Seminář BETON UNIVERSITY

18.08.2014 09:47

Seminář Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí - 6.11. Brno (Hotel International)

Seminář Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí - 13.11. Plzeň (Parkhotel Plzeň)

O semináři: Třetí tematický seminář z cyklu Moderní trendy v betonu zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Seminář Moderní trendy v betonu II. - Betony pro dopravní stavby - 20.11.  Ústí nad Labem (Clarion Congress Hotel)

O semináři: Druhý tematický seminář z cyklu Moderní trendy v betonu je zaměřený na betony pro dopravní stavby a konstrukce z nich prováděné. Úvodem jsou stručně probrány požadavky na betony ze strany zadavatelů. Dále je podrobněji vysvětlena problematika modulu pružnosti betonu a jeho vazba na konstrukce dopravních staveb. Zároveň je nastíněna problematika požární ochrany v tunelových stavbách a jsou uvedeny konkrétní příklady řešení betonů pro dopravní stavby včetně betonů odolných proti požárům.

Odkaz na přihlášení: www.betonuniversity.cz/registrace