Kvalifikační kurzy v roce 2015

19.01.2015 10:40

Ve dnech 17.,18. února 2015 pořádá tradičně TZÚS Praha, s.p. spolu s certifikačním  orgánem ČMS kvalifikační kurz  s certifikací osobní způsobilosti 2. a 3. stupně  pro techniky v oboru nedestruktivního zkoušení tvrdoměrným kladívkem typu SCHMIDT.
 
Na březen 2015 je pak připravován kurz pro techniky  v oboru předpínacích systémů i předpínání horninových kotev.

 
Bližší informace a přihlášky na adrese:

TZÚS Praha, s.p., pobočka Technicko inženýrské služby,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Ing. Jaroslav Mikula, tel./fax:  286 886 72 , mobil:723 905 359

e-mail: mikula@tzus.cz,  blajdova@tzus.cz