Kominíci po zimě: Nová legislativa vede lidi k zodpovědnějšímu chování

11.04.2016 09:07

Letošní topnou sezónu považují kominíci za zatěžkávací zkoušku nové kominické legislativy. Od nového roku už neplatí nařízení vlády z roku 2011 a péči o spalinové cesty upravuje vyhláška č. 34/2016 Sb., která vychází z novely požárního zákona. Krátce po skončení zimy to vypadá, že nová právní úprava již nese ovoce. Přestože „pravidla hry“ se rozhodně nezpřísnila, lidé začínají věnovat více pozornosti vytápění a spalinovým cestám.

Majitelé a provozovatelé spotřebičů paliv jsou i nadále povinni objednat jednou za rok kominíka na kontrolu a čištění spalinové cesty. Pouze u kondenzačních plynových spotřebičů lze tuto frekvenci nově prodloužit až na 2 roky.

Nejvýraznějším přínosem nových právních předpisů jsou postihy za neodbornou či nedbalou práci kominíka. Pokud kontrola či revize neodpovídá stanoveným požadavkům, hrozí kominíkovi pokuta až ve výši 50 000 Kč. Nově je zde uvedena i pokuta pro provozovatele spalinových cest z řad právnických a podnikajících fyzických osob (max. 100.000 Kč) a z řad fyzických osob (max. 10.000 Kč).