1-2/2013

Vážení čtenáři,

právě otevíráte první číslo našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info. Vychází v poměrně nepříjemném zimním období, kdy nás střídavě zdraví vláda paní zimy a příjemné, byť nesmělé jarní sluneční paprsky.

Informace, které tvoří úvod popisují tvrdou skutečnost vývoje v naší společnosti, zejména ve stavebnictví v současné době.

Akustickým vlastnostem ETICS – novinkám a zajímavému zkušebnímu zařízení jsou věnovány příspěvky TZÚS Praha, s.p. O aktuálních trendech v ev ropském stavebnictví a o kurzech a školeních nejen pro rozpočtáře a kalkulanty, informují články ÚRS Praha, a.s. Jako v každém čísle, tak i zde in formujeme o zajímavém dění v krátkých informacích ve stavebnictví, ve vývoji stavebních hmot, stavebním strojírenství či legislativě.

Ve dnech 15. – 21. 4. 2013 se bude na výstavišti v Mnichově konat 30. mezinárodní veletrh stavebních strojů na výrobu stavebních hmot, těžařských strojů a stavebního nářadí BAUMA 2013.

Dovolte, abychom Vás prostřednictvím informací pozvali k návštěvě stánků některých našich vystavovatelů.

Rádi bychom Vás informovali, že v letošním roce budeme opět pořádat ve spolupráci s TZÚS Praha, s.p. a ABF Praha již 5. ročník odborného semináře „Odpady – nejen stavební, jejich recyklace, užití a likvidace“, který se bude konat v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH dne 17. 9. 2013 v době od 10.00 hod. do 14.00 hod. v sále číslo 2 na PVA Expo Praha v Letňanech. Bližší informace o programu Vám přineseme v dalším čísle našeho časopisu.

Ještě dovolte informaci, že na našich stránkách www.buildinfo.cz naleznete průběžné informace o dění ve stavebnictví a souvisejících oborech.

 

Příjemné prožití prvních jarních dní

Vám přejí pracovníci redakčního týmu

 

Dear readers,

Welcome to the first issue of our magazine for entrepreneurs in the construction industry, Build Info. It comes out at a rather unpleasant time of winter, when the harsh grip of winter is broken by just a few lovely yet still timid rays of sunshine.

The above is a good analogy for the hard facts of how our company has developed, particularly with regard to the situation the construction industry is currently in.

The acoustic properties of ETICS – news and an interesting new testing facility are covered in articles by TZÚS (Technical and Test Institute for Construction in Prague). Current trends in the European construction industry and courses and training sessions for budget and cost accountants, amongst others, are presented in articles by ÚRS. As we will be doing in every issue, we also keep you informed in short news articles about interesting events in the construction industry, in the development of building materials, construction engineering and legislation. From 15th – 21st April 2013 the exhibition centre in Munich will be holding BAUMA 2013, the 30th annual international trade fair on construction machinery for the manufacture of building materials, mining machines and construction equipment.

Allow us to take this opportunity to invite you to visit the stands of some of our exhibitors.

We would like to inform you that this year we will again be working with TZÚS Praha, s.p. and ABF Praha to organise the 5th annual specialised seminar on the topic of “Construction and Other Waste - Recycling, Utilization and Disposal”, which will be held as part of the program accompanying the FOR ARCH trade fair on 17. 9. 2013 from 10.00 a.m. to 2.00 p.m. in hall No. 2 at PVA Expo Praha in Letňany. We will be bringing you more information about the program in the next issue of our magazine.

Allow us to also remind you that our website at www.buildinfo.cz contains up-to-date information about the latest news in the construction industry and related sectors.

Wishing you a pleasant start to spring.

Best regards, Editorial Team

 

výběr anotací z  článků

 

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI ETICS – NOVINKY

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems) jsou definovány jako stavební výrobky, které se dodávají v ucelené sestavě složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Dodatečné tepelně izolační vrstvy instalované kontaktně na libovolnou stěnu radikálně zlepšují tepelný odpor, ale zároveň snižují neprůzvučnost na specifických kmitočtových pásmech. Tento negativní efekt zateplení není obvykle uživateli budovy vnímán, jelikož o celkovém akustickém komfortu rozhodují většinou výplně otvorů – okna. V hlučných lokalitách (okolí frekventovaných silnic, železnic) však může jít o významný problém.

 

AKTUÁLNÍ TRENDY V EVROPSKÉM STAVEBNICTVÍ

Evropské stavebnictví dle odhadů v roce 2012 pokleslo o 4,5 %, přičemž další propad je očekáván i v roce letošním (cca 1,5 %). V roce 2013 klesne objem evropské stavební produkce těsně pod úroveň roku 1995, přesněji na odhadovanou hodnotu 1,27 trilionů EUR. Složité ekonomické prostředí v kombinaci s kritickou situací ve veřejném sektoru nadále negativně ovlivňuje poptávku ve stavebnictví.

V loňském roce byly v Evropě vyprodukovány stavební práce v hodnotě 1,29 trilionů EUR (ceny roku 2011). Zhruba 46 % z tohoto objemu zaujímá bytová výstavba (novostavby 18 %, rekonstrukce 28 %). V roce 2006 byl tento podíl více než 48 %. Nebytová výstavba představuje z celkového objemu stavebnictví zhruba jednu třetinu, z níž 17 % připadá na novostavby a 15 % na re - konstrukce. Zbývajících 22 % je připisováno inženýrské výstavbě.

Nejvíce zasaženým sektorem je právě inženýrská výstavba, která v roce 2012 poklesla o 7,5 %, nejvýznamněji pak zejména ve Španělsku, Velké Británii, Německu, Itálii, Nizozemí a Portugalsku. Pokles je způsoben výraznou závislostí tohoto segmentu na finančních zdrojích z veřejných rozpočtů. Dochází k výdajovým škrtům, a tím i k po - zastavování převážně infrastrukturních projektů. I ostatní sektory stavebnictví se dále propadaly – bytová výstavba zhruba o 3,5 %, nebytová výstavba o 4 %. Tento trend je způsoben zejména poklesem státní i soukromé spotřeby, která čelí vysokému zadlužení, nezaměstnanosti a finančním ztrátám.

 

Kurzy a školení nejen pro rozpočtáře a kalkulanty

I v roce 2013 pokračuje společnost ÚRS PRAHA, a.s. ve své dlouholeté tradici pořádání specializovaných kurzů a školení v oblasti cen ve stavebnictví.

Na základě poznatků a zkušeností z předchozích let byla v tomto roce nabídka kurzů rozšířena a upravena tak, aby co nejlépe odpovídala stávajícím potřebám stavebního trhu, poskytovala co nejširší spektrum informací a zároveň usnadnila činnost všem účastníkům stavební výroby.

V roce 2013 to budou především novinky, související s novými legislativními úpravami v oblasti zadávání veřejných zakázek a změny sazby DPH.

 

30. MEZINÁRODNÍ VELETRH STAVEBNÍCH STROJŮ, STROJŮ NA VÝROBU STAVEBNÍCH HMOT, TĚŽAŘSKÝCH STROJŮ A STAVEBNÍHO NÁŘADÍ

MNICHOV, 15. 4.-21. 4. 2013

Veletrh Bauma se koná na ploše 555.000 m2, vystavuje zde přes 3.000 vystavovatelů z celého světa, velkým počtem vystavovatelů jsou zastoupeni také výrobci z ČR a SR. Na veletrhu Bauma se představí rekordní počet společných expozic z těchto zemí: Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Kanada, Korea, Německo, Polsko, Španělsko, USA a Velká Británie. USA se představí navíc společnými expozicemi ve výrobní oblasti těžařství, těžba a zpracování surovin a stavba tunelů. Setkejte se s lídry trhu a klíčovými hráči. Zažijte inovace a produktové premiéry. Seznamte se s nejširší nabídkou stavebních a těžebních strojů a zařízení. Využijte špičkový mezinárodní veletrh pro váš vlastní úspěch.

Oborové členění

1. Vše kolem stavby 1.1 Stavební vozidla 1.2 Stavební stroje 1.3 Zdvihadla a dopravníky 1.4 Stavební přístroje, nářadí, speciální systémy 1.5 Doprava a zpracování betonu a malty na stavbě 1.6 Bednění, lešení, pomocné konstrukce 1.7 Stavební zařízení

2. Báňský průmysl, dobývání a zpracování rudy a surovin 2.1 Stroje na dobývání surovin a důlní těžbu 2.2 Doprava a manipulace se surovin ami 2.3 Technika pro úpravu surovin (vč. koksárenských zařízení)

3. Výroba stavebních hmot 3.1 Stroje a zařízení na výrobu cementem, vápnem a sádrou vázaných stavebních hmot 3.2 Stroje a zařízení na výrobu betonu, betonových dílců a prefabrikátů 3.3 Stroje a zařízení na výrobu asfaltu 3.4 Stroje a zařízení na výrobu suchých maltových směsí, omítek, sádry, potěrů, produktů stavebního trhu 3.5 Stroje a zařízení na výrobu vápenopískových cihel a stavebních produktů s využitím zbytkových materiálů elektráren (popílku, švkáry atd.) 3.6 Stroje a zařízení na výrobu ostatních stavebních prvků 3.7 Manipulace se stavebními hmotami, doprava, balení

4. Dodavatelé a služby 4.1 Pohonná technika, fluidní technika, agregáty 4.2 Příslušenství, náhradní díly 4.3 Služby 4.4 Zkoušecí, měřicí, regulační a řídicí technika 4.5 Komunikace, na vi gace 4.6 Bezpečnost práce

 

Veletrh Bauma 2013 se blíží

Největší veletrh stavební techniky v Evropě, Bauma 2013, startuje v německém Mnichově 15. dubna. Společnost Caterpillar se svým německým dealerem ZEPPELIN Gmbh připravila pro tento rok společnou expozici, jejíž hlavní část bude k vidění v hale B6. Na celkové ploše 12 000 m2 se návštěvníkům představí 70 novinek – kromě strojů, motorů a příslušenství budou prezentovány i nové technologie pro stavební a těžební průmysl. Společným mottem výrobce i prodejce jsou pro tento rok „zelené“ technologie, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí a zároveň přinášejí zákazníkovi nadhodnotu v podobě úspory nákladů. Typickým zástupcem ekologicky šetrných technologií, a zároveň i nejžhavější letošní novinkou

Caterpillar, bude rýpadlo Cat 336 EH s hybridním pohonem hydraulického systému. Jde vůbec o první stroj v historii značky, který umí akumulovat energii, vznikající při pohybu stroje, a zpětně ji využívat při manipulaci s hydraulikou.

Příznivci velkých strojů si určitě nenechají ujít padesátitunový nakladač Cat 988K. U něj kon struktéři použili technologii pro efektivní spalování paliva SCR, díky které má stroj výrazně nižší spotřebu a vyhoví i nejnáročnějším emisním limitům.

 

JCB představuje nové motory JCB ECOMAX T4i

Inovativní řešení JCB motorů, splňujících normu EU Stage IIIB/T4 bude poprvé k vidění na veletrhu BAUMA v německém Mnichově. JCB tak uvede na trh novou řadu motorů Ecomax. JCB Ecomax je jedním z mála výrobců motorů na světě, který se dokázal vyrovnat s velice přísnou normou Stage IIIB/T4, bez filtru pevných částic DPF. JCB vyvinulo motor s maximální efektivitou spalování, která eliminuje jakoukoliv potřebu následného zpracování výfukových plynů pomocí filtru DPF, nebo přidáváním Ad-Blue. Tato technologie výrazně snižuje provozní náklady, což je v této složité době velice důležité. Nové motory Ecomax budou k dispozici ve výkonech od 74hp (55kW) až do 173hp (129kW). Motory JCB Ecomax budou aplikovány do rýpadel – nakladačů JCB 3CX a JCB 4CX, teleskopických manipulátorů LOADALL a v neposlední řadě také do modelů JCB JS 115, JS 130 a JS 145.

 

Stadiony pro fotbalové MS 2014 v Brazílii

Nasazení velké flotily jeřábů Liebherr

Devět ze dvanácti stavebních projektů stadiónů pro fotbalové mistrovství světa 2014 bude realizováno za pomoci jeřábů Liebherr. Pro tuto velkou sportovní událost, která v Brazílii proběhne od 12. června do 13. července 2014, se hostitelská města snaží vybudovat vhodnou stadiónovou infrastrukturu nebo tu stávající alespoň zmodernizovat. Během mistrovství světa bude odehráno celkem 64 zápasů.

Ve městech Cuiabá (Arena Pantanal), Manaus (Arena Amazônia), Natal (Arena das Dunas), Recife (Arena Pernambuco), Salvador (Arena Fonte Nova) a São Paulo (Arena Corinthians) bude postaveno šest nových stadiónů. Dalších šest hostitelských měst zmodernizuje stadióny stávající. Jedná se o Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Curitiba (Arena da Baixada), Fortaleza (Estádio Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), jakož i slavný stadión Maracanã v Rio de Janeiro. Technické i časové zadání pro všechny projekty zpracovala FIFA (Fédération Internationale de Football Association).

Celkové investice do nové výstavby a modernizace činí odhadem více než 1,9 mld. BRL (690 mil. euro).

U těchto projektů budou použity následující jeřáby Liebherr: 15 věžových otočných jeřábů série EC-B, EC-H a HC se zátěžovými momenty 110 až 280 mt, deset mobilních jeřábů LTM na terénním podvozku s maximální nosností 100 až 500 tun, čtyři velké pásové jeřáby o nosnosti 400 až 1.350 tun, jakož i jeden 100tunový teleskopický pásový jeřáb.

 

NEJMODERNĚJŠÍ PROTONOVÉ CENTRUM NA SVĚTĚ

V Praze na Bulovce vyrostlo v posledních letech Proton Therapy Centrum (PTC), v současné době nejmodernější zdravotnické zařízení tohoto typu na světě. Je určeno pro léčbu onkologických onemocnění metodou protonového ozařování a postupně nabídne léčbu až 2500 pacientům ročně.