Na dálnici D2 u Brna už pokládají asfalt, u Hustopečí se betonuje

07.10.2015 09:36

 

Opravy na obou úsecích dálnice D2 pokračují dle harmonogramu. U Brna se pokládá asfaltová vrstva a u Hustopeče probíhají betonářské práce. Opravy úseku dálnice D2 km -0.400 – 3.200 realizuje EUROVIA CS, opravy v km 28,4 – 42,7 vpravo, pak realizuje sdružení firem EUROVIA CS a Metrostav. Investorem obou projektů je ŘSD ČR.

D2 oprava AB a CB vozovky D2 km -0.400-3.200

Na brněnském začátku dálnice D2 pokračuje rekonstrukce vozovky. Do konce října zde proběhne oprava středového dělicího pásu a povrchu pravé poloviny dálnice ve směru na Bratislavu v délce 3,6 km. V uplynulých dnech se uskutečnila pokládka nového asfaltového povrchu v levém pruhu pravého jízdního pásu směr Bratislava. Nyní se opravuje pravý jízdní pruh a zpevněné krajnice v úseku km 1,5 -3,2. Nájezd k OC Olympia z dálnice D2 je tak uzavřený a řidiči se k OC Olympia dostanou pouze příjezdem z opačného směru. Na konci října bude daný úsek zprovozněn, aby se v místě dalo projíždět bez omezení přes zimní měsíce. Na jaře pak budou práce obnoveny a proběhne oprava úseku ve směru od Bratislavy na Brno.

Rekonstrukce CB vozovky D2 km 28,4-42.7 vpravo

Oprava 14 km dálnice D2 mezi Hustopečemi a Břeclaví ve směru Brno – Bratislava pokračuje dle harmonogramu. V těchto dnech se pokládá cementobetonový kryt vozovky ve směru od Bratislavy od km 42,7. Jde o nejnáročnější etapu rekonstrukce vozovky. V historii rekonstrukcí a modernizací český dálnic se neprováděl doposud tak dlouhý ucelený úsek, tzn. výměna celkem 14 km betonové vozovky, což představuje vyrobit a položit přes 40.000 m3 cementobetonového krytu. Pracovníci zde pracují třikrát v týdnu až do 22 hodin. Nasazení techniky i lidí v místě je tak intenzivní. Beton se vyrábí zvlášť pro spodní a vrchní vrstvu, přičemž pokládka obou vrstev se realizuje současně.  Dokončení prací a zprovoznění úseku se plánuje na prosinec 2015.

 

Základní informace o stavbě:

Název stavby: D2 oprava AB a CB vozovky D2 km -0.400 – 3.200

Investor: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba výstavby: 08/15 – 10/15; 04/16 – 07/16

Cena díla: 267 milionů Kč

Název: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 28,4 – 42,7 vpravo

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: „Společnost MTS+Eurovia, D2“ sdružení firem EUROVIA CS a Metrostav

Termín realizace: 08/2015 – 12/2015

Cena díla: 248, 5 mil. Kč