4/2018   

Bydlení je záležitost velmi významná, nejen věcně, ale i finančně. V souvislosti s bydlením
rozeznáváme pořizovací hodnoty nových bytů, ceny bytů při nákupu, ceny bydlení.
Pro porovnání cen bytové výstavby v mezinárodním srovnání se používá „Index cen
bydlení“ – House Price Index (HPI). Jedná se o syntetický cenový index, který měří vývoj
cenové hladiny bytových nemovitostí ve všech státech EU včetně ČR dle jednotné
harmonizované normy EU. Statistiku zajišťují a zpracovávají jednotlivé členské státy, Eurostat
vytváří databázi údajů za všechny státy, srovnávací tabulky a souhrnné hodnocení
za EU a za země Eurozóny


Vážení čtenáři,

právě otevíráte 4. číslo našeho časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví. Letošní léto bylo poznamenáno velkým počtem tropických dní a nocí, které byly ne všem a všemu ku prospěchu. Dovolte, abychom v této souvislosti Vás upozornili na zajímavé informace, týkající se "Oceňování škod na stavebních objektech - KROS Polar, zpracované v ÚRS Praha, a.s. Jak jsme Vás již informovali v předešlých číslech časopisu i v letošním roce proběhla soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017. Ocenění vítězů se uskuteční 3. 10. 2018 v Betlémské kapli v Praze. 29. ročník největšího stavebního veletrhu v ČR - For Arch 2018 se uskuteční od 18. do 22. září v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech. Návštěvníci zde získají zajímavé informace ze stavebnictví, je k dispozici široká nabídka zajímavého doprovodného programu i toho nejlepšího co nabízí stavební trh. Mezi zajímavé produkty lze zahrnout i dokonalý smartphone pro stavaře, a němž Vás informujeme v naší pravidelné rubrice "Zajímavé produkty, technologie". Společnost RAKO slaví 135 let své existence, během níž vznikly interiéry, které jsou součástí našeho kulturního dědictví. O šikovnosti a kráse výrobků našich řemeslníků se lze přesvědčit v Obecním domě v Praze, dále v Hotelu Imperial, Vile Tugendhat, tunelu Holland v New Yorku, v novém tunelu Blanka v Praze nebo na Univerzitě v Saudské Arábii. Dále Vás informujeme o novinkách ze stavebního strojírenství a i o tom, jakými pomocníky jsou nákladní automobily nejen na stavbách.VELETRH CIEX

7.-10. března 2019 - nové šance pro průmysl v severní Číně

Společnost SCHWARZ & PARTNER, zabývající se exportním marketingem v různých zemích, zastoupením zahraničních veletrhů v různých regionech, pořádáním mezinárodních business misí, poradenstvím, semináři, koučinkem v oboru interkulturní komunikace, managementu, motivací a rozvojem mezinárodních projekčních týmů, přípravou pro obchodní jednání, včetně jednání na mezinárodních veletrzích a konferencích, nabízí řešení vašich otázek z těchto oblastí pomocí unikátního know‑how, a to již od roku 1998. Specifikem SCHWARZ & PARTNER je mezinárodní charakter projektu, resp. realizace a příprava projektů v různých zemích Evropy pro zákazníky z různých zemích světa, znalost specifik jednotlivých trhů a zvláštnosti mežkulturní komunikace pro různé cílové skupiny. Programy pořádáme dle potřeb konkrétního zákazníka v němčině, angličtině, češtině, francouzštině a ruštině. Rádi bychom Vás informovali o novinkách společnosti SCHWARZ & PARTNER z oblasti mezinárodní spolupráce.


Severní Čína nabízí nové možnosti pro uplatnění českých a slovenských fi rem v provincii Tianjin na veletrhu CIEX - 15. ročníku jednoho z největších mezinárodních průmyslových veletrhů na světě s více než 1 200 vystavovateli a téměř 90 000 návštěvníky. Veletrh se uskuteční v termínu 7.-10. března 2019 ve městě Tianjin, na výstavišti v Meijiang Convention & Exhibition Center.

S veletrhem CIEX souběžně probíhají následující veletrhy:

IMEX - veletrh strojů a nástrojů

TLSE - veletrh laserového zpracování

CIRE - veletrh robotiky

TAMT - veletrh automobilové techniky a zařízení

CPRE - veletrh plastů, gumy a obalů

Tianjin je nejdůležitější průmyslové město Severní Číny, asi 120 km východně od Pekingu a se svými

15 568 700 obyvateli je čtvrtým největším městem Číny.


Inovační vouchery

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Základní charakteristiky

Příjemci podpory:

- Malé a střední podniky.

Forma a výše podpory:

- Podpora je poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů,

- minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč,

- maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč.

Podporované aktivity:

- Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.
KROS Polar - Oceňování škod na stavebních objektech

Vodovodní havárie, požár, kroupy, nárazový vítr, přívalový déšť, záplavy, dopravní nehody to jsou nejčastější příčiny poškození stavebních objektů. Typickými důsledky jsou potom stržené střechy, protečené podlahy, zničené fasády a malby, zaplavené sklepy, poškozené komunikace. Každoročně je v České republice řešeno přes 150 000 pojistných událostí souvisejících se škodou na majetku, přičemž vyplacené pojistné plnění se pohybuje kolem 2,5 miliardy korun.


Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017

Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění výrobních firem, provozů a závodů průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními a kvalitními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl a ukázat odborné i laické veřejnosti, že i výroba stavebnin může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a energeticky úsporná. Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů, působící na území České republiky, jejichž výrobní zařízení splňují současné trendy moderní průmyslové výroby.

BB Centrum otevřelo svůj ojedinělý, svým posláním výjimečný projekt - školní pavilon

Školní Pavilon v pražském BB Centru, jehož developerem je PASSERINVEST GROUP a.s, vznikl na místě zchátralého rodinného domku na pozemku o rozloze 840 m2. Nová budova slouží jako jídelna a místo pro volnočasové aktivity dětí křesťanské školy Elijáš. Za architektonickým konceptem stojí architekt Jan Aulík, z Aulík Fišer architekti. Celková investice je ve výši 63 mil. korun a investorem projektu je nezisková organizace MARANATHA, z.s., za kterou stojí Radim Passer. Hlavním impulzem pro výstavbu školního Pavilonu bylo rozšíření Křesťanské základní školy Elijáš o střední školu (lyceum). S tím vznikla potřeba prostor pro navýšení kapacity, která posléze vedla k rozhodnutí přemístit část provozu z historické budovy školy do nového objektu Pavilonu v těsné blízkosti stávající školy.
Dokonalý smartphone pro stavaře

CAT S61: vysoce odolný, prachotěsný, vodotěsný a fu nkcemi napěchovaný smartphone

Funkcemi napěchovaný smartphone, který ocení zejména řemeslníci, stavaři a zástupci dalších výrobních profesí. Tento nový přístroj disponuje funkcemi termovize Flir, zabudovaným laserovým měřičem vzdálenosti a snímačem kvality vzduchu v interiéru. Integrovaná kamera Flir zajišťuje také nedostižnou optimalizaci obrazu pomocí mSX technologie vysoký kontrast snímků.RAKO - Našim obkladům je 135 let

Jen jediná česká značka se může pochlubit tradicí, sahající až do roku 1883, která je lemovaná velkými díly, jež lze bez nadsázky nazvat architektonickými poklady či "národním stříbrem". Během 135 let existence značky RAKO vznikly interiéry, které jsou součástí našeho kulturního dědictví, například Obecní dům v Praze, Hotel Imperial, Vila Tugendhat, tunel Holland v New Yorku nebo lázně Amalienbad ve Vídni. Celý svět obdivuje nedávné realizace, jako je revitalizovaná Vila Tugendhat, nový tunel Blanka nebo univerzita v Saudské Arábii. Zachovat i rozvíjet dlouhou a bohatou tradici značky RAKO má za cíl společnost LASSELSBERGER, s. r. o.


LASSELSBERGER s.r.o je v současnosti jediným výrobcem keramických obkladových materiálů v České republice a jedním z nejvýznamnějších v Evropě. Obkládačky RAKO se vyrábějí v Rakovníku, dlaždice v Chlumčanech, další výrobní závody jsou v Horní Bříze, Podbořanech a Borovanech. Firma strategicky investuje do moderních technologií. Právě nové technologie a nové formáty zajišťují značce RAKO její čelní pozici na středoevropském trhu a dávají možnost prosazení se na nových, vysoce náročných trzích celého světa. Vrací tak značku RAKO do období její největší slávy, kdy byla světově známou a používanou jak v oblasti rezidenčních, tak i objektových aplikací keramických obkladů.SUSO - Nové technologie a studenti řemesel: Co dokáží dohromady?

Největší studentské talenty, supermoderní technologie a prestižní klání, které nastíní budoucnost českého řemesla. To je Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO, která se uskuteční ve dnech 18. až 21. září v rámci veletrhu FOR ARCH. V areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA se spolu utkají především žáci z oborů truhlář a zedník.

Zkrotit moderní technologie se budou snažit žáci škol oboru truhlář a zedník v rámci veletrhu FOR ARCH v Hale 6. Pomůže jim k tomu Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO. "SUSO propojuje nejnovější technologie, trendy a produkty s jejich budoucími uživateli,
řemeslníky. V rámci zadání si soutěžící osvojí technologie zdění Porotherm nebo YTONG, naučí se stavět komínové systémy Schiedel nebo nanášet šlechtěné omítky Cemix. Truhláři získají zkušenosti s ovládáním strojů Houfek, Mafell, DeWalt nebo hoblic Ramia," říká manažer SUSO David Surmaj.Podchod pod magistrálou u BB Centra zdobí mozaika

Dříve ponurý podchod pod magistrálou u budovy GAMMA v pražském BB Centru dnes zdobí autorská mozaika Jana Lukeše, vytvořená v rámci projektu Shards of Joy (Střepy radosti). Na mozaiku s motivy podmořského a pozemského světa, která proměnila toto místo v barevné a mnohem veselejší, bylo použito kolem 50 000 ručně řezaných kousků dlaždic. Samotná realizace trvala více než 10 měsíců. Celkovou úpravu podchodu např. i včetně nového osvětlení zainvestovala částkou 550 000 korun společnost PASSERINVEST GROUP, developer multifunkčního areálu BB Centrum v Praze 4.Renault Trucks a MKR Technology uvádí

Počátkem září proběhla testovací akce značky Renault Trucks ve spolupráci s týmem MKR Technology v překrásném prostředí lomu Kosov u Berouna. Den plný adrenalinu a předvedených dovedností byl umocněn zážitkem "testovací jízdy" v roli spolujezdce dakarskými speciály. Byly zde prezentovány stroje Renault Trucks K 520 a Sherpa týmu Mammoet Rallysport a Renault Trucks K 520 Riwald týmu.Scania podporuje projekt: Nákladní vozidla pro německé elektrifikované dálnice

Německá vláda rozhodla o tom, že se bude podílet na spolufinancování výzkumného projektu testování a vývoje elektrifikovaných dálnic - eHighways. Volkswagen Group Research a společnost Siemens pro tento projekt společně vyvíjejí technologie a hybridní nákladní vozidla dodá Scania. Výzkum je zatím v přípravné fázi a před zahájením výstavby tří různých zkušebních úseků na německých veřejných komunikacích. Elektrická energie bude vozidlům dodávána z nadzemního vedení. Projekt "Nákladní vozidla pro německé elektrifikované dálnice" má za cíl snížit emise uhlíku z nákladních vozidel pro dálkovou přepravu. Během let 2019 a 2020 budou vozidla s elektrickým pohonem testována na třech nových německých "eHighways". Projekt je spolufinancován německou vládou prostřednictvím BMUB - Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Jedna zkušební cesta bude postavena v oblasti Schleswigu-Holsteinu na dálnici A1 poblíž přístavního města Lübeck. Další v Hesensku na A5 jižně od Frankfurtu a třetí pak v Bádensku-Württembersku na silnici B462.Pásové rýpadlo Cat 374F ve společnosti České lupkové závody

Společnost České lupkové závody (ČLUZ, a.s.), druhý největší producent pálených lupků v Evropě, převzala nové pásové rýpadlo Cat 374F L ME od společnosti Zeppelin CZ. Skoro 80tunový stroj se tak stane dalším členem flotily strojů Cat, které se podílejí na těžbě, úpravě a zušlechťování žáruvzdorných jílovců (lupků). Nové pásové rýpadlo Cat 374F L bude využíváno zejména při provádění skrývky nadložních hornin. Díky své robustní konstrukci a velkým rypným silám tak výrazně omezí další trhací práce v lomu na minimum. Stroj byl předán v konfiguraci se zesíleným výložníkem ME a násadou délky 3 m, desky pásů v provedení pro těžký provoz mají šířku 750 mm. Úsporný motor Cat C15 přispívá ke snížení spotřeby paliva až o 10 % ve srovnání s předcházejícím modelem, nové řešení elektronicky řízeného rozvaděče zlepšuje efektivitu provozu rýpadla a zajišťuje přesné a citlivé ovládání stroje.


Nová typová řada stereo nakladačů Liebherr

- Inovovaná typová řada zahrnuje čtyři stereo nakladače® s provozní hmotností od 5,5 do 9,2 tun

- Větší modely L 514 a L 518 se dodávají od léta 2017


Společnost Liebherr připravila pro rok 2018 nejnovější generaci stereo nakladačů®. Zahrnuje čtyřkolové nakladače s provozní hmotností od 5,5 do 9,2 tun. Dva modely nové typové řady oslavily svoji světovou premiéru na veletrhu Intermat 2018 v Paříži. Stereo nakladače Liebherr jsou již více než dvě desetiletí synonymem bezpečnosti a spolehlivosti. Označení těchto kolových nakladačů poukazuje na jejich jedinečné stereo řízení, které spojuje výhody různých systémů řízení. Díky tomu mají stereo nakladače Liebherr výrazně nižší poloměr otáčení měřený podle vnější hrany pracovního nářadí ve srovnání s jinými kolovými nakladači této velikostní kategorie.