Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea je v plném proudu! Na její průběh dohlíží i ministr kultury Daniel Herman.

05.10.2015 11:07

 

V dubnu letošního roku Národní muzeum slavnostně předalo svou Historickou budovu Sdružení M-P-I Národní muzeum k tolik potřebné a očekávané rekonstrukci. V noblesní novorenesanční budově architekta Josefa Schulze jsou nyní práce v plném proudu, probíhá pasportizace umělecko-řemeslné výzdoby, restaurátorské průzkumy, ochranné zakrývací a odstrojovací práce, demontáž parket a technologie kotelny, bourací práce a mnoho dalšího.  Během kontrolního dne budovu navštívil také ministr kultury České republiky Daniel Herman, aby se seznámil s aktuálním průběhem stavebních prací na této významné národní kulturní památce. O tom, jaké probíhají v budově činnosti, však budou mít přehled i ostatní zájemci, a to prostřednictvím webových kamer, jejichž záznamy se od dnešního dne objeví na webových stránkách Národního muzea.

 

Ve čtvrtek 1. října 2015 se v právě rekonstruované Historické budově Národního muzea konal kontrolní den, kterého se zúčastnili zástupci Národního muzea, dodavatele Sdružení M-P-I Národní muzeum, Národního památkového ústavu a také ministr kultury České republiky Daniel Herman.

Zástupci institucí prošli několika zastaveními, kde jim byly prezentovány probíhající práce v budově – restaurátorské průzkumy v Panteonu, zabezpečení uměleckých děl, demontáž parketových podlah, demontáž technologie bývalé kotelny, prvotní zabezpečení kostry plejtváka myšoka. Představen byl také archeologický průzkum na východním nádvoří budovy, pod kterým vyústí spojovací tunel vedoucí z Nové budovy Národního muzea.

„Tyto kontrolní dny jsou důležité proto, abychom se mohli vždycky seznámit se stavem věci, protože pevně věřím, že za 3 roky a 14 dní bude možné stavbu předat opět veřejnosti a je důležité, aby veřejnost měla také možnost seznámit se s tím, jak rekonstrukce stavby probíhá. A k tomu slouží právě i online kamery, jež zprostředkují pohled těm, kteří mají zájem nahlédnout do vnitra budovy, kam samozřejmě i z bezpečnostních důvodů není možné v době rekonstrukce vstupovat,“ dodává ministr kultury České republiky Daniel Herman.

Sledujte rekonstrukci Historické budovy Národního muzea zblízka

Dění v Historické budově Národního muzea budou moci všichni zájemci sledovat na webových stránkách Národního muzea, kde se od dnešního dne objeví odkaz se záznamy dvou kamer, které zachycují exteriér a interiér budovy: www.nm.cz/rekonstrukce/online-kamery/