Peníze v rozpočtu jsou, ale není co stavět

12.06.2014 11:15

Za poslední dva roky nevyhodnotilo ŘSD jedinou zakázku na projekční práce - devět tendrů vypsaných v roce 2013 nebylo dosud vyhodnoceno a dva letošní byly krátce po svém vyhlášení zrušeny. Dosavadní kroky nového vedení této státní organizace, včetně dočasného zastavení přípravy a realizace staveb, budí rozpaky a odborná veřejnost se zase nestačí divit tempu, jakým se na ŘSD mění vedoucí pracovníci. Pokud ŘSD nezačne okamžitě jednat, bude ohroženo nejenom rozšíření dalších úseků dálnice D1, ale také podstatná část velkých projektů -  Operačního programu Doprava II.

Nečinnost naší největší investorské organizace budí rozpaky a je předmětem stále častější a hlasitější kritiky. Příprava velkých staveb totiž není limitována tradičním nedostatkem finančních prostředků, přestože se částka, kterou ŘSD může čerpat z rozpočtu SFDI na přípravu staveb, v posledních letech podstatně snížila.  Stačí porovnat, jaké částky plánoval SFDI pro přípravu staveb v letech 2006 a 2007, tedy v době vrcholících příprav stavební fáze OPD I. (2007-2014), a jak tyto prostředky ŘSD skutečně čerpalo, s roky 2013 a 2014, tedy obdobím, kdy měla vrcholit příprava realizační fáze druhého finančního období čerpání fondů EU.

Čerpání rozpočtu SFDI na přípravu staveb (Kč):

 

2006

2007

2011

2012

2013

2014

Plán SFDI

3 769 981 000

4 669 483 000

1 087 954 000

1 696 481 000

1 590 000 000

1 901 531 000

Čerpání ŘSD

3 693 567 000

4 599 353 000

801 986 000

1 098 455 000

875 111 000

 

Procento

98,0%

98,5%

73,7%

64,7 %

55,0 %

 

Z tabulky lze vyčíst dva alarmující trendy - na přípravu staveb nového OPD jde podstatně méně peněz a co je ještě horší, stále vyšší nedočerpávání i těchto nízkých částek ze strany ŘSD ČR. To znamená, že podíl nesplněných úkolů v přípravě staveb neustále roste.

Přes proklamace všech vedoucích manažerů ŘSD z posledních let, je tristní i počet výběrových řízení na projekční práce vypsaných tímto nejvýznamnějším zadavatelem:

Rok

Počet vyhlášených veřejných zakázek

Počet vyhodnocených

Počet zrušených

2009

9

5

4

2010

2

1

1

2011

0

0

0

2012

54

22

32

2013

9

0

0

2014

2

0

2

Vývoj mezi lety 2009 a 2011 ukazuje, kam vedl tzv. "boj proti korupci" a snaha o "vyhladovění stavebních firem" z dílny ex-ministra Bárty. Pro jeho éru je charakteristické úplné zastavení tendrů v roce 2011. O rok později sice bylo vypsáno 54 veřejných zakázek, ale z nich bylo téměř 60 % zrušeno v důsledku platnosti novely zákona o zadávání veřejných zakázek. A letos? Byly sice vypsány celé dvě veřejné zakázky, ale obě byly také zrušeny. "Každý ví, že bez projektu se stavět nedá, do čeho se tedy budou investovat prostředky na výstavbu silnic a dálnic, když ŘSD žádné projekty nepoptává," uvedl místopředseda představenstva Sdružení pro výstavbu silnic Praha Ing. Radovan Hrnčíř, sám profesí projektant. Ani okamžité nalití peněz do přípravy sice problém nevyřeší, protože se fakticky projeví až za několik let, ale každý den otálení problém dál a dál zhoršuje.

Přitom některé tendry z roku 2013 naopak běží už řadu měsíců a nemohou být ukončeny, protože chybí příslušná směrnice, bez níž nejsou schopni projektanti úkol splnit. Tu dluží ministerstvo dopravy. Zda na ní momentálně někdo pracuje, není jasné. Místo toho pokračuje tlak na projektanty a snaha udělat z nich původce všech problémů staveb, které byly nedávno dokončeny, nebo jejich realizace právě končí. "Naivní představa některých politiků i tzv. odborníků, že rozsáhlé liniové stavby lze stavět naprosto bez změn projektu, se dnes obrací proti projektantům. Někteří dokonce tvrdí, že jakékoli vícepráce jsou porušením rozpočtové kázně a jakoukoli změnu projektové dokumentace v průběhu stavby považují ve vztahu k projektantům za vadu díla," doplnil Ing. Hrnčíř.

Ve veřejném prostoru se stále častěji objevují stížnosti na projekční přípravu staveb, na její nekvalitní provedení. Méně často už je kritizována často nedostatečná a neodborná práce investorů a praxe minulých pěti let založená na výběru projektanta na základě nejnižší nabídkové ceny, která jednoznačně ovlivňuje kvalitu zpracování projektové dokumentace. Pro část politické, mediální i obecné veřejnosti jsou projektanti v podstatě veřejnými nepřáteli, kteří mohou za známé a stejně nepopulární vícepráce. Jaká je ale realita?

Jako celé stavebnictví, také projektové kanceláře postihl v posledních letech razantní propad. Obrat se u většiny z nich snížil o 30 - 60 %. Důsledkem toho bylo zastavení investic do rozvoje projekčních firem, snižování průměrných mezd, propouštění kvalifikovaných a zkušených projektantů a také zastavení náboru absolventů stavebních fakult.

Odborná veřejnost již několik měsíců volá o pomoc, faktické kroky ze strany státu jsou však zatím příliš pomalé. Ne vždy se řeší priority, naopak, některá v dobré víře navržená opatření vše jen a jen zhoršují.

 "Dokud ŘSD nebude mít dostatek odborně zdatných pracovníků schopných kvalifikovaně zadávat a také kontrolovat zakázky, propad nejen projekčních firem, ale i celého silničního stavitelství bude pokračovat. Otázkou je, zda se z toho tento obor ještě vůbec někdy dokáže vzpamatovat, pokud politici nepřestanou s resortem dopravy neustále experimentovat," řekl Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Praha.  V oboru přípravy staveb je již podstatně déle než pověstných pět minut po dvanácté.