Nuselský most

03.11.2014 11:07

Dne 21. října 2014 se v 18.00 hod. v Národním technickém muzeu v Praze (dále jen NTM) uskutečnila vernisáž výstavy s názvem Nuselský most (historie - stavba - architektura) a představení stejnojmenné knihy autorky Šárky Hubičkové. Vernisáž připravilo Národní technické muzeum a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT). Unikátní, velkolepá stavba - Nuselský most - je pro Pražany důležitou dopravní tepnou severojižní magistrály, kterou se již 41 let přepravují po povrchu (automobilová doprava zahájena 22. února 1973), i uvnitř (tubusem mostu). Pro cestující v metru se dveře poprvé otevřely 9. května 1974 a po neuvěřitelných 40 let se trasa z Kačerova dnádraží Holešovice stala jejich každodenní součástí.

Na Nuselský most (původně most Klementa Gottwalda, v roce 1990 byl radou NVP přejmenován), byly vypsány celkem tři soutěže, první byla v roce 1926, druhá v roce 1933 a třetí v roce 1959. Nuselské přemostění (spojení Vinohrad a Nuslí) bylo definováno dvouúrovňovým řešením pro povrchovou silniční a podpovrchovou kolejovou dopravu a k realizaci byl vybrán z třetí soutěže třetí návrh z předpjatého betonu, inženýrů Jana Vítka a Miroslava Sůry, architekta Roberta Bucháčka.

Ve své době byl most největší stavbou z předpjatého betonu v Československu. Na stavbu bylo celkově použito 20 000 krychlových metrů betonu. Ocelový rošt vložený do tubusu a roznášející zatížení vozů metra váží cca 700 tun. Most je dlouhý 485 metrů a široký 26,5 metrů, podpírají ho čtyři pilíře, jež jsou v průměru více než čtyřicet metrů nad údolím. Celková hmotnost mostu je 64 800 tun. Výška vnitřního tubusu pro metro je 6,5 metrů, tloušťka stěn dosahuje od 30 do 110 centimetrů. Šířka dna Nuselského údolí pod mostem nepřekračuje 330 metrů a niveleta magistrály je ve spádu 0,65 %. Délka trvání stavby je 9 let. Finální účet za stavbu je 152,7 mil. Kč. Denně přes Nuselský most projede 160 000 aut oběma směry.