4. ročník slavnostního předávání certifikátů značky KVALITNÍ FIRMA - OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY 2014 úspěšně proběhl

19.09.2014 09:44

U příležitosti mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH Praha 2014, byly ve středu  17. září 2014, na stánku partnerské společnosti ADMD - Asociace dodavatelů montovaných domů, slavnostně předány certifikáty KVALITNÍ FIRMA - ověřeno zákazníky z rukou manažerky značky Ing. Jany Klasové a moderátora PhDr. Jakuba Železného.

Obr. 1  Zástupci certifikovaných firem na stavebním veletrhu FOR ARCH Praha 2014. Zleva Jana Klasová, Vladimír Bělohlávek, Marcela Barošová, Stanislav Menoušek, Oldřich Šebek, Rudolf Václavík, Robert Cvrk, Jana Růžková, Petr Smutný, Jaroslav Linhart, Jan Koňařík, Jakub Železný. 

KVALITNÍ FIRMA - ověřeno zákazníky je prestižní značka, kterou uděluje nezávislá společnost APC Asociace pro certifikaci na základě hodnocení spokojenosti zákazníků.  

Kdo jsou kvalitní firmy a díky čemu získaly certifikaci a značku?
Za aktuální hodnotící rok 2013/2014 certifikaci a značku KVALITNÍ FIRMA - ověřeno zákazníky získalo 64 firem z celkového počtu 283 zpracovávaných Referenčních analýz spokojenosti. Seznam firem zde: https://www.kvalitnifirma.cz/system/asset/1/Firmy-2014.jpg


 
Obr. 2  Zástupci certifikovaných firem na stavebním veletrhu FOR ARCH Praha 2014. Zleva David Dvořák, Miloslav Mužík, Tomáš Rozsíval, Lucie Musilová, Tomáš Tesař, Milan Března, Vlasta Pěchoučková, Pavel Janouš, Andrea Hudecová, Petr Koutský.
 

Certifikované firmy, v rámci Referenční analýzy spokojenosti, dosáhly od svých zákazníků hodnocení lepší než 1,5. Což znamená, že svoji práci odvádějí kvalitně, odpovědně, komunikují se svými zákazníky a v případě problémů tyto řeší ve prospěch zákazníka.
 

Obr. 3  Zástupci certifikovaných firem na stavebním veletrhu FOR ARCH Praha 2014. Zleva Jiří Baroš, Svatopluk Fröhlich, Tomáš Tichý, Klučková Lenka, Jitka Jurdinová, Radek Dolejší, Adam Šteiner, Lenka Žáčiková, Martina Kopecká, Lubomír Krahulík, Josef Slováček.

Co značka KVALITNÍ FIRMA přináší jejím držitelům?

  • Zpětnou vazbu od zákazníka a jeho celkový pohled na zakázku od A do Z;
  • Prestižní značku, která posiluje důvěryhodnost firmy u nových i stávajících zákazníků;
  • Reference zákazníků, které s jejich souhlasem může firma veřejně použít;
  • Objektivitu hodnocení a ověřitelnost referencí, které zajišťuje nezávislá společnost APC Asociace pro certifikaci monitorováním celého procesu se souhlasem zákazníků.

V čem spočívá prestiž značky KVALITNÍ FIRMA - OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY?
Certifikaci a značku mohou firmy získat až poté, co uspějí s vyznamenáním v rámci komplexního hodnocení od svých zákazníků, čili do průměru 1,5 při hodnocení jako ve škole. Na druhou stranu zákazník musí horší známku než 1, kterou na konkrétní otázku udělí, vždy odůvodnit, aby byla zaručena objektivita pro obě strany.

 Certifikát značky KVALITNÍ FIRMA získaly a převzaly tyto kvalitní firmy:

 

 Co je značka KVALITNÍ FIRMA - OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY?

Značka, která pomáhá firmám a živnostníkům zlepšovat slabá místa a zákazníkům říká, že za své peníze dostanou odpovídající kvalitu.

Na rozdíl od standardních certifikací se program nezaměřuje na vnitropodnikové procesy, ale zkoumá spokojenost zákazníků za aktuální rok v následujících oblastech:

1. Kvalita dodaných výrobků

2. Kvalita poskytovaných služeb

3. Kvalita komunikace

4. Chování pracovníků

5. Dodržování dohod

6. Řešení případných problémů

Jak je zajištěna objektivita, kontrola a ověřitelnost?
Veškerý proces referenční analýzy spokojenosti a zpětné vazby zákazníků je se souhlasem zákazníků monitorován, což zajišťuje objektivitu, kontrolu a ověřitelnost výsledků.

Jak získat více informací?
Více informací o certifikaci a značce KVALITNÍ FIRMA na www.kvalitnifirma.cz .