5-6/2011

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám další číslo našeho časopisu Build Info – časopisu podnikatelů ve stavebnictví. V tomto čísle, které je již tradičně prezentováno i na stavebním veletrhu FOR ARCH a Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, Vás chceme informovat o zajímavostech, souvisejících s nelehkým obdobím ve stavebnictví. Vaší pozornosti doporučujeme článek,  týkající se cen ve stavebnictví v době krize, který Vás nechá nahlédnout do existenční situace  našich firem. S uvedenou problematikou úzce souvisí i další informace, týkající se požadavků stavebního zákona při aplikaci ETICS. V rozhovoru s obchodním ředitelem společnosti  KNAUF Insulation Vás informujeme o nové obchodní aktivitě společnosti, o projektu EASY  a o dalších aktivitách této společnosti. O zajímavých systémech nízkoenergetického bydlení  několika stavebních systémů – Wienerberger, Heluz, Ytong a jejich přednostech, přinášíme informace a reportáže. To, že stavební problematika jsou nejen cihly a stavební materiál,  potvrzují i další informace, týkající se stavebního strojírenství a automobilu, jako prvku procesního řetězce ve stavebnictví.  Věříme, že i v tomto novém čísle, naleznete zajímavé informace, včetně informací, týkajících se vzdělávání či možností návštěvy výstav u nás i v zahraničí.

 Příjemné prožití „ babího léta“

Vám přeje redakce časopisu

 

Výběr článků

 
Ceny ve stavebnictví v době krize

Většina odvětví hospodářství se postupně zotavuje z ekonomické a finanční krize, avšak české stavebnictví, které se do opravdové krize dostalo s mírným zpožděním, v ní stále setrvává. Na krizi ve stavebnictví se bohužel nepodílí výhradně ekonomické a finanční vlivy. S ohledem na složení investorské sféry má významný podíl na této situaci také dění na politické scéně, reprezentované řadou úsporných a restriktivních opatření, ke kterým v ČR od loňského roku došlo. Tristní situace, která postihla všechna odvětví stavebnictví, se tak zatím stále nelepší a ani v brzké době se na lepší časy blýskat zřejmě nezačne.

Stavební firmy na vzniklou situaci reagovaly podle očekávání – především výrazným snižováním cen. Slevové války, boj o každou zakázku, ceny mnohdy pod hranicí únosnosti a přežití. To je současná realita na stavebním trhu. Nabídkové ceny dodavatelů stavebních hmot i stavebních prací vykazují výrazné extrémy. Nabídky jsou stále častěji „šité na míru“ konkrétní stavbě, konkrétnímu investorovi, situaci v dané lokalitě, celkovému objemu investičních prostředků, ale hlavně míře rezerv, ze kterých stavební firmy ještě mohou čerpat. Ale na jak dlouho ještě? Nejistota a nestabilita stavebního trhu v důsledku nedělá problém jen dodavatelským firmám, ale rovněž investorům, kteří do poslední chvíle netuší, za jaké ceny se bude jejich stavba realizovat, ale především, zda se za tyto „akční“ ceny také dostaví. Je jistě skvělé vědět, že dostaneme slevu, ale kdo nám zaručí, že tato sleva je skutečně realizovatelná?

Aby se investor zorientoval, nezbývá mu nakonec, než sáhnout po nějakém dostupném ceníku. Ale ani to mu obvykle nepomůže, protože informace, které tak získá, jsou zcela protichůdné. Jak je to možné? Jak to, že ceny v nabídkových rozpočtech, cenících výrobců stavebních hmot a materiálů, ale také v katalozích směrných cen stavebních prací vykazují tak ohromné rozdíly? Jak zjistit, která cena je „ta pravá“? Lze se zorientovat v tomto chaosu? Na tyto otázky se pokusí nalézt odpověď následující odstavce.

 

POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
(zákon č. 183/2006 Sb.) a dalších předpisů při aplikaci ETICS

Pracovníci při své auditorské činnosti v rámci posuzování systémů řízení dle systémové normy ČSN EN ISO 9001, resp. dalších systémových norem, v rámci posuzování způsobilosti zhotovitelů systémů ETICS (vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů) pro vydání „Osvědčení k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou“, produkt vyvinutý ve spolupráci a z iniciativy Cechu pro zateplování budov (www.czb.cz) a v neposlední řadě při své expertní činnosti – posuzování provádění ETICS, se často setkávají s nedostatky nejen technického charakteru, ale i s nedodržováním požadavků právních předpisů a jejich formálního dokladování.

 

Fotovoltaika má budoucnost, říká Conergy

Ze zákona č. 180/2005 Sb. vyplývá povinnost pro provozovatele přenosové či distribuční soustavy připojit fotovoltaickou instalaci a veškerou vyrobenou elektřinu (na kterou se vztahuje podpora) vykoupit. Také politická reprezentace dala najevo, že malé solární instalace do 30 kW bude podporovat. Přesto se jim v současné době žádné reálné podpory nedostává. Jejich potencionálním majitelům je společností ČEPS a distributory elektřiny znemožněno, aby své střešní elektrárny připojili do rozvodné sítě. Bez existence zákonných důvodů pro takovéto jednání tím porušují zákon. Tato situace, trefně označovaná jako „Stop stav“ se negativně podepisuje na stavu ekonomiky a má přímý negativní dopad na řadu firem. Tento stav trvá již déle než rok a půl, od 14. února 2010 kdy ČEPS a distribuční společnosti zastavily vydávání smluv o připojení. Občanům je tak upíráno právo decentralizovaně vyrábět a spotřebovávat elektřinu. Jinde v civilizovaném světě neexistuje aby něco platná legislativa umožňovala ale ve využití práva by občanům bylo zabráněno komerčním subjektem! Současná situace je stejně absurdní, jako by vám vstup či vjezd na veřejnou komunikaci svévolně zakázala společnost provozující semafory s odůvodněním, že na ní je příliš vysoká nehodovost ale dokument toto prokazující vám odmítla ukázat.

 

LABORATOŘ TEPELNÉ TECHNIKY VE SCHÉMATU KEYMARK

Jak je obecně známo, stavební výrobky musí splňovat stanovené základní požadavky, jako je mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana proti hluku, atd. Jedním z těchto základních požadavků je též „úspora energie a ochrana tepla“.

Jedním z hlavních sledovaných parametrů u tepelně izolačních materiálů je součinitel tepelné vodivosti – λ, který definuje množství tepla, které musí projít tělesem za jednotku času, aby na jednotku délky byl jednotkový teplotní spád, a předpokládá se, že teplo se šíří pouze v jednom směru. Akreditovaná laboratoř tepelné techniky na pobočce TZÚS Praha, s.p. v Ostravě s kapacitou přes 300 stanovení součinitele tepelné vodivosti izolačních materiálů ročně, se řadí k předním českým tepelně technickým laboratořím.

 

NOVINKA HELUZU  -  CIHLA S INTEGROVANOU IZOLACÍ

HELUZ Family 50 2in1 je název nového unikátního výrobku, který v sobě spojuje nejlepší vlastnosti kvalitního zdicího materiálu a tepelné izolace. Nové cihelné bloky jsou výsledkem několikaletého vývoje.

Projekt, v jehož rámci produkt vznikl, byl realizován ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT v programu Výzkum a vývoj nové generace cihelných prvků jednovrstvého zdiva a byl podpořen z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Vývojem tohoto na českém trhu jedinečného produktu sestávajícího se z cihelných bloků HELUZ Family 50 a vloženého expandovaného polystyrenu se podařilo realizovat záměr nabídnout cihelný blok, vhodný pro výstavbu domů s téměř nulovou spotřebou energie.

 

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ
V Nových Jirnech finišuje stavba vzorových domů

V okolí Prahy se ročně zrealizuje mnoho nových developerských projektů. Výstavby rodinného bydlení jsou si víceméně podobné, liší se především architektonickým ztvárněním, fasádou a dispozičním řešením. Projekt 17-ti rodinných domů na okraji obce Nové Jirny se ovšem z tohoto stereotypu vymyká. Domy jsou postaveny v nízkoenergetickém standardu a mohou se pochlubit štítkem energetické náročnosti třídy B+.

 

CIHLY PRO BUDOUCNOST

Dnešní doba si žádá „moderní“ energeticky úsporné bydlení. Rostoucí ceny energie vedou stavebníky k úvahám o hospodárnosti již při plánování stavby. Přednost při výběru by proto měly dostávat materiály, které již samy o sobě mají výjimečné tepelněizolační vlastnosti a umožňují tak bydlení s minimálními nároky na energii určenou pro vytápění. Tyto úvahy o hospodárnosti podpořila Rada a parlament EU směrnicí 2010/31/EU (o energetické účinnosti budov) nařizující stavět od konce roku 2020 všechny domy s „téměř nulovou potřebou energie“.

Na našem trhu je mnoho zahraničních firem, které představují zaručené hi-tech technologie a materiály pro stavění domů s nízkou energetickou potřebou. Štědrým sponzorstvím různých „nezávislých“ center a institucí jsou jimi usilovně podporovány a doporučovány. Mají však tyto materiály a technologie kromě velice dobrých tepelněizolačních parametrů zároveň i další vlastnosti potřebné pro zajištění příjemného a kvalitního bydlení?

 

PŘI SPRÁVNÉ VOLBĚ FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY UŠETŘÍTE

Jedním z předpokladů úspěšného rozvoje každé firmy jsou efektivní investice. Pro stavební společnosti, které jsou velmi citlivým indikátorem vývoje dané ekonomiky, může mít otázka vhodného financování dokonce existenční souvislosti. Společnost UniCredit Leasing, která je leasingovou jedničkou na českém trhu, proto těmto firmám nabízí nejširší spektrum finančních produktů, které zohledňují specifika dopravní techniky.

Prostřednictvím UniCredit Leasing je možné financovat nákup nových i ojetých užitkových a nákladních automobilů a ostatní dopravní techniky. Společnost přitom nabízí nejširší spektrum finančních nástrojů, a to od klasického leasingu přes operativní až po úvěrové produkty. Správná volba nejvhodnějšího finančního produktu přitom může znamenat výraznou úsporu.

Stačí pouze navštívit pobočku UniCredit Leasing či některého ze smluvních dealerů a za půl hodiny po schválení a uzavření smlouvy prostřednictvím online systému můžete odjet s novým vozem.

 

Automobil jako prvek procesního řetězce ve stavebnictví – prostředky pro ložné operace

Manipulace s materiály nejrůznějšího druhu při jejich nakládání a skládání z automobilů je klíčovým procesem z celé řady hledisek. Připomeňme si je. Je to především prostoj vozidla, využití ložného prostoru, zábor parkovací plochy při nakládání a vykládání nákladu, nároky na počet a kvalifikaci manipulačních dělníků, bezpečnost a hygiena práce.aj. Všechny uvedené faktory jsou významnými složkami celkových nákladů na manipulaci. Další problémy vznikají v situacích, kdy z různých důvodů není při nakládání popř. skládání těžkých nákladů k dispozici potřebná zdvíhací technika. A tak je stále aktuální otázka: Jaké moderní technické prostředky jsou pro tuto oblast logistických řetězců vlastně nabízeny?