Semináře Beton University v roce 2015

12.02.2015 10:31

Semináře Beton University v roce 2015

 

Beton University, dlouhodobý vzdělávací projekt  zaměřený na problematiku betonu a betonových konstrukcí, letos poběží již šestým rokem. Organizuje jej skupina Českomoravský beton spolu se svými dceřinými společnostmi. S novým ročníkem jsou pro zájemce připravena jako obvykle nová zajímavá témata.

Na velký zájem o problematiku nové betonové normy zareagovala skupina Českomoravský beton přípravou semináře "ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu". Tento seminář Českomoravský beton organizuje ve spolupráci s Českou betonářskou společností (ČSSI) a Svazem výrobců betonu (SVB). Seminář se bude detailně věnovat nové normě ČSN EN 206, novým výrobkovým standardům a zkušebním postupům pro beton a další produkty, vyráběných v centrálních výrobnách. Posluchači díky účasti získají podrobné informace o změnách dosavadních platných standardů a předpisů. Součástí je rovněž přehled postupů pro prokazování shody výrobků dle zákona 22/1997 Sb. a platných nařízení vlády.

Druhý seminář "Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu" tematicky pokryje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Seminář představí technologii architektonických betonů, zaměří se na využití litých potěrů při provádění podlahových konstrukcí a podrobněji seznámí účastníky s technologií ztraceného bednění, včetně betonů určených pro tyto systémy, a dále s problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Na předchozí ročník navazuje seminář "Moderní trendy v betonu III. - Provádění nových konstrukcí". Seminář zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Semináře Beton University jsou určeny zejména architektům, projektantům, zástupcům stavebních firem, investorům, stavebním dozorům a dále studentům, pedagogům a široké odborné veřejnosti. Jsou i tradičním místem setkávání odborníků a profesionálů z oboru. Vzdělávací projekt Beton University je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

Termíny Beton University 2015 - I. pololetí

seminář Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

·        5. 3. 2015 BRNO

seminář Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

·        12. 3. 2015 ÚSTÍ NAD LABEM

seminář ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

·        19. 3. 2015 OSTRAVA

·        26. 3. 2015 PRAHA

Podrobnosti o konání seminářů jsou zveřejněny na www.betonuniversity.cz, kde je možné se online přihlásit na jednotlivé termíny.

 Více zde: https://www.buildinfo.cz/aktual/

Semináře Beton University v roce 2015

 

Beton University, dlouhodobý vzdělávací projekt  zaměřený na problematiku betonu a betonových konstrukcí, letos poběží již šestým rokem. Organizuje jej skupina Českomoravský beton spolu se svými dceřinými společnostmi. S novým ročníkem jsou pro zájemce připravena jako obvykle nová zajímavá témata.

Na velký zájem o problematiku nové betonové normy zareagovala skupina Českomoravský beton přípravou semináře "ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu". Tento seminář Českomoravský beton organizuje ve spolupráci s Českou betonářskou společností (ČSSI) a Svazem výrobců betonu (SVB). Seminář se bude detailně věnovat nové normě ČSN EN 206, novým výrobkovým standardům a zkušebním postupům pro beton a další produkty, vyráběných v centrálních výrobnách. Posluchači díky účasti získají podrobné informace o změnách dosavadních platných standardů a předpisů. Součástí je rovněž přehled postupů pro prokazování shody výrobků dle zákona 22/1997 Sb. a platných nařízení vlády.

Druhý seminář "Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu" tematicky pokryje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Seminář představí technologii architektonických betonů, zaměří se na využití litých potěrů při provádění podlahových konstrukcí a podrobněji seznámí účastníky s technologií ztraceného bednění, včetně betonů určených pro tyto systémy, a dále s problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Na předchozí ročník navazuje seminář "Moderní trendy v betonu III. - Provádění nových konstrukcí". Seminář zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Semináře Beton University jsou určeny zejména architektům, projektantům, zástupcům stavebních firem, investorům, stavebním dozorům a dále studentům, pedagogům a široké odborné veřejnosti. Jsou i tradičním místem setkávání odborníků a profesionálů z oboru. Vzdělávací projekt Beton University je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

Termíny Beton University 2015 - I. pololetí

seminář Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

·        5. 3. 2015 BRNO

seminář Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

·        12. 3. 2015 ÚSTÍ NAD LABEM

seminář ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

·        19. 3. 2015 OSTRAVA

·        26. 3. 2015 PRAHA

Podrobnosti o konání seminářů jsou zveřejněny na www.betonuniversity.cz, kde je možné se online přihlásit na jednotlivé termíny.

 Více zde: https://www.buildinfo.cz/aktual/

Semináře Beton University v roce 2015

 

Beton University, dlouhodobý vzdělávací projekt  zaměřený na problematiku betonu a betonových konstrukcí, letos poběží již šestým rokem. Organizuje jej skupina Českomoravský beton spolu se svými dceřinými společnostmi. S novým ročníkem jsou pro zájemce připravena jako obvykle nová zajímavá témata.

Na velký zájem o problematiku nové betonové normy zareagovala skupina Českomoravský beton přípravou semináře "ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu". Tento seminář Českomoravský beton organizuje ve spolupráci s Českou betonářskou společností (ČSSI) a Svazem výrobců betonu (SVB). Seminář se bude detailně věnovat nové normě ČSN EN 206, novým výrobkovým standardům a zkušebním postupům pro beton a další produkty, vyráběných v centrálních výrobnách. Posluchači díky účasti získají podrobné informace o změnách dosavadních platných standardů a předpisů. Součástí je rovněž přehled postupů pro prokazování shody výrobků dle zákona 22/1997 Sb. a platných nařízení vlády.

Druhý seminář "Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu" tematicky pokryje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Seminář představí technologii architektonických betonů, zaměří se na využití litých potěrů při provádění podlahových konstrukcí a podrobněji seznámí účastníky s technologií ztraceného bednění, včetně betonů určených pro tyto systémy, a dále s problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Na předchozí ročník navazuje seminář "Moderní trendy v betonu III. - Provádění nových konstrukcí". Seminář zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Semináře Beton University jsou určeny zejména architektům, projektantům, zástupcům stavebních firem, investorům, stavebním dozorům a dále studentům, pedagogům a široké odborné veřejnosti. Jsou i tradičním místem setkávání odborníků a profesionálů z oboru. Vzdělávací projekt Beton University je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

Termíny Beton University 2015 - I. pololetí

seminář Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

·        5. 3. 2015 BRNO

seminář Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

·        12. 3. 2015 ÚSTÍ NAD LABEM

seminář ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

·        19. 3. 2015 OSTRAVA

·        26. 3. 2015 PRAHA

Podrobnosti o konání seminářů jsou zveřejněny na www.betonuniversity.cz, kde je možné se online přihlásit na jednotlivé termíny.Více zde: https://www.buildinfo.cz/aktual/

Semináře Beton University v roce 2015

 

Beton University, dlouhodobý vzdělávací projekt  zaměřený na problematiku betonu a betonových konstrukcí, letos poběží již šestým rokem. Organizuje jej skupina Českomoravský beton spolu se svými dceřinými společnostmi. S novým ročníkem jsou pro zájemce připravena jako obvykle nová zajímavá témata.

Na velký zájem o problematiku nové betonové normy zareagovala skupina Českomoravský beton přípravou semináře "ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu". Tento seminář Českomoravský beton organizuje ve spolupráci s Českou betonářskou společností (ČSSI) a Svazem výrobců betonu (SVB). Seminář se bude detailně věnovat nové normě ČSN EN 206, novým výrobkovým standardům a zkušebním postupům pro beton a další produkty, vyráběných v centrálních výrobnách. Posluchači díky účasti získají podrobné informace o změnách dosavadních platných standardů a předpisů. Součástí je rovněž přehled postupů pro prokazování shody výrobků dle zákona 22/1997 Sb. a platných nařízení vlády.

Druhý seminář "Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu" tematicky pokryje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Seminář představí technologii architektonických betonů, zaměří se na využití litých potěrů při provádění podlahových konstrukcí a podrobněji seznámí účastníky s technologií ztraceného bednění, včetně betonů určených pro tyto systémy, a dále s problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Na předchozí ročník navazuje seminář "Moderní trendy v betonu III. - Provádění nových konstrukcí". Seminář zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Semináře Beton University jsou určeny zejména architektům, projektantům, zástupcům stavebních firem, investorům, stavebním dozorům a dále studentům, pedagogům a široké odborné veřejnosti. Jsou i tradičním místem setkávání odborníků a profesionálů z oboru. Vzdělávací projekt Beton University je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

Termíny Beton University 2015 - I. pololetí

seminář Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

·        5. 3. 2015 BRNO

seminář Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

·        12. 3. 2015 ÚSTÍ NAD LABEM

seminář ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

·        19. 3. 2015 OSTRAVA

·        26. 3. 2015 PRAHA

Podrobnosti o konání seminářů jsou zveřejněny na www.betonuniversity.cz, kde je možné se online přihlásit na jednotlivé termíny.Více zde: https://www.buildinfo.cz/aktual/

Beton University, dlouhodobý vzdělávací projekt  zaměřený na problematiku betonu a betonových konstrukcí, letos poběží již šestým rokem. Organizuje jej skupina Českomoravský beton spolu se svými dceřinými společnostmi. S novým ročníkem jsou pro zájemce připravena jako obvykle nová zajímavá témata.

Na velký zájem o problematiku nové betonové normy zareagovala skupina Českomoravský beton přípravou semináře "ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu". Tento seminář Českomoravský beton organizuje ve spolupráci s Českou betonářskou společností (ČSSI) a Svazem výrobců betonu (SVB). Seminář se bude detailně věnovat nové normě ČSN EN 206, novým výrobkovým standardům a zkušebním postupům pro beton a další produkty, vyráběných v centrálních výrobnách. Posluchači díky účasti získají podrobné informace o změnách dosavadních platných standardů a předpisů. Součástí je rovněž přehled postupů pro prokazování shody výrobků dle zákona 22/1997 Sb. a platných nařízení vlády.

Druhý seminář "Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu" tematicky pokryje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Seminář představí technologii architektonických betonů, zaměří se na využití litých potěrů při provádění podlahových konstrukcí a podrobněji seznámí účastníky s technologií ztraceného bednění, včetně betonů určených pro tyto systémy, a dále s problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Na předchozí ročník navazuje seminář "Moderní trendy v betonu III. - Provádění nových konstrukcí". Seminář zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Semináře Beton University jsou určeny zejména architektům, projektantům, zástupcům stavebních firem, investorům, stavebním dozorům a dále studentům, pedagogům a široké odborné veřejnosti. Jsou i tradičním místem setkávání odborníků a profesionálů z oboru. Vzdělávací projekt Beton University je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

Termíny Beton University 2015 - I. pololetí

seminář Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

·        5. 3. 2015 BRNO

seminář Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

·        12. 3. 2015 ÚSTÍ NAD LABEM

seminář ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

·        19. 3. 2015 OSTRAVA

·        26. 3. 2015 PRAHA

Podrobnosti o konání seminářů jsou zveřejněny na www.betonuniversity.cz, kde je možné se online přihlásit na jednotlivé termíny.Více zde: https://www.buildinfo.cz/aktual/

Beton University, dlouhodobý vzdělávací projekt  zaměřený na problematiku betonu a betonových konstrukcí, letos poběží již šestým rokem. Organizuje jej skupina Českomoravský beton spolu se svými dceřinými společnostmi. S novým ročníkem jsou pro zájemce připravena jako obvykle nová zajímavá témata.

Na velký zájem o problematiku nové betonové normy zareagovala skupina Českomoravský beton přípravou semináře "ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu". Tento seminář Českomoravský beton organizuje ve spolupráci s Českou betonářskou společností (ČSSI) a Svazem výrobců betonu (SVB). Seminář se bude detailně věnovat nové normě ČSN EN 206, novým výrobkovým standardům a zkušebním postupům pro beton a další produkty, vyráběných v centrálních výrobnách. Posluchači díky účasti získají podrobné informace o změnách dosavadních platných standardů a předpisů. Součástí je rovněž přehled postupů pro prokazování shody výrobků dle zákona 22/1997 Sb. a platných nařízení vlády.

Druhý seminář "Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu" tematicky pokryje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Seminář představí technologii architektonických betonů, zaměří se na využití litých potěrů při provádění podlahových konstrukcí a podrobněji seznámí účastníky s technologií ztraceného bednění, včetně betonů určených pro tyto systémy, a dále s problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Na předchozí ročník navazuje seminář "Moderní trendy v betonu III. - Provádění nových konstrukcí". Seminář zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Semináře Beton University jsou určeny zejména architektům, projektantům, zástupcům stavebních firem, investorům, stavebním dozorům a dále studentům, pedagogům a široké odborné veřejnosti. Jsou i tradičním místem setkávání odborníků a profesionálů z oboru. Vzdělávací projekt Beton University je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

Termíny Beton University 2015 - I. pololetí

seminář Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

·        5. 3. 2015 BRNO

seminář Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

·        12. 3. 2015 ÚSTÍ NAD LABEM

seminář ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

·        19. 3. 2015 OSTRAVA

·        26. 3. 2015 PRAHA

Podrobnosti o konání seminářů jsou zveřejněny na www.betonuniversity.cz, kde je možné se online přihlásit na jednotlivé termíny.

Více zde: https://www.buildinfo.cz/aktual/