leden - červen

 
ČERVEN
 
Česko-slovenská premiéra nové Daily

Iveco je jednou ze značek CNH Industrial N.V. - přední světové firmy v oblasti Capital Goods kótované na New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) a na Mercato Telematico Azionario, organizované a vedené Italskou burzou (MI: CNHI). Iveco konstruuje, vyrábí a prodává široký sortiment lehkých, středně těžkých a těžkých nákladních a užitkových vozidel, terénních nákladních automobilů, městských a meziměstských autobusů i dálkových autokarů, ale také speciální vozidla určená pro požární aplikace, nasazení v terénu, obranu a civilní ochranu. Iveco zaměstnává více než 27 000 pracovníků a vyrábí vozidla s nejnovější technologií v 11 zemích ve světě, v Evropě, v Asii, v Africe, v Oceánii a v Latinské Americe. 5 000 prodejních a servisních středisek ve více než 160 zemích zaručuje technickou asistenci všude na světě, kde jsou v provozu vozidla Iveco.

Letošní klíčová novinka značky Iveco - 3. generace modelové řady Daily - oficiálně vstoupila na český a slovenský trh 24. června 2014 v originálním prostředí hradu Špilberk v Brně. Pro pozvané zákazníky z České republiky i ze Slovenska to byla první příležitost se naživo seznámit s nejnovějším produktem od turýnského výrobce užitkových vozidel. Odbornou část programu tvořila ukázka variability nové Daily, připravený byl i zajímavý průřez 36 letou historií modelu, následovala technická prezentace a poté si hosté mohli vystavená vozidla důkladne prohlédnout na velkém hradním nádvoří. Na uvedení Daily do života se přišlo podívat téměř 300 členné publikum - významní klienti, obchodní partneři, český a slovenský management Iveco, dealeři, prodejci a samozřejmě zástupci médií z ČR i SR.

 
V Mostě byl dokončen tramvajový přestupní uzel v ul. Nádražní

V těchto dnech byl dokončen projekt tramvajový přestupní uzel v ul. Nádražní v Mostě, jenž zahrnoval odstranění a vybudování dvou mostů přes komunikaci I/13. Stavební práce realizovala společnost EUROVIA CS pro Město Most. Práce za více než 38 mil. Kč probíhaly od července 2013 do června 2014.

Původní silniční most a most pro pěší přes komunikaci I/13 již nevyhovoval podmínkám pro užívání. Bylo tedy rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými mostními objekty. Nový silniční most tvoří spojitá předpjata monolitická desková konstrukce o čtyřech polích. Šířkové uspořádání na mostě odpovídá kategorii S9,5. Na pravé straně mostu (směrem do centra Mostu) je obslužný chodník šířky 1,25m se zábradlím. Vozovka na mostě je dvouvrstvá živičná. Silniční most byl zprovozněn na začátku května 2014.

Lávku pro pěší tvoří spojitá monolitická trámová konstrukce o dvou polích. Na lávce je pruh pro chodce šířky 3,0 m a pruh pro cyklisty šířky 3,0 m. Vzhledem ke způsobu uložení inženýrských sítí na lávce je pruh pro cyklisty a pruh pro pěší v jiné výškové úrovni. Jednotlivé pruhy jsou odděleny zábradlím. Uprostřed lávky jsou umístěny stožáry veřejného osvětlení.

Součástí projektu byly také četné přeložky inženýrských sítí a realizace napojení nových mostů na navazující komunikace.

Základní informace:

Název stavby:  Tramvajový přestupní uzel ul. Nádražní

Investor:           Statutární město Most

Projektant:       Pontex s.r.o. (projekční práce na akci byly zahájeny v r. 2007)

Zhotovitel:        EUROVIA CS, a.s. závod Ústí nad Labem

TDI:                 ALONG s.r.o.

Doba výstavby: červenec 2013 - červen 2014

Cena díla: 38,5 mil. korun vč. DPH

 
"UNIMOG Tour 2014"

Mezinárodní ROADSHOW dorazila ve středu 25. června do České republiky, konkrétně - do krásného areálu hotelu LIONS  v Nesuchyni, nedaleko Prahy.  Pořadatelem této putovní předváděcí akce s názvem "UNIMOG Tour 2014", která měla v naší zemi v pořadí 14. zastávku z celkového počtu 15, byla firma CROY s.r.o., importér Daimler AG pro Unimog v České republice a autorizovaný dealer pro prodej a servis užitkových vozidel Mercedes-Benz.  Kromě pořadatelské země - Německa, ji mohli shlédnout zájemci v Nizozemí, Švýcarsku, Francii, Rakousku, Belgii a České republice.

Hlavním cílem této akce bylo mezinárodní představení nové generace nosičů nářadí Unimog BlueTec -6 v kombinacích s nástavbami a pracovními adaptéry předních evropských výrobců.  Vedle aktuálních odborných informací, přednášek a prohlídky vystavených exponátů šlo především o dynamické - Live - předvedení pracovních aplikací, neboli -UNIMOG v akci!

I přes nemalé požadavky emisní normy EURO VI byly koncepty nových vozidel Unimog ještě dále rozvinuty: nová generace terénních vozidel a nosičů nářadí Unimog výrazným zvýšením výkonu, hospodárnosti a komfortu ovládání. Vedle zcela nových motorů pro všechny výrobní řady nabízí terénní Unimog přepracovaný koncept uložení motoru blíže středu vozidla a Unimog nosič nářadí nový synergický pohon pojezdu, moderní kabinu a zcela nové systémy pracovní a výkonové hydrauliky. Tato řešení výrazně zvyšují efektivitu provozu.

 A to bylo i hlavním bodem programu této předváděcí akce - naživo vidět v akci nejmodernější technologii užitkového vozidla a dokonalého systému kompatibility a kompetentnosti nosiče pracovního nářadí v jedinečném uceleném konceptu. Společně s předními výrobci pracovního nářadí a nástaveb firem  AEBI SCHMIDT, MULAG, DÜCKER, SÖDER, ZAGRO, LEISTIKOW, GMEINER, HIAB, KAHLBACHER, FAUN, ZWIEHOFF, byly prezentovány pracovní kombinace pro nejrůznější obory a pro nesčetné možnosti nasazení v každém ročním období. Praktickými ukázkami 22 exponátů se návštěvníci mohli od odborníků přímo na místě dozvědět, proč se nová generace vozidel Unimog může právem označovat přívlastky: jedinečný, mnohostranný, inovativní, efektivní a hospodárný.

 
 
 
Zdravá deska RB (A) Activ´Air: novinka, která efektivně odstraní  formaldehyd

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize RIGIPS letos v červnu uvede na trh novou sádrokartonovou desku Activ´Air. Její hlavní schopností je odstraňování formaldehydu, volné těkavé látky, která zpravidla škodí zdraví a je běžně přítomna ve všech vnitřních prostorách. Activ´Air je zároveň nejefektivnější volbou.

Nová sádrokartonová deska, kterou vyrábí společnosti SGCP CZ a.s., divize Rigips v České republice, má inovativní vlastnosti díky použití revolučních materiálů. "Při výrobě pracujeme s přídavkem chemické látky, která dokáže například formaldehyd rozložit chemickou reakcí na zdravotně nezávadné látky a ty se následně naváží na molekuly sádry," vysvětluje Radomír Kamler, ředitel výrobního závodu SGCP CZ a.s., divize Rigips v Horních Počaplech. Deska Activ´Air zredukuje obsah formaldehydu ve vnitřním prostředí až o 70%. Pro dosažení maximální účinnosti stačí 1m² Activ´Air na 1m³ vzduchu v dané místnosti.

Tato stavební novinka je díky použitému bílému kartonu snadno rozpoznatelná od ostatních sádrokartonových desek. Deska neztrácí své schopnosti ani po běžné povrchové úpravě (nátěr běžnými vodou ředitelnými barvami, papírové tapety, sádrová omítka, apod.). "Při instalaci desky Activ´Air si také nikdo nemusí lámat hlavu s nějakou speciální přípravou, jednoduše s ní může pracovat jako s klasickým sádrokartonem," uzavírá Radomír Kamler.

Technologie Activ´Air byla patentována již před 10 lety v zahraničí a její účinnost potvrzuje udělený certifikát ISO 16000-23. "V současné době je tento výrobek velmi úspěšný v mnoha zemích na celém světě - například v Itálii, Belgii, Francii nebo Velké Británii," doplňuje Nikola Hoffmann, ředitel divize Rigips v České republice.

Již od 1. 6. je Activ´Air v prodeji také na českém trhu za doporučenou cenu 89 Kč/m² bez DPH. "Počítáme s tím, že do konce června by měla být deska k dispozici minimálně u 30 našich prodejců po celém Česku," komentuje Nikola Hoffmann. Seznam všech prodejců včetně kontaktů zákazníci postupně najdou na www.zdravadeska.cz. Cena byla stanovena tak, aby byl výrobek dostupný všem zájemcům o kvalitní vnitřní ovzduší.

 
Peníze v rozpočtu jsou, ale není co stavět

Za poslední dva roky nevyhodnotilo ŘSD jedinou zakázku na projekční práce - devět tendrů vypsaných v roce 2013 nebylo dosud vyhodnoceno a dva letošní byly krátce po svém vyhlášení zrušeny. Dosavadní kroky nového vedení této státní organizace, včetně dočasného zastavení přípravy a realizace staveb, budí rozpaky a odborná veřejnost se zase nestačí divit tempu, jakým se na ŘSD mění vedoucí pracovníci. Pokud ŘSD nezačne okamžitě jednat, bude ohroženo nejenom rozšíření dalších úseků dálnice D1, ale také podstatná část velkých projektů -  Operačního programu Doprava II.

Nečinnost naší největší investorské organizace budí rozpaky a je předmětem stále častější a hlasitější kritiky. Příprava velkých staveb totiž není limitována tradičním nedostatkem finančních prostředků, přestože se částka, kterou ŘSD může čerpat z rozpočtu SFDI na přípravu staveb, v posledních letech podstatně snížila.  Stačí porovnat, jaké částky plánoval SFDI pro přípravu staveb v letech 2006 a 2007, tedy v době vrcholících příprav stavební fáze OPD I. (2007-2014), a jak tyto prostředky ŘSD skutečně čerpalo, s roky 2013 a 2014, tedy obdobím, kdy měla vrcholit příprava realizační fáze druhého finančního období čerpání fondů EU.

Čerpání rozpočtu SFDI na přípravu staveb (Kč):

 

2006

2007

2011

2012

2013

2014

Plán SFDI

3 769 981 000

4 669 483 000

1 087 954 000

1 696 481 000

1 590 000 000

1 901 531 000

Čerpání ŘSD

3 693 567 000

4 599 353 000

801 986 000

1 098 455 000

875 111 000

 

Procento

98,0%

98,5%

73,7%

64,7 %

55,0 %

 

Z tabulky lze vyčíst dva alarmující trendy - na přípravu staveb nového OPD jde podstatně méně peněz a co je ještě horší, stále vyšší nedočerpávání i těchto nízkých částek ze strany ŘSD ČR. To znamená, že podíl nesplněných úkolů v přípravě staveb neustále roste.

Přes proklamace všech vedoucích manažerů ŘSD z posledních let, je tristní i počet výběrových řízení na projekční práce vypsaných tímto nejvýznamnějším zadavatelem:

Rok

Počet vyhlášených veřejných zakázek

Počet vyhodnocených

Počet zrušených

2009

9

5

4

2010

2

1

1

2011

0

0

0

2012

54

22

32

2013

9

0

0

2014

2

0

2

Vývoj mezi lety 2009 a 2011 ukazuje, kam vedl tzv. "boj proti korupci" a snaha o "vyhladovění stavebních firem" z dílny ex-ministra Bárty. Pro jeho éru je charakteristické úplné zastavení tendrů v roce 2011. O rok později sice bylo vypsáno 54 veřejných zakázek, ale z nich bylo téměř 60 % zrušeno v důsledku platnosti novely zákona o zadávání veřejných zakázek. A letos? Byly sice vypsány celé dvě veřejné zakázky, ale obě byly také zrušeny. "Každý ví, že bez projektu se stavět nedá, do čeho se tedy budou investovat prostředky na výstavbu silnic a dálnic, když ŘSD žádné projekty nepoptává," uvedl místopředseda představenstva Sdružení pro výstavbu silnic Praha Ing. Radovan Hrnčíř, sám profesí projektant. Ani okamžité nalití peněz do přípravy sice problém nevyřeší, protože se fakticky projeví až za několik let, ale každý den otálení problém dál a dál zhoršuje.

Přitom některé tendry z roku 2013 naopak běží už řadu měsíců a nemohou být ukončeny, protože chybí příslušná směrnice, bez níž nejsou schopni projektanti úkol splnit. Tu dluží ministerstvo dopravy. Zda na ní momentálně někdo pracuje, není jasné. Místo toho pokračuje tlak na projektanty a snaha udělat z nich původce všech problémů staveb, které byly nedávno dokončeny, nebo jejich realizace právě končí. "Naivní představa některých politiků i tzv. odborníků, že rozsáhlé liniové stavby lze stavět naprosto bez změn projektu, se dnes obrací proti projektantům. Někteří dokonce tvrdí, že jakékoli vícepráce jsou porušením rozpočtové kázně a jakoukoli změnu projektové dokumentace v průběhu stavby považují ve vztahu k projektantům za vadu díla," doplnil Ing. Hrnčíř.

Ve veřejném prostoru se stále častěji objevují stížnosti na projekční přípravu staveb, na její nekvalitní provedení. Méně často už je kritizována často nedostatečná a neodborná práce investorů a praxe minulých pěti let založená na výběru projektanta na základě nejnižší nabídkové ceny, která jednoznačně ovlivňuje kvalitu zpracování projektové dokumentace. Pro část politické, mediální i obecné veřejnosti jsou projektanti v podstatě veřejnými nepřáteli, kteří mohou za známé a stejně nepopulární vícepráce. Jaká je ale realita?

Jako celé stavebnictví, také projektové kanceláře postihl v posledních letech razantní propad. Obrat se u většiny z nich snížil o 30 - 60 %. Důsledkem toho bylo zastavení investic do rozvoje projekčních firem, snižování průměrných mezd, propouštění kvalifikovaných a zkušených projektantů a také zastavení náboru absolventů stavebních fakult.

Odborná veřejnost již několik měsíců volá o pomoc, faktické kroky ze strany státu jsou však zatím příliš pomalé. Ne vždy se řeší priority, naopak, některá v dobré víře navržená opatření vše jen a jen zhoršují.

 "Dokud ŘSD nebude mít dostatek odborně zdatných pracovníků schopných kvalifikovaně zadávat a také kontrolovat zakázky, propad nejen projekčních firem, ale i celého silničního stavitelství bude pokračovat. Otázkou je, zda se z toho tento obor ještě vůbec někdy dokáže vzpamatovat, pokud politici nepřestanou s resortem dopravy neustále experimentovat," řekl Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Praha.  V oboru přípravy staveb je již podstatně déle než pověstných pět minut po dvanácté.

 
Modernizace trati Votice - Benešov má dvě ceny z ankety Česká dopravní stavba roku

Modernizace IV. železničního koridoru v úseku Votice - Benešov u Prahy si odnáší dvě ceny z ankety Česká dopravní stavba roku 2013. Prestižní ocenění získal projekt zhotovený pod hlavičkou EUROVIA CS včera na slavnostním vyhlášení v pražské Betlémské kapli. Kromě ohodnocení titulem Česká dopravní stavba 2013 zároveň dostal Cenu Ministerstva dopravy ČR 2013.


Titul Česká dopravní stavba roku uděluje odborná porota. Modernizace IV. železničního koridoru v úseku Votice - Benešov u Prahy začala v srpnu 2009 a skončila v květnu 2013. Představovala kompletní rekonstrukci kolejiště, železničního svršku i spodku, nástupišť, umělých staveb a modernizaci zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení.

                    

Podstatou modernizace bylo zdvojkolejnění dosavadního jednokolejného úseku trati spolu s přeložkami, čímž došlo k podstatnému zkrácení délky trati a navýšení rychlosti projíždějících souprav. Zahrnovala také rekonstrukci železničních stanic Votice a Olbramovice. V rámci přeložek trati vznikly nové dvojkolejné tunely, a to Votický (590 m), Olbramovický (480 m), Zahradnický (1044 m), Tomický (324 m) a Tomický II (252 m).

Stavba byla podílem 71,20 % spolufinancovaná Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

EUROVIA CS navazuje na svůj úspěch z roku 2011, kdy se nejlepší stavbou stal také její železniční projekt - Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní - Cheb.

EUROVIA CS dlouhodobě podporuje technické vysokoškolské obory. V rámci ankety Česká dopravní stavba roku je patronem soutěže o nejlepší studentskou práci. V kategorii Student ocenila nejlepší absolventskou práci.

Pořadatelem soutěže Česká dopravní stavba roku 2013 je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy České republiky společně se Státním fondem dopravní infrastruktury.

stavba Rezidence nad podolskou vodárnou zahájena

Na základě pravomocného stavebního povolení zahájily společnosti PSJ a CRESCON stavbu komorního projektu Rezidence Nad Podolskou vodárnou. Nyní jsou pokládány základy domu. Hrubá stavba bude dokončena v listopadu letošního roku a celý projekt na jaře 2015. Dům nabídne v osmi bytových jednotkách luxusní bydlení v atraktivní lokalitě pražského Podolí v ulici Na Dolinách.

"O nadstandardní bydlení v oblíbené, dobře dostupné lokalitě je na trhu stále zájem. Samozřejmě nesmí chybět vysoká kvalita materiálů a provedení, klidné okolí, zeleň a infrastruktura v dostupné vzdálenosti a dobré spojení do centra Prahy. Pokud toto projekt splňuje, své klienty vždy najde. Dokazují nám to i předprodeje Rezidence Nad Podolskou vodárnou. Jsme teprve na počátku výstavby a máme již prodáno 30 % bytů," říká Jan Jerie, ředitel společnosti CRESCON. Financování projektu zajišťuje UniCredit Bank.


DAF Euro 6 XF se stal polským "Truck of the Year 2014"

Nový model DAF Euro 6 XF zvolili čtenáři renomovaného polského měsíčníku Polski Traker nákladním vozem roku 2014. Vlajkovou loď DAF čtenáři ocenili za její elegantní design, bezpečnostní prvky a vynikající komfort.

Soutěž o titul Truck of the Year organizuje odborný časopis Polski Traker. V Polsku jde o prestižní ocenění. Porotu tvořili čtenáři tohoto časopisu. Ti ocenili nový DAF Euro 6 XF pro jeho nepřekonatelný komfort, elegantní design a bezpečnost. Výborně hodnocenou byla také nízká spotřeba paliva jeho motorů PACCAR MX-11 a MX-13, se zdvihovým objemem 10,8 litru, resp. 12,9 litru. DAF Euro 6 XF získal 640 z celkového počtu 1 000 hlasů. Jeho předchůdce, model DAF XF105, získal toto ocenění v letech 2006 a 2007.

 

Firma Gebrüder Weiss provádí přepravu pomoci potřebným

Společnost Gebrüder Weiss v České republice se již léta angažuje v sociální oblasti. Před nedávnem zajistila bezplatnou přepravu sanitárního zařízení pro sociálně slabé rodiny.
 Angažovanost v sociální oblasti je pevně zakotvena ve firemní kultuře společnosti Gebrüder Weiss. Dary, sponzorství a bezplatné aktivity jsou neodmyslitelnou součástí charitativní činnosti této mezinárodní dopravní a logistické společnosti. I její jednotlivé pobočky se každý rok angažují pro dobrou věc, a zejména pro lidi, kteří se octli v obtížných životních podmínkách nebo v nouzi. Například česká pobočka společnosti Gebrüder Weiss koncem dubna bezplatně přepravila 22 kusů sprchových koutů rodinám v SOS vesničce v Karlových Varech a v Brně, dále také sdružení ISIS v Olomouci a Sdružení pěstounských rodin v Brně. Tuto pomoc zajišťovala pobočka Gebrüder Weiss ve spolupráci s firmou Sanswiss, která v rámci sponzorství poskytla sprchové kouty, a také humanitární organizací ADRA, působící v oblasti rozvojové pomoci.
Šárka Hálová, vedoucí marketingu Gebrüder Weiss ČR, vysvětlila motivaci pro tento projekt těmito slovy: "Pomoc rodinám, které trpí nouzí nebo mají jiné sociální problémy, je jednou z oblastí, které nám nejvíce leží na srdci. Bezplatnou dopravou sprchových koutů pomáháme rodinám zlepšit své životní podmínky."
Firma Gebrüder Weiss v České republice spolupracuje se společností ADRA již od června 2013, kdy byla Česká republika a jiné části Evropy postižena povodněmi. Tehdy firma Gebrüder Weiss bezplatně přepravila potřebným rodinám více než 130 tun pomoci.

 

Scania byla hrdým partnerem soutěže Autoopravář Junior 2014

Každý zaměstnavatel působící v automobilovém průmyslu si je moc dobře vědom, že největším bohatstvím jsou šikovní a kvalifikovaní pracovníci. A proto trojice společností Scania, Bosch a Škoda Auto i v letošním roce přispěla k organizaci prestižní soutěže Autoopravář Junior pro žáky a studenty odborných učilišť a středních škol.  Věhlas a dobré jméno tohoto tradičního klání potvrzuje i fakt, že v letošním roce to byl už dvacátý ročník soutěže.

 
Veletrh GaLaBau slaví již 40 let setkávání odborníků ze zelené branže

V době od 17. do 20. září 2014 bude norimberské veletržní centrum opět ve znamení zeleně. V té době otevře již po 21. své brány veletrh GaLaBau. V roce 2014 se očekává více než 1 200 vystavovatelů a přes 62 000 odborných návštěvníků. Ve 13 výstavních halách představí firmy z 33 zemí během čtyř dnů kompletní nabídku pro projektování, zakládání a údržbu zahrad, parků a veřejné zeleně. Kolem 50 procent vystavovatelů prezentuje stavební stroje a stroje na údržbu. Přibližně 30 procent nabízí stavební materiály a 20 procent pokrývá speciální oblasti nabídky, jako herní prvky pro dětská hřiště, městský mobiliář nebo segment výstavby a údržby golfových hřišť. Odborným garantem a iniciátorem veletrhu GaLaBau je Spolkový svaz zahradnictví, krajinářství a výstavby sportovišť.

Součástí veletrhu jsou dvě odborné části - PLAYGROUND, tato odborná platforma nabízí vše, týkající se projektování, výstavby a vybavení dětských hřišť a Německé dny golfových hřišť, zde najdou greenkeepeři, manažeři a provozovatelé golfových hřišť nejen stroje a nástroje pro údržbu trávníku, ale i osivo, substráty a inovativní zavlažovací systémy.

Podíl zahraničních vystavovatelů na veletrhu GaLaBau stále stoupá, dokladem je i bohatá účast firem z České republiky. Veletrh GaLaBau 2014 je zařazen do projektu "Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2014". České firmy, prezentující se na tomto veletrhu mají při splnění kritérií nárok na podporu, která činí 120 000,- Kč. Firmy se mohou na veletrhu GaLaBau prezentovat v rámci společné expozice, kterou zastřešuje CzechTrade nebo formou samostatných firemních stánků. Více informací získají všichni potenciální zájemci u oficiálního zastoupení norimberské veletržníspolečnosti v ČR na telefonu: 220 511 974 nebo mailu: info@proveletrhy.cz

 
KVĚTEN

 

Daramis Group otevírá nové klientské centrum

Daramis Group, developerská skupina působící především na pražském realitním trhu od roku 2000,  otevřela nové klientské centrum. Zájemcům o moderní bydlení je tak k dispozici 5 pracovníků v nových prostorách o rozloze 356 m2 na adrese Jankovcova 1595/14 v Praze 7. Uplatňuje bohaté dosavadní zkušenosti z realizací bytových projektů ve velkých městech a především v Praze. Daramis Group soustavně monitoruje trh a trendy uplatňované v rámci předchozích i současných stavebních projektů.

Klientské centrum je otevřeno každý všední den od 9 do 17:30 hodin a zájemci se v něm mají možnost dozvědět podrobné informace ke všem projektům. Mohou si také prohlédnout jejich modely a vybrané standardy. K dispozici jim jsou také zkušení prodejci, kteří pomohou a poradí s výběrem.

 

Klientské centrum Daramis Group

Prague Marina

Jankovcova 1595/14, Praha 7

Zelená linka: 800 226 223

Email: info@daramis.com

Provozní doba: Po – Pá 9 – 17:30 hod.

 


 

Zlatá medaile IBF pro komín HELUZ IZOSTAT DUO

Letos již čtvrté ocenění za kvalitu, tentokrát z Brna, si přivezl komín HELUZ IZOSTAT DUO. Na veletrhu IBF získal tento moderní komínový systém Zlatou medaili a zařadil se tak mezi čtveřici nejúspěšnějších produktů letošního ročníku veletrhu.

Komín je odborníky hodnocen především pro své unikátní vlastnosti, mezi které např. patří, že díky moderní tenkostěnné keramické vložce a nové vylepšené cihelné komínové tvarovce nepotřebuje další tepelnou izolaci. To potvrdila i série zkoušek ve státní zkušebně PAVUS Veselí nad Lužnicí. Použité vnitřní tenkostěnné izostatické vložky se vyrábějí z materiálu, který se za značně vysokých tlaků lisuje a následně vypaluje v peci. Oproti běžné šamotové vložce dobře odolávají teplotním šokům a nevadí jim ani přímý plamen. Zkušebna stanovila jejich životnost na 101 let. Díky hladkému povrchu se v nich také usazuje výrazně méně sazí, jsou tak snadněji čistitelné a snižuje se riziko vzplanutí sazí v komíně, pokud se o něj provozovatel nestará tak, jak má.

Funkci tepelné izolace převzala i nová obvodová cihelná tvarovka, která má 3 řady otvorů a tím i lepší tepelněizolační vlastnosti. Vzduchová mezera mezi touto tvarovkou a komínovou vložkou má na funkci komínu lepší vliv, než když je použita tepelná izolace, která po určité době zapříčiňuje sálavý přenos tepla na vnější komínový plášť. Absence tepelné izolace navíc zjednodušuje a urychluje montáž. Pro účely užití komína v nízkoenergetických a pasivních domech je obvodová komínová tvarovka navíc vyplněna perlitem, který ještě zvyšuje její tepelněizolační vlastnosti.

Systém také obsahuje nový speciálně vyvinutý spojovací tmel na izostatické vložky, který jako jediný ze současných tmelů na trhu splňuje požadavky na odolnost při vyhoření sazí a zároveň i přetlakový provoz do 200 Pa. Tmel je kyselinovzdorný a určený i pro mokrý provoz, celý komínový systém je tedy možné využít pro jakékoliv spotřebiče i jakýkoliv druh paliva. Paliva je navíc možné i střídat, a to bez nutnosti úprav vnitřních částí komínu.

Kvalitu komínového systému garantuje společnost HELUZ i tím, že na izostatickou vložku poskytuje 50letou záruku.

 
„DACIA PIKNIK“ : CELODENNÍ NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ MAJITELŮ VOZŮ DACIA.

Před deseti lety započala uvedením modelu Dacia Logan nová éra značky Dacia. V současné době se jedná o nejrychleji rostoucí značku v Evropě s nejmladší modelovou řadou.

Během uplynulých deseti let Dacia v mnoha ohledech předčila očekávání. Jedním z pozoruhodných jevů, který by před deseti lety čekal asi málokdo, je spontánní vznik komunity majitelů současných vozů Dacia. Majitelé Dacie se k jejich vlastnictví hrdě hlásí a například na facebooku má Dacia po celém světě přes 1,5 milionů fanoušků. I to je důkazem, že vlastnictví vozů značky Dacia může být i vyjádřením životního stylu.

Právě v reakci na rostoucí popularitu této značky bude mít u nás v Čechách letos premiéru jedinečné setkání majitelů vozů Dacia pod názvem Dacia Piknik. Jedná se o velmi úspěšný koncept, který se uskutečnil již v mnoha zemích a má stále rostoucí návštěvnost, např. ve Francii v minulém roce navštívilo 6. ročník tohoto volnočasového odpoledne, jehož součástí byl i koncert, více než 15 tisíc lidí.

  • První ročník Dacia Pikniku se uskuteční v sobotu 21.června 2014 od 10:00 do 21:00 v prostorách jedinečného místa pro volnočasové rodinné aktivity v Šiklově mlýně (www.sikland.cz)

Jeden milion vozidel duster vyrobených za čtyři roky!

Duster představující pilíř mezinárodního růstu skupiny Renault je dnes nejprodávanějším vozidlem Renaultu na světě.

Duster, uvedený na trh před čtyřmi lety, představuje pro značku Renault a Dacia skutečný úspěch: jeden milion vozidel Duster vyrobených po celém světě!

Miliontý Duster byl vyroben v brazilském závodě Renault v Curitibě, klíče budou předány brazilskému zákazníkovi.

Duster se dnes prodává ve více než 100 zemích a vyrábí se v pěti závodech po celém světě.

V České republice od uvedení tohoto modelu v r. 2010 do konce března 2014 se prodalo celkem 6 860 kusů.

 

Prvních pět zemí uvedení Dusteru do prodeje

Země

Značka

Objem (kumulace od uvedení do prodeje)

Rusko

Renault

151 633

Francie

Dacia

145 612

Brazílie

Renault

117 303

Indie

Renault

85 974

Německo

Dacia

70 159

 

Skupině EUROVIA CS se daří udržet si rentabilitu

Stavební Skupina EUROVIA CS dosáhla v roce 2013 konsolidovaného obratu 13,2 miliardy Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činil podle mezinárodních standardů 485 milionů korun. Rentabilita tržeb se pohybovala na úrovni 5 % před zdaněním. Skupina EUROVIA CS k poslednímu prosinci zaměstnávala 2 718 lidí.

Společnost posledních několik let v podstatě neustále reaguje na aktuální situaci v oboru. Kromě rozšíření portfolia prací, mezi které patří například vodohospodářské stavby nebo revitalizace městských zón, rozšiřuje společnost své působení také do zahraničí. Aktuálně pracuje na některých zakázkách v Litvě.

I přes klesající výkony zůstává EUROVIA CS významným ekonomickým subjektem a zaměstnavatelem. Její působení podporuje ekonomiku a další firmy v regionech České i Slovenské republiky. EUROVIA CS na daních a odvodech za zaměstnance v loňském roce odvedla více jak jednu miliardu Kč.

V souvislosti s aktuální situací provedla EUROVIA CS na začátku roku 2014 organizační změny, z nichž za zmínku stojí především vznik nové specializované oblasti Železniční stavby a mosty.

Ve struktuře prací i nadále převažují silniční stavby a městské komunikace (57 %), celkem 18 % pak tvoří právě projekty jako opravy čistíren odpadních vod nebo rekonstrukce rekreačních areálů. Dramaticky se mění struktura zákazníků. Zatímco se pro stát v roce 2009 odvedlo 70 % činnosti, v loňském roce to bylo už jen 58 %. Zato kraje, města a obce už získávají 35% podíl.

Nedílnou součástí firmy jsou i produkty oblasti Obalovny a lomy, která sdružuje 30 lomů, 25 obaloven a 5 pískoven napříč Českou a Slovenskou republikou. Firma vloni vytěžila 5,4 milionu tun kameniva.

 

Ecorock FF – nový komplexní fasádní zateplovací systém ROCKWOOL

Při výběru fasádního zateplovacího sytému je potřeba zvážit nejen základní atributy samotného izolačního materiálu, ale také požadované vlastnosti fasády jako celku. Právě ty stojí za její dlouhodobou užitnou hodnotou.  Kvalitní celkové řešení tak spolu s primárním zateplením domu dokáže přinést i mnoho dalších benefitů. Novinka společnosti ROCKWOOL, kompletní fasádní zateplovací systém Ecorock FF, představuje ucelený systém pro novostavbu i rekonstrukci. Základ tvoří nehořlavá izolace z kamenné vlny, kde hlavním trumfem je unikátní deska Frontrock MAX E s patentovanou dvouvrstvou technologií. Spolu s ní toto řešení komplexně dotváří stavební chemie a omítkové směsi nezbytné pro celkovou realizaci fasády.

Všechny komponenty systému Ecorock FF jsou voleny tak, aby umožňovaly komplexní a jednoduchou realizaci fasády, a přitom splňovaly vysoké nároky vlastníků budov na kvalitu. Zároveň jsou dostupné za přijatelnou cenu. 

 

DUBEN
 
3D aplikace společnosti HPI-CZ učí správnou montáž i přímo na stavbě

Realizační firmy z oblasti zateplování mají nového pomocníka. 3D aplikace společnosti HPI-CZ  je detailně, přímo na stavbě, provede správnou montáží profilů pro zateplení z nabídky HPI-CZ. Stačí vytáhnout z kapsy chytrý telefon nebo tablet. Aplikace zahrnuje tři ucelené obsahové bloky s názvy „Lišty a profily pro ETICS“, „Prefabrikované ostění“ a „Zakládací sada ETICS“. Každý blok přitom tvoří animace v délce kolem 5 minut zobrazující realizaci konkrétního detailu. Prostřednictvím dotykové klávesnice je možné dle potřeby jednotlivé výřezy a detaily otáčet, posunovat či animace přibržďovat. Software je k dispozici zdarma. Jednorázově se stáhne přes internet, poté jej lze neomezeně používat bez nároku na připojení k internetu nebo signál mobilní sítě. Více na www.hpi-cz.eu.

 

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. se již tradičné zúčastní Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2014 v Brně, který se koná  od 23. do 26. dubna. Pod hlavičkou TZÚS GROUP budou v expozici zastoupeny též spřízněné firmy PAVUS, a.s. a QUALIFORM, a.s.

Přítomní zástupci rádi přivítají jak stávající obchodní partnery, tak další zájemce o námi nabízené služby.

Expozici naleznete v pavilonu P, stánek 081.

 
BŘEZEN

 

 

Vyspělé prodyšné membrány DuPont™ Tyvek® chrání i v nejdrsnějších klimatických podmínkách

Nová, útulná a proti větru dobře izolovaná chata „Rabothytta“ brzy uvítá vysokohorské turisty u ledovců v severním Norsku


Primalex PROJEKT: Novinka pro pulty specializovaných prodejen

Zcela nový malířský nátěr Primalex PROJEKT získal ty nejlepší vlastnosti po dvojici příbuzných, osvědčeném a oblíbeném nátěru Primalex Plus a nejbělejším nátěru Primalex Polar. Novinka je určena především profesionálním malířům, kteří žádali výrobek vyšší kvality, tvrdšího a disperznějšího charakteru s velmi vysokou bělostí a kryvostí. Díky vysoké paropropustnosti lze Primalex PROJEKT dokonce využít i na sanační omítky. Novinka je v prodeji exkluzivně na nezávislém trhu, tedy  ve specializovaných prodejnách s barvami a laky.  Více na www.primalex.cz.

 

Nové byty v Praze: YIT Stavo zkolaudovala KOTI BRANÍK

Developerská společnost YIT Stavo zkolaudovala další ze svých rezidenčních projektů – KOTI Braník. Projekt, tvořen čtyřmi budovami, se nachází v lokalitě Prahy 4, na pomezí vilové čtvrti s množstvím zeleně a kvalitní občanskou vybaveností. Nabídku nového bydlení v Praze KOTI Braník rozšířil o 103 bytových jednotek, z nichž je prodáno již 66 %.

 

Oblékni nový Mercedes-Benz GLA

Společnost Mercedes-Benz spouští s uvedením nové třídy GLA na český trh soutěž pro všechny grafiky, módní návrháře, příznivce módy i grafického designu. Předmětem soutěže je návrh originálního grafického designu pro toto nové kompaktní SUV, které bude ve vítězném provedení jezdit od června do září 2014 jako vůz Mercedes-Benz Fashion Police ve vybraných městech České republiky. Jeho posádka bude vyhledávat módně oblečené lidi, pořizovat jejich fotografie a realizovat další aktivity související s projektem Mercedes-Benz Fashion Weekend.

Autor vítězného grafického návrhu získá odměnu 10 000 korun a zapůjčení vozu GLA na 9 dnů. Kromě hlavní kategorie o nejoriginálnější grafický návrh pro Mercedes-Benz GLA probíhá paralelně také soutěž pro děti o nejhezčí kreslený obrázek GLA. Také vítěz této kategorie, resp. jeho rodiče, se může těšit na zapůjčení rodinného vozu třídy B na 7 dnů.

Soutěž i samotné hlasování pro jednotlivé návrhy probíhá na microsite www.obleknigla.cz. Kreativní koncept soutěže připravila agentura MARK/BBDO, komunikaci projektu na sociálních sítích a PR zajišťuje MediaTrust Communications.

 
Unikátní repase kolového nakladače Cat 980G pro Třinecké železárny

Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., výhradní prodejce stavebních strojů Caterpillar v České republice a na Slovensku, ukončila v těchto dnech kompletní repasi kolového nakladače Cat 980G z roku 2002 pro společnost Třinecké železárny, a.s. Přestavba nakladače probíhala v rámci unikátního programu výrobce Caterpillar – Cat Certified Rebuild (CCR) a trvala 100 dní, během kterých bylo v dílnách Phoenix-     -Zeppelin vyměněno nebo repasováno přes 6 500 součástek.  

Přestavba strojů Cat® podle norem Cat Certified Rebuild prodlužuje až dvojnásobně jejich životnost a znamená úsporu nákladů ve výši až 45 % oproti nákupu nové techniky. Dosud bylo v České republice realizováno 6 certifikovaných oprav Cat Certified Rebuild.

 
Rok 2013: Další zhoršení situace v opravách silnic

Praha, 10. března 2014 – Jak dokládají data o výrobě stavebních hmot v roce 2013, přístup zodpovědných investorů k opravám silnic se nelepší, ale naopak se loni ještě zhoršil.  Oproti roku 2012 poklesla výroba asfaltových směsí o dalších 5,6 % a zhotovitelé byli opět nuceni je pokládat ve zcela  nevyhovujících teplotních a povětrnostních podmínkách. Množství vyrobených asfaltových směsí nepřetržitě klesá již od roku 2006 – z tehdejších více než 7 400 tis. tun na loňských cca 5 200 tis. tun.

Ve stejném období se prohlubovala nerovnováha mezi optimálními podmínkami pro pokládku asfaltové směsi a reálnou výrobou založenou na poptávce investorů.

 

Neustále roste objem asfaltových směsí vyrobených na podzim, zatímco na jaře stejně soustavně jejich výroba klesá.  Ačkoli v dubnu 2008 bylo vyrobeno 676 tis. tun asfaltové směsi, v dubnu 2013 to bylo pouhých 290 tis. tun, ale listopadových 813 tis. tun z roku 2008 vzrostlo postupně až na loňských necelých 904 tis. tun ve stejném měsíci.

 
Servisní partner roku 2013

Soutěž organizovaná zastoupením mnichovské značky MAN v České republice a na Slovensku zná své vítěze.

Servisní partner roku je soutěž, v rámci které se posuzuje úroveň poskytování služeb zákazníkům jednotlivými autorizovanými servisními partnery MAN, kterých je v České republice 21 a na Slovensku 6.

Servisní síť MAN dále tvoří 2 vlastní servisy v Čechách - MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. v Čestlicích a Rousínově, a 1 na Slovensku - MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., které se ale soutěže neúčastní.

Jedním z hodnotících kritérií, velmi důležitým pro zákazníka, je bezpochyby úroveň plnění náročných standardů MAN v oblasti organizace a vzhledu servisního zázemí a servisních procesů, a také kvalifikace zaměstnanců servisního partnera, tj. úroveň vyškolení mechaniků a přijímacích techniků, což má přímý vliv na spokojenost zákazníků s poskytovanými službami.

Na tyto konkrétní oblasti, které tvoří velkou přidanou hodnotu pro zákazníky, klade importér MAN největší důraz. Tímto způsobem se celá servisní síť MAN snaží vymezit vůči konkurenci neautorizovaných opraven, a uspokojit tak celé spektrum potřeb svých zákazníků. Spokojenost zákazníků a jejich jistota, že ve značkových servisech MAN jsou v nejlepších rukách, je primární úkol každého obchodního a servisního střediska značky MAN.

Výsledky soutěže Servisní partner roku 2013 byly vyhlášeny na konferenci Poprodejních služeb, konané 5. a 6. února v MAN Truck Forum v Mnichově.

Na prvním místě se v České republice umístila společnost ČSAD JIHOTRANS a.s. (České Budějovice), druhou příčku obsadila společnost ČSAD STTRANS a.s. (Strakonice) a třetí byl AUTOIMPEX spol. s r.o. (Velká Bíteš).

Určitě není náhodou, že v ročníku 2013 se na prvních dvou místech umístily servisy z jihu Čech. Jedná se o "sesterské" firmy, které mají z části společného vlastníka a management. První dvě příčky v soutěži Servisní partner roku 2013 jen doplňují mozaiku úspěchů obou firem, kterým dominují spokojenost a loajalita zákazníků, ale také zaměstnanců ČSAD JIHOTRANS a ČSAD STTRANS.

 

Chytré vchodové dveře s Schüco Door Control System

Tři slova charakterizují modulární systém pro ovládání vchodových dveří Schüco Door Control System (dále DCS), a to bezpečnost, komfort a design. Přičemž významnou roli u systému sehrává variabilita při výběru i rozmístění dílčích komunikačních, kontrolních a bezpečnostních modulů, které jsou integrovatelné zcela dle potřeb uživatele. Díky tomu odpadají komplikace, které mohou nastat při vstupu/vycházení malých dětí či handicapovaných osob. Ovládací modul se jednoduše namontuje do uživatelsky pohodlné a bezpečné výšky. S Schüco DCS, který se nejčastěji instaluje přímo do dveřního profilu, zajistíte komfortní ovládání dveří jak u rodinných domů a menších objektů, tak u středních a velkých architektonických projektů. Pozornost si zaslouží i oblast designu, neboť systém je nositelem dvou významných ocenění iF product design award a red dot design award.

 
V Praze je nedostatek nových bytů, nabídka meziročně poklesla o 16 %

Podle analýzy, kterou pro developerskou skupinu Crestyl  zpracovává společnost REAS, bylo v Praze ke konci roku 2013 nabízeno celkem 6 152 nových bytů v 356 projektech, což představuje meziroční pokles nabídky o 16 %. Pouze čtvrtina z nich je pak dokončena, což je nejnižší podíl od vypuknutí realitní krize před několika lety. Z analýzy REAS zaměřené čistě na pražský rezidenční trh s novými byty, kterou zveřejňuje skupina Crestyl, dále vyplývá, že v roce 2013 mírně vzrostl počet prodaných bytů na 5 534.

Ke konci roku 2013 bylo v Praze v nabídce celkem 6152 nových bytů v 356 projektech, což je meziročně o 16 % méně. 25 % těchto bytů je přitom již dokončeno, v předchozích obdobích se přitom tento podíl vždy pohyboval kolem jedné třetiny. 24 % nabízených bytů má být pak dokončeno během jednoho roku, zbytek až po roce 2014.

Ne všechny nabízené byty jsou ležáky

Podle analýzy REAS publikované skupinou Crestyl se za rok 2013 v Praze prodalo celkem 5 534 nových bytů, což představuje mírný meziroční nárůst. V roce 2012 bylo prodaných bytů v Praze 5 446. Poptávka po nových bytech tak zůstává stabilní, i proto je patrná postupná tendence převyšující se poptávky nad nabídkou nových volných bytů. Na základě deklarací developerů dosáhl počet nových bytů dokončených v roce 2013 hodnoty 4 265.

Analýza zahrnuje pražský trh s novými rezidenčními projekty. Pro skupinu Crestyl ji čtvrtletně zpracovává poradenská společnost REAS, aktuální informace byly analyzovány v listopadu a prosinci 2013. Data se získávají od developerů pomocí telefonického dotazování s využitím počítače (CATI). Pokud jsou takto získaná data nekompletní či nejednoznačná, doplňují se a ověřují osobní návštěvou míst výstavby a prodejních kanceláří developerů a následně se telefonické dotazování opakuje. Je tak zaručeno, že analýza vychází z dat, která jsou kompletní a ověřená.

 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO se v Lysé nad Labem představí větší a komplexnější

Ve dnech 21. a 22. února 2014 odstartuje na Výstavišti Lysá nad Labem při výstavě Stavitel nový ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO. Projekt na podporu řemesel, který běží již osmnáctým rokem, si pro letošní soutěžící připravil spoustu nových disciplín a zajímavých úkolů. V prvním postupovém kole uvidíme v akci celkem 50 řemeslníků z 20 škol z Prahy, Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje a Vysočiny.

 „Soutěží se snažíme veřejnost upozornit na to, že studium řemesel má opravdu smysl. Řemeslníků je v současné době akutní nedostatek a pro mladé studenty tato přehlídka často znamená vyšší kvalifikaci a neocenitelnou výhodu na trhu práce. Navíc letošní ročník je pojat ještě komplexněji, kluci si toho vyzkouší hodně a budou mít spoustu příležitostí ukázat, že řemeslu opravdu rozumí,“ uvádí David Surmaj ze společnosti ABF, organizátora soutěže. Heslo, které bude mottem po celý 18. ročník soutěžní přehlídky, zní „Profese s budoucností“. V rámci postupového kola v Lysé nad Labem bude soutěžit 13 družstev truhlářů a 12 dvojic zedníků. Soutěž v Lysé nad Labem je finančně podporována Středočeským krajem.

Soutěž začíná být komplexnější a náročnější na odbornost

Novým hlavním partnerem pro obor truhlář je společnost HOUFEK, která se navíc přestaví se svou vlastní disciplínou. „Naše společnost má stejně jako tato soutěž velké ambice. Dřevoobráběcí stroje, které vyrábíme, si již prošlapaly cestu k truhlářům na celém světě. Pro mladé řemeslníky jsme si připravili disciplínu, která prověří jejich um při práci se širokopásovou bruskou Buldog,“ říká Aleš Houfek, ředitel společnosti HOUFEK.

Nové disciplíny, noví partneři…

Další společností, která přichází s novým soutěžním kláním, je společnost MAFELL, taktéž partner oboru truhlář. Ta bude prověřovat zručnost mladých truhlářů s řezáním kotoučovou a přímočarou pilou. A to nejsou jediné premiéry letošního ročníku, nově budou řemeslníci pracovat na hoblicích Ramia, s překližkou Dyas a při tom všem si vyzkouší pracovní oblečení Carhartt. Již dlouholetý generální partner projektu, společnost Wienerberger, také rozšířil soutěžní disciplínu pro zedníky, a to o lepení lícových pásků.

Nejlepší soutěžící z krajských kol postoupí do celorepublikového finále, které proběhne při veletrhu FOR ARCH v Praze v září 2014. Jako mediální partner přehlídky bude uveden nově portál České stavby.

Učitelé budou soutěžit o vstupenky na GRAND PRIX v Brně

Soutěžit však nebudou jen žáci, ale tato možnost se naskytne i učitelskému sboru. Budou se totiž moci zúčastnit soutěže ve šroubování se společností DeWalt o vstupenku na GRAND PRIX v Brně.

Součástí soutěžního klání bude i exhibice uměleckého zpracování stavebního materiálu designérem Jiřím Ježem, jehož výrobky zde budou k zakoupení.

Finálové produkty, které v soutěži vyrobí studenti oboru truhlář, nepřijdou nazmar. Darem je získá Dětský domov Nymburk.

Více informací naleznete na www.suso.cz.

Generální partner: Wienerberger cihlářský průmysl a.s.

Hlavní partneři: Schiedel, a.s., XELLA CZ s.r.o., KB – BLOK systém, s.r.o., LB Cemix, s.r.o.,

Hlavní partner oboru truhlář: Houfek, a.s.

Partneři: Mafell, DeWalt, Ramia tools, s.r.o., Carhartt – www.disturb.cz, DYAS.EU, a.s.       

Hlavní mediální partner: časopis Stavebnictví, TZB Info,

Hlavní mediální partner oboru truhlář: Dřevařský magazín

Mediální partner oboru truhlář: Truhlářský portál

Mediální partneři: časopis Build Info, České stavby, Český rozhlas, Učitelské noviny, Deník, Stavitel, Konstrukce, eStav

Záštita: MŠMT, MPO, HK ČR, AK ČR, SPS v ČR, AČN

Odborná garance: Oblastní inspektorát práce

 

Úsporné nebo klasické? S výměnou žárovek lidé váhají

Lidé stále doma nevyměnili klasické žárovky za úsporné. Je to dáno tím, že nemají představu o tom, kolik úspornými žárovkami vlastně ušetří, odrazuje je vyšší pořizovací cena a obávají se i nižší míry jejich záření. Přitom svícení klasickými žárovkami v průměrně velkém bytě vyjde o tři tisíce korun ročně dráž. Pro nerozhodné zákazníky jsou na prodejnách Expert Elektro k dispozici speciální boxy s osmi žárovkami, který si lze na dva dny odnést domů a vyzkoušet, jaká žárovka jim v interiéru domova nejlépe vyhovuje.

Od září roku 2012, kdy Evropská unie zakázala na svém území výrobu klasických žárovek s wolframovým vláknem, se rozhoduje pro nákup úsporných žárovek čím dál více lidí. Nicméně většina domácností zatím tak neučinila. Výměnám však nahrávají vysoké ceny elektřiny a všeobecný trend úspor na provoz domácích spotřebičů. Vybavení domácnosti nízkoenergetickými přístroji a úspornějšími svítidly totiž roční zúčtování za elektřinu dokáže snížit v řádech tisícikorun. A právě svícení je podstatnou položkou v domácích účtech. Používání klasických 60 W žárovek v běžně velikém bytě 3+1 stojí přibližně 3,5 tisíce korun. Přitom náklady na osvětlení stejného prostoru LED žárovkami vyjdou na sedminu. A to hovoříme pouze o částkách za energii.

Životnost a světlo

Na našem trhu existují čtyři typy žárovek. Klasické, halogenové, ECO halogenové a LED. Nejvýraznější úspory při osvětlení interiéru lze dosáhnout LED žárovkami. Nejen, že spotřebují nejmenší množství energie, ale také mají nejdelší životnost. Oproti 60 W klasické žárovce vydrží při stejném režimu svítit LED žárovka dvacetinásobně déle. V součtu pak lze hovořit o ušetření až desetitisícových částek po dobu užívání této žárovky. Přitom obavy, že úsporné žárovky osvítí interiér hůře než klasické, nejsou namístě. Záleží totiž na konkrétním výběru. „Na každé žárovce výrobce udává stupeň, ve kterém produkt svítí. To se řídí Indexem podání barev Ra, tedy škálou určující zachování barev při osvícení v interiéru,“ vysvětlil Robin Weintritt, ředitel prodeje sítě Expert Elektro. Tato stupnice hodnotí barevnou věrnost od 0 do 100, přičemž čím vyšší je stupeň, tím přirozeněji žárovka svítí. Kupříkladu značkové úsporné LED zářivky dosahují až 95. bodu stupnice Ra.

Box: Žárovky v číslech

LED:                          úspora energie - 83%

ÚSPORNÁ:               úspora energie - 80%

HALOGEN ECO:       úspora energie - 30%

Box: Klasická vs. LED

Úspora proti klasické žárovce 60W: LED 10W – 350 Kč/rok*

Úspora proti klasické žárovce 75W: LED 12W – 440 Kč/rok*

*při svícení 4h/den při ceně 4,80 Kč/kWh

Svícení „na zkoušku“

Jeden z největších prodejců elektra nově nabízí vyzkoušení úsporných žárovek a přímo ve svých prodejnách vysvětluje zákazníkům rozdíly mezi jednotlivými druhy žárovek i jejich zářením. Speciální  „žárovkový“ box obsahuje halogenové, ECO halogenové a LED žárovky různé velikosti a nejběžnějších druhů závitů, aby byly vhodné do většiny lamp i lustrů. „Zákazníci si již uvědomují, že s výměnou žárovek z klasických na úsporné ušetří. Ale stále je odrazuje cena. Proto zdarma nabízíme tento box na vyzkoušení v interiéru domácnosti, abychom jim výběr usnadnili,“ uzavřel Robin Weintritt, ředitel prodeje sítě Expert Elektro s tím, že box bude k zapůjčení dle podmínek prodejce.

 

Scania na předním místě žebříčku společností s nejlepší udržitelností

Podle seznamu Corporate Knights Global 100 se společnost Scania opět umístila v první stovce společností s nejlepší strategií udržitelnosti.

Zveřejnění seznamu, který zahrnuje společnosti ze všech sektorů světové ekonomiky, probíhá každoročně na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Společnost Scania se umístila na 38. místě, nejvýše ze švédských společností. V kategorii automobilového průmyslu se umístila na neuvěřitelném druhém místě za společností BMW.

Rozhodují ukazatele

Zařazení do seznamu Global 100 se posuzuje podle dvanácti kvantitativních ukazatelů udržitelnosti, které kromě jiných zahrnují výši výnosu generovaného společností na jednotku spotřeby energie, poměr mzdy ředitele společnosti ke mzdě průměrného zaměstnance, míru ztraceného času z důvodu zranění pracovníků, uhlíkové emise a diverzitu managementu.

Klíčovým faktorem úspěchu společnosti Scania je její zaměření na udržitelnost. Více než 90 procent ekologického dopadu produktů společnosti Scania spadá do doby jejich provozování. A právě z tohoto důvodu pomáhá společnost Scania svým zákazníkům výrazně snižovat spotřebu paliva a uhlíkové emise prostřednictvím nabídky řešení, jako je například program Scania Ecolution. Navíc se společnost Scania maximálně snaží zajistit bezpečnost a zdraví na všech svých pracovištích.

Investice do udržitelnosti se vyplácejí

Toby Heaps, generální ředitel společnosti Corporate Knights, tvrdí, že překonání výsledků společností ze seznamu Global 100 o 3,21 % za toto období poukazuje na výhody investování do udržitelnosti. „Výsledky hovoří za vše. Splnit velmi různorodá hodnoticí kritéria není snadné, ale společnosti ze seznamu Global 100 se v těchto ekonomických turbulencích kapitálových trhů dokázaly vyšvihnout nad danou hranici. Tento úspěch připisujeme neustále rostoucí relevanci investic do klíčových oblastí udržitelnosti.“

 

ÚNOR
 
Významné změny v činnosti  akreditovaného Inspekčního orgánu typu A č. 4003 při TZÚS Praha, s.p.

Ke dni 1. 2. 2014 došlo k významným změnám v činnosti akreditovaného inspekčního orgánu typu A č. 4003 TZÚS Praha, s.p. (dále IO).

Ředitelem  byl jmenován RNDr. Miloš Kužvart, který dosud působil v TZÚS Praha, s.p. jako manažer řízení projektů, který se činnostmi IO zabýval z pohledu koordinace s dalšími aktivitami podniku. Jmenovaný má  bohaté zkušenosti s touto oblastí činnosti již ze svých předchozích aktivit a působení jak ve státních orgánech, tak i přímo jako jednatel certifikační a inspekční společnosti. 

Působení IO plně respektuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 a systémově výrazně zlepšuje komfortnost nabízených služeb mimo jiné i tím, že  nositeli zakázek budou přímo jednotlivé pobočky TZÚS Praha, s.p., takže budou podstatně blíže klientům v jednotlivých krajích republiky.

 

Dřevěný luxus, hra světla a stínu, netradiční prostorové provedení …

Trojrozměrný obklad stěn – 3D dřevěné mozaiky Mosaici D´Asolo nově v nabídce u KPP

Potrpíte si na luxusní materiály a netradiční interiérová provedení? Pak by vás mohla oslovit italská kolekce dřevěných mozaik Mosaici D‘Asolo ve 3D formátu. Unikátní dekorace na zeď s prostorovým efektem splňuje nejnáročnější očekávání moderního designu. Originální trojdimenzionální tvary přinášejí hru světla a stínu. Italský výrobce CP PARQUET mozaiky nabízí v provedení dřevin dub, wenge a teak, vždy s kartáčovanou a lakovanou úpravou povrchu. Prodávají se předpřipravené tabule o rozměrech 30x30 cm, které se podobě jako klasický keramický obklad lepí na stěny. Na českém trhu italské 3D mozaiky nabízí dovozce a prodejce podlahových krytin firma Kratochvíl parket profi, s.r.o. v rámci programu KPP exclusive. Kolekce zahrnuje šest atraktivních dekorů.

Mozaikové tabule ve formátu 300x300 mm se skládají z dílčích prvků o rozměru 50x50 mm, celková tloušťka je 8/12/14 mm (3D provedení). Jedná se o dvouvrstvou strukturu, nosnou vrstvu tvoří HPL deska tloušťky 4 mm, která je pomocí polyuretanového lepidla spojena s vrchní dekorativní dřevěnou částí. Tu chrání vrstva kvalitního akrylového laku. Vybírat lze ze šesti dekorů, čtyři z nich představuje technologicky upravovaný dub (přírodní, perleťový, jemně šedý a středně hnědý), nabídku doplňuje tmavě hnědý dekor wenge a medově hnědý teak. Všechny dekory mají kromě 3D struktury také kartáčovaný povrch, chráněný již zmiňovaným lakem.

 
Forum Karlín dostane speciální fasádu

Jedinečná společenská hala Forum Karlín, která se staví v Pernerově ulici v Praze 8, se obléká do svého nového pláště. Fasáda je do výšky prvních dvou pater osazována speciálním transparentním materiálem s LED scénickým osvětlením, které může měnit barvy na míru pořádané kulturní či společenské akce.

Forum Karlín z dílny známého španělského architekta Ricarda Bofilla, pražského ateliéru AED project a českobudějovického studia ATELIER 8000 otevře unikátní prostory pro pořádání koncertů, konferencí, kulturních a společenských akcí již na jaře tohoto roku. Diváci i pořadatelé se mohou těšit na nejmodernější technologie a designové prvky, jako je právě speciální světelná fasáda. „Tento prosklený prstenec je jakýmsi živým organismem, který vizuálně přitáhne pozornost k nové dominantě Karlína,“ říká Tomáš Kadeřábek, vedoucí projektu, a dodává, „LED scénické osvětlení například umožní sladit exteriér budovy s programem v hale.

Celoskleněná zavěšená lamelová fasáda je vyrobená z transparentního materiálu „U glass“. Jednotlivé svisle orientované lamely šířky 26 cm a délky 3 m z pískovaného skla jsou zavěšené na ocelové pozinkované konstrukci, která je předsazena před samotnou budovu. V prostoru mezi skleněnými lamelami a budovou jsou umístěny tři pochozí lávky, kde bude instalováno lineární LED scénické osvětlení, které umožní v celém spektru barevného modelu RGB měnit libovolně tónování barev osvětlení. Instalace fasády bude dokončena na konci března.

Stavba Fora Karlín, které je součástí projektu Vision Park Karlín, byla zahájena v srpnu roku 2012 a její kolaudace je plánována na jaro 2014.

Na rodinný dům je od letošního roku možné získat až desetiletou záruku

Na českém trhu se počátkem měsíce ledna objevila novinka, která více jak třikrát prodlužuje dosavadní povinnou tříletou záruční lhůtu, v rámci které klient může reklamovat vady rodinného domu. S novinkou přichází na trh společnost Ekonomické stavby, která navíc až desetiletou záruční dobu doplňuje bezplatnými servisními prohlídkami po dobu až 30 let. Servisní prohlídky mohou výrazně prodloužit životnost domu a ušetřit na údržbě jeho majitelům až sto padesát tisíc korun.

Pravidelné servisní prohlídky jsou klíčem k udržení vysoké kvality produktů a možnosti dlouhodobé záruky. Péčí o rodinné domy se výrazně prodlužuje jejich životnost. „Naše stavby jsou natolik kvalitně provedené, že věříme, že tento krok je správnou cestou jak postupovat na trhu s nemovitostmi. Za našimi stavbami stojíme a pro případné opravy jsme plně k dispozici“, konstatuje generální ředitel společnosti Ekonomické stavby David Mencl.

V rámci servisních prohlídek odpadá nutnost nahlašování případných záručních oprav. Manažer stavby, který provází klienta po celou dobu samotné výstavby, bude nadále pečovat a dohlížet na kvalitu stavby. Při každé prohlídce bude jeho úkolem zjistit veškeré vady, většího, ale i drobného rázu, které by mohly v budoucnu způsobit složitější opravy.

Servisní prohlídky Ekonomických staveb slouží také k seřízení některých prvků, které častější péči vyžadují jako např. okna a topná soustava. Tyto služby budou poskytovány zdarma i po skončení záruční doby. Zákazníkům tak v součtu společnost nabízí služby v hodnotě až 150 tisíc korun.

„Životnost každého domu se díky této péči výrazně prodlužuje. Rodinné domy jsou pro naše klienty zásadní životní investicí. Naše služba je pak skvělou investicí do spokojenosti našich zákazníků,“ zdůrazňuje výrobní ředitel a jeden z autorů programu Jan Černý.

 
Klip The Epic Split budou obdivovat návštěvníci v pařížském Louvru

Klip společnosti Volvo Trucks nazvaný The Epic Split, v němž vystupuje Jean-Claude Van Damme, byl od svého uvedení na YouTube v listopadu 2013 zhlédnut už více než 68milionkrát. Nyní bude k dispozici také pro návštěvníky muzea Musée de la Publicité v pařížském paláci Louvre.                                                                  

Toto muzeum oslovilo společnost Volvo Trucks již týden po uvedení klipu The Epic Split se žádostí, zda by jej smělo předvádět. Od 28. ledna 2014 je tak klip k dispozici všem návštěvníkům jako součást stálé výstavy.

„Jsme tím velmi potěšeni. Není to obvyklé, být osloveni takovýmto muzeem, a považujeme to za důkaz mimořádných kvalit tohoto klipu,“ řekl ředitel marketingové komunikace společnosti Volvo Trucks Lars Terling.

 

 

„Neobyčejně ovlivnilo svět“

 

Musée de la Publicité je podle vlastních údajů prvním muzeem inzertního umění na světě. Od roku 1999 buduje kolekci inzertních materiálů s cílem jejich uchovávání a vzdělávání výzkumníků, studentů i veřejnosti.

 

 

Největší nezávislá přehlídka řemesel zahajuje již svůj 18. ročník

Podle mnohých nejobjektivnější a největší nezávislá soutěž v České republice a na Slovensku, Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO, vstupuje do 18. ročníku. Motto letošního roku „Míříme na řemeslo“ má symbolizovat a zároveň upozornit na alarmující stav absolventů řemeslných oborů. V pěti postupových kolech (Lysá nad Labem, Ostrava, Hradec Králové, Nitra a České Budějovice) budou soutěžit týmy truhlářů a zedníků, finále proběhne v Praze na veletrhu FOR ARCH v září 2014. Organizátoři soutěže se snaží být i užiteční tam, kde je to třeba, a proto výrobky, které soutěžící během klání vytvoří, poputují do šesti dětských domovů a šesti domovů pro seniory.

 

Nová aplikace společnosti Volvo Trucks pomáhá řidičům šetřit palivo

Náklady na palivo se podílejí 25 až 35 procenty na celkových nákladech dopravních společností. S novou aplikací od společnosti Volvo Trucks získává řidič okamžitý podnět, jak řídit ekonomičtěji a tím podstatně snížit náklady společnosti.

Tato nová aplikace pro řidiče nákladních vozidel je součástí systému Dynafleet od společnosti Volvo Trucks. Informace, které měla dříve k dispozici jen dopravní společnost, jsou nyní dostupné i pro řidiče.

Jedna z hlavních funkcí této aplikace – Skóre palivové efektivnosti – vyhodnocuje výkonnost řidiče ve čtyřech oblastech, které různým způsobem ovlivňují spotřebu paliva nákladního vozu: předvídání a brzdění, správné používání motoru a převodovky, přizpůsobení rychlosti a volnoběh. Z těchto výsledků je potom spočítáno výsledné bodové skóre. Řidič navíc vidí i svojí pozici mezi ostatními řidiči stejné flotily.

V roce 2013 uvedla společnost Volvo Trucks odpovídající aplikaci pro dopravní společnosti, jež používají systém Dynafleet, určenou ne pro řidiče, ale pro techniky a dispečery vozového parku.

Tato aplikace už zaznamenala 12 000 stažení.

Aplikace verze 2.0 systému Dynafleet je k dispozici pro přístroje iPhone a iPad od října 2013. Použití této aplikace vyžaduje aktivaci alespoň jednoho balíčku služby systému Dynafleet.

Dynafleet

Dynafleet je systém, který řidičům a dopravním společnostem pomáhá k efektivnějšímu využívání jejich vozového parku. Systém Dynafleet je v současné době dostupný v Evropě, Brazílii a Austrálii. V době sestavování této zprávy měl systém Dynafleet 46 000 aktivních vozidel.

 
Unikátní show ve škole na Jarově ukázala krásu řemesel

Jak se vyrábí akvárium? Co to je benátský štuk? Kolik úsilí stojí konstrukce dětské židličky? A jak kominíci kontrolují komín? Mimo jiné na tyto otázky odpověděla unikátní show s názvem Krása řemesel, kterou uspořádala v úterý 21. ledna 2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická v Praze na Jarově. Žáci představili celkem 6 řemeslných oborů a 10 disciplín či technik. Smysl akce byl prostý: ukázat krásu řemesel.

LEDEN
 
Ohlédnutí za veletrhem  Střechy Praha  2014

16. ročník veletrhu Střechy Praha proběhl ve dnech 23. až 25. ledna 2014 v PVA EXPO Praha Letňany.

Veletrh se týkal střešních krytin, materiálu, doplňků, řemesla a služeb a renovací střech. Jedná se o největší akci svého druhu u nás i ve střední Evropě. V souběhu se uskutečnil 10. ročník veletrhu  Solar Praha a 2. ročník veletrhu Řemeslo Praha. Byl prezentován obsáhlý doprovodný program na němž zákazník měl možnost se setkat s aktuálními problémy a jejich řešením při přípravě a realizaci kontaktních zateplovacích systémů, změnami v novém občanském zákoníku, dále o průkazech energetické náročnosti pro bytové domy atd.

 
 

 

Společnost Xella CZ se stala členem sdružení Centrum pasivního domu

Společnost Xella CZ se stala 26. listopadu 2013 členem sdružení Centrum pasivního domu. Tato skupina sdružuje odborníky a firmy, kteří mají prokazatelné zkušenosti s pasivními domy. Xella se stala jedním z Podporujících členů sdružení a bude se tak aktivně podílet na rozvoji tohoto moderního trendu výstavby.

 
Betonáž šetrná k přírodě:
Vrtulník vynesl beton na nejvýše položené místo v České republice

 

Sněžka, nejvyšší hora České republiky, se může pyšnit dalším prvenstvím: Stala se nejvýše položeným místem, kam byl u nás doposud dopravován beton. Více než 500 m3 betonu vynesl na stavbu nové lanovky vrtulník. Sněžka totiž leží v Krkonošském národním parku a vjezd speciální techniky na stavbu byl výrazně omezen. Veškerý beton pro výstavbu nových patek lanovky a stavbu stanic v Peci pod Sněžkou, na Růžové hoře i na Sněžce dodala betonárna Trutnov, která patří mezi provozy TBG Východní Čechy (člen skupiny Českomoravský beton, a.s.).

Lanovka na Sněžku je nejstarší, nejznámější a nejvyužívanější lanovkou u nás. Od roku 1949 do ukončení provozu (2. 9. 2012) vyvezla původní lanová dráha na vrchol Sněžky více než sedm milionů osob. V prosinci loňského roku zahájila provoz nová lanovka se čtyřmístnými uzavřenými kabinami, která původní dráhu nahradila. Dodavatelem je jeden ze dvou největších výrobců horských dopravních zařízení na světě – italská firma LEITNER A. G.

Stavba nové lanové dráhy byla zahájena 1. 9. 2011 v místě dolní stanice v Peci pod Sněžkou. Stavbu, jejímž investorem je město Pec pod Sněžkou, provádí BAK stavební společnost, a.s. z Trutnova. Generálním projektantem stavby je projekční kancelář TRENTO s.r.o. z Hradce Králové v čele s hlavním projektantem Ing. Milošem Pařízkem, který zpracoval realizační dokumentaci. Dodavatelem veškerého betonu se stala betonárna společnosti TBG Východní Čechy v Trutnově, která v letech 2012 a 2013 dodala na stavbu celkem 3054 m3 betonu různých pevností.
(Výňatek z článku Ing. J. Veselého, Českomoravský beton a.s.)

 

Veletrh nízkoenergetického bydlení FOR PASIV

Druhý ročník veletrhu FOR PASIV se konal na ploše 1.800 m2 čtvrtek 23. ledna 2014 v prostorách PVA EXPO PRAHA.  Zájemcům pomohli odborníci z Poradenského centra s plánováním, návrhem stavby a s možnostmi financování nízkoenergetického bydlení. Doprovodný program doplnil konference na atraktivní témata rekonstrukcí do pasivních domů či úspory energií v bytových domech.

V doprovodném programu návštěvníky zaujala třídenní konference s názvem Stavíme rodinný pasivní dům či seminář Rekonstrukce a sanace budov do pasivních standardů.  

 

Protipožární ochrana, zabezpečení proti vloupání či neprůstřelné a vůči výbuchu odolné konstrukce Schüco pro vojenské objekty, velvyslanectví a další komerční i soukromé objekty

Efektivní bezpečnostní koncept - výsada dobře chráněných objektů

Rostoucí investorské i legislativní požadavky na zabezpečení objektů vedou výrobce k nepřetržitým inovativním krokům a vývoji nových ochranných prvků. Jedná se o systémová řešení vhodná pro soukromou i komerční sféru, kterými lze zajistit ochranu proti ohni, kouři, zlodějům, střelbě, výbuchu, případně jejich kombinaci. Zaměřme se blíže na protipožární, kouřotěsné a bezpečnostní systémy, které ve svém sortimentu nabízí německá firma Schüco International KG (v ČR v zastoupení Schüco CZ, s.r.o.), specializující se na fasádní, dveřní a okenní systémy z hliníku.

Systémová bezpečnostní řešení Schüco jsou odzkoušená dle platných norem a lze je realizovat bez jakýchkoli negativních vlivů na designový koncept objektu. Přechody mezi speciálně zabezpečenými úseky a oblastmi ze standardních systémů jsou na první pohled nepostřehnutelné.

 

REKONSTRUKCE LÁZNÍ JULISKA BYLA DOKONČENA

Za účasti českých olympioniků byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova lázní Juliska v Praze. Lázně poskytují rekreační a léčebné služby příslušníkům armády i výkonnostním a vrcholovým sportovcům Dukly Praha. Investorem celkové rekonstrukce objektu, zahájené v dubnu 2011 a ukončené v prosinci loňského roku, je Vojenská ubytovací a stavební správa Praha. Rekonstrukci, jejíž náklady byly 247,8 mil. Kč bez DPH, provedla divize 4 Praha OHL ŽS, a.s.

Projekt sestával ze dvou zásadních částí – rekonstrukce historické budovy Lázní a přístavby moderní budovy Sauny. Oba pavilony byly navzájem propojeny a s budovou atletů je nyní pojí lávka. Vznikl tak moderní sportovní komplex s výhledem na stadion a tribunu.

Podle projektové dokumentace ELPRING CZ, a.s., a VPÚ DECO PRAHA a.s. lázně Juliska rekonstruuje divize 4 Praha OHL ŽS, a.s. Celková cena stavební části je 247,8 mil. Kč (bez DPH).


Vozidlo na míru každé aplikaci:

Společnost DAF rozšiřuje nabídku podvozků nových řad Euro 6 CF a XF

Po zahájení výroby různých provedení tahačů CF a XF Euro 6 (4 × 2 a 6 × 2 s druhou řízenou nápravou) v roce 2013 nyní společnost DAF dále rozšiřuje nabídku o podvozky pro montáž nástaveb se třemi a čtyřmi nápravami. Jde o provedení s vlečenou zadní nápravou, s řízenou vlečenou zadní nápravou nebo se dvěma poháněnými nápravami. Pneumatické odpružení bylo zcela přepracováno a jeho přednosti vyniknou například u vozidel s výměnnými nástavbami BDF, které jsou velmi oblíbené v sousedním Německu a kterých přibývá na silnicích i v České a Slovenské republice.

 
Zima nepřišla, skokanský můstek pro Světový pohár v Polsku zmrazili specialisté z Air Products kapalným dusíkem

 

Zima si letos dává načas a tak zmrazit skokanský můstek pomáhají pořadatelům Světového poháru specialisté největšího světového výrobce technických plynů, firmy Air Products, za pomoci unikátní technologie a kapalného dusíku. Světový pohár ve skocích na lyžích začíná dnes v polské Wisle a pokračuje v Zakopaném.

Dlouhodobé teploty nad nulou ohrožovaly uskutečnění celé akce. Zasněžovat umělým sněhem při takových teplotách nestačí, bylo nutné ochladit celé mohutné skokanské můstky. Experti společnosti Air Products, která nabídla pomocnou ruku, použijí proto ke zmrazení sportovišť kapalný dusík a speciální technologii, který firma vyvinula právě pro podobné příležitosti.

Na zmrazování můstků potřebují experti Air Products dva dny. Spotřebují 1 000 litrů kapalného dusíku a speciální chladicí systém, který sami vyvinuli. Experti Air Products budou připraveni i na situaci, kdy by teploty v den zahájení vzrostly nad nulu.

Unikátní mrazicí technologie vyvinutá firmou Air Products využívá ke zmrazení skokanského můstku a doskočiště kapalný dusík o teplotě minus 196 stupňů Celsia. Společnost systém vyvinula v roce 2007, kde plusové teploty a nedostatek sněhu podobně ohrožovaly šampionát v polském Zakopaném. Firma věnovala organizátorům velká množství kapalného plynu a její experti ihned začali se zmrazováním můstku. Po skončení akce získal Air Products ocenění The Best Supporter of the Ski Jumping World Cup (Největší příznivec Světového poháru ve skocích na lyžích).

V témže roce Air Products využil technologii na zasněžení nejstaršího kamenného mostu v Písku. U příležitosti vyhlášení ankety o nejlepšího lyžaře Král bílé stopy vytvořili specialisté na historickém mostě 120 metrů dlouhou běžeckou stopu. Sportovní kariéru zde oficiálně ukončila česká běžkařka Kateřina Neumannová. V roce 2011 pak pomáhala firma Air Products se zasněžováním v Harrachově.

 

Scania soutěž „Mladý evropský řidič kamionu 2014“ je odstartovaná


První etapa soutěže „Mladý evropský řidič kamionu 2014“ (Young European Truck Driver 2014) v České republice je zahájena. Scania Czech Republic tak opět hledá mladého českého řidiče kamionu roku 2014. Ten nejlepší, který se probojuje až do evropského finále ve Švédsku, může získat hlavní cenu – nový tahač Scania řady R.

Na prvním místě bezpečnost, na druhém zábava

Šestý ročník evropské části Scania soutěže o titul nejlepšího řidiče je součástí celosvětové soutěže, která se koná v 40 zemích po celém světě a pro rok 2014 plánuje počet 85 000 registrovaných účastníků.

První ročník soutěže se konal v roce 2003 jako reakce na iniciativu Evropské komise zaměřenou na zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu, hospodárnost provozu a minimalizaci vlivu provozu nákladních vozidel na životní prostředí.

 
Společnost Xella CZ získala prestižní ocenění Superbrands 2014 hned ve dvou kategoriích

Nevšední úspěch zaznamenal český výrobce bílého pórobetonu Ytong na předávání cen Czech Superbrands Award. Společnost Xella CZ získala prestižní ocenění v segmentu spotřebitelském (B2C) i obchodním (2B2), což je podle organizátorů opravdová rarita. Skvělý výsledek je o to pozoruhodnější, že Xella byla vyznamenána také na Slovensku.

Titul Superbrand je udělován nejlepším značkám celkem v osmaosmdesáti zemích světa. Mezi ně se řadí i Česká a Slovenská republika. A právě na českém a slovenském trhu dosáhla společnost Xella nevídaného „hattricku“. 

Zákazníci i partneři oceňovali především jedinečné stavební vlastnosti materiálů Ytong, jako jsou tepelněizolační vlastnosti, snadná manipulace se stavebními prvky, či minimální produkce odpadu a z toho vyplývající šetrnost k životnímu prostředí. Produkty a materiály společnosti Xella mohou být nyní označovány prestižní zlatou pečetí Superbrands, kterou se mohou dekorovat pouze značky, které mají tu nejlepší pověst v daném odvětví. To by mělo napomoci orientovat se spotřebitelům v okamžiku, kdy si vybírají produkt nebo službu.

 
Systém Volvo Dynamic Steering získal cenu kvality

Systém řízení Volvo Dynamic Steering přenáší výrazně méně vibrací od povrchu vozovky a zlepšuje pracovní prostředí řidiče, čímž se stal důležitou součástí filozofie společnosti Volvo Trucks zaměřené na zlepšení bezpečnosti na silnicích a na pracovní podmínky řidičů. Tato nová technologie nyní obdržela výroční cenu za nejkvalitnější inovaci roku.

Jde o renomovanou cenu Quality Innovation of the Year 2013. Ta je každoročně udělována Švédským institutem pro kvalitu SIQ a jejím účelem je podporovat vývoj kvalitních inovací.

 
Jedinečný společenský sál FORUM Karlín těsně před dokončením

FORUM Karlín je kulturní a společenský sál, který vyrůstá v Pernerově ulici v Praze 8 jako součást multifunkčního projektu Vision Park Karlín. Hrubá stavba tohoto sálu, který pojme až 2 000 sedících a 3 000 stojících diváků, je již dokončena a právě probíhá realizace interiérových instalací, gastroprovozu, sociálních zázemí a instalace riggingu. Na české kulturní scéně se tak na jaře objeví nejmodernější multifunkční sál s žádanou kapacitou, vybavením a zázemím.

FORUM Karlín z dílny známého španělského architekta Ricarda Bofilla a pražského ateliéru AED project nabídne jedinečné moderní prostory pro pořádání koncertů, konferencí, kulturních a společenských akcí ve dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Stavba byla zahájena v srpnu roku 2011 a její kolaudace je naplánovaná na jaro tohoto roku.

 
Florentinum přivítalo první nájemce

Nové pražské administrativní centrum Florentinum přivítalo na začátku ledna své první nájemce. Zaměstnanci společností EY a advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners se do Florentina nastěhovali na konci prosince 2013 a od ledna v něm začínají denně působit. Od začátku ledna jsou rovněž otevřené veřejné prostory Florentina, nové náměstí a zrenovovaná Desfourská zahrada. Společnost EY si ve Florentinu pronajala 9000 m2 a advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners 4500 m2 plochy. Stěhování dalších z většiny již oznámených nájemců bude probíhat postupně během celého letošního roku, slavnostní otevření Florentina je naplánováno na přelom jara a léta 2014.

Florentinum je developerským projektem investiční skupiny Penta, který se nachází v ulici Na Florenci. Projekt získal kolaudační souhlas 18. října 2013. Penta tím dodržela náročný časový harmonogram, přičemž samotná stavba Florentina trvala 20 měsíců. Nejbližším milníkem projektu bude otevření obchodní pasáže, která propojí ulice Na Florenci a Na Poříčí. Otevření je naplánováno na březen 2014.

Florentinum získalo čtyři nejvyšší ceny na 13. ročníku Construction Investment Journal Awards Czech Republic v kategoriích Best Office Development 2013, ESSA (Environmentally, Socially and Sustainable Award), Lease of the Year a Developer of the Year. Florentinum rovněž zvítězilo v soutěži Best of Realty v kategorii nová administrativní centra.

 
Nový rok UniCredit Leasing zahajuje již historicky čtvrtou spoluprací s EIB

UniCredit Leasing pokračuje ve velmi úspěšných programech financování s podporou Evropské investiční banky (EIB). V průběhu let 2005 až 2012 poskytla společnost finanční zdroje v objemu téměř 4 miliardy Kč českým podnikatelům a živnostníkům. Během roku 2014 plánuje s podporou EIB profinancovat obchody v hodnotě až 2,7 miliardy Kč.

Financování je díky dotovaným nabídkám s EIB výhodnější a zákazník je prostřednictvím podpory EIB schopen realizovat dodatečnou úrokovou výhodu ve výši minimálně 0,25 % p.a. O tuto podporu nemusí žádat, postačí uzavřít dodatek ke smlouvě a kalkulace mu bude automaticky upravena.

Podpora EIB se týká podnikatelů a firem v segmentu malého a středního podnikání, tedy SME (firmy zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců), a na rozdíl od minulých programů také v segmentu Midcap (firmy s konsolidovaným počtem zaměstnanců 250 až 2999).

Financování s podporou EIB je dostupné na všech obchodních místech společnosti UniCredit Leasing a vztahuje se na osobní a užitkové automobily, transportní techniku i stroje a zařízení. Jeho výhodou jsou kromě výhody úrokové, i naprostá administrativní nenáročnost. Podpisem dodatku ke smlouvě klient pouze potvrzuje, že splňuje podmínky EIB pro zařazení do programu. „Veškerá ostatní administrativa ve vztahu k EIB je plně na straně naší společnosti, navíc tato forma podpory je bez problémů slučitelná i s přímými podporami ostatních dotačních fondů v České republice, včetně např. podpory zemědělců ze strany fondu PGRLF,“ doplňuje Jiří Vintr, manažer produktového oddělení UniCredit Leasing.


Kurz s osobní certifikací pracovníků

 

 

Ve dnech 11. a 12. února 2014 pořádá TZÚS Praha s.p. kurz s osobní certifikací pro pracovníky pracující s tvrdoměry na beton typu Schmidt.

 
 
 
FOR PASIV 2014: pasivní dům od návrhu po stavbu či rekonstrukci

Majitelé rodinných domů mohou letos opět žádat o státní příspěvek v dotačním programu Nová zelená úsporám. Jak provést vhodnou nízkoenergetickou rekonstrukci či stavbu poradí odborníci na letošním ročníku veletrhu FOR PASIV. Kromě zastoupení předních dodavatelů a výrobců zde návštěvníci mohou využít služeb specialistů Poradenského centra a seznámit se s novinkami a trendy na přednáškách a konferencích. Doprovodný program zajišťuje aliance Bahal, Centrum pasivního domu, Centrum rekonstrukce panelových domů, Národní stavební centrum a mnoho dalších. Veletrh se uskuteční ve dnech od 23. do 25. ledna 2014 v prostorách PVA EXPO PRAHA společně s veletrhy Střechy Praha a Solar Praha.

„S ohledem na pokračování státní podpory programu Nová zelená úsporám očekáváme také v letošním roce velký zájem veřejnosti o veletrh FOR PASIV. Na jednom místě zde zájemci o stavbu či rekonstrukci pasivních domů najdou jak informace, poradenství, tak i vhodné dodavatele, či jiné potřebné kontakty,“ říká Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu FOR PASIV.

Expozice doplní doprovodný program zahrnující kromě přednášek i rozsáhlé Poradenské centrum. Návštěvníkům nabídne komplexní informace od plánování, přes výstavbu či rekonstrukci až po možnosti financování pasivních domů. Na konkrétní dotazy zájemcům bude odpovídat v průběhu tří dnů více než 20 odborníků především projektantů, architektů, specialistů na jednotlivé stavební procesy, ale také např. zástupci Státního fondu životního prostředí či bankovních ústavů. „Na loňském veletrhu FOR PASIV využilo našeho poradenství přes 300 lidí a podobný zájem očekáváme i letos. Sledujeme, že se veřejnost o problematiku pasivního bydlení velmi intenzivně zajímá. Nejčastějším důvodem pro pořízení pasivního domu jsou úspory energií a s tím spojené nízké provozní náklady na bydlení. V porovnání s běžným rodinným domem, kde se roční investice do vytápění a ohřevu teplé vody pohybují okolo 40 tisíc korun, se u pasivního domu jedná až o sedminásobně nižší částku,“ vysvětluje Jiří Šimůnský ze společnosti Bahal ČR a.s., která se této problematice dlouhodobě věnuje.

Třídenní konference s názvem „Stavíme rodinný pasivní dům“ představí problematiku pasivního bydlení od základové desky až po střechu. Na přednášce bude hovořit architekt Jan Smola, zástupci Státního fondu životního prostředí a další. Konference je určena jak pro profesionály i laickou veřejnost.  

Seminář „Rekonstrukce a sanace budov do pasivních standardů“ se zaměří na úskalí rekonstrukce rodinných či bytových domů. Odborníci ze Svazu českých a moravských bytových družstev, Centra regenerace panelových domů, Centra pasivního domu, či Národního stavebního centra zájemcům poradí např. se zajištěním investicí na stavbu, a doplní i konkrétní příklady realizovaných projektů ze zahraničí.

Souběžné veletrhy Střechy Praha a Solar Praha zvou na přednášky „Úspory energií v bytových domech aneb jak efektivně regenerovat bytový dům“, „Solární systémy a instalace OZE v budovách“ či „Pelety, dřevo a kotle na biomasu - nabídka technologií, ceny, dotace, kvalita kotlů a paliv“.

Využijte pro návštěvu zlevněné vstupné https://www.forpasiv.cz/2014/cz/vstupenka.asp.

 www.forpasiv.cz

 

Seminář  "Odpady - nejen stavební, jejich recyklace, užití a likvidace" 2014

V roce 2014 opět společnost PostScriptum s redakcí časopisu připravuje ve spolupráci s TZÚS Praha, s.p. a ABF a.s. Praha již 6. ročník semináře: "Odpady - nejen stavební, jejich recyklace, užití a likvidace", který se bude konat v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu FOR ARCH dne 16. 9. 2014 na Výstavišti PVA v Letňanech.

Bližší informace, včetně programu semináře, přineseme v našem tištěném periodiku Build Info a na našich www stránkách v rubrice - Seminář odpady 2014.

 
CEVISAMA 2014

32. mezinárodní výstava novinek keramiky, designu a architektury CEVISAMA se koná na výstavišti ve Valencii ve dnech 12. - 14. února 2014. Novinkou je souběžné konání výstav HABITAT a Fimma Maderalia. Toto uspořádání přiláká zejména španělskou i mezinárodní odbornou veřejnost. Valencie je kouzelné město, rozložené na mořském pobřeží, v němž se snoubí stará španělská architektura s nádhernými stavbami moderní architektury, využívající krásy, přednosti a možnosti spojení betonu, kamene a skla se záplavou zeleně a květin.

 

Tuzemské budovy rychle chátrají
Tři čtvrtiny budov jsou nezateplené a polovina je starší 50 let, náklady na otop v nich strmě rostou

Obyvatelé nezateplených domů a bytů riskují, že za energie časem utratí až pětinu svých příjmů. Nejkritičtější situace je v Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Tam průměrné stáří domů přesahuje padesát let a lidé z ekonomických důvodů renovaci odkládají.

Řada obyvatel bude letos čelit vyšším výdajům za teplo nebo budou muset méně topit. Týká se to zejména obyvatel v Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V těchto regionech je totiž nejvíce nezrekonstruovaných a tím pádem i nezateplených budov starších 50, či dokonce 60 let (bráno od doby výstavby nebo posední rekonstrukce budov). Zároveň v nich obyvatelé nejčastěji odkládají renovaci a související zateplení budov na pozdější dobu.

 

Fotovoltaika je řemeslem pro stovky firem, které společně založily Cech aplikovaných fotovoltaických technologií
Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) byl založen 31.10. jako nevládní a neziskové profesní sdružení předními výrobci a instalátory fotovoltaických zařízení. Cílem Cechu je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice.
„CAFT je tady pro ty, kteří ve fotovoltaice pracují, vyrábějí technologie nebo je montují či servisují a chtějí svoji práci dělat dobře a kvalitně. Těmto firmám chceme dát odbornou podporu a zprostředkovat jim informace o nových technologiích a v praxi osvědčených pracovních postupech.“, komentuje Aleš Hradecký, člen představenstva a majitel instalační firmy SolarInvest. „CAFT přináší členům také povinnosti. Vypracováváme standardy kvality práce ve fotovoltaice, které budou pro naše členy závazné.“, dodává Hradecký.  
„CAFT se aktivně zapojí také do tvorby legislativy a bude iniciovat takové změny, které podpoří výstavbu kvalitních fotovoltaických systémů v České republice. V nadcházejícím roce bychom chtěli prosadit zjednodušení administrativy související s provozováním domácích fotovoltaických instalací a technických řešení umožňujících instalaci těchto zdrojů pro širokou veřejnost. Střešní elektrárna je totiž pro své uživatele obdobně jednoduché zařízení, jako jakýkoliv jiný domácí elektrospotřebič.“, říká Jakub Halamíček, Obchodní ředitel firmy IBC SOLAR.
Neméně důležité je řešit problematiku další podpory rozvoje těchto systémů tam, kde to má smysl. Zastavením podpory ke konci roku bez alternativního systému stát ze dne na den vzal lidem možnost vyrábět si vlastní elektřinu. Evidujeme přitom tisíce zájemců, kteří by si chtěli takto snížit účty za elektrickou energii. Přitom dosavadní systém podpory lze po vzoru západních zemí nahradit hned několika efektivními či nefinančními systémy jako je net-metering nebo dotace na akumulaci, doplňuje Halamíček.
Solární energetika má nepochybně velkou budoucnost. Nicméně je to velmi mladý obor, je zde ještě kus cesty než se naučíme tento zdroj plně využívat a řídit. Chceme být odborným partnerem odpovědným orgánům státní správy, energetickým společnostem a odborným institucím a pomoci tento zdroj zodpovědně etablovat v české energetice.

www.caft.cz
 
Mercedes-Benz a smart slaví tři roky elektromobility v ČR

Společnost Mercedes-Benz ČR, průkopník v oblasti elektromobility, přihlásila přesně před třemi lety v České republice do provozu první elektromobily a stala se tak vůbec první automobilkou, která začala na českém trhu provozovat sériově vyráběné automobily s čistě elektrickým pohonem.

V prosinci 2010 se jednalo se o vozy smart fortwo electric drive (ed) druhé generace s vysoce účinnými lithium-ionovými akumulátory, se kterými vůz na jedno dobití ujede v běžném provozu až 135 km. To vše bez jediného gramu škodlivých emisí. Akumulátory lze dobíjet jednak z běžné domácí elektrické zásuvky nebo u speciálních dobíjecích stojanů. Jedno z veřejných dobíjecích míst je i v sídle MBCZ na pražském Chodově.

O tom, že elektromobily nejsou dávno už jen imageovou záležitostí, svědčí mimo jiné skutečnost, že dva vozy smart ed využívá také Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, která je nasazuje především pro zajišťování přednemocniční neodkladné péče v centru Prahy. Další vozy smart ed využívají či využívaly v rámci společného projektu společnosti Mercedes-Benz ČR a energetické skupiny E.ON např. humanitární organizace ADRA, pražská ZOO, Nadace VIZE 97 či testovací jezdec teamu Lotus F1 Jan Charouz.

Větší než kdy předtím

Až veletrh fensterbau/frontale 2014 od středy 26. března do soboty 29. března otevře své brány ve veletržním centru v Norimberku, bude na odborné návštěvníky čekat nejrozsáhlejší prezentace vystavujících podniků než kdy předtím. Nabídka tohoto předního mezinárodního veletrhu odráží celosvětové inovace z oblasti oken, dveří a fasád. Na 99 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti a více než 1 200 vystavovatelů v roce 2012 přispělo k tomu, že se veletrh fensterbau/frontale ve spojení s veletrhem HOLZ-HANDWERK stal působivou hlavní událostí branže. V roce 2014 bude s novou halou 3A k dispozici ještě větší výstavní plocha.

 
Dřevařské řemeslo sází na nejmodernější výrobní technologie

"Německo, Rakousko a Švýcarsko jedou již tři roky na plnou rychlost, na tom nic nemění ani momentální poklesy", přibližuje Dennis Bieselt z Oborového svazu výrobců dřevoobráběcích strojů (Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen) ve sdružení VDMA situaci na trhu v době před odborným veletrhem HOLZ-HANDWERK 2014, který se bude konat v Norimberku od 26. do 29. března. "Je také jasné, že toto řemeslo dále nakupuje nejmodernější výrobní technologie. Truhláři a tesaři v regionu jsou velmi dobře vytížení, což i nadále slibuje vysokou hladinu investic."

A Dennis Bieselt dále uvádí: "Je s podivem, jakou rychlostí se dnes v tomto řemesle prosazují nové technologie z průmyslu - vezměte si například nulovou mezeru při omítání řeziva. Takto dobře to funguje díky tomu, že nároční zákazníci truhlářů jsou ochotni za obzvláště kvalitní a inovativní produkty pořádně zaplatit. Veletrh HOLZ-HANDWERK tyto technické trendy odráží v celé šíři".