Doprovodný program FOR PASIV 2016 – ASPEKTY ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

15.01.2016 11:43

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Aspekty zateplování budov, který v rámci záštity veletrhu FOR PASIV 2016 pořádá Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., jež si dává za úkol popsat jevy spojené se zateplováním budov, životním cyklem materiálů, certifikací zateplovacích kontaktních systémů ETICS, kvalitou provedení zateplovacích systémů na stavbě a jejich vliv na ostatní zákonná posouzení jako jsou Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti budov (PENB).  V přednášce Zateplování vs. akustický komfort bude vysvětlen dopad těchto opatření na akustickou pohodu bydlení. Seminář se koná v pátek 22. 1. 2016 od 10:30 na výstavišti PVA EXPO PRAHA.

Přihlášením na seminář prostřednictvím registračního formuláře účastník získá volnou jednorázovou vstupenkuna veletrh FOR PASIV 2016.

 

Program semináře:

Zkoušení a certifikace zateplovacích systémů ETICS – Ing. Jan Tripes, hlavní specialista v oblasti tepelné techniky, pobočka České Budějovice TZÚS Praha, s.p.

Správné zabudování zateplovacích systémů ve stavbách včetně vybraných příkladů chybného provedení, osvědčování realizátorů ETICS - Ing. Jan Tripes, hlavní specialista v oblasti tepelné techniky, pobočka České Budějovice TZÚS Praha, s.p.

Energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov - Ing. František Moler, energetický auditor MPO, pobočka Ostrava TZÚS Praha, s.p. (přednáší RNDr. Miloš Kužvart)

Materiály pro stavbu - čerpání přírodních zdrojů a environmentální dopady z hlediska životního cyklu - Ing. Lenka Brunátová, vedoucí posuzovatel, pobočka Plzeň TZÚS Praha, s.p.

Zateplování vs. akustický komfort -   Ing. Pavel Rubáš, PhD., ředitel pobočky Teplice TZÚS Praha, s.p. 

 

Více informací a přihlášku naleznete zde. Případně kontaktujte organizačního garanta Mgr. Jitku Kopřivovou.
 

datum:   pátek 22. 1. 2014   10:30 - 13:00 hod.

místo konání:   PVA EXPO PRAHA, Sál č.4, Beranových 667, Praha 9 - Letňany