Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2015

18.03.2015 10:59

Dne 21. 3. 2015 se v Národním domě na Smíchově v Praze uskuteční celodenní Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků, které je každoročním vyvrcholením práce Komory za předchozí rok.

 

200 účastníků Shromáždění delegátů ČKAIT potřetí ve své 23leté historii přivítá ministryni pro místní rozvoj ČR, nyní Ing. Karlu Šlechtovou. (Prvním ministrem pro místní rozvoj ČR, který se zúčastnil Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 1998, byl MVDr. Jan Černý, v roce 2014 to byla ministryně pro místní rozvoj ČR Mgr. et Mgr. Věra Jourová.) Každoročně přichází na Shromáždění delegátů prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor, ČVUT. Dalšími pozvanými hosty jsou děkani stavebních fakult, prezidenti a ředitelé nevládních organizací, předsedové profesních komor a další.

 

Na programu jednání Shromáždění delegátů ČKAIT bude i ocenění vítězů CENY ČKAIT, XI. ročníku.  Současně s vyhodnocením XI. ročníku bude vyhlášen XII. ročník Ceny Inženýrské Komory 2015 (CENY ČKAIT). Po Shromáždění delegátů ČKAIT 2015 odešleme novinářům tiskovou zprávu o oceněných stavbách včetně fotodokumentace.  Hodnotitelská porota soutěže CENA ČKAIT udělila 6 cen (bez určení pořadí), vybírala ze 17 nominovaných staveb roku 2014. V příloze TZ je info o programu Shromáždění delegátů 2015.