3,5 tuny (dodávky) jsme v testovacím a omezeném režimu do sortimentu půjčovny zařadili na začátku letošního roku a po pár měsících jsme se díky velké poptávce rozhodli nabídku automobilů rozšířit. Z tohoto důvodu dojde od září k posílení vozového parku půjčovny o 4 užitkové vozy Renault Master. Zákazníci půjčovny si mohou vybrat ze dvou variant sedmimístného provedení valník s dvoukabinou a druhé verze sklopný valník.“

 

Pokročilé měření překrytí výztuží v betonové Pokročilé měření překrytí výztuží v betonové konstrukci, včetně zjišťování stupně koroze výztuže jedním přístrojem

 

Švýcarská firma Proceq SA, založená v roce 1954, je předním výrobcem velmi kvalitních přenosných přístrojů pro nedestruktivní zkoušky, používaných převážně ve stavebnictví. Jako příklad jejích jedinečných vynálezů lze uvést světově nejrozšířenější tvrdoměrné kladívko original Schmidt a patentovanou technologii SilverSchmidt (měření hodnoty Q) používané pro zkoušky kvality betonu. Firma stále inovuje a zdokonaluje dodávané přístroje. Významným trendem je výroba elektronických indikačních přístrojů na bázi ovládání pomocí velkého barevného dotykového displeje. V současné době jsou v této konfiguraci dodávány ultrazvukové přístroje PUNDIT PL-200 / PL-200PE, přenosný tvrdoměr na kovy EQUOTIP a nově též řada indikátorů výztuže PROFOMETER PM-600 / PM- 630 / PM-650. Jedná se již o šestou generaci přístrojů PROFOMETER, jejichž tradice začala před 40 lety a jsou hojně používány i v České republice. Přístroj PROFOMETER PM-600 / PM-630 / PM-650 využívá k indikaci výztuží technologii indukce elektromagnetického impulzu. Cívky v sondě jsou pravidelně nabíjeny proudovými impulzy a vytvářejí magnetické pole. Na povrchu každého elektricky vodivého materiálu, který se nachází v magnetickém poli, se vytvářejí vířivé proudy. Ty indukují magnetické pole v opačném směru. Pokročilé zpracování signálu umožňuje lokalizaci výztuže, stanovení překrytí a měření průměru výztuže. Na tuto metodu nemají vliv nevodivé materiály, například beton, dřevo, plasty, cihly atd. Výsledky měření mohou být pouze ovlivněny případným výskytem vodivých materiálů v dosahu vytvořeného magnetického pole.

 

Trendy v prodeji stavebních strojů

Výsledky tuzemského stavebnictví za první pololetí letošního roku zaznamenaly zajímavý nárůst. Celková hodnota zadaných zakázek ve srovnání s loňským rokem vzrostla cca o 60%, z čehož u pozemních staveb činil nárůst o cca 46 % a u inženýrských staveb o cca 75 %. Avšak i přes podstatný nárůst za srovnatelné období je zakázka v absolutní hodnotě na úrovni krizových let 2010–2013, což není dobrý signál pro pokračování pozitivní tendence do konce

letošního roku. Tento stav vývoje tuzemského stavebnictví se odráží i v poptávce po nové stavební technice. Za prvních sedm měsíců letošního roku bylo v ČR prodáno přes 900 ks nových stavebních strojů, což znamená meziroční nárůst prodeje o cca 11 %. Největší nárůst prodeje zaznamenala kategorie pásových rypadel hmotnosti 6–20 tun o více než 160 %. Dále následovaly kategorie kolových nakladačů s výkonem motoru do 130 k o cca 59 %, kolových nakladačů s výkonem motoru nad 130 k o cca 28 %, teleskopických manipulátorů o cca 15 %, pásových rypadel 20–40 tun o cca 10% a smykem řízených nakladačů o cca 7 %. Zbývající strojní kategorie jako pásové dozery, dampry, grejdry, apod. už zaznamenaly mírný pokles.

Nové průmyslové stroje Liebherr

Liebherr představuje novinky v oblasti překládky materiálu, v souvislosti s novými emisními předpisy i trendy vývoje techniky do budoucna. Nové stroje představují milníky v zvýšení výkonnosti i originálních technických řešení. Nejrozšířenější kategorie strojů, dodávaných do ČR ve třídě 20–40 t provozní hmotnosti prošly celou řadou technických změn. Nová řešení přinášejí další zvýšení výkonnosti a překládkového výkonu, důraz však byl kladen i na tradiční témata jako životnost, ergonomii a ekonomiku provozu.

Nové motory emisního stupně Stage IV / Tier IV f

Současné požadavky na vysoké výkony, provozní spolehlivost, nízkou spotřebu paliva a prodloužené servisní intervaly udávají nové trendy vývoje motorů. Nejinak je tomu i u nových motorů v průmyslových strojích. Již tradiční výroba motorů v závodě Liebherr Bulle ve Švýcarsku přichází opět s řadou technických vymožeností: řešení náročné emisní normy pouze pomocí SCR katalyzátoru se vstřikováním ad-blue, bez použití filtru pevných částic (DPF) je v rámci možností nejjednodušší možnou cestou. Tento systém je koncipován s ohledem na spolehlivost provozu a dlouhodobou životnost motoru a zároveň jeho modularitu, kdy je možno dodávat současně na jednom bloku i nižší emisní stupně, určené pro země mimo EU, nebo v případě požadavku či legislativního předpisu některých zemí EU na dovybavení filtrem pevných částic (uzavřené objekty, městské oblasti). Zásadním faktorem je prodloužení servisních intervalů, u některých motorů až na 2000 Mth, což výrazně snižuje servisní náklady. Charakteristické rysy motorů Liebherr jako hluboká olejová vana a robustní, těžké provedení motorů určených pro stavební stroje, zůstaly zachovány.

 

 60. MODEL RENAULT TRUCKS T PRO BC LOGISTICS S.R.O.

Společnost BC LOGISTICS s.r.o. si převzala 60. vozidlo Renault Trucks T. Klíče od jubilejního tahače T 480 HSC v konfiguraci 4x2 X-LOW si z rukou obchodního ředitele Renault Trucks ČR Štefana Krajčiho převzal generální ředitel BC LOGISTICS s.r.o. Jiří Myšák. 60. model T pro otrokovickou společnost byl součásti předávky celkem 18 tahačů T

480 HSC 4x2 X-LOW a 5 podvozků T 480 HSC 6x2 LOW. Vozidla doplní stávající flotilu BC LOGISTICS a budou využívána především na mezinárodních trasách.

 

Nový DAF CF a XF – Pure Excellence

 

Společnost DAF představuje vozidla modelové řady CF a XF nové generace: nový standard pro efektivitu dopravy a pohodlí řidičů. Významné inovace motorů, nové poháněcí soustavy a optimalizace aerodynamiky vedou ke snížení spotřeby paliva o 7 %, s další možností dosažení ještě vyšších zisků pro dopravce díky novému systému pro správu vozového parku – službě DAF Connect. Nové modely CF a XF jsou lehčí, a proto umožňují dosažení vyššího užitečného zatížení. Mají také modernizovaný design a nový interiér a přinášejí tu nejvyšší úroveň pohodlí řidičů i atraktivní vzhled. Tato vynikající nová vozidla poskytují zákazníkům nejnižší provozní náklady a maximální provozuschopnost.