Schneider Electric dodal pokročilé technologie do nejudržitelnější kancelářské budovy na světě

25.08.2015 10:02

Vybudovat z ekologického pohledu nejudržitelnější kancelářskou budovu světa. To byl společný cíl nizozemského developera OVG Real Estate, angažovaného v ekologickém rozvoji, a hlavního uživatele budovy, společnosti Deloitte. Technicky i vizuálně působivá budova, pojmenovaná The Edge, stojí v amsterdamské obchodní čtvrti Zuidas. Stavba oslňuje nejen architektonickým řešením, ale skrývá i komplexní řadu nejmodernějších technologií, energeticky efektivních systémů a integrovaných řešení správy budov od Schneider Electric. Budova byla ohodnocena jako Outstanding - „Vynikající“ s doposud nejvyšším skóre BREEAM 98,36%.
 

Inteligentní řešení SmartStruxure™

V budově je použité inteligentní řešení SmartStruxure™, prvotřídní systém Schneider Electric pro správu budov, řízený softwarem SmartStruxure™ Building Operation, včetně padesáti Automation Serverů. „Periférie kompatibilní se systémem správy budov jsou instalovány ve stropech a technických místnostech a zahrnují snímače, ventily, pohony a tepelná měřidla, která poskytují informace o tepelné energii využívané budovou,“ popisuje Radko Svrdlin, obchodní ředitel Schneider Electric pro divizi EcoBuilding.

Provoz budovy je možné řídit lokálně i vzdáleně
Správci budovy The Edge jsou schopni řídit její provoz a využití energie lokálně nebo vzdáleně za účelem udržení optimálního komfortu přítomných osob. Přístup ke kritickým datům budovy je možný prostřednictvím dashboardů a pokročilého reportování. Na základě těchto informací je možné činit rozhodnutí pro optimalizaci energetického využití HVAC. Budova také využívá produkty Schneider Electric pro elektrické rozvody, které zahrnují rozvodné skříně, přípojnice, elektroměry a frekvenční měniče.
The Edge využívá také dalších nástrojů pro zvýšení efektivity. Jedná se o první budovu, která využívá PoE LED osvětlení, což uživatelům umožňuje ovládat osvětlení a klima v individuálních prostorech pomocí aplikace v mobilním telefonu. Inovativní technologie nejen šetří energetické náklady, ale také poskytuje informace a analýzu dat o provozu budovy.

Odhadovaná spotřeba energie The Edge činí méně než 0,3 kWH/m2 ročně

The Edge je také budova s nulovou energetickou bilancí. Za tímto účelem jsou všechny bezokenní plochy jižní fasády vybavené solárními panely. Pro zajištění veškeré energie pro topení a chlazení je využíváno tepelné čerpadlo v hloubce přibližně 120 metrů. Dalšími ekologickými prvky The Edge je například sběr dešťové vody, nabíjecí stanice elektromobilů a pohybem ovládaná ventilace.

Doposud nejvyšší hodnocení certifikací BREEAM -  98,36 %

Schneider Electric byl schopen se spojit přímo s developerem, koncovým uživatelem, projektantem, systémovým integrátorem a dalšími účastníky již v rané fázi projektu. Znalosti Schneider Electric v oblasti správy energie a schopnost porozumět životnímu cyklu budovy pomohla projektu The Edge získat nejvyšší hodnocení, které bylo kdy organizací Building Research Establishment (BRE®) uděleno – 98,36 % – a ocenění certifikací BREEAM® NL New Construction s výsledkem „Outstanding“ (vynikající).
Na odkazu níže najdete kompletní videozáznam prezentace budovy THE EDGE na konferenci Šetrné budovy 2015 v Praze. Přednáší architekt Ron Bakker (PLP Architecture) a Erik Zwaan, EcoBuilding Commercial Manager, Schneider Electric, Nizozemsko.
https://www.youtube.com/watch?v=xyTGvmCS1oI
 

Přehled užitých technologií v budově THE EDGE
Inovativní technologie
·         PoE (Power over Ethernet) připojené osvětlení – LED – o 50% menší spotřeba energie
·         AHU jednotky pracující v závislosti na přítomnosti osob a koncentrace CO2
·         Topné a chladící stropy
·         Atrium fungující jako zásobník energie uložené v ovzduší
·         Rotační výměníky v AHU jednotkách pro zpětné získávání energie (65% úspora energie)
·         Využití termální energie z vrtů 120 m pod povrchem země
·         Zdroj tepla - dálkové zásobování teplem jen jako záložní systém
Integrovaná technologie
·         Měření elektrické energie
·         Měření energie teplé a studené vody v distribuci k jednotlivým zařízením
·         IP backbone pro všechny technologie
·         Interakce uživatelů pomocí aplikací
Další možnosti udržitelného rozvoje
·         1.920m2 solárních panelů na budově + 4.200 m2 na dalších budovách (dohromady 818.000  kWh/rok)
·         Využití dešťové vody
·         Nízká spotřeba vody na toaletách – 4 místo 6-9 litrů při splachování
·         Redukce GWP (potenciál globálního oteplování)
·         Redukce NOx emisí
SmartStruxure řešení  – integrace backbone
·         50 automatizačních webserver podstanic
·         1400 zónových kontrolérů (regulací)
·         200 elektroměrů
·         70 měřičů tepla a chladu (kalorimetrů)
·         35 frekvenčních měničů
·         komunikace pomocí protokolů BACnet, LON, Modbus a Websevices
·         celkem 20.000 I/O datových bodů

+ tisíce připojených zařízení jako jsou energetické ventily a osvětlovací jednotky, které zajišťují chod celého systému měření a regulace