MIKROREGION ŽDÁNICKO má novou cyklostezku

21.06.2016 08:32

 

Dnes byla slavnostně otevřena nově dokončená cyklostezka Ždánicko. Více než 9 km dlouhá stezka vede od nádraží v Uhřicích až do Ždánic a její výstavba probíhala 22 měsíců. Na jejím financování se podílel Státní fond dopravní infrastruktury, Jihomoravský kraj a Mikroregion Ždánicko, který je zároveň investorem stavby. Cyklostezku, jejíž celkové náklady přesáhly 41 mil. Kč bez DPH, vybudovala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cyklostezka vede katastry pěti obcí – Uhřice, Násedlovice, Želetice, Dražůvky a Ždánice. Začíná v prostoru nádraží v Uhřicích, kde vede podél tělesa železniční dráhy. Od drážního kilometru 16,750 ve směru od železniční stanice pokračuje stezka směrově v trase tělesa bývalé železniční trati směrem na Ždánice. Cyklostezka Ždánicko je dlouhá 9 020 m. Prochází několika biokoridory a významnými krajinnými prvky, jako například Trkmanka a Lovčický potok.

„Jsem moc rád, že náš mikroregion obohatila právě cyklostezka, protože turistika a zejména cykloturistika k nám přiláká nové návštěvníky. Cestovní ruch je pro obce ze Ždánicka jednou z nejdůležitějších oblastí rozvoje,“ uvedl místopředseda svazku obcí mikroregionu Ždánicko a starosta obce Želetice Pavel Planeta, který stál u zrodu celého projektu.  Zatímco v loňském roce byla dokončena jen část cyklostezky, letos již bude po celou letní sezónu fungovat celých 9 kilometrů trasy.

Cyklostezka splňuje všechny parametry pro moderní trávení volného času. Komunikace byla projektantem Ing Adolfem Jebavým navržena jako stezka pro chodce a cyklisty s živičným krytem. Volná šířka stezky v koruně je 3,6 m, vozovka má 3 m a štěrkové krajnice dosahují 0,3 - 0,4 m.  Násypy drážního tělesa byly upraveny doplněním vrstvy štěrkopísku a recyklací podkladu za studena a následně pokládkou živičného krytu.  „Protože část trasy vede v trase bývalé železnice, zvolili jsme konstrukční skladbu, která se nám pro podobné projekty již dříve nejlépe osvědčila. Předcházíme tak mimo jiné možným defektům kol, které by mohlo zavinit prorůstáním přesličky do živičného krytu,“ uvedl David Noga, stavbyvedoucí SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby, oblast Hodonín.

Základní informace o stavbě:

Název stavby:             Cyklostezka Ždánicko

Objednatel:                Mikroregion Ždánicko

Financování:               SFDI (80%), Jihomoravský kraj (10%) a Mikroregion Ždánicko (10%)

Zhotovitel:                  SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby, oblast Hodonín

Projektant:                  Ing. Adolf Jebavý

Celková cena:             41 004 608 Kč bez DPH