5/2017   

Bydlení je záležitost velmi významná, nejen věcně, ale i finančně. V souvislosti s bydlením
rozeznáváme pořizovací hodnoty nových bytů, ceny bytů při nákupu, ceny bydlení.
Pro porovnání cen bytové výstavby v mezinárodním srovnání se používá „Index cen
bydlení“ – House Price Index (HPI). Jedná se o syntetický cenový index, který měří vývoj
cenové hladiny bytových nemovitostí ve všech státech EU včetně ČR dle jednotné
harmonizované normy EU. Statistiku zajišťují a zpracovávají jednotlivé členské státy, Eurostat
vytváří databázi údajů za všechny státy, srovnávací tabulky a souhrnné hodnocení
za EU a za země Eurozóny


Vážení čtenáři,

rok s rokem se schází a tak nám nezbývá, než se poohlédnout, zrekapitulovat vše a vykročit tou správnou nohou do dalších, nejen sluncem prozářených dnů. V čísle, které právě otevíráte naleznete zajímavé informace, které se týkají soutěže o Nejlepšího výrobce stavebnin, dále  koncepci zavádění metodiky BIM v ČR, ale i zkušenosti se zaváděním této metody v zahraničí. V souvislosti s 20. letým výročím úspěšného konání výstavy Střechy uvádíme zajímavosti z výstavby a údržby střech s vegetačním souvrstvím. Dále informujeme o tom, jak proběhl Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2017 v Praze, o udělování cen Grand Prix a Young Architect Award 2017. Marmo+mac 2017 - jedna z nevýznamnějších výstav mramoru a jeho dobývání, proběhla tradičně ve Veroně. V obsahu tohoto čísla nechybí ani zajímavosti ze světa stavebního strojírenství. Dovolte nám, abychom Vám všem našim čtenářům a obchodním partnerům popřáli vše nejlepší v roce 2018, hodně zdraví, optimismu, síly a pohody.
 

Vítězové 10. ročníku soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN

V letošním roce proběhl jubilejní 10. ročník soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN.

Soutěž vznikla z potřeby zviditelnit v kontextu stavebnictví výrobu stavebních hmot a materiálů. Řadu let existují soutěže o nejlepší stavební firmu, nejlepší investiční záměr, ekologickou stavbu, fasádu roku, stavbu roku a ještě mnoho dalších soutěží. Že se ale stavby stavějí z materiálů, které musí někdo vyrobit, před tím ale také vymyslet,  vyvinout a v silné konkurenci stále zdokonalovat a mít je v souladu se všemi standardy a tedy kvalitní, to bylo opomíjeno. Proto se zrodila myšlenka, která dala vznik této soutěži, která letos završila již 10 let svého trvání a působení v ČR. Soutěž přispívá k propagaci odvětví výroby stavebních hmot a materiálů. Podniky zúčastněné v minulých ročnících upevnily svoji prestiž a dostaly se tak do povědomí veřejnosti. Mezi oceněnými byly jak velké podniky s pobočkami po celé ČR, tak i malé rodinné firmy, působící regionálně. Nezáleží na velikosti, ale na přesvědčení dělat věci správně, kvalitně, ekologicky a vstřícně ke svému okolí a zaměstnancům.Zahraniční inspírace pro českou praxi - Konference NOWE OBLICZE BIM ve Varšavě


BIM přestává být neznámým pojmem. Po nesmělých začátcích a období osvěty o problematice BIM i Stavebnictví 4.0 obecně je vidět znatelný posun jak ve skutečném využívání BIM technologie v praxi, tak i ve vzájemném sdílení zkušeností z již realizovaných projektů. Přispěla k tomu i nedávná mezinárodní konference Nowe Oblicze BIM ve Varšavě. Zúčastnilo se jí na 500 delegátů z 20 zemí a o celodenní program sepostarala desítka přednášejících z řad polských i mezinárodních společností. České barvy na konferenci Nowe Oblicze BIM reprezentoval Petr Matyáš ze společnosti di5 architekti inženýři, která je jedním z průkopníků využívání této progresivní metody u nás. Ve svém příspěvku "BIM v České republice" informoval o nedávném schválení koncepce zavádění metody BIM v ČR a o významu pracovních skupin při Odborné radě pro BIM. Jako konkrétní příklad z vlastní praxe uvedl mj. kompletní rekonstrukci kancelářského projektu Nekázanka 11 v Praze. Společnost di5 architekti inženýři na něm využívala BIM od samého začátku - od studie návrhu stavby přes období výstavby až po její dokončení. Aktuálně dopracovává model do podoby pro Facility Management, který bude využíván správcovskou firmou a umožní efektivní správu a údržbu budovy.

První budova na světě schopná interakce s člověkem díky technologiím Siemens

Historické sídlo nadace Agnelli v Itálii se proměnilo v digitálně responzivní budovu

Díky inovativnímu vnitřnímu systému určování polohy od Siemens se budova přizpůsobuje lidem v reálném čase. Komunikace se systémy budovy prostřednictvím jednoduché aplikace pro smartphony Historické sídlo italské nadace Agnelli v Turíně se s přispěním technologií Siemens stalo první budovou na světě, která díky digitalizaci a internetu věcí interaguje se svými uživateli.


Jak budova funguje


V budově je nainstalovaný tříosý systém Siemens pro zjišťování polohy osob, založený na smartphonech s přidělenými
osobními značkami. Ten detekuje a sděluje přítomnost osob a údaje o jejich poloze, čímž automaticky vyvolá odpovídající odezvu technologií budovy a umožňuje upravit podmínky uvnitř komplexu. Systém určování polohy je integrovaný do Siemens systému pro komplexní řízení budov Desigo CC, který monitoruje klimatizaci, osvětlení, kontroluje vstup, kamerový systém a poplašná zařízení a může být použit k rezervaci konferenčních místností. Všechny funkce tak lze přizpůsobit v reálném čase v závislosti na počtu lidí v různých místech budovy.