Build Info - časopis podnikatelů ve stavebnictví

Časopis podnikatelů ve stavebnictví Build Info vychází 5x ročně. Jeho náplní kromě pravidelných rubrik, jako je dění ve stavebnictví, novinky z výroby stavebních hmot, stavební strojírenství, logistika a vzdělávání, je např.: nebezpečné látky ve stavebních výrobcích, vývoj bytové výstavby a občanské vybavenosti u nás a v zahraničí, stavební softwary, určené pro řemeslné a specializované firmy, akustické štítky, půjčovny stavebních strojů, komunální technika, nákladní a užitkové automobily, osobní automobily pro podnikání, leasing strojního zařízení, včetně automobilového parku, ceny bytů v ČR a v zahraničí, bezpečnost práce, nízkoenergetická výstavba, střechy, dřevostavby atd.

BuildInfo, a journal of entrepreneurs in the building industry; the continuation of the former is focused on the information for the  civil engineering expert public (especially building company owners,  both small, medium-sized, as well as "giant" ones, architects, designers, employees and students of  colleges and vocational schools, building authorities, or other institutions) about novelties in products, building material industry, technologies, and new trends in architecture, problems of economy, legislative, or about novelties in civil engineering,  international  exhibitions, or interesting competitions, educational events, etc.