Do nového pavilonu ZŠ a ZUŠ Líbeznice zpodobňujícího Sluneční soustavu usedne 240 žáků

07.09.2015 11:39

První školní den se otevřely dveře nově postaveného pavilonu prvního stupně zákůladní školy v Líbeznicích. Do lavic zde usedlo 240 dětí a školáků z Líbeznic a okolních obcí. Škola tak novým objektem navýšila svou kapacitu na 840 žáků. Novostavba pavilonu je umístěna v zahradě základní školy a svým urbanistickým konceptem a nabízenými funkcemi obohacuje stávající areál. Návrh architekta Adama Halíře z ateliéru Projektil architekti s. r. o. úspěšně zrealizovala stavební společnost PROMINECON CZ a.s.

Nová budova, jejíž stavba započala téměř před rokem a trvala přesně 304 dní, slouží od 1. září v dopoledních hodinách především školákům, odpoledne budou prostory určeny pro družiny, večer lze vnitřní prostory využít pro klubová setkání, přednášky, workshopy nebo koncerty Základní umělecké školy.

 

Uprostřed kruhové budovy se nachází atrium, které slouží jako učebna a herna pod širým nebem, kterou za pár let „zastřeší“ platan. Kolem atria obíhá prostorná chodba s šatnami, z které se vstupuje do jednotlivých tříd, sborovny a jídelny sloužící zároveň jako víceúčlový sál. Vzhledem k tomu, že nový pavilon je jednopodlažní přízemní, splňuje požadavky na bezbariérový přístup. Střechu, kterou prostupují světlíky osvětlující třídy, pokrývá vegetace - směs trav, bylin a rozchodníků.

 

Souhrnné náklady na výstavbu a vybavení pavilonu přesáhly 45 miliónů korun. Celkem 10 milionů korun do projektu vložily okolní spádové obce – Bašť, Měšice, Předboj a Nová Ves. Největší podíl představuje pomoc státu ve výši 30 miliónů korun. Zbylou část uhradila obec Líbeznice.