Seminář "Odpady nejen stavební - jejich recyklace, užití a likvidace"

29.08.2014 09:46

6. ročník semináře "Odpady nejen stavební - jejich recyklace, užití a likvidace" se koná opět jako součást doprovodného programu mezinárodního veletrhu FOR ARCH Praha dne 16. 9. 2014 na výstavišti PVA Letňany v době od 9,30 hod. do 13,00 hod. Seminář pořádá redakce časopisu Build Info ve spolupráci s TZÚS Praha, s.p. a ABF Praha.

Je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání a ohodnocen 1 bodem.

Program semináře:

1/  Úvodní slovo - Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, ředitel TZÚS Praha, s.p.

2/  Aplikace nařízení CPR - Ing. Pobiš, TZÚS Praha, s.p.

3/  Normotvorná činnost v oblasti využívání odpadu - Ing. arch. Karel Březina, ÚRS a.s., Praha

4/  Charakteristiky vláknobetonů s betonovým recyklátem a  jejich možné využití při návrhu konstrukcí -  doc. Ing. Jan Vodička, CSc., ČVUT Praha

5/  Užití recyklovaného skla z autovraků při výstavbě silnic - doc. Ing. Otakar Vacín,  Ph.D., DuPont CZ s.r.o.

6/  Likvidace azbestu  - praktické ukázky z realizace -  P. Balvín, Omnipure

Bližší informace včetně přihlášek na seminář poskytne: Dagmar Huňáčková, Alexandra Váňová.  Telefon: 284 881 818 .

Přihlášky na seminář jsou k dispozici na   www.buildinfo.cz/seminar-odpady/