5/2017


Vážení čtenáři,

rok s rokem se schází a tak nám nezbývá, než se poohlédnout, zrekapitulovat vše a vykročit tou správnou nohou do dalších, nejen sluncem prozářených dnů. V čísle, které právě otevíráte naleznete zajímavé informace, které se týkají soutěže o Nejlepšího výrobce stavebnin, dále  koncepci zavádění metodiky BIM v ČR, ale i zkušenosti se zaváděním této metody v zahraničí. V souvislosti s 20. letým výročím úspěšného konání výstavy Střechy uvádíme zajímavosti z výstavby a údržby střech s vegetačním souvrstvím. Dále informujeme o tom, jak proběhl Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2017 v Praze, o udělování cen Grand Prix a Young Architect Award 2017. Marmo+mac 2017 - jedna z nevýznamnějších výstav mramoru a jeho dobývání, proběhla tradičně ve Veroně. V obsahu tohoto čísla nechybí ani zajímavosti ze světa stavebního strojírenství. Dovolte nám, abychom Vám všem našim čtenářům a obchodním partnerům popřáli vše nejlepší v roce 2018, hodně zdraví, optimismu, síly a pohody.
Vítězové 10. ročníku soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN

V letošním roce proběhl jubilejní 10. ročník soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN.

Soutěž vznikla z potřeby zviditelnit v kontextu stavebnictví výrobu stavebních hmot a materiálů. Řadu let existují soutěže o nejlepší stavební firmu, nejlepší investiční záměr, ekologickou stavbu, fasádu roku, stavbu roku a ještě mnoho dalších soutěží. Že se ale stavby stavějí z materiálů, které musí někdo vyrobit, před tím ale také vymyslet,  vyvinout a v silné konkurenci stále zdokonalovat a mít je v souladu se všemi standardy a tedy kvalitní, to bylo opomíjeno. Proto se zrodila myšlenka, která dala vznik této soutěži, která letos završila již 10 let svého trvání a působení v ČR. Soutěž přispívá k propagaci odvětví výroby stavebních hmot a materiálů. Podniky zúčastněné v minulých ročnících upevnily svoji prestiž a dostaly se tak do povědomí veřejnosti. Mezi oceněnými byly jak velké podniky s pobočkami po celé ČR, tak i malé rodinné firmy, působící regionálně. Nezáleží na velikosti, ale na přesvědčení dělat věci správně, kvalitně, ekologicky a vstřícně ke svému okolí a zaměstnancům.Zahraniční inspírace pro českou praxi - Konference NOWE OBLICZE BIM ve Varšavě


BIM přestává být neznámým pojmem. Po nesmělých začátcích a období osvěty o problematice BIM i Stavebnictví 4.0 obecně je vidět znatelný posun jak ve skutečném využívání BIM technologie v praxi, tak i ve vzájemném sdílení zkušeností z již realizovaných projektů. Přispěla k tomu i nedávná mezinárodní konference Nowe Oblicze BIM ve Varšavě. Zúčastnilo se jí na 500 delegátů z 20 zemí a o celodenní program sepostarala desítka přednášejících z řad polských i mezinárodních společností. České barvy na konferenci Nowe Oblicze BIM reprezentoval Petr Matyáš ze společnosti di5 architekti inženýři, která je jedním z průkopníků využívání této progresivní metody u nás. Ve svém příspěvku "BIM v České republice" informoval o nedávném schválení koncepce zavádění metody BIM v ČR a o významu pracovních skupin při Odborné radě pro BIM. Jako konkrétní příklad z vlastní praxe uvedl mj. kompletní rekonstrukci kancelářského projektu Nekázanka 11 v Praze. Společnost di5 architekti inženýři na něm využívala BIM od samého začátku - od studie návrhu stavby přes období výstavby až po její dokončení. Aktuálně dopracovává model do podoby pro Facility Management, který bude využíván správcovskou firmou a umožní efektivní správu a údržbu budovy.

První budova na světě schopná interakce s člověkem díky technologiím Siemens

Historické sídlo nadace Agnelli v Itálii se proměnilo v digitálně responzivní budovu

Díky inovativnímu vnitřnímu systému určování polohy od Siemens se budova přizpůsobuje lidem v reálném čase. Komunikace se systémy budovy prostřednictvím jednoduché aplikace pro smartphony Historické sídlo italské nadace Agnelli v Turíně se s přispěním technologií Siemens stalo první budovou na světě, která díky digitalizaci a internetu věcí interaguje se svými uživateli.


Jak budova funguje


V budově je nainstalovaný tříosý systém Siemens pro zjišťování polohy osob, založený na smartphonech s přidělenými
osobními značkami. Ten detekuje a sděluje přítomnost osob a údaje o jejich poloze, čímž automaticky vyvolá odpovídající odezvu technologií budovy a umožňuje upravit podmínky uvnitř komplexu. Systém určování polohy je integrovaný do Siemens systému pro komplexní řízení budov Desigo CC, který monitoruje klimatizaci, osvětlení, kontroluje vstup, kamerový systém a poplašná zařízení a může být použit k rezervaci konferenčních místností. Všechny funkce tak lze přizpůsobit v reálném čase v závislosti na počtu lidí v různých místech budovy.


 


 

4/2017

 

 

Přínos nového Akčního plánu implementace

Politiky druhotných surovin ČR pro období 2017 - 2018 pro sektor stavebnictví

Vláda na své schůzi dne 10.5.2017 schválila "Vyhodnocení plnění Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin ČR a aktualizace úkolů pro období 2017 - 2018" ("Akční plán"). Dokument obsahuje v první části podrobnou informaci o stavu plnění 20 úkolů za období 2015 - 2016, kterými se postupně plní opatření a cíle stanovené v Politice druhotných surovin ČR. Jejich naplňováním se vytvářejí příznivější podmínky pro náhradu primárních přírodních zdrojů druhotnými surovinami v různých výrobních procesech. V některých případech dochází k významným úsporám energií a tím ke snížení provozních nákladů dané výroby. Zároveň se jedná i o podporu rozvoje recyklačního průmyslu a s tím související snížení produkce odpadů. Typickým příkladem je hutnictví a sklářský průmysl, kde lze nahradit druhotnými surovinami více jak 50 % vstupních primárních surovin.

BIM a rozpočtování

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. vydává a implementuje cenové databáze stavebních prací a materiálů ve stavebních SW, zabývá se analýzami a prognózami vývoje stavebnictví a výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky. Pro zdokonalování uvedených služeb je třeba držet krok s aktuálními trendy, a proto se společnost aktivně zapojuje do činnosti mezinárodních organizací v oblasti stavebnictví a oceňování. ÚRS PRAHA, a.s. zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci ICIS (International Construction Information Society), kde má od roku 2014 také zastoupení v představenstvu. Je tak nositelem zahraničních informací a zkušeností z oblasti BIM, je sponzorským členem Odborné rady pro BIM v ČR, spoluautorem BIM příručky a rozboru návaznosti BIM na evropskou směrnici 2014/24/EU, publikuje v oblasti cenových informací BIM, aktivně přednáší a podporuje tvorbu norem a legislativy. V oblasti normotvorby spolupracuje s ÚNMZ.

BIM (Building Information Modelling)

BIM - informační model stavby je v oboru stavebnictví jistě fenomén dnešní doby. V zahraničí došlo v posledních několika letech k velkému rozmachu BIM v praxi. Hlavní motivací je využití BIM modelů při správě veřejného majetku a také širší možnosti posuzování návrhů při snaze o snižování uhlíkových emisí a celkové zlepšení udržitelnosti ve výstavbě. Mezi jedny z prvních významných a velkých uživatelů BIM patří zejména státy a jimi spravované organizace. Jižněkolik států podporuje, nebo dokonce vyžaduje využití BIM pro veřejné zakázky. Podobný trend lze sledovat také v EU, která vidí BIM jako nástroj na zvýšení své konkurenceschopnosti. Do své legislativy začlenila BIM principy v podobě aktualizace směrnice o veřejných zakázkách, kde apeluje na kvalitu na úkor nejnižší ceny zakázky jako rozhodujícího hodnotícího kritéria. Pro implementaci BIM na národní úrovni je nutno respektovat stávající zvyklosti a specifika daného prostředí. Díky dlouholeté praxi, jako lídr pro poskytování služeb v oblasti oceňování na stavebním trhu, zná ÚRS PRAHA, a.s. české prostředí dokonale a dokáže následně při vývojových projektech tyto zkušenosti zúročit.

 

OBERMEYER HELIKA ZVÍTĚZILA V TENDRU NA TECHNICKÉHO PORADCE PŘI VÝBĚRU KONCESIONÁŘE PRO DOSTAVBU D4

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika jako člen vítězného konsorcia uspěla v tendru Ministerstva dopravy na poradce, který pomůže při výběru koncesionáře PPP projektu na dostavbu dálnice D4. Projekt zahrnuje dostavbu zbývajících 32 km mezi Příbramí a Pískem, celkem bude dálnice měřit 84 km. Obermeyer Helika je součástí sdružení firem společně s White&Case a Českou spořitelnou.

 Vítězné sdružení za své služby požaduje 26 milionů korun, což je nižší částka, než se předpokládalo. Sdružení poradců bude mít na starosti výběrové řízení na koncesionáře, jehož úkolem bude zajistit financování a dostavbu dálnice D4 i její provoz a údržbu na dalších 25 let. V současné době je z dálnice, která povede z Prahy do Písku, dokončeno 47 km a momentálně probíhá výstavba dalších téměř 5 km. Nový tendr na technického, právního a finančního poradce vypsalo Ministerstvo dopravy v prosinci 2016 poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na jaře loňského roku zrušil původní zadávací řízení kvůli neférovým podmínkám vůči českým uchazečům. Novému tendru pak v září 2016 předcházel kulatý stůl na Ministerstvu dopravy, kde zájemci o tuto zakázku diskutovali připravované zadávací podmínky. Společnost Obermeyer Helika má s poradenstvímv oblasti PPP projektů bohaté zkušenosti. Roli technického poradce zastávala při výběru koncesionáře na dostavbu dálničního obchvatu hlavního města Slovenska, Bratislavy. Poradenství bylo úspěšně ukončeno na podzim loňského roku, kdy byl na základě doporučení poradenských společností vyhlášen vítěz tendru, konsorcium firem pod vedením španělského developera CINTRA.

EUROVIA CS sbírala další ocenění na České dopravní stavbě roku

Letošní ročník soutěže Česká dopravní stavba roku přinesl pro Skupinu EUROVIA CS hned tři úspěchy. Ocenění v kategorii Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč si odnesla stavba Silnice I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - I/17. Cenu zástupci EUROVIA CS převzali také za modernizaci Ševětín - Veselí nad Lužnicí, v kategorii Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč. Třetí úspěch slavila stavba mostu Oparno na dálnici D8, a to v kategorii Silniční a dálniční stavby.

 

Analýza nákladů a přínosů certifikace managementu kvality ve stavebních firmách

Cílem tohoto článku, jenž vychází z úspěšně obhájené diplomové práce [1], je základní analýza přínosů certifikace managementu kvality ve stavebních firmách. Ke sběru dat bylo použito dotazníkové šetření. Osloveno bylo 317 českých stavebních firem se zavedeným systémem managementu a k vyhodnocení výsledků bylo použito 42 kompletně vyplněných dotazníků............více v tištěném vydání

Unimog Tour 2017 v České republice

Dvouměsíční prezentace umu a dovedností společnosti Unimog po Evropě byla zakončena v ČR na autodromu v Brně. Společnost CROY s.r.o., autorizovaný importér Daimler AG pro Mercedes-Benz Unimog v České republice, zde spolu se svými partnery představila speciální vozidla Mercedes- -Benz Unimog s pracovními nástavbami a aplikacemi pro celoroční provoz a pracovní i expediční vozidla do těžkého terénu. Součástí prezentace byly i kombinace účelových nástaveb s podvozky Mercedes-Benz Atego, Antos a Arocs. Velmi zajímavým doplněním programu byla účast expertů na ochranu vozidel proti korozi.

Prezentace vozidel - koncentrace výkonnosti a efektivity Díky početným možnostem řešení nástaveb a pracovního nářadí je možné vozidla Unimog operativně a efektivně využívat po celý rok. V komunální oblasti je to zejména zimní údržba komunikací, zametání, splachování popř. tlakové mytí nebo velmi výkonné a komfortní sekání trávy na krajnicích, příkopech a přilehlých svazích. Další tradiční oblasti pro využití zejména podvozků pro těžký terén je stavebnictví, energetika, práce v povrchových dolech, údržba krajiny, zemědělství a hasičská technika. Velmi zajímavé řešení tvoří dvoucestná vozidla pro střídavý provoz na pozemních komunikacích a kolejích.

IVECO Stralis X-WAY

IVECO představuje nový nákladní vůz pro stavebnictví Stralis X-WAY s nejvyšším užitečným zatížením ve své třídě a špičkovou technikou pro využití paliva. Zcela nová řada určená pro profesionální a stavební přepravní mise rozšiřuje širokou nabídku značky IVECO - Stralis X-WAY je perfektní pro nasazení na silnicích, kde je potřebná pohyblivost, i v lehkém terénu. IVECO představilo nové vozidlo ve své madridské výrobní továrně při příležitosti odevzdání zlaté medaile v programu World Class Manufacturing. 

Rozšíření sortimentu půjčovny DEK o valníky kategorie N1

Stavebniny DEK a.s. se zabývají dodávkami materiálů a služeb v oblasti stavebnictví. Mezi dodavateli stavebních materiálů v České republice dlouhodobě zaujímají přední místo. Provozují síť 71 poboček v ČR a 16 v SR. Kromě nabídky v oblasti materiálů pro střechy, fasády, izolace staveb, materiálů pro hrubou stavbu a elektroinstalačního materiálu, se soustřeďují také rozšiřování služeb DEK půjčoven. V současné době Stavebniny DEK disponují sítí 56 půjčoven profesionálních stavebních strojů a nářadí po celé České republice. Sortiment DEK půjčoven obsahuje běžné položky typu drobné nářadí nebo lešení, zákazník ale může v nabídce nalézt také vše potřebné pro svařování, zemní práce či zařízení staveniště (oplocení, mobilní toalety, atd.). Novinkou letošní sezony je pak pronájem užitkových vozů. Ředitel DEK půjčoven, p. Ing. Michal Švejcar, okomentoval rozšíření služeb půjčovny a poukázal na situaci na trhu půjčoven: "Naším jediným cílem je spokojený zákazník. Z tohoto důvodu dnes kromě široké nabídky stavebních materiálů umíme půjčit téměř jakýkoli stroj pro jejich aplikaci a zpracování, případně pro přípravu a zařízení celé stavby. Stále rozšiřujeme síť půjčoven po celé ČR, abychom mohli oslovit co nejvíce zákazníků. Lehké nákladní automobily do 3,5 tuny (dodávky) jsme v testovacím a omezeném režimu do sortimentu půjčovny zařadili na začátku letošního roku a po pár měsících jsme se díky velké poptávce rozhodli nabídku automobilů rozšířit. Z tohoto důvodu dojde od září k posílení vozového parku půjčovny o 4 užitkové vozy Renault Master. Zákazníci půjčovny si mohou vybrat ze dvou variant sedmimístného provedení valník s dvoukabinou a druhé verze sklopný valník."

Pokročilé měření překrytí výztuží v betonové Pokročilé měření překrytí výztuží v betonové konstrukci, včetně zjišťování stupně koroze výztuže jedním přístrojem

Švýcarská firma Proceq SA, založená v roce 1954, je předním výrobcem velmi kvalitních přenosných přístrojů pro nedestruktivní zkoušky, používaných převážně ve stavebnictví. Jako příklad jejích jedinečných vynálezů lze uvést světově nejrozšířenější tvrdoměrné kladívko original Schmidt a patentovanou technologii SilverSchmidt (měření hodnoty Q) používané pro zkoušky kvality betonu. Firma stále inovuje a zdokonaluje dodávané přístroje. Významným trendem je výroba elektronických indikačních přístrojů na bázi ovládání pomocí velkého barevného dotykového displeje. V současné době jsou v této konfiguraci dodávány ultrazvukové přístroje PUNDIT PL-200 / PL-200PE, přenosný tvrdoměr na kovy EQUOTIP a nově též řada indikátorů výztuže PROFOMETER PM-600 / PM- 630 / PM-650. Jedná se již o šestou generaci přístrojů PROFOMETER, jejichž tradice začala před 40 lety a jsou hojně používány i v České republice. Přístroj PROFOMETER PM-600 / PM-630 / PM-650 využívá k indikaci výztuží technologii indukce elektromagnetického impulzu. Cívky v sondě jsou pravidelně nabíjeny proudovými impulzy a vytvářejí magnetické pole. Na povrchu každého elektricky vodivého materiálu, který se nachází v magnetickém poli, se vytvářejí vířivé proudy. Ty indukují magnetické pole v opačném směru. Pokročilé zpracování signálu umožňuje lokalizaci výztuže, stanovení překrytí a měření průměru výztuže. Na tuto metodu nemají vliv nevodivé materiály, například beton, dřevo, plasty, cihly atd. Výsledky měření mohou být pouze ovlivněny případným výskytem vodivých materiálů v dosahu vytvořeného magnetického pole.

Trendy v prodeji stavebních strojů

Výsledky tuzemského stavebnictví za první pololetí letošního roku zaznamenaly zajímavý nárůst. Celková hodnota zadaných zakázek ve srovnání s loňským rokem vzrostla cca o 60%, z čehož u pozemních staveb činil nárůst o cca 46 % a u inženýrských staveb o cca 75 %. Avšak i přes podstatný nárůst za srovnatelné období je zakázka v absolutní hodnotě na úrovni krizových let 2010-2013, což není dobrý signál pro pokračování pozitivní tendence do konce

letošního roku. Tento stav vývoje tuzemského stavebnictví se odráží i v poptávce po nové stavební technice. Za prvních sedm měsíců letošního roku bylo v ČR prodáno přes 900 ks nových stavebních strojů, což znamená meziroční nárůst prodeje o cca 11 %. Největší nárůst prodeje zaznamenala kategorie pásových rypadel hmotnosti 6-20 tun o více než 160 %. Dále následovaly kategorie kolových nakladačů s výkonem motoru do 130 k o cca 59 %, kolových nakladačů s výkonem motoru nad 130 k o cca 28 %, teleskopických manipulátorů o cca 15 %, pásových rypadel 20-40 tun o cca 10% a smykem řízených nakladačů o cca 7 %. Zbývající strojní kategorie jako pásové dozery, dampry, grejdry, apod. už zaznamenaly mírný pokles.

Nové průmyslové stroje Liebherr

Liebherr představuje novinky v oblasti překládky materiálu, v souvislosti s novými emisními předpisy i trendy vývoje techniky do budoucna. Nové stroje představují milníky v zvýšení výkonnosti i originálních technických řešení. Nejrozšířenější kategorie strojů, dodávaných do ČR ve třídě 20-40 t provozní hmotnosti prošly celou řadou technických změn. Nová řešení přinášejí další zvýšení výkonnosti a překládkového výkonu, důraz však byl kladen i na tradiční témata jako životnost, ergonomii a ekonomiku provozu.

Nové motory emisního stupně Stage IV / Tier IV f

Současné požadavky na vysoké výkony, provozní spolehlivost, nízkou spotřebu paliva a prodloužené servisní intervaly udávají nové trendy vývoje motorů. Nejinak je tomu i u nových motorů v průmyslových strojích. Již tradiční výroba motorů v závodě Liebherr Bulle ve Švýcarsku přichází opět s řadou technických vymožeností: řešení náročné emisní normy pouze pomocí SCR katalyzátoru se vstřikováním ad-blue, bez použití filtru pevných částic (DPF) je v rámci možností nejjednodušší možnou cestou. Tento systém je koncipován s ohledem na spolehlivost provozu a dlouhodobou životnost motoru a zároveň jeho modularitu, kdy je možno dodávat současně na jednom bloku i nižší emisní stupně, určené pro země mimo EU, nebo v případě požadavku či legislativního předpisu některých zemí EU na dovybavení filtrem pevných částic (uzavřené objekty, městské oblasti). Zásadním faktorem je prodloužení servisních intervalů, u některých motorů až na 2000 Mth, což výrazně snižuje servisní náklady. Charakteristické rysy motorů Liebherr jako hluboká olejová vana a robustní, těžké provedení motorů určených pro stavební stroje, zůstaly zachovány.

 60. MODEL RENAULT TRUCKS T PRO BC LOGISTICS S.R.O.

Společnost BC LOGISTICS s.r.o. si převzala 60. vozidlo Renault Trucks T. Klíče od jubilejního tahače T 480 HSC v konfiguraci 4x2 X-LOW si z rukou obchodního ředitele Renault Trucks ČR Štefana Krajčiho převzal generální ředitel BC LOGISTICS s.r.o. Jiří Myšák. 60. model T pro otrokovickou společnost byl součásti předávky celkem 18 tahačů T

480 HSC 4x2 X-LOW a 5 podvozků T 480 HSC 6x2 LOW. Vozidla doplní stávající flotilu BC LOGISTICS a budou využívána především na mezinárodních trasách.

Nový DAF CF a XF - Pure Excellence

Společnost DAF představuje vozidla modelové řady CF a XF nové generace: nový standard pro efektivitu dopravy a pohodlí řidičů. Významné inovace motorů, nové poháněcí soustavy a optimalizace aerodynamiky vedou ke snížení spotřeby paliva o 7 %, s další možností dosažení ještě vyšších zisků pro dopravce díky novému systému pro správu vozového parku - službě DAF Connect. Nové modely CF a XF jsou lehčí, a proto umožňují dosažení vyššího užitečného zatížení. Mají také modernizovaný design a nový interiér a přinášejí tu nejvyšší úroveň pohodlí řidičů i atraktivní vzhled. Tato vynikající nová vozidla poskytují zákazníkům nejnižší provozní náklady a maximální provozuschopnost.3/2017


 

Cenový vývoj bytové výstavby u nás a v zahraničí

Bydlení je záležitost velmi významná, nejen věcně, ale i finančně. V souvislosti s bydlením
rozeznáváme pořizovací hodnoty nových bytů, ceny bytů při nákupu, ceny bydlení.
Pro porovnání cen bytové výstavby v mezinárodním srovnání se používá „Index cen
bydlení“ – House Price Index (HPI). Jedná se o syntetický cenový index, který měří vývoj
cenové hladiny bytových nemovitostí ve všech státech EU včetně ČR dle jednotné
harmonizované normy EU. Statistiku zajišťují a zpracovávají jednotlivé členské státy, Eurostat
vytváří databázi údajů za všechny státy, srovnávací tabulky a souhrnné hodnocení
za EU a za země Eurozóny

Bydlení je záležitost velmi významná, nejen věcně, ale i finančně. V souvislosti s bydlením rozeznáváme pořizovací hodnoty nových bytů, ceny bytů při nákupu, ceny bydlení. Pro porovnání cen bytové výstavby v mezinárodním srovnání se používá „Index cen bydlení“ – House Price Index (HPI). Jedná se o syntetický cenový index, který měří vývoj cenové hladiny bytových nemovitostí ve všech státech EU včetně ČR dle jednotné harmonizované normy EU. Statistiku zajišťují a zpracovávají jednotlivé členské státy, Eurostat vytváří databázi údajů za všechny státy, srovnávací tabulky a souhrnné hodnocení za EU a za země Eurozóny.

 

 

Index ukazuje změnu v cenách bytových nemovitostí, bytů a rodinných domů, včetně souvisejících stavebních pozemků. Jedná se o celkové nákupy domácností, přičemž nákupy ostatních sektorů jsou vyloučeny, statistika zahrnuje nákupy nových i starších (již dříve obývaných) bytových nemovitostí. Ceny pro výpočet indexů vychází ze skutečně zrealizovaných cen a index tak reprezentuje pohyb cenové hladiny. Index je každoročně řetězen, tj. dochází k aktualizaci vnitřní váhové struktury. Přitom se navíc využívají i neúplná (předběžná) data, aby HPI mohl být počítán čtvrtletně a publikován se zpožděním jednoho čtvrtletí po ukončení referenčního období. Z toho důvodu dochází v časové řadě HPI k opakovaným mírným revizím již publikovaných číselných hodnot. Současným základem indexu je rok 2010 = 100.

 

METALICKÝ 3D TISK - Technologie budoucnosti pro lehčí a kompaktnější motory

Tým vývojářů a projektantů Renault Trucks pracuje na aditivním výrobním procesu – 3D metalickém tisku, který by měl významně zvýšit výkony motorů. Technologie budoucnosti se už dnes stává realitou, díky úspěšnému testování některých komponentů na motoru Euro 6. Oddělení Renault Trucks Lyon Powertrain Engineering se zaměřilo na využití metalické 3D aditivní výroby jako na budoucí proces výroby motorů. Prototyp čtyřválcového motoru DTI 5 Euro 6 step C byl vyroben výhradně pomocí technologie 3D tisku. Ačkoli byl již kompletní motor

navržen virtuálně, byly ventilová vahadla a držáky vahadel vyrobeny za použití technologie metalického 3D tisku a následně úspěšně testovány na motoru Euro 6 na zkušebních stolicích po dobu 600 hodin. „Cílem projektu je ukázat pozitivní vliv na velikost a hmotnost motoru při použití tohoto způsobu výroby. Tento postup nám umožnil

 

snížit hmotnost čtyřválcového motoru o 25%, což činí 120 kg“, vysvětluje Damien Lemasson, projektovýmanažer Renault Trucks. „Provedené testy prokázaly dobrou odolnost a trvanlivost komponentů motoru, které byly vyrobeny 3D tiskem, takže nejde jen o kosmetickou záležitost.“

 

Diamantová loď v Antverpách je majákem pro celý svět

Z posledních projektů, na kterých se podílela významná britská architekta iráckého původu Zaha Hadid, byl mezi prvními dokončen Port House v Antverpách. Vertikální nástavba s renovací a přeměnou bývalé požární stanice v moderní hlavní sídlo úřadu antverpského přístavu spojuje staré s novým a je dalece viditelným symbolem budoucnosti námořního obchodu. Z pozice druhého největšího komerčního přístavu v Evropě mají Antverpy významnou roli na mezinárodním námořním i vnitrostátním obchodě. Přístav, který vytváří nespočet pracovních míst nejen v Antverpách, ale díky obchodním partnerům i celosvětově, si tak žádá reprezentativní prostory, udržitelné a odolné do budoucna. Motivem výzvy v roce 2007 bylo vybudovat nové úřední sídlo v antverpském přístavu, které bude zastávat hodnoty firmy jak interně pro 500 zaměstnanců z oblasti techniky a administrativy, tak externě na lokálním i mezinárodním trhu. Potřeba nové kancelářské budovy pro přístavní úřad a přání udržet památkově chráněnou hanzovní budovu bývalé hasičské stanice na Mexico Island v antverpském Kattendijk doku vedly k veřejnému příslibu ze strany vlámského stavebního úřadu a antverpského přístavního úřadu, že výchozím zadáním soutěže bude ponechat původní objekt a transformovat ho.

 

Revitalizace brownfieldů – inspirace od YIT z Finska

Podle analýzy OSN nyní žije ve městech více než polovina světové populace a dle predikcí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se do roku 2050 tento počet zvýší až na 70 %. Demografická prognóza vývoje obyvatelstva pro Prahu počítá do výše zmíněného roku s nárůstem počtu rezidentů až o 250 000. Tato čísla jasně svědčí o nutnosti včas na tento vývoj reagovat a již dnes vytvářet podmínky pro vznik nových čtvrtí s nabídkou bydlení, služeb i pracovních příležitostí. A protože výstavba „na zelené louce“ vedoucí k rozšiřování měst má své limity, velký potenciál v sobě skrývají nevyužívané plochy brownfieldů. Inspirací dobré praxe ze zahraničí je např. rozsáhlý projekt Tripla, který vzniká Helsinkách. I finské hlavní město totiž do roku 2050 očekává nárůst počtu obyvatel o zhruba 200 000.

 

Obklady RAKO v bazénech nejstaršího léčebného domu v lázních Bojnice 

Nejstarší léčebný dům známých slovenských lázní Bojnice se v posledních letech proměnil ve špičkový moderní lázeňský objekt. V LD Mier se nejnověji podařilo zrekonstruovat trojici vnitřních bazénů. Využito bylo na 2 300 m2 obkladů značky RAKO OBJECT, které navazují na předchozí realizace v lázních Bojnice. Venkovní bazén blízkého léčebného domu Baník a jeho vnitřní rehabilitační bazény jsou také obložené keramickými obklady.

Bojnice, jejichž založení se datuje již do první poloviny 16. století, patří mezi nejoblíbenější lázně na Slovensku. Důvodem je krásná příroda, kvalitní služby, ale samozřejmě také účinná termální voda, která vyvěrá z hloubky 1 200–1 500 m devíti prameny s vydatností 40 l/s. Především za léčbou pohybového aparátu sem jezdí nejen hosté z celého Slovenska, ale také z Rakouska, Německa a České republiky. Léčebný dům Mier leží v samém srdci bojnického lázeňského parku obklopen zelení. Ačkoliv je Mier nejstarší z lázeňských domů a hostům nabízí tradiční, klidnou, typicky lázeňskou atmosféru, kterou ještě umocňuje historická fontána v atriu objektu, díky postupné modernizaci má vlastní špičkové balneocentrum zajišťující koupele, masáže, zábaly a mnoho dalších služeb, i vodní svět s trojicí vnitřních bazénů a jedním bazénem venkovním

Trendy v prodeji stavebních strojů

Výsledky tuzemského stavebnictví za první čtvrtletí letošního roku pokračují v sestupné tendenci a v praxi jen prohloubily vrásky stavbařům. Zaznamenáváme to v pozemním stavitelství, ale výrazně i v inženýrském stavitelství, kde je vysoký podíl veřejných zakázek. Jejich nedostatek je hlavní příčinou špatného stavu stavebnictví a zlepšení lze stěží v brzké době očekávat. Podílí se na tom jak vládní, tak municipální sektor.

 

Nové pásové rypadlo Liebherr R920 Compact se zkrácenou zádí

Nové pásové rypadlo se zkrácenou zádí třídy 20 t doplňuje úspěšnou řadu kompaktních strojů Liebherr a navazuje na obdobné sousední modely R 914 Comp (16t) a R 926 Comp (27t). Zároveň je potvrzením současného trendu vzrůstající obliby kompaktních strojů na trhu.

Rypadlo bylo poprvé představeno na veletrhu Bauma 2016 v Mnichově a svým provedením

 

se dobře hodí pro rozličné stavby v omezených prostorech, zejména ve městech. Stroj přichází s novým konceptem jednoduché údržby a širokou paletou vybavení, která rozšiřuje možnosti nasazení. Stroj vychází z koncepce zachování výkonnosti standardního rypadla (stroj má velikostně shodné nářadí jako běžné rypadlo), při dosažení kompaktních rozměrů, jednoduchosti servisu a pohodlí pro obsluhu. Hodnota přesahu zádi pouze 1850 mm poskytuje stroji výborné vlastnosti co do prostorových požadavků a postačuje uzavřít pouze jeden jízdní pruh.

 

Cat® TATRA Roadshow 2017 nabídla ukázky nových technologií, strojů a vozidel značek Cat a TATRA

Oficiální prodejce stavebních a těžebních strojů Cat® v České republice, společnost Zeppelin CZ s.r.o., ve spolupráci s výrobcem nákladních vozů TATRA, společností TATRA TRUCKS a.s., a dodavatelem měřičských a kontrolních systémů značky TRIMBLE, společností SITECH CZ, s.r.o., připravily na květen pokračování úspěšné předváděcí akce pod širým nebem. Pod názvem Cat® TATRA Roadshow (aneb TRAINING DAY 2017) se v pískovnách v Hrušovanech u Brna (18. – 19. 5.) a Ledčicích (25. – 26. 5.) představilo divákům to nejlepší ze současného portfolia všech tří firem. Populární „roadshow“ si letos užili také zákazníci a partneři na Slovensku, kde celá akce 11. května v pískovně v Poddunajských Biskupicích odstartovala.

 
 
 
 
 
2/2017
 
 
Vážení čtenáři,

předkládáme Vám druhé číslo letošního ročníku našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info. Toto jarní číslo je poznamenáno úsilím stavařů o zlepšení výsledků produkce stavebnictví, které se projevily zejména ve druhém pololetí roku 2016. Vaší pozornosti doporučujeme článek, zpracovaný Ing. P. Lupíškovou-Coufalovou z ÚRS Praha a to i z pohledu vývoje stavebnictví v Evropě. Dále zde naleznete nabídku služeb TZÚS Praha, s.p. O tom, že stavaři a stálé vzdělávání k sobě neodmyslitelně patří, potvrzují kursy a školení, které pravidelně organizuje ÚRS Praha, a.s. S celkovým poklesem stavební výroby v loňském roce souvisí i pokles prodeje

stavebních strojů o 8%. Pronájem stavební techniky vykázal v přehledu všech komodit mírný meziroční pokles ve výši 3%. Tuto informaci přinášíme z pera Ing. Fr. Novotného, předsedy Sdružení dovozců stavebních strojů. Ve druhé části časopisu informujeme o zajímavostech ze světa stavebního strojírenství i z oblasti nemalého pomocníka stavařů - nákladních a užitkových automobilů.

Věříme, že prožijete příjemně a spokojeně jarní období, plné slunečních paprsků a jarních květů.

To Vám přeje redakční tým časopisu Build Info

Dear readers,

You are holding the second issue of the current volume of Build Info, a magazine for building entrepreneurs. The issue reflects the efforts of the builders to improve the results of the building industry production of the second half of 2016. We recommend an article by P. Lupíšková- Coufalová of ÚRS Praha, relating to the building industry development in Europe. Further, there is an offer of services provided by the TZÚS Praha (Technical and Test Institute for Construction Prague). Since constant education is a must for builders, ÚRS Praha regularly organises numerous trainings and courses. The overall drop in the building production last year was accompanied by decreased sale of construction machinery by 8%. Construction machinery rental showed a slight year-onyear increase (3%) among all commodities, as F. Novotný, Chairman of the SDSS n(Association of Construction Machinery Importers), informs. The issue further brings information about interesting facts relating to the world of construction engineering and to important builders' helpers - lorries and utility vehicles.

We believe you will have a pleasant and satisfying spring, with plenty of sunshine and blossom.

Editorial staff

 

Stavebnictví v Evropě

82. konference EUROCONSTRUCT v Barceloně byla první příležitost pro posouzení dopadů Brexitu na evropské stavebnictví. Šest měsíců od hlasování nám krátkodobé ukazatele dokazují, že Brexit doposud nezpůsobil takové negativní dopady, kterých jsme se obávali. Chybou by bylo podcenit jeho vliv při snižování střednědobého očekávání, samozřejmě v kombinaci se spoustou dalších faktorů: zpomalení Číny a Německa, přetrvávající problémy evropských bank či možnost zvýšení úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že je stavebnictví střednědobými výhledy velice ovlivňováno, není divu, že jsou současné předpovědi méně optimistické než ty, které byly publikované v červnu 2016.

Očekávaný zlom se v roce 2016 nedostavil

Očekávání pro stavebnictví v roce 2016 byla poměrně vysoká. Roky 2014 a 2015 mohly být považovány za přechodné období, během kterého docházelo k obnově stavebnictví po dlouhé krizové situaci. Po tomto období bylo předpokládáno, že rok 2016 nebude jen dalším pokračováním obnovy, ale skutečný zlom znamenající začátek silnější fáze pro evropské stavebnictví. S ohledem na to, byl minulý rok ve zprávě Euroconstruct z Budapešti uváděn pro rok 2016 předběžný odhad 3,0 %. Toto nadšení pokleslo po červnové zprávě z Dublinu, kdy byl odhad revidován na 2,6 %. Nakonec byl v této zprávě odhad pro rok 2016 stanoven na 2 %, a to pouze s okrajovým zrychlením růstu v souvislosti s výkony roku 2015. Proto je teď těžké rok 2016 definovat jako nový začátek.

Předpověď na rok 2017-2019: stálý růst, ale pomalým tempem

Trend pro roky 2017-2019 zůstává pozitivní, v porovnání s předchozí prognózu však došlo ke zhoršení. Očekávalo se, že rok 2017 bude silnější než 2016 a bude následovat slabší rok 2018. Důvodem měla být kombinace příležitostí vytvořených v letech 2015-2016 a dobrých ekonomických podmínek pro uspokojení potenciální poptávky, která byla v období krize zanedbaná. Nyní to však vypadá, že v období 2017-2019 dojte k mírnému a podobnému tempu růstu (2,1 až 2,2 %). Ekonomická prognóza pro rok 2017 není příliš povzbudivá (1,4% růst - horší než v roce 2014).

Vývoj hlavních segmentů trhu

Distribuce stavební produkce mezi jednotlivými segmenty zůstává v posledních letech stabilní. Rekonstrukce bytové výstavby je teď nejproduktivnějším segmentem (podíl v 2016: 27 %), inženýrské stavitelství (21 %) má nepatrně vyšší kvótu, než nová bytová výstavba (20 %). Zbytek tvoří nebytová výstavba (nová 17 %, rekonstrukce 15 %).

NEJLEPŠÍ ZELENÁ BUDOVA SVĚTA 2017 POHLEDEM ČESKÉ RADY PRO ŠETRNÉ BUDOVY

V Cannes skončil v polovině března 28. ročník nejvýznamnějšího evropského veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM, jehož se zúčastnilo více než 24.000 odborníků ze 100 zemí. Při příležitosti veletrhu jsou vždy udělovány "realitní Oskaři" nejlepším stavbám světa za uplynulý rok. Odrazem celosvětového trendu vývoje směrem k šetrnému stavebnictví je to, že mezi 11 kategoriemi má již několik let své nezastupitelné místo i kategorie "Nejlepší inovativní zelená budova". Tou se letos stalo Muzeum budoucnosti v brazilském Rio de Janeiru. První muzeum v Brazílii, které dosáhlo na certifikaci LEED Gold. Unikátní udržitelná budova od proslulého architekta Santiago Calatravy, jež se snaží lépe využívat lokální zdroje a její architektura je v harmonii s obsahem, který prezentuje. Pohyblivé solární panely doslova "putují" se sluncem a maximálně tak využívají jeho energii. Budova úsporně hospodaří s dešťovou vodou, kterou dokáže zachycovat a znovu využívat. K chlazení interiérů slouží voda, čerpaná do vzduchotechnického systému z hloubky mořského zálivu Guanabara. Výsledkem jsou roční úspory, odhadované na 9,6 mil. litrů vody a také 2.400 MWh elektřiny - to je rozsah, pokrývající roční spotřebu elektřiny 1.200 domácností.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Pro Vaši důvěryhodnost.

TZÚS Praha, s.p., je největší zkušební a certifikační organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem. Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem, Teplicích a odštěpným závodem - Zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích. Portfolio služeb TZÚS Praha, s.p., doplňují služby dceřiných společností QUALIFORM, a.s., a PAVUS, a.s., spolupracujících ve sdružení TZÚS GROUP.

Kurzy a školení nejen pro rozpočtáře a kalkulanty

I v roce 2017 pokračuje společnost ÚRS PRAHA, a.s. ve své dlouholeté tradici pořádání specializovaných kurzů a školení v oblasti cen ve stavebnictví. Na základě poznatků a zkušeností z předchozích let byla pro tento rok nabídka kurzů rozšířena a upravena tak, aby co nelépe odpovídala stávajícím potřebám stavebního trhu, poskytovala co nejširší spektrum informací a zároveň usnadnila činnost všem účastníkům stavební výroby.

Výběr z nabídky kurzů v roce 2017

- A4 Základy praktického rozpočtování a kalkulování

Nejrozsáhlejší a zároveň nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS PRAHA nabízí podrobné seznámení s problematikou oceňování stavebních prací. Ve čtyřech dnech trvání kurzu jsou posluchačům předneseny teoretické i praktické poznatky potřebné pro orientaci v oblasti oceňování stavebních prací.

Témata kurzu:

- Náklady ve stavebnictví

- Teorie rozpočtování a kalkulování

- Praktické seznámení s Cenovou soustavou ÚRS

- Práce s katalogy popisů a směrných cen stavebních prací

- Postup a pravidla sestavení rozpočtu

- Sestavení výkazu výměr

- Rekapitulace a krycí list stavby

- Sestavení rozpočtu s využitím IT

Kurz je vhodný pro začínající rozpočtáře, přípraváře, kalkulanty, stavbyvedoucí, project managery, pracovníky investora a státní správy, kteří zde získají základní souhrn teoretických informací a praktických poznatků pro oblast oceňování stavebních prací

Prezentace soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016

Prezentace SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2016 se uskutečnila dne 6. 4. 2017 v 10:00 hod v zasedací místnosti č. 244, 1. patro budovy MPO pod heslem "Nové moderní výrobky a technologie pro kvalitnější stavby a budovy s pozitivní bilancí energie".

Prezentaci soutěže zahájila Ing. L. Kratochvílová, vedoucí oddělení stavebních hmot MPO uvítáním přítomných zástupců organizátorů soutěže a prezentujících vybraných firem. Dále uvedla, že vypisovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ÚRS Praha a.s. a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mediálními partnery soutěže jsou Časopis stavebnictví/hlavní/ a časopisy Build Info, TZB Info a Materiály pro stavbu a magazín SKYPAPER. Soutěž má ukázat, že výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a úsporná. Zkoumáním použití materiálů a jejich kombinací lze proto dosáhnout významných zlepšení prostředí a kvality života. Způsob jak toho dosáhnout je zavádění nových moderních výrob a technologií pro kvalitnější stavby a budovy s pozitivní bilancí energie. Pro lepší kvalitu stavebnin je připravován i nový zákon o stavebních výrobcích. Na úvod Prezentace Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, vyslovil obavu, že stavebnictví podle výsledků za první čtvrtletí roku nemusí zcela navázat na cestu vzhůru a to jak v inženýrském, tak v pozemním stavitelství. Přesto je mírným optimistou a doufá, že stavebnictví letos skončí v kladných číslech. Dále uvedl, že konečné výsledky stavební činnosti představují trvalou užitnou hodnotu, která bude ovlivňovat řadu budoucích generací a že toto vše se bez kvalitních stavebních výrobků a materiálů neobejde. K podmínkám a organizaci letošní soutěže vystoupil Ing. Pavel Malinský z MPO, který mimo jiné seznámil přítomné v jakých kategoriích se soutěží, s kritérii pro posuzování přihlášených firem, s postupem odborné poroty, jaké jsou hlavní ceny a co soutěž v uplynulých devíti letech ukázala o průmyslu výroby stavebních hmot v ČR. Soutěží se ve dvou kategoriích: I. kategorie - firmy s počtem do 150 pracovníků a II. kategorie - firmy s počtem nad 150 pracovníků. Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot jsou posuzovány zejména podle následujících kritérií: ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu, energetická náročnost výroby, dosahovaná kvalita výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, stav v zavádění systémů řízení výroby, výrazná investiční činnost do výrobních závodů a provozů v posledních 3 letech. Odborná porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a provedení prohlídky vybraných provozů provede konečný výběr firem do užší nominace a v každé kategorii stanoví a předá na slavnostním nominačním odpoledni /od loňského roku nově/ vždy jednu vítěznou firmu v každé kategorii k ocenění a dále 5 dalších firem k udělení zvláštních ocenění - Cen organizátorů soutěže, Ceny poroty soutěže a Ceny mediálního partnera soutěže - Časopisu Stavebnictví. Soutěž během 9 uplynulých let mimo jiné ukázala, že firmy průmyslové výroby stavebních materiálů v Česku se řadí mezi nejmodernější závody v Evropě.

 

Největší a nejúspěšnější developerský projekt v ČR

Skupina PASSERINVEST působí na českém trhu již od přelomu roku 1991 a 1992, kdy se profilovala především rezidenčními projekty na pražských Vinohradech. Vize jejího zakladatele a předsedy představenstva Radima Passera však brzy přesáhly oblast rezidenčních projektů a zaměřily se na celkovou přestavbu a rekultivaci území pražské Michle. Zde pod jeho vedením vzniká již dvacet let plnohodnotný multifunkční komplex, areál BB Centrum a jeho rozsah potvrzuje, že to nebyla jen pouhá neuskutečnitelná chiméra, ale promyšlený, náročný, ale přitom realistický projekt.

Indikátory topných nákladů

Indikátory topných nákladů i měřiče spotřeby tepla, plynu a vody s funkcí rádiové komunikace umožňují komfortnější a rychlejší odečet naměřených hodnot. Tím výrazně usnadňují celý proces sběru dat i následného rozúčtování spotřeby. Odpadá také nutnost osobních návštěv bytů. Odečet též může probíhat na měsíční bázi a obyvatelé bytů mohou získat lepší přehled o své spotřebě energií. "Kontrola naměřených hodnot může probíhat i vícekrát ročně. Pokud se systém doplní o takzvané uzly připojené k internetu, které data sbírají průběžně, je možné monitorovat data online. Díky tomu mohou domácnosti lépe sledovat svou spotřebu energií a upravit podle toho své nakládání s nimi," popisuje způsob dálkové kontroly hodnot měřičů Ivo Winkler, vedoucí technického oddělení společnosti Enbra.

Obavy z "elektrosmogu" v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost však ano

Škodlivý vliv elektromagnetického záření z elektrických rozvodů a domácích elektrospotřebičů na lidské zdraví, který se nepřesně označuje jako elektrosmog, nebyl dosud prokázán. Přesto je v souvislosti s elektromagnetickým zářením v interiéru vhodná jistá opatrnost. Máme pro vás několik informací o možných i domnělých zdrojích elektrosmogu v domácnosti. A jeden bonusový tip na závěr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2017

 

Vážení čtenáři,

právě otevíráte první číslo devátého ročníku časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info. Jak vyplývá z různých informací, s hodnocením roku 2016 stavaři nemohou být plně spokojeni, což potvrzují i příspěvky p. Ing. P. Serafína a Ing. Fr. Glazara. O tom, že stavaři se mají čím i pochlubit přinášíme informace v článku o výstavbě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky – CIIRK, který se nachází v areálu vysokých škol v Dejvicích a navazuje bezprostředně na areál ČVUT Praha. Vaší pozornosti doporučujeme stať o zajímavém zkušebním zařízení „Seznamte se s Thorem, nejnovějším bezpečnostním hrdinou.“ O potěrech CEMEX při realizaci kvalitní podlahy se dočtete v článku, který Vám doporučí i realizační firmy. Dále přinášíme informaci o úspěchu při použití obkladů RAKO při rekonstrukci lázní Bardějov. Zajímavými expozicemi na veletrhu Bau 2017 Vás rádi provedeme. O stavu a vývoji trhu se stavebními stroji v ČR přinášíme informace, které vyplývají ze studie, zpracované SDSS. Z Demo Tour 2017, uskutečněné v lomu společnosti Kalcit v Brně-Líšni, pořádané společností AUSTRO Baumaschinen s.r.o., přinášíme několik zajímavostí. Věříme, že i v letošním roce naleznete v našem časopise nejednu zajímavou informaci.

 

Příjemné prožití předjaří, hodně slunečních paprsků Vám přeje

redakční tým

 

Dear readers,

You are holding the first issue of the ninth volume of Build Info, a magazine for building entrepreneurs. As numerous sources indicate, builders cannot be fully satisfied with 2016, as contributions by Mr. Serafín and

Mr. Glazar indicate. However, there is also something builders can pride themselves on, as reported in an article on the construction of the Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics (CIIRK), situated within the complex of universities in Dejvice, Prague, immediately connected to the premises of the Czech Technical University. Another article to recommend describes an interesting piece of test equipment “Meet Thor, the latest security hero”. CEMEX coatings forthe construction of high-quality floors are the subject of another interesting article. Further, we bring information about the successful application of RAKO tiling in the reconstruction of Bardejov spa, Slovakia. We would also like to show you round interesting expositions in the Bau 2017 trade fair. There is also information about the situation on and development of the construction machinery market in the Czech Republic, based on a study elaborated by the SDSS. There are also several interesting facts from the Demo Tour 2017 organised by AUSTRO Baumaschinen s.r.o. in a quarry in Brno-Líšeň owned by Kalcit. We believe you will find information in our magazine interesting.

 

We wish you pleasant early spring and a lot of sunshine.

Editorial staff

 

Ohlédnutí za rokem 2016

Výsledky stavebnictví v roce 2015 naznačovaly překonání krize z minulých let, nicméně tento trend se v uplynulém roce nepotvrdil. Současná data vracejí stavebnictví do roku 2013 a ani v posledním měsíci roku 2016 nelze očekávat nějaký výrazný zlom. Tomu napovídají i zveřejněné výsledky za měsíc listopad, kdy došlo k meziročnímu propadu o 2,3 %. Produkce v pozemním stavitelství sice meziročně vzrostla o 8,0 %, ale propad inženýrského stavitelství byl téměř stejný jako v říjnu 17,7 % a došlo k dalšímu poklesu počtu zaměstnanců. Pozitivním signálem je pokračující rostoucí trend v oblasti bytové výstavby, kde počet zahájených bytů v listopadu 2016 meziročně vzrostl o 33,8 % a dokončených bytů o 9,3 %. Stavebnictví se řadí mezi hlavní pilíře hospodářského rozvoje. V České republice se stavebnictví podílí zhruba 6 % na tvorbě HDP a 8,5 % na celkové zaměstnanosti. Úlohu stavebnictví v národním hospodářství však nelze omezit na uvedené procentní podíly. Stavebnictví má značné přímé vazby na ostatní odvětví výroby a služeb, jakožto dodavatele potřebných surovin, materiálů, výrobků, energií, služeb apod. S ohledem na to vykazuje jeden z nejvyšších multiplikačních efektů z pohledu celkových ekonomických přínosů a vlivů na zaměstnanost. S poptávkou po stavební činnosti jsou spojeny i významné daňové efekty, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Z těchto důvodů jsou výdaje na stavební investice používány jako nástroj k překonání ekonomické krize a vytváření prorůstových stimulů. Růst či pokles stavebnictví je výrazně ovlivněn dvěma zásadními faktory. Za prvé celkovým hospodářským růstem, který mimo jiné ovlivňuje soukromé investice, a za druhé úrovní veřejných investic. Lze jen věřit, že při „úsporách“, resp. nečerpání veřejných investic v roce 2016 nastane v následujícím období žádoucí obrat.

 

Vývoj stavební produkce v ČR

Stavebnictví V České republice prochází poměrně složitým obdobím, zejména na straně poptávky po své produkci. Přesto, podobně jako ve většině ekonomicky vyspělých zemí, patří stavebnictví mezi nejvýznačnější národohospodářská odvětví, které dlouhodobě významně přispívalo k celkovému růstu české ekonomiky Nezanedbatelný byl jeho multiplikační efekt, spočívající v ovlivňování poptávky po výrobcích ostatních odvětví a služeb, spojených s údržbou stavebních děl. Stavební produkce v roce 2016 klesla meziročně reálně o 7,6 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 3,3 % (příspěvek 2,2 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 16,0 % (příspěvek –5,4 p. b.). V posledním období navíc došlo k odlišnému vývoji mezi inženýrským a pozemním stavitelstvím. Inženýrské stavitelství se stalo prakticky nezávislé na přirozeném vývoji nabídky a poptávky po své produkci a stalo se téměř závislé na uvolnění potřebných finančních prostředků – zdrojem jeho financování se staly téměř výlučně prostředky EU. Vývoj pozemního stavitelství daleko více respektuje přirozený vývoj trhu po bydlení, případně obchodních a podnikatelských nemovitostech. I z toho důvodu nejsou výkyvy tohoto stavebního segmentu tak zásadní. Nejintenzivněji se propad veřejné zakázky projevuje v inženýrském stavitelství, jehož nejpodstatnějším sektorem je dopravní infrastruktura. V roce 2016 bylo zadáno (zveřejněna informace o zadání zakázky ve Věstníku veřejných zakázek) celkem 4 977 veřejných zakázek na stavební práce (včetně zakázek na dodatečné stavební práce a dílčích zakázek, bez rámcových smluv) v úhrnné hodnotě 90 792 mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby 1 528 zakázek (30,7 % z celkového počtu zadaných zakázek) v hodnotě 23 184 mil. Kč (25,5 % z celkové hodnoty zadaných zakázek) a na inženýrské stavby 3 449 zakázek (69,3 %) v hodnotě 67 609 mil. Kč (74,5 % z celkové hodnoty zadaných zakázek).

 

Generální rekonstrukce Státní opery

Ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan Burian v pondělí 20. 2. 2017 podepsal smlouvu se zástupci společnosti HOCHTIEF CZ a. s., která vzešla jako vítěz z veřejného výběrového řízení na zhotovitele generální rekonstrukce Státní opery. Národní divadlo předá společnosti HOCHTIEF CZ a. s., v řádu dní staveniště, aby rekonstrukce mohla začít bez prodlení. „Jsem rád, že zahajujeme rekonstrukci v situaci, kdy je zajištěn provoz Státní opery v Hudebním divadle Karlín i na dalších scénách Národního divadla. Naše rozhodnutí připravit vše na rekonstrukci včas bylo správné. Těšíme se do nové budovy a už teď přemýšlíme o jejím programu,“ uvedl ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan Burian.

 

SEZNAMTE SE S THOREM, NEJNOVĚJŠÍM BEZPEČNOSTNÍM HRDINOU

 

Je stejně ošklivý jako drahý? Thor je figurína nové generace, která se používá při nárazových testech a sehrála klíčovou roli i při vývoji nejbezpečnějších nákladních vozidel na světě od společnosti Scania.

 

Novinky společnosti Hörmann

Hörmann se začátkem března spouští akci 2017. V ní budou za výhodné ceny k mání například vrata RenoMatic light 2017, která se v akci dostávají na skvělý poměr kvality a ceny. RenoMatic light jsou vrata, která se mohou pochlubit všemi přednostmi, které výrobky od společnosti Hörmann mají – vysoký stupeň bezpečnosti, špičková kvalita a vynikající termoizolační vlastnosti. A to vše už za 20 499,- korun. Bezpečnost na prvním místě „Bezpečnost proti vniknutí zvenčí a bezpečnost při používání, to jsou největší témata, kterými se letošní sortiment společnosti Hörmann řídí,“ uvádí jednatel společnosti Hörmann ČR, Ing. Vít Kareš. Společnost téma bezpečnosti bude vyzdvihovat v celoevropské kampani, kterou má na letošek přichystanou. Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, že jeho vrata už nesplňují požadavky na bezpečnost provozu a nemohou už ochránit jeho obydlí, může je nechat vyměnit za bezpečnější a praktičtější RenoMatic light v akci 2017. Ta jsou k dispozici již za 20 499,- Kč i  s pohonem. Akčních modelů vrat však je letos víc a je tak z čeho vybírat.

 

Volba potěrů CEMEX je jedním ze základních předpokladů kvalitní podlahy

 

Podlaha je jedním z nejvýraznějších interiérových prvků, který je zároveň vystaven největšímu namáhání. Má-li být finální nášlapná vrstva spolehlivá a dlouhodobě estetická,  musí být položena na dobře provedeném, pevném a stabilním základu – potěru.  Praxe potvrzuje, že pouze kombinací kvalitních materiálů a profesionálního řemeslného přístupu docílíme spolehlivosti a dlouhé životnosti. Společnost CEMEX ve spojení s ověřenými realizačními partnery skupiny XPERTs představuje v současnosti jednoho z předních dodavatelů podlahových konstrukcí.

Lité podlahové potěry jsou pro finální nášlapné vrstvy, jako jsou dlažby, laminátové a dřevěné podlahy, koberce nebo syntetické nátěry, ideálním podkladem. Jejich dokonalá rovinnost nevyžaduje dodatečné vyrovnávání samonivelačními stěrkami, umožňuje přímou pokládku většiny podlahových krytin a výrazně tak snižuje pořizovací náklady podlahy. Jednou z hlavních a unikátních předností litých potěrů je totiž samonivelační schopnost tekuté směsi, díky níž dosahuje nejen ideálně rovného povrchu, ale také výborných mechanických vlastností.

Maximální přenos tepelné energie

Díky vysoké tekutosti litých potěrů CEMEX jsou podlahové topné rozvody v dokonalém kontaktu s potěrem, v kombinaci s vysokou hutností a minimem pórů a je tak plně využit přenos tepelné energie. Topný systém dosahuje své maximální možné efektivity a dynamického provozu. Volbou vhodného typu podlahového potěru je dosaženo nejen vysoké kvality vnitřního tepelného klimatu, ale také pozitivního vlivu na samotnou spotřebu energie, nebo životnost topných zdrojů. Anhydritový potěr AnhyLevel Thermio má dokonce nejlepší tepelnou vodivost na evropském trhu – hodnota tepelné vodivosti dosahuje až 2,5 W/m.K. (tepelná vodivost klasické mazaniny je cca 1,0 W/m.K.).

 

Swietelsky stavební se prosadil v Prazdroji. Dokončil sklad, staví další

Plzeň – Rostoucí zájem o pivo z Plzeňského Prazdroje, a tím i vyšší objem výrobků a balení a zrychlení dodávek zákazníkům, vedlo největší český pivovar k rozšíření skladovacích prostor o 6 300 m2. Generálním dodavatelem loni dokončené investice za 90 milionů korun byla společnost Swietelsky stavební, jejíž závod pozemních staveb Západ sídlí v nedalekých Ejpovicích. Ten se letos v pivovaru podílí rovněž na stavební části nové linky na stáčení piva do plechových obalů a skladu prázdných plechovek. Práce na stavebních úpravách pro stáčecí linku Swietelsky dokončí do konce dubna a nový sklad pak do konce května. Na trh by pivo z této linky mělo přijít na začátku letošního léta.

 

Obklady RAKO se zabydlely v lázních Bardějov

Luxusně zařízené prostory zrekonstruovaného lázeňského hotelu Alexander**** ve slovenských lázních Bardějov nabízejí hostům také luxusní koupelny. Právě na koupelny dodala značka RAKO 5000 m2 keramických obkladů, dalších 1700 m2 materiálů pak směřovalo do blízkého léčebného domu Alžběta, který se rekonstrukce dočkal po 50 letech.

 

Platforma historických oken. Co chceme od historických oken v dnešní době?

Na podzim 2016 vznikla z iniciativy Dřevařského ústavu a společnosti WOODEXPERT s.r.o. nová diskuzní platforma odborníků, která se zaměřuje na problematiku historických oken a současných stavebních požadavků. V únoru 2017 proběhlo za aktivní účasti specialistů Národního památkového ústavu a zástupců České komory lehkých obvodových plášťů první otevřené setkání. Členy Platformy jsou odborníci nejrůznějšího zaměření a jejich společným úsilím je najít taková řešení, která umožní jak splnění opodstatněných požadavků dnešní doby, tak i záchranu vzácného dokladu umu našich předků. Náplní jejich práce je nalézt soulad mezi technickými, legislativními a památkovými požadavky na okna.

 

Stavební novinky Schüco na BAU 2017

 

Tisíce návštěvníků se po dvou letech opět potkaly s významnými vystavovateli stavebních materiálů. Mnichovský veletrh BAU 2017 byl tradičn velkolepý. Třeba na stánku německého výrobce systémů pro opláštění budov společnosti Schüco se v jednom okamžiku dokázalo nashromáždit až tisíc zájemců o fasády, okna, dveře a posuvy. Konstrukce stánku zaujala na první pohled, neboť její nemalá část byla utkaná z designové fasády FACID. Kromě tematicky a produktově členěných sekcí nechyběla část, věnující se podpůrným digitálním technologiím, které ulehčí práci architektům i zpracovatelům. Z řady představených řešení se v textu blíže zaměříme na již zmiňovanou textilní fasádu, dále novinky v portfoliu subtilních fasád, vchodových dveří a posuvných systémů.

 

Studie o stavu a vývoji trhu se stavebními stroji v České republice

Nedílnou součástí realizace staveb je použití stavební techniky a stavebních strojů. Vzhledem k tomu, že v České republice je velmi malá domácí výroba stavebních strojů, lze odvodit, že 95 % prodaných strojů v ČR je zahraniční výroby. Tato studie se zabývá současným stavem a prognózou dalšího vývoje kapacity českého trhu těchto strojů. Velikost kapacity stavebních strojů je v plné míře závislá na stavu a dalším vývoji stavební produkce především v oblasti inženýrského stavitelství. Dále studie nabízí celkový přehled o současnosti a dalším vývoji technických parametrů světové produkce stavebních strojů odrážejících součastné i budoucí požadavky ekonomie,ekologie,ergonometrie, bezpečnosti práce a dalších.

 

Stroje značky Cat® = výborná volba nejen pro komunál!

Kompaktní kolové nakladače řady M (Cat® 906M, 907M a 908M ) Dnes bychom vám rádi představili novou „emkovou“ řada malých kompaktních nakladačů, která se díky svým vlastnostem výborně hodí do různých odvětví, včetně komunální a průmyslové sféry. Majitelé strojů ocení řadu vylepšených technologií, které usnadňují ovládání stroje a přispívají k vyšší produktivitě stroje. Všechny tři modely nové řady jsou vybaveny motorem Cat® C3.3B (emisní normy EU st. III) s elektronicky řízeným hydrostatickým pohonem, který propůjčuje malým kompaktním nakladačům jedinečné jízdní vlastnosti při jízdě po rovině i s kopce. Účinnost elektronického hydrostatu si navíc může obsluha přizpůsobit dle svých požadavků – k dispozici jsou tři naprogramované úrovně pro úpravu činnosti hydrostatu.

 

Pořídit si obecní bagr? Proč ne!

Obce, ať velké či malé, dostávají v posledních letech větší míru samostatnosti. Některé z nich raději spravují své majetky a zajišťují svůj chod dodavatelským způsobem, tedy že si najmou jednotlivé služby. Proti tomu je ale čím dál více především městysů nebo menších měst, které jdou cestou vlastní soběstačnosti a vybavenosti. Dokonce není výjimkou, že obce zakládají v rámci technických služeb vlastní stavební skupiny, které zabezpečují údržbu obecních nemovitostí, realizují menší stavby nebo dokonce provádí přípravné práce pro velké stavební projekty. A právě těmto progresivním starostkám a starostům a jejich obcím se snaží jít ve firmě Liebherr naproti. Jedním z nejvhodnějších strojů pro provádění staveb je hydraulické rypadlo neboli bagr a těch má tento německý výrobce zajímavou nabídku. Zaměřme se předně na kolová rypadla, která se díky kolovému podvozku dokáží lépe a rychleji přesunovat a jsou tak variabilnější a využitelnější v možnostech nasazení. Liebherr vyrábí jako jeden z mála výrobců i relativně malá kolová rypadla v kategorii kolem 12tun, která disponují už velmi zajímavými dosahy a nosnostmi a zároveň umožňují řadu alternativních možností využití v prostředí obce.

DEMO TOUR 2017

Ve dnech 22. a 23. února 2017 uspořádala společnost AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. ve spolupráci s ostatními vystavovateli v lomu společnosti Kalcit v Brně-Líšni, přehlídku špičkových stavebních strojů,

strojů pro zpracování kamene, dopravní techniky atd. Součástí výstavy byla dovednostní soutěž stojníků o zajímavé ceny v přesnosti, rychlosti a odhadu množství naloženého materiálu strojem HITACHI ZAXIS 300 LC. DEMO TOUR 2017, byla protkána mnoha obchodními i přátelskými setkáními a dokreslena zimní atmosférou, s příjemným cateringovým zázemím.

 

Fotogalerie: 2017

Tato fotogalerie je prázdná.