2/2018   

Bydlení je záležitost velmi významná, nejen věcně, ale i finančně. V souvislosti s bydlením
rozeznáváme pořizovací hodnoty nových bytů, ceny bytů při nákupu, ceny bydlení.
Pro porovnání cen bytové výstavby v mezinárodním srovnání se používá „Index cen
bydlení“ – House Price Index (HPI). Jedná se o syntetický cenový index, který měří vývoj
cenové hladiny bytových nemovitostí ve všech státech EU včetně ČR dle jednotné
harmonizované normy EU. Statistiku zajišťují a zpracovávají jednotlivé členské státy, Eurostat
vytváří databázi údajů za všechny státy, srovnávací tabulky a souhrnné hodnocení
za EU a za země Eurozóny


Vážení čtenáři,

dovolte, abychom Vám předložili další číslo časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví, které jak věříme,

Vám přinese nejednu zajímavou informaci. Vaší pozornosti doporučujeme stať, týkající se "Moderního stavebního softwaru, určeného pro řemeslné a specializované firmy" s obsáhlou informaci o SW KROS profi. O změnách dle novely stavebního zákona při stavbě rodinného domu se též dočtete na našich stránkách. Dále doporučujeme článek: "Vývoj požadavků na energetickou náročnost budov v ČR", v němž se autoři zabývají mj. i odhadem dalšího vývoje požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu - pořadatel 2. ročníku soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" prodloužilo termín podání přihlášek do 20. dubna 2018. O zajímavé a úspěšné rekonstrukci bazénu ve Vysokém Mýtě přinášíme nejedno zajímavé řešení např. systémem posuvného dna s použitím výrobků společnosti RAKO. O úspěších přepravní společnosti Gebrüder Weiss a o stále rostoucí nabídce služeb či posilování mezinárodní sítě přinášíme též několik zajímavostí. Již po 11té vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu soutěž "Nelepší výrobce stavebnin roku 2017. Přihlášku do soutěže lze zaslat do 29. června 2018.Témata pro Technologické fórum na FOR ARCH

krystalizují během celého roku

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie

V loňském roce se konal první ročník a velkým tématem byla novela stavebního zákona. Sál zaplnilo přes 200 posluchačů a komentářů se ujali zástupci MMR, MPO a SPS. Mluvilo se mimo jiné o očekávaném zkrácení povolování velkých staveb o jednu třetinu, u malých dokonce

o jednu polovinu, zkrácení pořizování změn územně plánovací dokumentace o tři čtvrtě roku. Zaznívaly ovšem i kritické hlasy, které euforii

politiků před volbami trochu chladily. Uvidíme, co na to praxe. V každé případě je jasné, že podobné fórum největšímu stavebnímu veletrhu

sluší. "Rozhodně, na fóru zaznělo mnoho zajímavých podnětů a informací. Vadou na kráse však byl nedostatek času na jednotlivé reakce. Politici by, dle mého názoru, měli podobná setkání chápat jako příležitost k získávání podnětů od odborné veřejnosti. Asi všichni si uvědomujeme, že klíčové pro zrychlení povolování staveb je mimo jiné vytvoření  jednoho podacího místa s tím, že jednotlivá dílčí vyjádření od dotčených orgánů si zajistí stavební úřad sám a nebude tím zatěžovat projektanty a investory," komentuje fórum Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ.

Při hodnocení roku 2017 analytici konstatují, že stavebnictví se ze stagnace zatím nevzpamatovalo. Zlepšení ve stavebnictví se nekoná. Po dvou silnějších měsících padla naděje na výraznější obrat v oboru. Stavebnictví tak propáslo šanci
přestat být stagnujícím odvětvím. Dařilo se pozemnímu stavitelství, naopak produkce inženýrského stavitelství klesla. Pomalá bytová výstavba vede k vysokým cenám realit na trhu. A ačkoliv se očekává letošní rok o něco lepší než loňský, zvláště pro mladé rodiny bude stále těžší pořídit si nový byt. "Za celý rok 2017 jsme zaznamenali mírný růst stavební produkce, růst hodnoty nových zakázek i výrazný růst orientační hodnoty vydaných stavebních povolení. Rostl také počet zahájených i dokončených bytů," zhodnotila výsledky Petra Cuřínová z oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

"Je zřejmé, že z pohledu bytové výstavby ještě zdaleka nejsme na úrovni předkrizových let. Myslím si však, že krize, nejen nás výrobce, naučila hledat efektivitu a rezervy uvnitř společnosti, nehledat kvantitu, ale kvalitu. Osobně si myslím, 
lepší léta přijdou, je však třeba začít činit konkrétní kroky, a nejen diskutovat a analyzovat. Jsem přesvědčen, že příčiny jsou dostatečně popsány, bohužel však nevidím reálné kroky k jejich odstranění," uvádí dále Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ.

FOR ARCH - 29. ročník největšího stavebního veletrhu v ČR se uskuteční od 18. do 22. září 2018 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.Moderní stavební software určený pro řemeslné a specializované firmy

České stavebnictví je domovem středních a velkých stavebních společností, ale i specializovaných a řemeslných firem. Ty jsou na rozdíl od velkých společností úzce zaměřeny na konkrétní konstrukce či práce, ovšem ke svému podnikání i vývoji také potřebují spolehlivá softwarová řešení.Tyto firmy používají především oborově zaměřené produkty, mezi něž patří nejrůznější portfolio programů pro projektování, software pro technické výpočty a posudky či rozpočtové programy. Posledním jmenovaným druhem nástrojů se budeme věnovat v tomto článku. Na českém trhu existuje celá řada programů, které jednak umožňují určení cen stavebních a řemeslných prací dle ceníkových databází, tak  i nástroje pro tvorbu skutečně vynaložených prostředků, tj. kalkulace nákladů vlastní výstavby. Portfolio těchto programů je poměrně rozsáhlé. Můžeme si vybrat jednoduché programy pracující na bázi elektronických katalogů, nebo také rozsáhlé podnikové programy, které mají vazbu i na ekonomické účetní systémy. Rozdíl není však jen v rozsahu funkcí, ale také v obsahu a kvalitě výchozích cenových databází, které jsou důležitou součástí těchto programů. Řemeslné a specializované firmy díky svému konkrétnímu a úzkému zaměření nepotřebují kompletní databáze a složité softwarové systémy, proto se výrobci SW pro oceňování a řízení staveb přizpůsobili tomuto specifickému trhu a nabízejí ve svých produktových řadách software, který je cenově přijatelný, rychlý, ale hlavně jednoduchý a intuitivní. V jejich nabídkách se tak dají nalézt moderní programy určené pro zedníky, instalatéry, topenáře, elektrikáře, obkladače či tesaře a pokrývače a další profese. Mezi tyto úzce specializované a nejrozšířenější programy na českém trhu patří SW KROS profi. Tento systém slouží pro snadné a rychlé rozpočtování, tvorbu kalkulace nákladů a možnosti sledování a fakturace stavby (čerpání). Kromě toho umožňuje rychlé ocenění slepého soupisu prací (např. zadání veřejné zakázky), zpracování přehledného rozpočtu, tvorbu cenových nabídek a podobně. Využívá k tomu stejnou Cenovou soustavu ÚRS, jakou mají k dispozici jiné společnosti s programem KROS 4, která v sobě obsahuje jak standardní ceník prací a materiálů, tak i databázi materiálů navázanou na eshopy dodavatelů a sítě stavebnin. Program má naprosto totožné ovládání jako KROS 4, takže u specializované verze nedochází k rozdílnému přístupu v ovládání nebo v uživatelském rozhraní.Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017

Jedenáctý ročník soutěže "Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017" má ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, progresivní a úsporná. Výroba stavebnin musí reagovat i na současné požadavky doby, jako digitalizovat výrobní technologie, přispět k co nejvyšší dosažitelné kvalitě života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích. Vypisovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ÚRS Praha, a.s. a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Udržitelná výstavba má představovat optimální spojení ekonomických, ekologických, sociálně-kulturních, technických a procesních (tedy výrobních) parametrů, navíc ve spojení s parametry místa stavby. Kvalitu staveb a budov v souladu s principy udržitelné výstavby vyjadřují i nové certifikační nástroje, vyvíjené v mezinárodním i v národním měřítku. Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů, působících na území České republiky, jejichž závody, provozy a jednotlivé technologické linky splňují hlediska a trendy moderní průmyslové výroby. Přihlášku do soutěže lze zaslat do 29. června 2018 na adresu: ÚRS Praha, a. s. - ing. Petra Lupíšková Coufalová, Pražská 18, 102 00, Praha 10 nebo na e-mail: lupiskova@urspraha.czÚspěšně rekonstruovaný bazén ve Vysokém Mýtě se systémem posuvného dna

Bazén s hloubkou, která se nastaví podle potřeb, schopností a věku plavců, po rekonstrukci otevřelo začátkem března město Vysoké Mýto. Původní ojedinělá technologie částečně pohyblivého dna prošla modernizací, keramickou vanu nahradila nerezová. Kompletní rekonstrukce se dočkaly i podlahy kolem bazénové vany, sprchy a toalety, saunový svět, prostornější jsou šatny i vstupní hala. Tady všude se uplatnily keramické obklady RAKO, konkrétně 2 000 m2 obkládaček a 1 200 m2 dlaždic, z nichž architekt navrhl vymodelovat třeba atypické oblé lavice nebo vyskládat motiv vlnobití. Provoz bazénu ve Vysokém Mýtě byl zahájen roku 1981, nedávna rekonstrukce probíhala po etapách. Otevřeni bazénu po poslední z nich se veřejnost dočkala počátkem března. Autorem stavebně-technického řešení rekonstrukce a přístavby krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě je kancelář CODE Pardubice, autorem architektonického, dispozičního a interierového řešení Ing. arch. Karel Rothanzl.Siemens technologie řídí moderní budovu CIIRC ČVUT

Siemens platforma pro komplexní řízení budov, Desigo CC, řídí budovu Českého institut  informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

Jedná se o vůbec první instalaci v Česku. Český Siemens získal za tento projekt i cenu poroty v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2016 v kategorii Technologie a inovace.


Podpořit kvalitní architekturu a stavební rozvoj v ČR chce skupina odborníků v nově vzniklém  Sdružení pro architekturu a rozvoj

Kvalitní architekturu a pozitivní stavební rozvoj chce podporovat skupina odborníků, která se spojila v nově vzniklém Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). Přední čeští architekti, a další experti z oborů, souvisejících se stavebnictvím a developmentem, chtějí nejen popularizovat architekturu a vzdělávat laickou veřejnost, ale ve spolupráci s dalšími odborníky také prosazovat prorozvojovou legislativu.Basilejské náměstí

Na revitalizaci zanedbaného Nákladového nádraží Žižkov a jeho unikátní přeměně v rezidenční Parkovou čtvrť se bude podílet celkem devět předních českých architektonických ateliérů s 21 rozličnými koncepty. Chybějící budova na Basilejském náměstí, kterou výstavba celé nové čtvrti začne, bude z pera architektů ADNS. Výstavba celé čtvrti si vyžádá investiční náklady ve výši devíti miliard korun a začít by mohla již v roce 2020 právě 1. etapou na Basilejském náměstí.SCANIA CO2NTROL CUP 2018


Scania přichází s novou soutěží pro majitele a řidiče propojených vozidel Scania o hodnotné ceny. Na celém světě je v provozu již více než 350 000 propojených vozidel Scania a údaje z nich získané pomáhají optimalizovat plánování a provoz. V neposlední řadě pak systémy vozidla umožňují řidičům vyhodnocovat jejich styl jízdy, což zároveň vede k efektivnějšímu provozu a nižší spotřebě. V tomto ohledu pak čeští a slovenští řidiči vozidel Scania patří k těm nejlepším.XT je tváří těch nejodolnějších nákladních vozů Scania


Počátkem dubna představila společnost Scania v krásném prostředí berounska - v lomu Kosov svoji řadu XT pro stavební sektor.

• Scania XT reprezentuje robustnost a tvrdou práci

• Design XT lze kombinovat se všemi kabinami a motory

• Nejvyšší možná hospodárnost pohonných hmot je pro stavební vozidla také klíčová

• Služby a úzké partnerství jsou základními kameny pro řešení společnosti Scania

• Stavební dopravci se musejí vypořádat s více typy výzev než jiní, a to jak na silnici, tak v terénu