červenec-prosinec 2014

 
SRPEN
 
Daramis Group: Bydlete v klidu a v zeleni, navíc se slevou!

Daramis Group navazuje na úspěch projektu Nad Motolským Hájem I a prodává byty v druhé etapě této výstavby. Projekt Nad Motolským Hájem II nabízí 152 nových bytů. Pro zájemce o bydlení v této zelené a klidné lokalitě jsou připraveny byty v dispozicích 1+kk až 4+kk, přičemž již 63 % bytů je rezervovaných či prodaných. Hotové vzorové byty jsou pro příchozí připraveny k nahlédnutí.

Lokalita Nad Motolským Hájem II je skvělá svojí snadnou dostupností do centra a nabízí kromě vítaného odpočinku i opravdové služby velkoměsta. Kromě nedalekého lesoparku a golfového hříště jsou v blízkosti zdravotnická zařízení, nákupní centrum a další vyžití."Milovníci procházek a rodiny s dětmi si zde jistě přijdou na své. O tom svědčí i dosavadní stav prodaných bytů. V projektu NMH II je zatím nejvíce zájem o byty o dispozici 3+kk, které mají průměrnou výměru 80 m2. Tedy tak akorát pro pohodlné žití rodiny," uvedl Martin Vachek, manažer obchodu a marketingu Daramis Group.

Aby byl projekt pro rodiny s dětmi ještě více dostupný, nabízí společnost na nové byty slevy až 410 000 Kč. "Myslím, že naše poskytnuté slevy a stále se snižující úrokové sazby hypoték poskytují v současné době příhodné podmínky pro nákup bytu," dodává Martin Vachek. Zájemce o prohlídku vzorového bytu se může objednat na stránkách projektu www.nadmotolskymhajem.cz či na telefonním čísle 800 226 223.

Adresa vzorových bytů projektu Nad Motolským hájem II:

  • Nad Motolským Hájem II: Za Mototechnou, Praha 5 - Motol

www.nadmotolskymhajem.cz

 
Co v zákonu o veřejných zakázkách doopravdy vadí?

 Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Veřejné zakázky, zejména zakázky na stavební práce a s tím spojený zákon o veřejných zakázkách, jsou tématem různých debat odborníků, ale i těch, kteří se za odborníky pouze považují. Setkáváme se s názory, že zákon je tak špatný, že nelze žádnou stavbu podle něj postavit. Otázky problematiky zadávání veřejných zakázek vyžadují hlubší analýzu a to zejména nyní, kdy Česká republika stojí před úkolem tvorby nového zákona o veřejných zakázkách. Připomeňme jen některé z často opakovaných připomínek k současnému znění zákona. 

Připomínka první - zákon je složitý a nesrozumitelný. Z pohledu zadavatelů, kteří zadávají menší stavby příležitostně, skutečně složitý je. Zákon podrobně stanoví obsah zadávací dokumentace, klade odpovědnost za její správnost a úplnost na zadavatele. Zadavatelé obtížně stanovují zadávací podmínky, kvalifikační požadavky. Jsou vedeni obavou, aby nebyli obviněni z manipulace zadávacího řízení s cílem připravit výběr pro předem určeného uchazeče. Celou touto oblastí se prolíná úporná snaha boje proti korupci, která ovšem často vede k iracionálnímu jednání zúčastněných partnerů, aniž by však byla schopna hrozbě korupce čelit.

Připomínka druhá se vztahuje k hodnocení nabídek. Přestože zákon umožňuje hodnotit nabídky buď podle ekonomické výhodnosti, nebo podle ceny, zadavatelé se až na výjimky  řídí hodnocením výhradně podle ceny. To je snad nejzávažnější nedostatek aplikace zákona. Tato praxe není důsledkem nedokonalosti zákona, ale především malé odvahy zadavatele vybrat uchazeče, který nabízí skutečně nejvýhodnější řešení. V české společnosti se vytvořilo klima vzájemného podezírání, podávání stížností, trestních oznámení ale i napadání výsledků výběrového řízení. V této souvislosti je třeba se kriticky zmínit i o postupech Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na Úřadě se hromadí nerozhodnuté případy, rozhodovací lhůty stanovené správním řádem nejsou dodržovány. Úřad si v zákoně prosadil i definici zahájení řízení zcela mimo rámec správního řádu. Rozhodnutí úřadu jsou nepředvídatelná, v typově shodných případech se rozhoduje nezřídka jinak. Dochází k odsouvání zahajování staveb a tím mnohdy ke zcela reálnému ohrožení čerpání finančních prostředků, zejména evropských fondů.

Připomínka třetí se týká nepřiměřeně nízké nabídkové ceny. Stavební firmy při vědomí, že většina zadavatelů hodnotí nabídky výhradně podle ceny, zvyšují naději na získání zakázky podáním nabídky za cenu, za kterou nelze stavbu v souladu s projektem v potřebné kvalitě realizovat. Přestože zákon umožňuje nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou vyřadit v případech, kdy ji uchazeč není schopen přesvědčivým způsobem obhájit, zadavatelé opět nemají odvahu, ze stejných důvodů uvedených výše, takového uchazeče vyloučit. Co je potom důsledkem? Použití nekvalitního materiálu, snížená kvalita provedených prací a zanedbávání otázek bezpečnosti při práci. Aby pak stavbu bylo možno vůbec dokončit, zvyšuje se tlak na vícepráce. Není pro zadavatele nic jednoduššího - jak nepřiměřeně nízkou (nereálnou) cenu ověřit, nežli k zadávací dokumentaci zajistit zpracování kontrolního propočtu podle obecně respektovaných cenových soustav. U nabídky, která se bude odchylovat od tohoto propočtu o více, řekněme, než 10 % měl by následovat skutečný proces prokázání reálnosti nabídkové ceny.  Zadavatelé velmi podceňují kvalitu výkonu stavebního a technického dozoru stavby, který by měl odhalit případy neodůvodněných odchylek od projektu, provádění nekvalitních prací nebo použití nekvalitního materiálu. Že to možné je, lze prokázat na stavbách privátních investorů, kteří mají přímý zájem na kvalitě prací a dodržování rozpočtu.

Připomínka čtvrtá - rozlišení a respektování pojmů dodatečné práce, vícepráce, méněpráce. Zákon stanoví postupy, kdy v zájmu efektivnosti stavební zakázky lze až do limitu 20 % ceny stavebních prací zadat dodatečné práce témuž zhotoviteli. (Směrnice EU připouští až 50 %, u nás byla při transpozici zpřísněna). Vícepráce se vyskytují téměř na každé stavbě, která je individuálním, neopakovatelným "výrobkem" a ani dobře vypracovaný projekt mnohé nepředvídatelné okolnosti nedokáže správně odhadnout. Stavby se díky dlouhé době investorské přípravy mnohdy realizují s časovým posunem, kdy mohlo dojít ke změně norem, požadavků na provoz, energetickou náročnost, bezpečnost a ochranu, k vývoji nových vhodnějších materiálů a technologií, a proto i k potřebě jiného řešení, kvalitativního doplnění projektu. Ne vždy musí být ale toto nové řešení dražší. Na stavbě se kromě toho vyskytují zároveň tzv. méněpráce, kdy zadavatel z úsporných důvodů, nebo z důvodu redukce původního záměru, náklady snižuje. A právě ve výkladu pojmů dodatečné práce a vícepráce je jádro problému. Autoři zákona jimi rozumí všechny práce, které nebyly v původním zadání obsaženy, přestože v řadě případů jsou náhradou původního řešení. Ty se postupně sčítají, aniž by byly odečteny méněpráce a úspory. Objektivním hlediskem pro posuzování limitu by mělo být saldo víceprací a méněprací.

Tyto připomínky, ale i další nové zásady by měl řešit nový zákon o veřejných zakázkách, který bude transpozicí Směrnice č.2014/24 EU do právního řádu Česká republiky. Účinnost zákona vstoupí v platnost až od 1. 1. 2016. Bylo proto rozhodnuto o řešení některých hlavních problémů v technické novele stávajícího zákona ještě v letošním roce.

 

Developer Daramis Group v prvním pololetí prodal o 30 % bytů více než loni

V prvním pololetí letošního roku zaznamenala developerská skupina Daramis Group zvýšený zájem o byty ve svých projektech: "V meziročním srovnání jsme v prvním pololetí letošního roku prodali o 30 % více bytů než v loňském roce. Největší zájem je o menší byty," říká Martin Vachek, obchodní a marketingový ředitel Daramis Group.

Červnové hypotéky opět pokořily své minimum a dostaly se na průměrnou úrokovou sazbu 2,76 %. Vzhledem k rekordně nízké úrokové sazbě a zlepšující se ekonomické situaci stoupá zájem o nákup nemovitostí, a to opět i jako o investici. Potvrzuje se, že je vhodná doba k nákupu nemovitostí.

Daramis Group v současné době dokončil a zkolaudoval dva rezidenční projekty, a to projekt Sedmikráska a Nad Motolským Hájem, které dohromady čítají přes 300 bytových jednotek. "K dnešnímu dni je projekt Sedmikráska vyprodán. Nad Motolským Hájem je vyprodanost 75 %," říká Martin Vachek. Další dva projekty Trio rezidence a Zelené Město 2 jsou ve výstavbě. V těchto projektech developer nabízí celkem 227 bytů.  Rovněž tyto projekty se úspěšně prodávají.

 
Chystáte se rekonstruovat střechu panelového domu? Atraktivní řešení poskytuje systém od Lindabu

Při pohledu kolem sebe vidíme řadu budov z 20. století, které se potýkají s nevhodně navrženými a chybně provedenými plochými střechami. Typickým příkladem jsou panelové domy, jejichž správci vynakládají nemalé finanční prostředky do oprav a neustávající údržby. Tyto problémy může jednou provždy vyřešit rekonstrukce s využitím systému Lindab, spočívající ve změně ploché panelákové střechy na šikmou prostřednictvím jednoduché samonosné nástavby.

Rekonstrukce ploché střechy panelového domu na šikmou je velmi efektivním způsobem, jak vyřešit problémy nevyhovujících střech panelových domů přirozenou cestou. Jednoduchá samonosná nástavba vznikne spojením lehké ocelové konstrukce a trapézových plechů Lindab Coverline. Odvodnění zajišťují okapy Lindab Rainline s kvalitní bezúdržbovou povrchovou úpravou v několika barevných odstínech. Díky lehké konstrukci lze celý systém Lindab aplikovat na budovy s podélným i příčným nosným systémem. Vedle panelových domů se konstrukce hodí i  pro zděné a ocelové stavby včetně dřevostaveb.

Přínosy rekonstrukce plochých střech na šikmé s využitím systému Lindab shrnuje Petr Hynšt, technický manažer společnosti a specialista na produkt Lindab Stavby. "Velkou výhodou systému Lindab je suchá a jednoduchá montáž z kvalitních ocelových materiálů, která je hotova v řádu několika týdnů. Ocelové materiály mají velmi dlouhou životnost, takže veškeré problémy současných plochých střech panelových domů trvale odstraní. Výborně čelí rozmarům počasí, aniž by vyžadovaly speciální údržbu. Konstrukce zatěžuje svou hmotností stávající stavbu jen minimálně: přitížení střechy je jen zhruba 15 kg/m2. Majitelé panelových domů si navíc pochvalují, že původně fádní budovy prošly díky takto zrekonstruovaným střechám velkou estetickou proměnou k lepšímu."

Koncern Lindab je jedním z největších světových designérů, výrobců a prodejců kovových profilů pro stavební účely - ocelových plechů, lehkých střešních krytin, okapových systémů a dalších montážních prvků z prvotřídní tenkostěnné švédské oceli, jakož i potrubních a vzduchotechnických systémů. Tím je schopen poskytovat komplexní systémová řešení pro široké spektrum stavebních požadavků včetně těch na rekonstrukci střech panelových domů. Od roku 1993 působí společnost také v České republice a kromě dvou výrobních závodů zde má i širokou síť obchodních zástupců, takže je schopna realizovat stavby na celém území ČR.

 
V Karlových Varech vznikne Centrum zdraví a bezpečí pro děti

Na začátku srpna začne EUROVIA CS stavět specifický a v České republice ojedinělý komplex. Centrum zdraví a bezpečí bude učit děti z Karlovarského kraje i širšího okolí, jak se zachovat při nehodách nebo požárech v reálném prostředí. Stavba bude hotova za 10 měsíců a přijde na 51 milionů korun.  Investorem projektu je Statutární město Karlovy Vary, stavba je z 85 % spolufinancována ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad.

Areál vznikne v městské části Tuhnice, nedaleko KV Arény v Karlových Varech Děti z mateřských, základních i středních škol si ve zmenšených modelech budov, vyzkouší, jak se chovat při hrozícím nebezpečí. Na jednu centrální budovu se zázemím pro teoretickou výuku naváže malé městečko s nemocnicí, policejní služebnou, hasičskou zbrojnicí, rodinným domkem a stanicí IZS pro nácvik požárů, úrazů i dalších mimořádných případů. Venkovní plochy pak umožní výcvik malých řidičů na dopravním hřišti, poznávání nebezpečných rostlin na "jedové zahradě" a další výuku v prostoru malého lesíku, travnatých ploch nebo u jezírka.

Simulované problémy mají děti lépe připravit na situace a rizika, která mohou nastat v reálném životě. Základní myšlenkou je soustředění prevence a přípravy dětí k jejich zvládání.  Dle zahraničních statistik pomáhají podobná zařízení snížit počet úrazů u těch dětí, které výukou v centru prošly.

Centrum, jehož výstavba je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary v Regionálním operačním programu Severozápad, nabídne smysluplné volno-časové aktivity dětí, interaktivní výchovnou a praktickou přípravu dětí k sebeochraně a vzájemné pomoci, stejně jako systematickou spolupráci záchranářů, odborníků a pedagogů. V komplexu se účastníci naučí resuscitaci a první pomoc, komunikaci a tísňová volání, záchranu v různých rizikových situacích, zaměří se na prevenci rizik v domácnosti, při požáru, orientaci v silničním a železničním provozu. Dozvědí se také informace z dopravní výchovy, vodní záchrany, nebo ochrany osobního bezpečí.

 

ČERVENEC

 
Zákaznický den Inspekčního orgánu  TZÚS Praha, s.p. k problematice betonáren 

     

Dne 30. 9. 2014 se bude konat Zákaznický den Inspekčního orgánu  TZÚS Praha, s.p. k problematice betonáren s následujícími body programu:

1. Požadavky hlavního odběratele - ŘSD

2. Vývoj legislativy a technických norem

3. Aktuální požadavky inspektorů

4. Problematika průkazních zkoušek.

Místo konání: Konferenční místnost  TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Zahájení: 10:00 hodin, předpokládané ukončení akce je v 14:30 hodin.

Účast na semináři je zdarma.   

Přihlásit  se můžete prostřednictvím našeho formuláře na

https://www.tzus.cz/seminare-zakaznicke-dny  nebo na adrese vala@tzus.cz.

 
Společnost Zeppelin CZ dodala nouzové zdroje elektrické energie pro jadernou elektrárnu Dukovany

Instalace nouzových zdrojů pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, jejichž generálním dodavatelem pro společnost ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. je společnost Zeppelin CZ s.r.o., postoupila do své další fáze. Po úspěšné dodávce prvních dvou sestav dieselgenerátorů značky Cat® do jaderné elektrárny Temelín byla dne 14. července 2014 instalována také další sestava v jaderné elektrárně Dukovany. Dieselgenerátor disponuje výkonem 3 200 kW, což je dosud největší instalovaný výkon jednoho samostatného záložního zdroje Cat® v České republice, dodaného společností Zeppelin CZ. 

Na základě stress-testů, kterými prošly všechny evropské jaderné elektrárny po havárii v japonské elektrárně Fukušima, probíhá nyní instalace dodatečných nouzových energetických zdrojů pro případ živelné katastrofy nebo jiné mimořádné události i v českých jaderných elektrárnách v Temelíně a Dukovanech. Dodavatelem nouzových zdrojů je společnost Zeppelin CZ, oficiální distributor energetických systémů výrobce Caterpillar v České republice.

Klíčovou roli v projektu hrají dieselgenerátory Cat® C175-20, které dodávají maximální výkon 3200 kW.

Živoucí kámen aneb
To nejlepší z italské produkce a iberské architektury

zastoupené osobnostmi jako jsou Raffaello Gallioto, Vincenzo Pavan, Damiano Steccanella bude prezentováno na výstavě plné nápadů a kreativity na veronském výstavišti ve dnech 24.-27. září 2014 při příležitosti konaného Marmomaccu.

Budou zde mimo jiné prezentovány výsledky projektů "Iberijské školy" a jejich uplatnění v italských firmách, interierech a exterierech. Téma, které je prezentováno na ploše cca 60 m² a 30 m² plochy patia je výsledkem úzké spolupráce mezi architekty a firmami, které vyznávají přednosti života v krásnu za použití kamenného bohatství ze Středomoří a Atlantické oblasti a při respektování místní architektury. Je zde zdůrazněna spolupráce mezi architekty a projektanty.

Pozvání k účasti na této výstavě přijali:

Manuel Aires Mateus - Grassi Pietre

Josep Miàs - Travertino Sant´Andrea

Eduardo Souto  De Moura - Piba Marmi

Benedetta Tagliabue - Decormami

Přijměte i Vy pozvání k návštěvě výstavy plné krásy, barev, ale i nápadů a umu do Verony, města Romea a Julie.

 
Okna s rekuperací či žaluzie napájené sluncem

Moderní architektura si žádá nadčasová řešení v každém detailu. A to u všech stavebních prvků, které dělají dům domem. Jedním z těch nejdůležitějších jsou okna, na která v posledních letech klademe stále větší nároky. Chceme, aby nás nejen dokonale chránila před deštěm, zimou, horkem či hlukem, ale také, aby se dala co nejpohodlněji ovládat a působila co nejlepším estetickým dojmem.

Vývojáři těch nejúspěšnějších firem však myslí mnohem dál, a tak jsou již nyní na stavebním trhu k dispozici okna, která v mnoha ohledech překračují většinové představy. A to jak z hlediska počtu funkcí, tak designového provedení. Vždyť kdo by si ještě před pár lety pomyslel, že bude možné vybavit dům okny se zabudovanou rekuperační jednotkou či žaluziemi, které jsou napájeny energií z fotovoltaických článků!

Chytrý stadion s technologiemi od Schneider Electric - ikonický Estádio do Maracanã v Brazilském Riu    

Mistrovství světa ve fotbale vyvrcholí 13. července v supermoderní smart-aréně Maracana v Riu.

Tři tisíce světelných jednotek monumentálního osvětlovacího systému, 17 výtahů, 12 eskalátorů, 292 toalet, 60 barů a přes 500 elektronických zařízení pro měření energetické spotřeby. Celý tento aparát je na stadionu Maracana (oficiálně Estádio Jornalista Mário Filho) spravován z jediné řídicí a monitorovací místnosti. Ta se vedle monitoringu spotřeby energie v reálném čase stará také o ovládání osvětlení v útrobách stadionu, ventilační systém, klimatizaci, generátory, přepěťovou a požární ochranu, kamerový systém i hydrauliku.

Aby stadion splňoval mezinárodní standardy fotbalové asociace FIFA, připravil Schneider Electric, globální specialista na energetický management, společně se svými partnery projekt celkové automatizace stadionu, založený na inteligentní síti. Ta integruje systémy rozličných výrobců a dokáže pracovat s více než 36 000 proměnných. "Maracana se po této modernizaci zařadila mezi několik takzvaných Chytrých stadionů, vybavených technologiemi, které umožňují zpracovávat velké množství informací v reálném čase a učinit tak proces rozhodování rychlejší a mnohem efektivnější," říká João Carro Aderaldo, viceprezident divize Partner Business ve Schneider Electric Brazil.

Společnost Schneider Electric,světový specialista v energetickém managementu, nabízí integrovaná řešení napříč různými segmenty trhu. Zaujímá přední pozici v energetice a infrastruktuře, automatizovaných systémech pro průmysl a budovy a datových centrech. Silnou pozici má také v domovních elektroinstalacích. Společnost se zaměřuje na to, aby energie byla bezpečná, spolehlivá, efektivní, výkonná a ekologická.Celosvětově působí Schneider Electric ve více než stovce zemí, kde zaměstnává přes 150 tisíc lidí. V roce 2013 dosáhl obrat celé skupiny 24 miliard eur. Schneider Electric se v roce 2013 umístil v prestižním žebříčku Nejobdivovanějších firem světa pravidelně sestavovaným časopisem Fortune. V segmentu elektroniky získal pátou pozici. Časopis Fortune připravuje žebříček již patnáct let, přičemž monitoruje 700 společností v 30 zemích světa. Hodnoceno je vždy 57 průmyslových odvětví, z každého z nich je pak vybráno 15 nejlepších a nejobdivovanějších společností.

 
Servisní kampaň pro vozidla Renault Trucks a Volvo Trucks

Truck centra společnosti Volvo Group Česká republika představují novou exkluzivní servisní kampaň pro vozidla značek Renault Trucks a Volvo Trucks. Zákazníci mohou využít nabídky vybraných balíčků náhradních dílů a servisních úkonů za atraktivní ceny. Servisní kampaň startuje v měsíci červnu 2014 a platí ve všech 15 truck centrech Volvo Group v České republice.

Servisní kampaň, kterou truck centra Volvo Group Česká republika připravila pro vozidla značky Renault Trucks a Volvo Trucks, přináší zákazníkům vybrané skupiny náhradních dílů, jako jsou součásti brzd, spojkové sady, sady řemenů a napínáků nebo vstřikovače paliva společně se všemi servisními úkony nutnými k jejich výměně ve formě připravených balíčků. Zákazník tak získává originální náhradní díly s celoevropskou zárukou v kombinaci se všemi předepsanými úkony přesně dle předpisů výrobce vozidla a to vše za velmi atraktivní cenu. Optimálně se tak spojují požadavky zákazníků na kvalitu, spolehlivost, záruku a efektivní náklady. Nabídka je platná ve všech truck centrech Volvo Group v České republice a zákazníci ji mohou využít až do konce roku 2014.

 
Rekonstrukce křižovatky v Kaštanové ulici v Brně skončila

V těchto dnech skončila rekonstrukce křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská v Brně. Stavební úpravy provedla EUROVIA CS v termínu od října 2013 do června 2014. Objednatelem prací za více než 18 mil. Kč bylo Statutární město Brno.

Křížení silnic Kaštanová - Popelova - Vinohradská je významné pro dopravu v jihovýchodní části Brna. Díky rekonstrukci dojde ke zlepšení organizace dopravy v místě. Součástí stavebních prací byla rekonstrukce dotčených vozovek, rekonstrukce inženýrských sítí, světelného signalizačního zařízení včetně zařízení na přejezdu ČD, bylo rovněž provedeno nové odvodnění komunikací.

Základní informace:

Název: Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská

Investor: Statutární město Brno

Zhotovitel: EUROVIA CS

Projektant: VIAPONT

Doba výstavby: říjen 2013 - červen 2014

 
Poptejte střechu u Ruukki a vyhrajte montáž zdarma

Plánujete-li v blízké době postavit novou střechu, nainstalovat okapy, nebo bezpečnostní prvky, zapojte se do soutěže s finskou značkou Ruukki o montážní práce zdarma.

Pokud hledáte funkční, krásnou a kvalitní střechu na celý život, soutěžte o dárek z finské Ruukki. Požádejte o nabídku zdarma nebo se jednoduše registrujte a máte šanci získat poukaz na montážní práce střechy nebo střešních doplňků Ruukki v hodnotě 50 000 Kč.

Informace o soutěži

Soutěž trvá do 29. 8. 2014 a vítěz bude vylosován 1. 9. 2014.

Zúčastnit soutěže se můžete po registraci ZDE

Podrobná pravidla pak naleznete ZDE

Informace naleznete také na stránkách www.ruukkistrechy.cz

Proč si vybrat plechovou střechu Ruukki

  • ocelové střešní krytiny se speciálními povrchovými úpravami mají životnost desítky let
  • Ruukki poskytuje až 50letou technickou záruku a až 20letou estetickou záruku
  • lehká střešní krytina je vhodná i pro méně nosné konstrukce ze dřeva
  • rychlá montáž, praktický formát a snadná manipulace šetří čas a snižují konečnou cenu střechy
  • ideální krytina do horských oblastí, kdy hladký povrch plechu hravě odstraňuje sníh
  • střešní krytina je rezistentní vůči povětrnostním vlivům, nenáročná na údržbu a esteticky trvalá
  • díky variabilitě povrchových úprav, barev, profilů a formátů krytiny se hodí na každou střechu
 
Projekt Horní Pomoraví II slavnostně odstartoval

Poklepem pěti základních kamenů symbolizujících zapojení pěti měst do největší investiční akce svého druhu v regionu odstartoval projekt Horní Pomoraví II. Rekonstrukce a výstavby kanalizační sítě na Šumpersku potrvají do podzimu příštího roku a náklady přesáhnou 1,5 miliardy korun, z čehož většinu pokryje dotace Evropské unie, která poskytne 1,2 miliardy. Projekt zásadně pomůže ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod horního povodí řeky Moravy v Olomouckém kraji.

 
Nová příručka poradí jak stavět

Kvalitní materiál je pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů základem, stejně důležité je však správné provedení stavby. Dodržení správných stavebních postupů a řešení detailů významně ovlivňuje výslednou kvalitu i životnost stavby, stejně jako její tepelněizolační parametry. Nová "Příručka pro provádění" přináší jasný a přehledný návod, jak postupovat při stavbě z komplexního cihelného systému HELUZ. Výrobce ji všem zájemcům nabízí zdarma ke stažení na svých webových stránkách.