Sdružení MVO ukončilo první etapu budování laserového centra ELI Beamlines

09.07.2015 10:40

Metrostav se podílí na výstavbě českého Silicon Valley

 

Předáním plně funkční vstupní karty s číslem 001 od administrativní budovy ELI Beamlines řediteli Fyzikálního ústavu AV  ČR prof. Janu Řídkému skončila v úterý 30. června další etapa výstavby laserového centra. Předávající ředitel divize 3 Metrostavu Ing. Martin Plch za sdružení zhotovitelů (Metrostav, VCES a OHL ŽS) uvedl: “Jsem přesvědčen, že se zde výzkumníkům bude pracovat přinejmenším stejně tak dobře jako nám stavbařům, kteří jsme jejich sídlo připravovali. A doufám, že se tu dočkáme mnoha zajímavých a revolučních objevů.“

 

Akce v Dolních Břežanech se dále mj. zúčastnili generální ředitel Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace Robert-Jan Smits, poslankyně evropského parlamentu Martina Dlabajová, senátorka a první místopředsedkyně Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Eva Syková a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Po slavnostním přestřižení pásky a předání symbolického klíče a vstupní karty od budovy následovala prohlídka prostor centra ELI Beamlines. Projekt ELI je realizován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kofinancovaného z prostředků EU.

 

Hlavní technologickou součástí ELI Beamlines budou vysoce výkonné laserové systémy generující světelné pulsy s dosud nejvyšší dosaženou intenzitou. Výzkum v rámci centra přinese nové poznatky v oblasti biomedicíny, vývoje a testování nových materiálů, v zobrazovacích a diagnostických metodách pro medicínu, v optice, či nanotechnologiích. Umístění centra ELI v České republice jako první panevropské výzkumné infrastruktury ve střední a východní Evropě má za cíl významně přispět k propojení české vědy se špičkovými zahraničními týmy.

 

Tři hlavní celky nového výzkumného areálu jsou – administrativní a multifunkční objekt, laserová budova s laboratořemi a hospodářství technických plynů či technologie chlazení. Nejobjemnější budova – laserová – má dvě rozlehlá podzemní podlaží a nad nimi tři menší nadzemní. Spolu s laboratorní částí jejich obestavěný prostor dosahuje téměř 140 500 m3. Členitá administrativní a multifunkční budova nabídne po dokončení nejen kanceláře a zázemí pro více než 400 zaměstnanců a hostujících vědců, ale i knihovnu, jídelnu a přednáškové či jednací prostory.

 

Stavba budovy ELI Beamlines je charakteristická stylem univerzitního kampusu, který je nejen v souladu se specifickými technologickými potřebami vyplývajícími z funkce výzkumného centra, ale také zapadá do moderní zástavby v obci. A jak zaznělo s trochou nadsázky při otevíracím ceremoniálu, vzhledem ke stavbám obdobného charakteru ve vedlejších obcích, jako je např. inovační centrum Innocrystal ve Zlatníkách-Hodkovicích, jež rovněž vybudoval Metrostav, vzniká kousek za hranicí Prahy české Silicon Valley.