Rekonstrukce křižovatky v Kaštanové ulici v Brně skončila

19.06.2014 10:44

V těchto dnech skončila rekonstrukce křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská v Brně. Stavební úpravy provedla EUROVIA CS v termínu od října 2013 do června 2014. Objednatelem prací za více než 18 mil. Kč bylo Statutární město Brno.

Křížení silnic Kaštanová - Popelova - Vinohradská je významné pro dopravu v jihovýchodní části Brna. Díky rekonstrukci dojde ke zlepšení organizace dopravy v místě. Součástí stavebních prací byla rekonstrukce dotčených vozovek, rekonstrukce inženýrských sítí, světelného signalizačního zařízení včetně zařízení na přejezdu ČD, bylo rovněž provedeno nové odvodnění komunikací.

Základní informace:

Název: Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská

Investor: Statutární město Brno

Zhotovitel: EUROVIA CS

Projektant: VIAPONT

Doba výstavby: říjen 2013 - červen 2014