seminář Odpady 2016

VIII. ročník  semináře 

ODPADY nejen stavební - jejich recyklace, užití a likvidace

Pro účastníky semináře vstupenka na FOR ARCH zdarma   

pořádá redakce časopisu Build Info ve spolupráci s TZÚS Praha s.p., společností ABF a ČVUT  Praha v rámci doprovodného programu mezinárodní výstavy FOR ARCH 2016 na výstavišti PVA v Praze - Letňanech.

 

20. září 2016

(9,00 hod. - 13,00 hod.)

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, odborů životního prostředí, dotčených zdravotnických orgánů, MPO, hygienických stanic, projektantům, výzkumným pracovníkům  a pracovníkům stavebních firem, studentům vysokých škol atd.

 

Témata semináře:

1. úvodní slovoIng. Alexander Šafařík –Pštrosz, ředitel TZÚS Praha, s.p.

2. Oběhové hospodářství a stavební odpady, Přeměna odpadů na zdroje -  

Ing. P. Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

3. Problematika hluku a protihluková opatření. Měření hluku. Příklady z praxe. Soužití sousedů. Legislativa - 

Ing. Rubáš, Ph.D., TZÚS Praha, s.p.

4. Biologicky rozložitelný odpad – povinnost třídění ( občané, stravovací zařízení) - 

Ing. Petra Ševčíková, Hygienická stanice hlavního města Prahy

5. Realizované úseky silnic 2. a 3. třídy s větším množstvím R materiálu v konstrukčních vrstvách vozovek 

Ing. Petr Mondschein, Ph.D., ČVUT Praha

6. Praktické využití vláknobetonu s vlákny Forta-Ferro při betonáži mostních dilatačních závěrů - 

Doc. Ing. Jan Vodička, CSc. a Ing. Pavel Fidranský, CSc.  ČVUT Praha

 

Seminář je zařazen do akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT a ohodnocen 1. bodem.

 

místo konání: 

24. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH PVA EXPO Praha 9 – Letňany, přednáškový sál č. 2

kontakt:   

Alexandra Váňová, Dagmar Huňáčková

    tel.: 284 818 881, e-mail: info@buildinfo.cz

přihláška:

přihlášení telefonicky:   284 818 881, přihlášení e-mailem:   info@buildinfo.cz

 

Každý účastník semináře obdrží elektronický sborník přednášek.