6. seminář "Odpady nejen stavební - jejich recyklace, užití, likvidace"

19.09.2014 11:48
6. seminář "Odpady nejen stavební - jejich recyklace, užití, likvidace"

V rámci doprovodného programu Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH - FOR WASTE proběhl již 6.ročník semináře "Odpady nejen stavební - jejich recyklace, užití, likvidace", který pořádala redakce časopisu Build Info ve spolupráci s TZÚS Praha s.p. a ABF Praha a.s.

 

Seminář byl zaměřen zejména na:

Aplikaci nařízení CPR, dále na problematiku normotvorné činnosti v oblasti využívání odpadu. S výsledky experimentálních zkoušek s vláknobetony při použití betonového recyklátu posluchače seznámil zástupce ČVUT Praha, doc. Ing. Jan Vodička, CSc. O možnostech užití recyklovaného skla z autogramů při výstavbě silnic informoval ve své přednášce doc. Ing. Otakar Vacín, PhD. Již tradičně velmi zajímavým a stále živým tématem byla otázka likvidace azbestu.

Bližší informace o přípravě dalšího ročníku semináře přineseme na našich webových stránkách a v tištěném časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info.