Projekt MaRS, Renault se zapojuje již druhým rokem do občanských aktivit i v ČR

15.04.2015 10:34


Renault ČR, a.s. je již druhým rokem partnerem nadačního fondu  IMPULS a 24 hodinového maratonu s roztroušenou sklerózou
 

Nadační fond Impuls kromě výzkumu a osvěty financuje rehabilitační projekty, které prostřednictvím psychoterapie a fyzioterapie pomáhají zlepšit zdravotní stav a kvalitu života pacientů, přispívají k oddálení progrese onemocnění a k udržení schopnosti pacientů déle se účastnit pracovního a společenského života. Fond pořádá osvětové kulturní a sportovní akce.
 

Jednou z takových sportovních akcí je MaRS  - Maratón s roztroušenou sklerózou -  projekt, který byl iniciován samotnými pacienty, kteří si sami uvědomili potřebu fyzické aktivity. Jeho ideou je týmový duch.
 

V březnu se uskutečnil již čtvrtý ročník 24 hodinového Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Celý den a noc cvičili pacienti, lékaři a jejich přátelé v celkem 12 městech u nás i v zahraničí. Do čtvrtého ročníku se zapojilo 876 lidí z 12 měst. Vedle Průhonic, kde maraton probíhal nepřetržitě 24 hodin, se připojili lidé z Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Kyjova, Liberce, Ostravy, Poděbrad a z Ústí nad Orlicí, ze zahraničí pak týmy ze slovenských Piešťan a kliniky ve švýcarském Valens. Kampaň podpořily i celé firemní týmy, řada sportovců a známých osobností. Za všechny jmenujme legendárního žokeje Josefa Váňu, Ilonu Burgrovou a basketbalistky z USK Praha, basketbalového reprezentanta Pavla Miloše, hráče amerického fotbalu Prague Black Panthers, nejlepšího českého boxera těžké váhy Ondřeje Pálu, MMA zápasníka Miloše Petráška, brankáře FC Vysočina Jaromíra Blažka, tenistu Leoš Friedla, z herců Terezu Brodskou, Jana Čenského či Petra Vondráčka..
Sportovní maraton měl ovšem také charitativní podtext. Celkový výtěžek z dobrovolného startovného a darů ve výši 116 848 Kč půjde zpět pacientům – na podporu rehabilitace a nákup rehabilitačních pomůcek a vybavení.

Společnost Renault je nejen sponzor projektu, oficiální dopravce celé akce, ale také aktivní účastník maratonu s RS.
 

V roce 2014 Renault SAS investoval v rámci své sponzorské politiky více jak 12 mil. eur.
 

Skupina se tak zapojila, přímo nebo ve spolupráci s partnerskými sdruženími, do téměř 330 občanských aktivit v 36 zemích, a to zejména v oblasti zvyšování povědomí o bezpečnosti silničního provozu a začleňování mobility, výchovy a rovných příležitostí.
Renault investoval 12 milionů eur do 330 aktivit, přičemž 75 % bylo ve formě finančních darů a zbývající část jako sponzorství dovedností nebo v naturáliích (vybavení, vozidla atd.). Tyto aktivity jsou v souladu se čtyřmi směry strategie sociální odpovědnosti podniku: rozmanitost (9 %), výchova (39 %), bezpečnost (26 %), udržitelná mobilita pro všechny (13 %) a jiné (13 %).
Zeměpisně bylo 56 % aktivit určeno pro evropský region (Francie), 27 % pro americký region, 5 % pro asijsko-tichomořský region, 2 % pro euroasijský region a 10 % pro evropsko-středomořský a africký region.

 

Za účelem shromažďování podnětů pro podporu projektů obecného zájmu, solidarity a občanské angažovanosti vytvořil Renault na svých internetových stránkách www.renault.com speciální portál. Přihlášku mohli podat nevládní organizace, sdružení, dobrovolníci, ale také zaměstnanci společnosti Renault. Všechny podněty byly prozkoumány a poté vybrány členy výboru sponzorství Renault tvořeného zástupci zaměstnanců, právního oddělení, oddělení pro komunikaci, oddělení pro sociální odpovědnost podniku (RSE) a zástupci jednotlivých regionů.