6-7/2009 

Vážení čtenáři,

právě otevíráte číslo 6-7 našeho časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví. Jak jsme Vás informovali na titulní straně, zaměřili jsme se na velmi zajímavé téma: „Principy funkcionalismu, jejich zachování a aplikace na současných stavbách.“ Funkcionalistické stavby reprezentují rozkvět československého stavebnictví v meziválečném období, v období snahy pozvednout stavebnictví na úroveň průmyslu. V současné době stavebnětechnický stav objektů, jejich průměrné stáří je 80 let, je neuspokojivý. Odborná rekonstrukce a odstraňování poruch vyžaduje znalost konstrukčního i materiálového řešení těchto staveb. Vaší pozornosti doporučujeme informaci o vzniku Zelené aliance – volného uskupení specializovaných firem, které umí Zelenou úsporám na klíč. Za zmínku stojí, kromě jiných, i informace o právě vzniklém Sdružení výrobců stínící techniky. Toto je jen krátký výčet zajímavých odborných témat.

Věříme, že si naleznete i Vy zajímavé informace pro soukromí i práci. Klidné předvánoční období Vám přeje redakční tým Build Info.

 

Dear readers,

you are opening the issue 6-7 of our Build Info magazine, a magazine for building contractors. As we informed you on the front page we focused on a very interesting subject: “Principles of functionalism, their conserving and application on current structures”. Functionalist structures represent the prime of Czechoslovak buildings in the interwar period, in the period of trying to uplift the building trade to the level of an industry. Currently the construction and technical status of the buildings whose average age is 80 years, is unsatisfactory. Their expert reconstruction and corrective maintenance requires the knowledge of construction and material design of these constructions. We recommend you to pay attention to the information of the “Zelená aliance (Green Alliance)” establishing – a free group of expert companies that can provide the “Zelená úsporám (Green to savings)” program key-ready. It is worth mentioning, apart from others, the information of the just established “Shielding Products Manufacturer's Association”. This is only a brief list of the interesting professional subjects.

We believe you too can find interesting information for your private and working life. The Build Info editorial staff wish you peaceful pre-Christmas season.