1/2018Vážení čtenáři,

předkládáme Vám první číslo letošního již desátého ročníku vydávání našeho časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví. Jak se již stalo tradicí, úvod nového ročníku je věnován situaci a vývoji ekonomiky u nás, zejména odvětví stavebnictví. Letošní rok je již druhým rokem vyhlášení soutěže "Přeměna odpadů na zdroje", jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Dále informujeme o tom, jak pokračuje digitalizace BIM a co jí doprovází. Dále informujeme o nejdůležitějších změnách v novele stavebního zákona. Jak barevné obklady RAKO usnadňují orientaci v novém pavilonu Nemocnice Třebíč se dočtete v informaci ze slavnostního otevření této nemocnice. Věříme, že v naší nabídce informací naleznete zajímavosti, týkající se stavebních materiálů, stavebního strojírenství, novinek z automobilového průmyslu - pomocníka stavbařů, ale i vzdělávání a zajímavých publikací.České stavebnictví stále nepádí s ekonomikou, ale snaží se

Vývoj české ekonomiky je velmi příznivý. Po zpomalení vývoje hrubého domácího produktu v předchozím roce se od počátku roku 2017 meziroční růst zrychloval a ve 3. čtvrtletí dosáhl 5 %. Stavebnictví však tento trend následuje jen velmi pozvolna. Kladných výsledků dosáhlo jen díky pozemnímu stavitelství. V oblasti inženýrského stavitelství, přetrvává nepříznivý vývoj. Stavební produkce v roce 2017 meziročně vzrostla o 2,1 %, (ve stálých cenách po očištění o vliv počtu pracovních dnů). Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 5,3 %, inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles o 5,5 %. Na stavu inženýrské výstavby se negativně promítá nízký
objem veřejných investic. Například, za 4leté období předchozí vlády bylo dokončeno jen 30 km dálnic a většina výdajů šla na opravu D1. Problémem je také administrativní náročnost.


České mozky se utkají v nápadech, jak znovu využít odpad

Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu, víceúčelovéodolné desky z použitých kabelů nebo svatební šaty z plastu, originální oděv z gramofonových desek, iglú sestrojené z roliček toaletního papíru - to jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Účelem soutěže Přeměna odpadů na zdroje je povzbudit firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšlely, jak použité materiály a nefunkční výrobky znovu využít. Ministerstvo proto vyhlásilo již druhý ročník této

soutěže. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. března. 2018. Podle statistických dat z r. 2016 se nakládalo v České republice celkem s 34,4 miliony tun odpadů. Znovu využít jsme dokázali 80 % z nich. Velký podíl na tom má recyklace a využívání stavebních materiálů, které tvoří polovinu všech odpadů. V oblasti komunálního odpadu je však situace jiná. Každý Čech po sobě zanechal v přepočtu 339 kilogramů komunálního odpadu. Přibližně polovina komunálních odpadů končí na skládce, což je neekologický a nevhodný způsob likvidace. Obyvatelé ČR vytřídili přibližně 49 kg na osobu (konkrétně 15 kg papíru, 12 kg skla, 12 kg plastů, 3 kg kovů a 7 kg ostatních odpadů). Situace v Evropské unii není příznivější. Evropská unie v roce 2014 (data za rok 2016 nejsou zatím k dispozici) po sobě zanechala 2 320 mil. tun odpadů, což je nejvíce od roku 2004 - polovina z toho putovala na skládky. Skládkováním odpadu ztrácí Evropa i ČR velmi cenné materiály, jejichž primární zdroje jsou v Evropě značně omezené nebo se zde vůbec nevyskytují a musí se dovážet. Hlavním cílem soutěže je proto upozornit na nutnost přechodu ČR k oběhovému hospodářství, kam se nyní ubírá nejen Evropská unie, ale i vyspělé země celého světa. Otázka, co s odpady je o to ožehavější, že Čína oznámila zákaz dovozu vybraných odpadů z celého světa i ze zemí EU. Zákon o odpadech navíc od roku 2024 skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů zcela zakáže.


ÚRS PRAHA, a.s. - BIM a digitalizace


Za dlouhá léta, co lidská civilizace existuje, prošla řadou změn a revolucí, ať už politických či technických. Každý takovýto proces je náročný, někdy zdlouhavý a často bývá vystaven kritice, setkává se s obavami a nepochopením. Aktuální změna, kterou všichni chtě nechtě procházíme, je digitalizace. Díky internetu a neskutečné rychlosti vývoje informačních technologií máme k dispozici obrovské množství informací. Současný digitálních svět roste exponenciálním tempem. Otázkou je však relevantnost a kvalita takovýchto dat, a to v jakémkoliv oboru, stavebnictví nevyjímaje. Uživatelé tak stojí před výzvou, jak se s takovým objemem dat vypořádat co možná

nejefektivněji. Možná právě proto se problematika BIM (Informační modelování staveb) stává dnes tolik aktuální. Mluví se o ní již desítky let, tak jako o jiných vizionářských tématech, avšak nyní zdá se, nastává doba vlastní implementace do řad širších uživatelů. BIM se totiž dle zkušeností ze zahraničí jeví jako velice efektivní cesta pro třídění, řízení a evidenci stavebních informací v rámci celého životního cyklu stavebního díla. V zahraničí dochází v posledních letech k velkému rozmachu užívání BIM v praxi. Prozatím je častokrát tou největší motivací využití BIM modelů při správě veřejného majetku. S tím souvisí také širší možnosti posuzování návrhů při snaze o snižování uhlíkových emisí a celkové zlepšení udržitelnosti ve výstavbě. Logicky tak mezi jedny z prvních významných a velkých uživatelů BIM patří zejména státy a jimi spravované organizace. Ty by totiž měly korigovat rozvoj stavebního prostředí s ohledem na dlouhodobou udržitelnost, dopad na životní prostředí a budoucí generace. Již několik států tak podporuje, nebo dokonce vyžaduje využití BIM pro veřejné zakázky. Podobný trend lze sledovat také v EU, která vidí BIM jako nástroj na zvýšení své konkurenceschopnosti v globálním světe. Do své legislativy začlenila BIM principy v podobě aktualizace směrnice o veřejných zakázkách, kde apeluje na kvalitu a efektivitu v rámci celého životního cyklu na úkor nejnižší ceny zakázky jako rozhodujícího hodnotícího kritéria.


Barevné obklady RAKO

usnadňují orientaci v novém pavilonu Nemocnice Třebíč

Výrazné barvy dominují novému Pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč. Barevné keramické obklady působí optimisticky, navíc ale pacientům i personálu usnadňují orientaci, protože každé patro má svůj barevný odstín. Široké barevné spektrum

keramických obkladů zároveň respektující vysoké požadavky na hygienu a čistitelnost povrchů nabízí značka objektové keramiky RAKO OBJECT, určená především architektům a projektantům. Celkem se v třebíčském nemocničním pavilonu C uplatnilo více než 4000 m2 keramických obkladů a dlaždic této české značky.První pacienti navštívili novostavbu chirurgického pavilonu Nemocnice Třebíč s označením C začátkem letošního roku. Moderní zázemí tu našla oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie, ORL, ARO a radiodiagnostiky. Pro pacienty je zde připraveno 114 lůžek. Spojujícími články nových interiérů jsou barvy, ale také kruhy. Motiv kruhu lze najít nejen na recepcích v jednotlivých patrech, ale například i v rámci osvětlení.


Scania XT: stavte na osvědčených základech

Řada XT je ideální do náročných podmínek nejen ve stavebnictví

Nápravy, rámy a zavěšení pro jízdu v terénu

Manévrování pomáhá zpřesnit spojkový pedál pro Scania Opticruise

Elektronická parkovací brzda nejen pro bezpečnější a jednodušší provoz

Ocelový přední nárazník s tažným čepem na 40 tun

Zkušenosti společnosti Scania ve stavebnictví jsou více než 100 let staré. V té době totiž byly švédské silnice bez kvalitního povrchu a ve špatném stavu, Scania tak měla hned za branou svého výrobního závodu v Södertälje nepřetržitý přístup k ideální testovací dráze. Tehdy ještě Scania vyráběla okolo 200 vozidel ročně a navíc vždy v souladu s individuálními potřebami zákazníků. V současnosti výroba probíhá ve zcela odlišném měřítku, ale řešení na míru a upřednostňování spolehlivých, technicky vyspělých a zároveň jednoduchých řešení je pro společnost Scania prioritou. Scania tak nyní opět posouvá hranice kupředu. Novou řadu XT charakterizuje robustní design, který je ale zároveň funkční. Splňuje totiž potřeby zákazníků, kteří se musejí vypořádat s těmi nejtěžšími nároky z hlediska provozuschopnosti, produktivity a odolnosti.Gebrüder Weiss

vyvíjí logistická řešení pro automobilový průmysl

Logistický poskytovatel propojuje mnoho let zkušeností v automotive logistice / úspěšné partnerství s Magna Steyr

Mezinárodní přepravní a logistická společnost Gebrüder Weiss pokračuje v expanzi svého působení pro oblasti automotive. Oddělení společnosti Competence Cluster Automotive analyzuje specifické požadavky automobilového průmyslu a vyvíjí řešení pro výrobce, dodavatele a obchodníky pro celý dodavatelský řetězec. Spektrum služeb se rozpíná od běžného skladování, nákupu a distribuční logistiky, včetně just-in-time dodání přímo do výroby přes in-house logistiku až po pokrytí mezinárodních regionů přepravami. V současnosti je celkem 70 poboček Gebrüder Weiss, kde se poskytují služby pro zákazníky z oboru automotive.


Nový Stralis X-WAY - "perfektní kříženec" pro silnici i terén

Nová řada od společnosti IVECO - Stralis X-WAY se perfektně hodí do stavebního segmentu i pro silniční přepravu. Spojuje v sobě totiž robustnost s nejlepším užitečným zatížením ve své třídě, špičkovým výkonem na silnici a nízkými provozními náklady. Založen na modulárním konceptu vyniká maximální flexibilitou.


Stralis X-WAY nabízí svým zákazníkům maximální flexibilitu. Řada zahrnuje dvounápravové až čtyřnápravové modely, dále tridemové modely

8x4. Široká je i škála motorů, převodovek a pomocných pohonů Multipower, včetně nového sendvičového pomocného pohonu s točivým momentem až 2 450 Nm; tři motory (Cursor 9, Cursor 11, který je nově u verzí 6x4 a 8x4, a Cursor 13). Motory Cursor 11 s výkony 420 až 480 hp nabízejí důležitou elasticitu v tahu zásluhou e-VGT a nabízejí vysoké hodnoty brzdného výkonu zásluhou 3-fázové motorové brzdy SEB. Stralis X-WAY se prodává ve třech uspořádáních, podle toho, s jakým objemem terénního využití se u vozidla počítá: uspořádání ON zahrnuje všechny silniční charakteristiky Stralisu z hlediska co nejlepší viditelnosti a přístupu do kabiny a optimalizované ložné výšky, uspořádání OFF zase přináší výkon s co největší mobilitou pro maximální splnění požadavků terénní homologace. ON+ představuje uspořádání pro zákazníky, kteří potřebují co nejvyváženější poměr silničního a terénního provozu.