EUROVIA CS získala ocenění za nejlepší silniční stavbu v soutěži Česká dopravní stavba roku 2015

21.06.2016 08:32

 

Na galavečeru soutěže České dopravní stavby roku 2015 převzala společnost EUROVIA CS ocenění v hlavní kategorii Silniční a dálniční stavby za stavbu nové silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava. Slavnostní vyhlášení proběhlo 16. června večer v pražské Betlémské kapli.

„Tohoto ocenění i velice vážíme a jsme rádi, že si odborná porota všimla naší práce. Poděkování patří všem zaměstnancům naší společnosti, kteří se o toto ocenění zasloužili,“ řekl Ján Špaňo, ředitel oblasti Morava EUROVIA CS, který si cenu převzal.

Nový úsek silnice I/11 mezi Mokrými Lazci a Velkou Polomí patří do celkové modernizace silnice I/11, vedoucí z Ostravy do Opavy, která je pro region klíčová. Stavba tvoří přeložku významné spojnice dvou center Moravskoslezského kraje Ostravy a Opavy a převedla dopravu ze starého a nepohodlného úseku, který patřil kvůli extrémně hustému provozu mezi nejnebezpečnější v kraji. Nová silnice výrazně snížila časovou náročnost spojení Ostravy s centrem českého Slezska Opavou a zároveň výrazně zvýšila bezpečnost a komfort provozu. Dodavatelem stavby bylo sdružení Lazce 2008, jehož vedoucím členem byla EUROVIA CS. Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavba byla slavnostně dokončena v říjnu 2015.

Stavba je zajímavá díky zvládnutí velmi členitého a geologicky složitého terénu. V rámci nového úseku rychlostní komunikace o celkové délce 9750 km vzniklo 122 stavebních objektů včetně tří mimoúrovňových křižovatek a 14 mostů, které umožní napojení na stávající silnice. Ze stavebního hlediska byl nejzajímavějším a nejsložitějším objektem ocelobetonový most přes údolí říčky Kremlice, který měří 525 metrů a na výšku má 55metrů.

Dalším dominantním objektem byl most přes údolí potoku Hrabyňka s délkou 325 metrů a výškou cca 45 metrů. Celková délka 11 mostů, jež se nachází na hlavní trase, činí 1504 metry. Součástí projektu byly také přeložky inženýrských sítí, zárubní zdi a další nezbytná technická a ochranná opatření pro vedení trasy v blízkosti zájmového území a opatření na ochranu životního prostředí. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Doprava.

Do soutěže bylo letos přihlášeno celkem 52 projektů dopravních staveb, úseků dopravních staveb, samostatných objektů, technologií a inovací, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR do 31. 12. 2015.

Pořadatelem celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2015 je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy České republiky společně se Státním fondem dopravní infrastruktury, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Ředitelstvím vodních cest ČR a Správou železniční dopravní cesty. Cílem soutěže je profesionální prezentace českého dopravního stavitelství nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci.