Build Info doporučuje

19.08.2011 12:29

Průběžně informuje o novinkách v technologiích, výrobě stavebních hmot, představuje zajímavé osobnosti, firmy. V rubrice stroje a zařízení seznamuje nejen s novinkami z tohoto oboru, ale formou reportáží prezentuje uvádění nových strojů či mechanizmů do provozu. Pravidelně informuje o novinkách v automobilovém průmyslu – myšleno v oblasti nákladních a užitkových automobilů. V rámci pravidelné rubriky výstavy a vzdělávání Vás zve k návštěvě zajímavých výstav u nás i v zahraničí. Informuje o zajímavých seminářích, kursech, literatuře. Odpovídá na otázky, související s legislativou či např. územním plánováním. V rámci publikace „Bydlení III. milenia“ se zabývá českou architekturou a kulturou bydlení.