3/2018

 

Vážení čtenáři,

letošní jaro či léto se závratnou rychlostí posunulo do poloviny roku a tak nám dovolte, abychom Vám v tomto poněkud podivném období předložili naše třetí číslo časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info. Jak se již stalo tradicí, snažíme se Vás informovat o všech oborech, souvisejících se stavebnictvím. Nejprve dovolte, abychom Vás podrobně informovali o vyhlášení 11. ročníku soutěže „Nejlepší výrobce stavebnin 2017“ a o dotacích na nové technologie ke zpracování druhotných surovin. Dále se dovíte o tom, že je již zpracován návrh Metropolitního plánu a jeho příští realizace. Vaší pozornosti doporučujeme článek, týkající se realizace nového terminálu na pardubickém letišti s použitím dlaždic RAKO, informaci o probíhající soutěži mladých řemeslníků na Slovensku, reportáž z probíhajících CAT-Tatra roadshow, které proběhly v květnu a v červnu v Ledčicích, Hrušovanech u Brna a Bratislavě.

 

Technologické fórum na FOR ARCH 2018 bude řešit dopady Revoluce 4.0

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH zahájí 18. září 2018 odborná konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie. Úvodní debata, které se zúčastní odborníci i čeští politici, se bude zabývat otázkou stavu podmínek pro investiční výstavbu, ale i konfrontovat Programové prohlášení vlády. Součástí konference budou i odborné bloky přednášek zahrnujících zásadní témata oboru stavebnictví.

 

RAKO na výstavě 100PY

100PY – „Sto let očima pěti generací“

Na příběhu pěti generací jedné plzeňské rodiny a na pozadí velkých historických mezníků i událostí přiblíží interaktivní výstava 100PY životní styl nejen obyvatel Plzně a Plzeňského kraje. V expozici s audiovizuálními prvky i originálními exponáty prožijete mnohdy nelehké situace zlomových okamžiků naší historie, připomenete si významné události, slavné osobnosti i výrazné proměny města. Výstava v plzeňském DEPO2015 probíhá od 18. května do 31. října 2018. Expozice zahrne i prostor nádvoří, je určena dospělým i dětem. Výstava 100PY samozřejmě představí i obklady RAKO s původními vzory. Přijď te si je připomenout! Retro obklady RAKO, které v autentických koupelnách nesměly chybět, vyrobili pro tuto výstavu v závodě Horní Bříza.

Expozice znázorňuje století v pěti obdobích, v nichž je možné vystopovat podstatu naší identity, vlastností a morálních hodnot. Provede návštěvníky od přerodu První republiky v protektorát, přes zlom z poválečné euforie do komunistické totality, zánik energie Pražského jara a přechod v normalizaci, letargii konce 80. let v konfrontaci s překotnými změnami v 90. letech až po aktuální období, kdy Česká republika hledá sílu pro své evropské cítění v konfrontaci s nacionálními tendencemi.

 

 

Utěrky v zátěžovém testu - MEWA testuje odolnost vůči roztržení a sací sílu ve vlastní laboratoři

V provozovnách a výrobních zařízeních v průmyslovém a živnostenském odvětví se objevují nečistoty nejrůznějšího druhu. Mnoho firem se při čištění strojů a pracovišť spoléhá na textilní utěrky pro opakované použití. Poskytovatel služeb poskytne čisté opakovaně použitelné utěrky, po použití utěrky vyzvedne, ekologicky je vypere a znovu doručí čisté utěrky. Aby v tomto koloběhu zůstaly výhradně utěrky nejvyšší kvality, testuje firma MEWA svoje utěrky ve vlastní

podnikové zkušební laboratoři. „Než se naše utěrky dostanou k zákazníkovi, musí zvládnout zátěžový test,“ říká Veronika Lipovská, jednatelka firmy MEWA Textil-Service s.r.o. Poskytovatel textilních služeb tká všechny utěrky ve vlastní tkalcovně v Německu a provozuje od roku 1995 vlastní zkušební laboratoř. Zde se testují jak příze, tak i hotové utěrky. „Provádíme zkoušky, které stanovuje norma DIN 61 651 pro utěrky na čištění strojů. Kromě toho projde utěrka od společnosti MEWA cca 30 dalšími testy příze a utěrky. Tato rozsáhlá zkouška je na trhu unikátní.“ Nejprve se kontroluje jemnost, pevnost a rovnoměrnost příze. Teprve když jsou všechny zkoušky úspěšné, smí se cívky s přízí zpracovat na tkacích strojích. Také vyrobená utěrka musí projít mnoha testy, než se dostane k zákazníkovi. Souhlasí parametry jako velikost a hmotnost? Jak je to s pevností vůči roztržení a savostí? Otěr utěrek testuje otěrová zkouška, která vystavuje utěrku extrémním zátěžím. Po každém cyklu praní a sušení jsou utěrky znovu podrobeny vícestupňové kontrole kvality. K zákazníkovi se dostanou jen utěrky, které jsou v bezvadném stavu. Za systém utěrek s velmi vysokými standardy kvality byla společnost MEWA několikrát oceněna. V roce 2015 získala tato společnost již podruhé predikát „lídr světového trhu v segmentu opakovaně použitelných utěrek“. Více než 180 000 firem po celé Evropě se spoléhá na společnost MEWA. Opakovaně použitelnou utěrkou čistí stroje 2,6 milionu pracovníků. Firma nejen sama tká textilie, ale od roku 1995 také provozuje vlastní zkušební laboratoř. Zde jsou vydatně testovány příze a vyrobené utěrky.

 

Marmo+Mac Verona 2018

„Marmomac je globální platformou pro podnikání, školení a inovace v odvětví mramoru a přírodního kamene. V roce 2015 byl dokonce veletrh zařazen mezi strategické události v rámci speciálního propagačního plánu realizovaného Ministerstvem pro hospodářský rozvoj a Italskou obchodní komorou,“ řekl Maurizio Danese, prezident společnosti Veronafi ere, jež veletrh každoročně hostí. Úspěch veletrhu Marmomac spočívá zejména ve schopnosti spojit podnikání, kulturu a materiál, který má v Itálii tisíciletou tradici, což dokládá také každoroční vysoká účast na 1 600 vystavovatelů z více jak 50 zemí světa a desítek tisíců návštěvníků.

 

 

Návrh metropolitního plánu je připraven k projednání

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zveřejnil v dubnu letošního roku „Informaci o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území“ ode dne 16. 4. 2018. Dokumentace jsou vystaveny k nahlédnutí:

- způsobem, umožňujícím dálkový přístup na internetovou adresu www.praha.eu

- v tištěné podobě ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 51, Praha2, do 27. 7. 2018

- v Informačním kontejneru IPR Praha na 17 místech v Praze od 2.5 do 28. 6. 2018.

Zveřejnění těchto dokumentů umožňuje veřejnosti seznámit se s návrhem územního plánu před jeho projednáváním. Je to čas na studium a formulaci připomínek nejen občanů, ale i v orgánech městských částí. Projednávání návrhu, kdy lze ve lhůtě 30 dnů podávat své připomínky, bude zahájeno 27. 6. 2018 a ukončeno 26. 7. 2018. Konání společného jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (dále jen Metropolitního plánu), včetně termínu pro uplatňování připomínek, bude oznámeno veřejnou vyhláškou. Předpokládané zveřejnění uvedené veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy je dne 11. 6. 2018.

 

HYDRARAM - přídavné zařízení k demolici a recyklaci

Společnost AUSTRO Baumaschinen je zaměřena na prodej stavebních strojů včetně zajištění komplexního zákaznického servisu pro majitele strojů zastupovaných značek (ATLAS, HITACHI, TEREX TRUCKS, DRESSTA, KATOIMER a příslušenství značek HYDRARAM – jehož je výhradním dovozcem a prodejcem v CZ a SK a VISTARINI) na celém území České republiky a Slovenska. Aktuální široká paleta nabízených produktů umožňuje výběr z několika variantních řešení různých značek výrobců stavebních strojů. Klienti nemusí přijímat kompromisní řešení a mohou si vždy vybrat stroj přesně podle svých představ. Jedním ze zákazníků společnosti Austro Baumaschinen je společnost CANNONEER, fungující na našem trhu od roku 1994. Společnost si vybrala příslušenství značky HYDRARAM. Používá ho především při kompletní demolici objektů, budov, areálů a souvisejících službách.

 

Novinka roku 2018: Český čížkovický cement

Společnost Lafarge Cement, a.s. tradiční český výrobce cementů, uvádí na trh nový produkt – Český čížkovický cement. Přináší nové – lepší složení, plně využívá trend ekologického zpracování sekundárních paliv a při praktickém použití při stavbě usnadňuje stavebníkům práci. To vše je zabaleno v novém obalu, kladoucím důraz na výrobek plně produkovaný v ČR. Společnost Lafarge Cement uvádí na trh novou řadu kvalitních cementů Standard Plus pod obchodní značkou Český čížkovický cement. Kromě názvu a nového designu pytlů je to nejdůležitější samozřejmě uvnitř. Jde o kvalitnější cement, který stanovenou normovanou pevnost v tlaku 32,5 MPa po 28 dnech výrazně převyšuje až na hranici 48 MPa. Oproti předchozímu cementu CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R s označením Standard se jedná o navýšení konečné pevnosti cementu o 5 MPa. Dvoudenní pevnosti nového cementu jsou vyšší o 8 MPa. V praxi to znamená, že můžeme dílo např. dříve odbednit nebo že podlaha bude dříve pochozí a celý proces stavby se tak urychlí. Český čížkovický cement v novém složení se produkuje v klasických 25 kg pytlích pro maloodběratele i jako volně ložený v dodávkách pomocí cisteren. Stejně nastavenou laťku kvality tak mohou využívat jak velcí investoři, tak malí stavebníci. Všechny stavby v České republice postavené s Českým čížkovickým cementem, bez rozdílu velikosti, tak mají při správném výrobním postupu a správné údržbě všechny předpoklady k tomu, aby byly kvalitní s dlouhou životností.

 

Ohlédnutí za Liebherr RoadShow 2018

Od začátku dubna do poloviny května 2018 proběhla na několika stanovištích v Rakousku a Maďarsku Liebherr Road- Show. Předváděcí akci navštívilo kolem 5.800 zákazníků a partnerů. Pod převážně zářícím sluncem měli hosté možnost si při moderovaném programu, praktických ukázkách a testování v terénu vyzkoušet výkonnost a rozmanitost nabídky stavebních strojů Liebherr. Pod heslem „Zažijte budoucnost“ představila společnost Liebherr již popáté na celkem pěti předváděcích místech 20 stavebních strojů jako komplexní průřez svého výrobního programu. Vystavené stroje společnosti Liebherr a jejích dlouholetých spolupracujících partnerů, firem Mercedes-Benz a Trimble, byly návštěvníkům poskytnuty i k praktickému vyzkoušení. Celý program byl doplněn prezentacemi produktů, příslušenství a simulátorem virtuální reality. Společnost Liebherr navíc ve svém servisním stanu poskytovala informace o poskytovaných službách, jako jsou kompletní montáže jeřábů, nabídky komplexních služeb k zemním strojům, logistika náhradních dílů a program Reman pro komponenty. Liebherr RoadShow 2018 kromě toho svým návštěvníkům také poprvé nabídla program zajímavých odborných přednášek. Série předváděcích akcí měla i v roce 2018 dobrý ohlas u odborného publika.

 

 

Užitkové vozy Renault Pro+

Užitkové vozy Renault Pro+ patří v České republice i celé Evropě k těm nejprodávanějším. Důvodem je nejen široká modelová řada, zahrnující i osobní verze dodávek, ale i kvalita a komplexnost služeb spojených s prodejem i údržbou vozidel. Jedním z klíčových požadavků firem a podnikatelů u užitkových vozů je spolehlivost. Jejím symbolem se stal největší model značky – Renault MASTER. Ve studiích ojetých vozidel německého provozovatele stanic technických kontrol DEKRA Deutschland figuruje tento model již několikátým rokem jako nejspolehlivější vůz mezi velkými dodávkami. Podkladem jsou přitom data z více než 15 milionů kontrol provedených v uplynulých dvou letech.

 

 

Nový dampr Cat® 745 udělá více práce za méně peněz

Společnost Zeppelin CZ s.r.o., která je oficiálním dealerem stavebních a těžebních strojů Caterpillar v České republice, představuje novinku ve třídě kloubových damprů. Nový Cat® 745 s užitečným zatížením 41 tun a objemem korby 25 m3 se chlubí vylepšenou kabinou, nízkoemisním motorem a také celou řadou chytrých elektronických asistentů pro snadnější obsluhu a vyšší produktivitu.

 

 

IVECO – správné vozidlo pro jakoukoli misi

IVECO představilo na pařížském veletrhu Intermat 2018 nový Stralis X-WAY a řady ekologicky šetrných vozidel pro stavební průmysl jako odpověď na výzvu prezidenta Macrona pro konverzi fleetů nákladních vozidel na plyn.

Značka představila na veletrhu svůj Stralis X-WAY, novou řadu specificky vyvinutou pro stavební logistiku a mise městských služeb, která poskytuje perfektní řešení pro nasazení na silnicích, která vyžadují i off-road mobilitu – čímž přístup orientovaný na misi přivádí do extrému. Spojuje nejlepší úsporu paliva a bezpečnostní technologie IVECO s proslulou off-road robustností svých nejtěžších vozidel společně s perfektní kombinací vysoké produktivity s nejvyšším užitečným zatížením ve své třídě a výjimečných hodnot celkových nákladů na vlastnictví.

 

 

PRVNÍ MODELY RENAULT TRUCKS D WIDE 18 CNG PROVOZUJE SPOLEČNOST HRUBÝ AUTODOPRAVA S.R.O.

Šest vozidel distribuční řady D WIDE 18 s pohonem na stlačený zemní plyn(CNG) rozšířilo flotilu společnosti Hrubý autodoprava s.r.o., která je tak vůbec prvním dopravcem provozujícím tyto modely Renault Trucks s alternativním pohonem v České republice.

 

 


 

 

 

2/2018

 

Vážení čtenáři,

dovolte, abychom Vám předložili další číslo časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví, které jak věříme,

Vám přinese nejednu zajímavou informaci. Vaší pozornosti doporučujeme stať, týkající se "Moderního stavebního softwaru, určeného pro řemeslné a specializované firmy" s obsáhlou informaci o SW KROS profi. O změnách dle novely stavebního zákona při stavbě rodinného domu se též dočtete na našich stránkách. Dále doporučujeme článek: "Vývoj požadavků na energetickou náročnost budov v ČR", v němž se autoři zabývají mj. i odhadem dalšího vývoje požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu - pořadatel 2. ročníku soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" prodloužilo termín podání přihlášek do 20. dubna 2018. O zajímavé a úspěšné rekonstrukci bazénu ve Vysokém Mýtě přinášíme nejedno zajímavé řešení např. systémem posuvného dna s použitím výrobků společnosti RAKO. O úspěších přepravní společnosti Gebrüder Weiss a o stále rostoucí nabídce služeb či posilování mezinárodní sítě přinášíme též několik zajímavostí. Již po 11té vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu soutěž "Nelepší výrobce stavebnin roku 2017. Přihlášku do soutěže lze zaslat do 29. června 2018.

 

 

 

Témata pro Technologické fórum na FOR ARCH

krystalizují během celého roku

 

 

 

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie

V loňském roce se konal první ročník a velkým tématem byla novela stavebního zákona. Sál zaplnilo přes 200 posluchačů a komentářů se ujali zástupci MMR, MPO a SPS. Mluvilo se mimo jiné o očekávaném zkrácení povolování velkých staveb o jednu třetinu, u malých dokonce

o jednu polovinu, zkrácení pořizování změn územně plánovací dokumentace o tři čtvrtě roku. Zaznívaly ovšem i kritické hlasy, které euforii

politiků před volbami trochu chladily. Uvidíme, co na to praxe. V každé případě je jasné, že podobné fórum největšímu stavebnímu veletrhu

sluší. "Rozhodně, na fóru zaznělo mnoho zajímavých podnětů a informací. Vadou na kráse však byl nedostatek času na jednotlivé reakce. Politici by, dle mého názoru, měli podobná setkání chápat jako příležitost k získávání podnětů od odborné veřejnosti. Asi všichni si uvědomujeme, že klíčové pro zrychlení povolování staveb je mimo jiné vytvoření  jednoho podacího místa s tím, že jednotlivá dílčí vyjádření od dotčených orgánů si zajistí stavební úřad sám a nebude tím zatěžovat projektanty a investory," komentuje fórum Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ.

Při hodnocení roku 2017 analytici konstatují, že stavebnictví se ze stagnace zatím nevzpamatovalo. Zlepšení ve stavebnictví se nekoná. Po dvou silnějších měsících padla naděje na výraznější obrat v oboru. Stavebnictví tak propáslo šanci
přestat být stagnujícím odvětvím. Dařilo se pozemnímu stavitelství, naopak produkce inženýrského stavitelství klesla. Pomalá bytová výstavba vede k vysokým cenám realit na trhu. A ačkoliv se očekává letošní rok o něco lepší než loňský, zvláště pro mladé rodiny bude stále těžší pořídit si nový byt. "Za celý rok 2017 jsme zaznamenali mírný růst stavební produkce, růst hodnoty nových zakázek i výrazný růst orientační hodnoty vydaných stavebních povolení. Rostl také počet zahájených i dokončených bytů," zhodnotila výsledky Petra Cuřínová z oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

"Je zřejmé, že z pohledu bytové výstavby ještě zdaleka nejsme na úrovni předkrizových let. Myslím si však, že krize, nejen nás výrobce, naučila hledat efektivitu a rezervy uvnitř společnosti, nehledat kvantitu, ale kvalitu. Osobně si myslím, 
lepší léta přijdou, je však třeba začít činit konkrétní kroky, a nejen diskutovat a analyzovat. Jsem přesvědčen, že příčiny jsou dostatečně popsány, bohužel však nevidím reálné kroky k jejich odstranění," uvádí dále Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ.

FOR ARCH - 29. ročník největšího stavebního veletrhu v ČR se uskuteční od 18. do 22. září 2018 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

 

Moderní stavební software určený pro řemeslné a specializované firmy

České stavebnictví je domovem středních a velkých stavebních společností, ale i specializovaných a řemeslných firem. Ty jsou na rozdíl od velkých společností úzce zaměřeny na konkrétní konstrukce či práce, ovšem ke svému podnikání i vývoji také potřebují spolehlivá softwarová řešení.Tyto firmy používají především oborově zaměřené produkty, mezi něž patří nejrůznější portfolio programů pro projektování, software pro technické výpočty a posudky či rozpočtové programy. Posledním jmenovaným druhem nástrojů se budeme věnovat v tomto článku. Na českém trhu existuje celá řada programů, které jednak umožňují určení cen stavebních a řemeslných prací dle ceníkových databází, tak  i nástroje pro tvorbu skutečně vynaložených prostředků, tj. kalkulace nákladů vlastní výstavby. Portfolio těchto programů je poměrně rozsáhlé. Můžeme si vybrat jednoduché programy pracující na bázi elektronických katalogů, nebo také rozsáhlé podnikové programy, které mají vazbu i na ekonomické účetní systémy. Rozdíl není však jen v rozsahu funkcí, ale také v obsahu a kvalitě výchozích cenových databází, které jsou důležitou součástí těchto programů. Řemeslné a specializované firmy díky svému konkrétnímu a úzkému zaměření nepotřebují kompletní databáze a složité softwarové systémy, proto se výrobci SW pro oceňování a řízení staveb přizpůsobili tomuto specifickému trhu a nabízejí ve svých produktových řadách software, který je cenově přijatelný, rychlý, ale hlavně jednoduchý a intuitivní. V jejich nabídkách se tak dají nalézt moderní programy určené pro zedníky, instalatéry, topenáře, elektrikáře, obkladače či tesaře a pokrývače a další profese. Mezi tyto úzce specializované a nejrozšířenější programy na českém trhu patří SW KROS profi. Tento systém slouží pro snadné a rychlé rozpočtování, tvorbu kalkulace nákladů a možnosti sledování a fakturace stavby (čerpání). Kromě toho umožňuje rychlé ocenění slepého soupisu prací (např. zadání veřejné zakázky), zpracování přehledného rozpočtu, tvorbu cenových nabídek a podobně. Využívá k tomu stejnou Cenovou soustavu ÚRS, jakou mají k dispozici jiné společnosti s programem KROS 4, která v sobě obsahuje jak standardní ceník prací a materiálů, tak i databázi materiálů navázanou na eshopy dodavatelů a sítě stavebnin. Program má naprosto totožné ovládání jako KROS 4, takže u specializované verze nedochází k rozdílnému přístupu v ovládání nebo v uživatelském rozhraní.

 

 

Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017

 

Jedenáctý ročník soutěže "Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017" má ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, progresivní a úsporná. Výroba stavebnin musí reagovat i na současné požadavky doby, jako digitalizovat výrobní technologie, přispět k co nejvyšší dosažitelné kvalitě života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích. Vypisovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ÚRS Praha, a.s. a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Udržitelná výstavba má představovat optimální spojení ekonomických, ekologických, sociálně-kulturních, technických a procesních (tedy výrobních) parametrů, navíc ve spojení s parametry místa stavby. Kvalitu staveb a budov v souladu s principy udržitelné výstavby vyjadřují i nové certifikační nástroje, vyvíjené v mezinárodním i v národním měřítku. Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů, působících na území České republiky, jejichž závody, provozy a jednotlivé technologické linky splňují hlediska a trendy moderní průmyslové výroby. Přihlášku do soutěže lze zaslat do 29. června 2018 na adresu: ÚRS Praha, a. s. - ing. Petra Lupíšková Coufalová, Pražská 18, 102 00, Praha 10 nebo na e-mail: lupiskova@urspraha.cz

 

 

Úspěšně rekonstruovaný bazén ve Vysokém Mýtě se systémem posuvného dna

 

Bazén s hloubkou, která se nastaví podle potřeb, schopností a věku plavců, po rekonstrukci otevřelo začátkem března město Vysoké Mýto. Původní ojedinělá technologie částečně pohyblivého dna prošla modernizací, keramickou vanu nahradila nerezová. Kompletní rekonstrukce se dočkaly i podlahy kolem bazénové vany, sprchy a toalety, saunový svět, prostornější jsou šatny i vstupní hala. Tady všude se uplatnily keramické obklady RAKO, konkrétně 2 000 m2 obkládaček a 1 200 m2 dlaždic, z nichž architekt navrhl vymodelovat třeba atypické oblé lavice nebo vyskládat motiv vlnobití. Provoz bazénu ve Vysokém Mýtě byl zahájen roku 1981, nedávna rekonstrukce probíhala po etapách. Otevřeni bazénu po poslední z nich se veřejnost dočkala počátkem března. Autorem stavebně-technického řešení rekonstrukce a přístavby krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě je kancelář CODE Pardubice, autorem architektonického, dispozičního a interierového řešení Ing. arch. Karel Rothanzl.

 

 

Siemens technologie řídí moderní budovu CIIRC ČVUT

 

Siemens platforma pro komplexní řízení budov, Desigo CC, řídí budovu Českého institut  informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

Jedná se o vůbec první instalaci v Česku. Český Siemens získal za tento projekt i cenu poroty v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2016 v kategorii Technologie a inovace.

 

Podpořit kvalitní architekturu a stavební rozvoj v ČR chce skupina odborníků v nově vzniklém  Sdružení pro architekturu a rozvoj

 

Kvalitní architekturu a pozitivní stavební rozvoj chce podporovat skupina odborníků, která se spojila v nově vzniklém Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). Přední čeští architekti, a další experti z oborů, souvisejících se stavebnictvím a developmentem, chtějí nejen popularizovat architekturu a vzdělávat laickou veřejnost, ale ve spolupráci s dalšími odborníky také prosazovat prorozvojovou legislativu.

 

 

Basilejské náměstí

 

Na revitalizaci zanedbaného Nákladového nádraží Žižkov a jeho unikátní přeměně v rezidenční Parkovou čtvrť se bude podílet celkem devět předních českých architektonických ateliérů s 21 rozličnými koncepty. Chybějící budova na Basilejském náměstí, kterou výstavba celé nové čtvrti začne, bude z pera architektů ADNS. Výstavba celé čtvrti si vyžádá investiční náklady ve výši devíti miliard korun a začít by mohla již v roce 2020 právě 1. etapou na Basilejském náměstí.

 

 

SCANIA CO2NTROL CUP 2018

 

Scania přichází s novou soutěží pro majitele a řidiče propojených vozidel Scania o hodnotné ceny. Na celém světě je v provozu již více než 350 000 propojených vozidel Scania a údaje z nich získané pomáhají optimalizovat plánování a provoz. V neposlední řadě pak systémy vozidla umožňují řidičům vyhodnocovat jejich styl jízdy, což zároveň vede k efektivnějšímu provozu a nižší spotřebě. V tomto ohledu pak čeští a slovenští řidiči vozidel Scania patří k těm nejlepším.

 

 

XT je tváří těch nejodolnějších nákladních vozů Scania

 

 

Počátkem dubna představila společnost Scania v krásném prostředí berounska - v lomu Kosov svoji řadu XT pro stavební sektor.

• Scania XT reprezentuje robustnost a tvrdou práci

• Design XT lze kombinovat se všemi kabinami a motory

• Nejvyšší možná hospodárnost pohonných hmot je pro stavební vozidla také klíčová

• Služby a úzké partnerství jsou základními kameny pro řešení společnosti Scania

• Stavební dopravci se musejí vypořádat s více typy výzev než jiní, a to jak na silnici, tak v terénu 

 

 

1/2018

 

 

 

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám první číslo letošního již desátého ročníku vydávání našeho časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví. Jak se již stalo tradicí, úvod nového ročníku je věnován situaci a vývoji ekonomiky u nás, zejména odvětví stavebnictví. Letošní rok je již druhým rokem vyhlášení soutěže "Přeměna odpadů na zdroje", jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Dále informujeme o tom, jak pokračuje digitalizace BIM a co jí doprovází. Dále informujeme o nejdůležitějších změnách v novele stavebního zákona. Jak barevné obklady RAKO usnadňují orientaci v novém pavilonu Nemocnice Třebíč se dočtete v informaci ze slavnostního otevření této nemocnice. Věříme, že v naší nabídce informací naleznete zajímavosti, týkající se stavebních materiálů, stavebního strojírenství, novinek z automobilového průmyslu - pomocníka stavbařů, ale i vzdělávání a zajímavých publikací.

 
 

České stavebnictví stále nepádí s ekonomikou, ale snaží se

 

 

 

Vývoj české ekonomiky je velmi příznivý. Po zpomalení vývoje hrubého domácího produktu v předchozím roce se od počátku roku 2017 meziroční růst zrychloval a ve 3. čtvrtletí dosáhl 5 %. Stavebnictví však tento trend následuje jen velmi pozvolna. Kladných výsledků dosáhlo jen díky pozemnímu stavitelství. V oblasti inženýrského stavitelství, přetrvává nepříznivý vývoj. Stavební produkce v roce 2017 meziročně vzrostla o 2,1 %, (ve stálých cenách po očištění o vliv počtu pracovních dnů). Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 5,3 %, inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles o 5,5 %. Na stavu inženýrské výstavby se negativně promítá nízký
objem veřejných investic. Například, za 4leté období předchozí vlády bylo dokončeno jen 30 km dálnic a většina výdajů šla na opravu D1. Problémem je také administrativní náročnost.

 

České mozky se utkají v nápadech, jak znovu využít odpad

Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu, víceúčelovéodolné desky z použitých kabelů nebo svatební šaty z plastu, originální oděv z gramofonových desek, iglú sestrojené z roliček toaletního papíru - to jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Účelem soutěže Přeměna odpadů na zdroje je povzbudit firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšlely, jak použité materiály a nefunkční výrobky znovu využít. Ministerstvo proto vyhlásilo již druhý ročník této

 

soutěže. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. března. 2018. Podle statistických dat z r. 2016 se nakládalo v České republice celkem s 34,4 miliony tun odpadů. Znovu využít jsme dokázali 80 % z nich. Velký podíl na tom má recyklace a využívání stavebních materiálů, které tvoří polovinu všech odpadů. V oblasti komunálního odpadu je však situace jiná. Každý Čech po sobě zanechal v přepočtu 339 kilogramů komunálního odpadu. Přibližně polovina komunálních odpadů končí na skládce, což je neekologický a nevhodný způsob likvidace. Obyvatelé ČR vytřídili přibližně 49 kg na osobu (konkrétně 15 kg papíru, 12 kg skla, 12 kg plastů, 3 kg kovů a 7 kg ostatních odpadů). Situace v Evropské unii není příznivější. Evropská unie v roce 2014 (data za rok 2016 nejsou zatím k dispozici) po sobě zanechala 2 320 mil. tun odpadů, což je nejvíce od roku 2004 - polovina z toho putovala na skládky. Skládkováním odpadu ztrácí Evropa i ČR velmi cenné materiály, jejichž primární zdroje jsou v Evropě značně omezené nebo se zde vůbec nevyskytují a musí se dovážet. Hlavním cílem soutěže je proto upozornit na nutnost přechodu ČR k oběhovému hospodářství, kam se nyní ubírá nejen Evropská unie, ale i vyspělé země celého světa. Otázka, co s odpady je o to ožehavější, že Čína oznámila zákaz dovozu vybraných odpadů z celého světa i ze zemí EU. Zákon o odpadech navíc od roku 2024 skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů zcela zakáže.

 

ÚRS PRAHA, a.s. - BIM a digitalizace

 

 

Za dlouhá léta, co lidská civilizace existuje, prošla řadou změn a revolucí, ať už politických či technických. Každý takovýto proces je náročný, někdy zdlouhavý a často bývá vystaven kritice, setkává se s obavami a nepochopením. Aktuální změna, kterou všichni chtě nechtě procházíme, je digitalizace. Díky internetu a neskutečné rychlosti vývoje informačních technologií máme k dispozici obrovské množství informací. Současný digitálních svět roste exponenciálním tempem. Otázkou je však relevantnost a kvalita takovýchto dat, a to v jakémkoliv oboru, stavebnictví nevyjímaje. Uživatelé tak stojí před výzvou, jak se s takovým objemem dat vypořádat co možná

nejefektivněji. Možná právě proto se problematika BIM (Informační modelování staveb) stává dnes tolik aktuální. Mluví se o ní již desítky let, tak jako o jiných vizionářských tématech, avšak nyní zdá se, nastává doba vlastní implementace do řad širších uživatelů. BIM se totiž dle zkušeností ze zahraničí jeví jako velice efektivní cesta pro třídění, řízení a evidenci stavebních informací v rámci celého životního cyklu stavebního díla. V zahraničí dochází v posledních letech k velkému rozmachu užívání BIM v praxi. Prozatím je častokrát tou největší motivací využití BIM modelů při správě veřejného majetku. S tím souvisí také širší možnosti posuzování návrhů při snaze o snižování uhlíkových emisí a celkové zlepšení udržitelnosti ve výstavbě. Logicky tak mezi jedny z prvních významných a velkých uživatelů BIM patří zejména státy a jimi spravované organizace. Ty by totiž měly korigovat rozvoj stavebního prostředí s ohledem na dlouhodobou udržitelnost, dopad na životní prostředí a budoucí generace. Již několik států tak podporuje, nebo dokonce vyžaduje využití BIM pro veřejné zakázky. Podobný trend lze sledovat také v EU, která vidí BIM jako nástroj na zvýšení své konkurenceschopnosti v globálním světe. Do své legislativy začlenila BIM principy v podobě aktualizace směrnice o veřejných zakázkách, kde apeluje na kvalitu a efektivitu v rámci celého životního cyklu na úkor nejnižší ceny zakázky jako rozhodujícího hodnotícího kritéria.

 

Barevné obklady RAKO

usnadňují orientaci v novém pavilonu Nemocnice Třebíč

 

Výrazné barvy dominují novému Pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč. Barevné keramické obklady působí optimisticky, navíc ale pacientům i personálu usnadňují orientaci, protože každé patro má svůj barevný odstín. Široké barevné spektrum

keramických obkladů zároveň respektující vysoké požadavky na hygienu a čistitelnost povrchů nabízí značka objektové keramiky RAKO OBJECT, určená především architektům a projektantům. Celkem se v třebíčském nemocničním pavilonu C uplatnilo více než 4000 m2 keramických obkladů a dlaždic této české značky.První pacienti navštívili novostavbu chirurgického pavilonu Nemocnice Třebíč s označením C začátkem letošního roku. Moderní zázemí tu našla oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie, ORL, ARO a radiodiagnostiky. Pro pacienty je zde připraveno 114 lůžek. Spojujícími články nových interiérů jsou barvy, ale také kruhy. Motiv kruhu lze najít nejen na recepcích v jednotlivých patrech, ale například i v rámci osvětlení.

 

Scania XT: stavte na osvědčených základech

Řada XT je ideální do náročných podmínek nejen ve stavebnictví

Nápravy, rámy a zavěšení pro jízdu v terénu

Manévrování pomáhá zpřesnit spojkový pedál pro Scania Opticruise

Elektronická parkovací brzda nejen pro bezpečnější a jednodušší provoz

Ocelový přední nárazník s tažným čepem na 40 tun

 

Zkušenosti společnosti Scania ve stavebnictví jsou více než 100 let staré. V té době totiž byly švédské silnice bez kvalitního povrchu a ve špatném stavu, Scania tak měla hned za branou svého výrobního závodu v Södertälje nepřetržitý přístup k ideální testovací dráze. Tehdy ještě Scania vyráběla okolo 200 vozidel ročně a navíc vždy v souladu s individuálními potřebami zákazníků. V současnosti výroba probíhá ve zcela odlišném měřítku, ale řešení na míru a upřednostňování spolehlivých, technicky vyspělých a zároveň jednoduchých řešení je pro společnost Scania prioritou. Scania tak nyní opět posouvá hranice kupředu. Novou řadu XT charakterizuje robustní design, který je ale zároveň funkční. Splňuje totiž potřeby zákazníků, kteří se musejí vypořádat s těmi nejtěžšími nároky z hlediska provozuschopnosti, produktivity a odolnosti.

 

 

Gebrüder Weiss

vyvíjí logistická řešení pro automobilový průmysl

 

Logistický poskytovatel propojuje mnoho let zkušeností v automotive logistice / úspěšné partnerství s Magna Steyr

Mezinárodní přepravní a logistická společnost Gebrüder Weiss pokračuje v expanzi svého působení pro oblasti automotive. Oddělení společnosti Competence Cluster Automotive analyzuje specifické požadavky automobilového průmyslu a vyvíjí řešení pro výrobce, dodavatele a obchodníky pro celý dodavatelský řetězec. Spektrum služeb se rozpíná od běžného skladování, nákupu a distribuční logistiky, včetně just-in-time dodání přímo do výroby přes in-house logistiku až po pokrytí mezinárodních regionů přepravami. V současnosti je celkem 70 poboček Gebrüder Weiss, kde se poskytují služby pro zákazníky z oboru automotive.

 

Nový Stralis X-WAY - "perfektní kříženec" pro silnici i terén

 

Nová řada od společnosti IVECO - Stralis X-WAY se perfektně hodí do stavebního segmentu i pro silniční přepravu. Spojuje v sobě totiž robustnost s nejlepším užitečným zatížením ve své třídě, špičkovým výkonem na silnici a nízkými provozními náklady. Založen na modulárním konceptu vyniká maximální flexibilitou.

 

 

Stralis X-WAY nabízí svým zákazníkům maximální flexibilitu. Řada zahrnuje dvounápravové až čtyřnápravové modely, dále tridemové modely

8x4. Široká je i škála motorů, převodovek a pomocných pohonů Multipower, včetně nového sendvičového pomocného pohonu s točivým momentem až 2 450 Nm; tři motory (Cursor 9, Cursor 11, který je nově u verzí 6x4 a 8x4, a Cursor 13). Motory Cursor 11 s výkony 420 až 480 hp nabízejí důležitou elasticitu v tahu zásluhou e-VGT a nabízejí vysoké hodnoty brzdného výkonu zásluhou 3-fázové motorové brzdy SEB. Stralis X-WAY se prodává ve třech uspořádáních, podle toho, s jakým objemem terénního využití se u vozidla počítá: uspořádání ON zahrnuje všechny silniční charakteristiky Stralisu z hlediska co nejlepší viditelnosti a přístupu do kabiny a optimalizované ložné výšky, uspořádání OFF zase přináší výkon s co největší mobilitou pro maximální splnění požadavků terénní homologace. ON+ představuje uspořádání pro zákazníky, kteří potřebují co nejvyváženější poměr silničního a terénního provozu.