Regenerace bytového fondu ( 10. ročník konference)

11.12.2014 11:03

V listopadu letošního roku se v Hradci Králové konala již tradičně konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti  pod záštitou  MPO ČR, MMR ČR a Státního fondu životního prostředí ČR. Náplní konference byla zejména oblast právních předpisů, informace o navrhované přípravě a následném provádění stavebních prací, oblast přípravy žádostí o dotace a jejich následná kontrola, oblast výrobkových a technologických novinek atd.

Z množství přednášek posluchače velmi zaujala vystoupení Ing.  J. Koliby, náměstka ministra MPO ČR pro stavebnictví. Jeho přednáška byla zaměřena na připravované změny právního rámce v energetice a energetické hospodárnosti. 

"Je snaha o zjednodušení povolovacích procesů v oblasti strategických energetických staveb ve vazbě na nařízení EU č. 347/2013 týkajících se transevropských energetických sítí. A v dalším období se zaměříme na vytváření legislativních podmínek pro investiční výstavbu a stavebnictví, podpoříme projekty zaměřené na úsporu energie v budovách a projekty z oblasti vědy a výzkumu zaměřené na snížení energetické náročnosti při výrobě stavebních materiálů, efektivní využívání zdrojů, aktivizaci soukromých investorů vytvářením investičních příležitostí , např. průmyslových zón."

Náměstek ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, Mgr. Leo Steiner seznámil posluchače s dotačním programem SFŽP ve vztahu k bytovým domům a budovám veřejného sektoru. Posluchače zaujal aktuální stav programu Nová zelená úsporám, dozvěděli se, že příjem žádostí do 1. výzvy pro rodinné domy byl prodloužen do 31. 12. 2014, vydaný dodatek č. 2 směrnice MŽP č. 1/2014 vedl ke zjednodušení a zrychlení administrace. Mgr. Steiner dodává: "Administrace akce proběhne do dvou měsíců, na více jak 200 žádostí bylo vyplaceno více než 10 mil. korun. V programovacím období od roku 2014 do roku 2020 bude mj. zdrojem financování podíl výnosů z aukcí emisních povolenek v rámci evropského trhu EU ETS a očekáváme celkovou alokaci 22 mld. Kč. Dotace bude určena pro rodinné domy, bytové domy, budovy veřejného sektoru. Pro rok 2015 je předpokládaná alokace ve výši 1,6 mld. Kč."

Zdůrazněným tématem v přednáškách odborníků byla problematika vnitřního prostředí, zejména větrání  školních budov, kde je v jednotlivých třídách soustředěn větší počet osob. Po výměně oken za kvalitnější - tj. energeticky úspornější a tím také těsnější - je nutné větrání řešit nuceným systémem. Pozornost byla věnována také technologicky správným postupům při zateplování a chybám v návrhu a při realizaci. Další oblastí, které se přednášející věnovali, byla důležitost správného výkonu technického dozoru stavebníka. Tato činnost vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti a je chybou, že živnostenský zákon ji zařazuje jako živnost volnou, bez požadavku na jakoukoliv kvalifikaci.

Konference byla připravována ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, Státním fondem rozvoje bydlení, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Cechem pro zateplování budov ČR, Svazem zkušeben pro výstavbu a dalšími významnými institucemi. Součástí výstavních prostor konference byla i prezentace firem dodávajících vhodné certifikované materiály a systémy pro regeneraci bytového fondu. V poradenském středisku se účastníci konference mohli bezplatně poradit a své dotazy prodiskutovat s přítomnými specialisty.