ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY, ROBOTIKY A KYBERNETIKY – CIIRK

10.01.2017 11:05

 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky se nachází v areálu vysokých škol v Dejvicích a navazuje přímo na areál  ČVUT. Oblast odborného zájmu nového institutu ČVUT je široká: zahrnuje automatické řízení a optimalizaci, robotiku, umělou inteligenci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, distribuované systémy rozhodování, průmyslovou diagnostiku, telematiku i návrh uživatelsky příjemných a výhodných řešení pro občany a obyvatele (včetně smart homes, smart cities). Pro posílení kvality výzkumu a mezinárodních vazeb budou postupně budovány společné laboratoře s předními univerzitami a významnými průmyslovými výzkumnými centry v Evropě, USA, Japonsku či Jižní Koreji. 

Stavba zahrnuje stavební úpravy a přístavbu budovy B (Technická menza) a novostavbu budovy A na místě, kde stála budova inkubátoru, která byla zbourána.

Objekt A tvoří deset nadzemních a tři podzemní podlaží s parkovacím zakladačem aut určeným pro profesory a studenty ČVUT. 

Objekt B vznikl přestavbou pětipatrové budovy Technické menzy na osmipatrovou budovu a rozšířením jejího půdorysu.

Základní kapacity funkčních jednotek

Zastavěná plocha: 5 821 m²

Obestavěný prostor: 139 786 m²

Užitná plocha: 33 943,5 m²

Kapacita objektu: cca 1 650 osob

EFTE Fasáda

  • EFTE = ethylen-tetrafluorethylen, materiál vyvinutý před 40 lety pro letecký a kosmický průmysl

  • Ve světě fasáda použita např. na Allianz v Areně v Mnichově nebo na Water Cube v Pekingu

  • V tomto rozsahu v ČR použiita na fasádě poprvé

  • Je charakteristická svou vysokou pevností a trvanlivostí materiálu při velkém teplotním, zatížení

  • Oproti sklu je lehká a propouští více tepla

  • Nízká hmotnost tj. nevyžaduje nosnou konstrukci

  • Samočisticí schopnost, kdy na smytí běžných nečistot postačí déšť

  • EFTE fasáda na budově A má pohledovou plochu o velikosti přibližně 2050 m² a střecha z EFTE na budově B 410 m², skutečná plocha „polštářů“ je samozřejmě větší.