FOR PASIV – 4. veletrh nízkoenergetických pasivních a nulových staveb a CESTY DŘEVA – se staly ve dnech 21. – 23. 1. 2016 v PVA EXPO Praha Letňany průvodci světem úsporného bydlení

26.01.2016 11:50

 

STŘECHY PRAHA – 18. ročník největšího středoevropského veletrhu pro stavbu a renovaci střech a spolu s veletrhem úspor energií SOLAR Praha, zaměřeným na efektivní využívání obnovitelných zdrojů, zejména na solární techniku, fotovoltaiku, biomasu, tepelná čerpadla byly určeny všem specialistům, odborníkům a těm, kdo se zajímají o úsporné, pohodlné a zdravé bydlení.

 

 

Uvedené veletrhy se konaly pod záštitou:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo zemědělství

Hospodářská komora České republiky

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Státní fond životního prostředí České republiky

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Český svaz stavebních inženýrů

Městská část Praha 18

 

Rok řemesel 2016

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, společně s 23 profesními spolky zahajuje historicky největší ofenzívu na podporu řemesel. I přes různorodost živnostenských profesí, začínají tuzemští řemeslníci a jejich odborní zástupci sjednocovat zájmy v oblasti kvality výrobků a služeb, přístupu ke vzdělávání a prezentace odborné práce. Rok řemesel 2016 se tak stává milníkem pro vnímání řemesla jak u odborné veřejnosti, tak ve společnosti obecně. Záštitu nejvýznamnější podnikatelské aktivitě roku poskytnul prezident Miloš Zeman, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak se již stalo tradicí součástí veletrhů bylo i okresní kolo velmi oblíbené Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO.

Doprovodný program FOR  PASIV 2016 - ASPEKTY ZATEPLOVÁNÍ BUDOV  

 V rámci doprovodného programu veletrhu FOR PASIV se uskutečnil seminář na téma Aspekty zateplování budov, který v rámci záštity veletrhu FOR PASIV 2016 pořádal Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., Seminář se věnoval problematice zateplování budov, životnímu cyklu materiálů, certifikací zateplovacích kontaktních systémů ETICS, kvalitě provedení zateplovacích systémů na stavbě a jejich vlivu na ostatní zákonná posouzení jako jsou Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti budov (PENB).  V přednášce Zateplování vs. akustický komfort byl vysvětlen dopad těchto opatření na akustickou pohodu bydlení.