Skupina Českomoravský beton a partneři Vás tímto zvou na

17.10.2016 11:32

 

 

 

 

 

Skupina Českomoravský beton a partneři Vás tímto zvou na

7. ročník seminářů Beton University.

ipravili jsme pro vás semináře, na kterých získáte řadu cenných informací a nových zkušeností.

  

 

 

 Nejbližší pořádané semináře

  

 I. seminář

 BETONY PRO MODERNÍ STAVBY A DESIGN

Seminář Betony pro moderní stavby a design poskytuje souhrn informací o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní finální vzhled konstrukce a zároveň i funkčnost a odolnost v daném prostředí. Hlavním tématem je použití betonu jako materiálu pro vyjádření záměrů architekta či designéra (tvar, vzhled, barevnost, zpracování). Součástí semináře jsou zajímavá řešení konstrukcí moderních staveb a betonových prvků, kde byl použit beton v exteriérovém a interiérovém designu.

Více informací o semináři

 

Kdy a kde?

 

Praha - 3. 11. 2016

  

II. seminář

BETON A PRODUKTY PRO BYTOVOU A OBČANSKOU VÝSTAVBU

Seminář Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Zaměřuje se na využití litých potěrů pro provádění podlahových konstrukcí. Podrobněji seznamuje účastníky s technologií výstavby ztraceného bednění včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Více informací o semináři

    

Kdy a kde?

Plzeň - 10. 11. 2016

Humpolec - 24. 11. 2016

 

Přihlásit se na termín

 

Partneři, kteří se podílejí na seminářích, jsou uvedeni na webových stránkách. Semináře jsou akreditovány v projektech celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

 

Kontakt pro dotazy a organizační zajištění

Ing. Tereza Miklasová

tel.: 724 354 459

tereza.miklasova@cmbeton.cz

www.betonuniversity.cz

 

 

 

 

Skupina Českomoravský beton a partneři Vás tímto zvou na

7. ročník seminářů Beton University.

ipravili jsme pro vás semináře, na kterých získáte řadu cenných informací a nových zkušeností.

  

 

 

 Nejbližší pořádané semináře

  

 I. seminář

 BETONY PRO MODERNÍ STAVBY A DESIGN

Seminář Betony pro moderní stavby a design poskytuje souhrn informací o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní finální vzhled konstrukce a zároveň i funkčnost a odolnost v daném prostředí. Hlavním tématem je použití betonu jako materiálu pro vyjádření záměrů architekta či designéra (tvar, vzhled, barevnost, zpracování). Součástí semináře jsou zajímavá řešení konstrukcí moderních staveb a betonových prvků, kde byl použit beton v exteriérovém a interiérovém designu.

Více informací o semináři

 

Kdy a kde?

 

Praha - 3. 11. 2016

  

II. seminář

BETON A PRODUKTY PRO BYTOVOU A OBČANSKOU VÝSTAVBU

Seminář Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Zaměřuje se na využití litých potěrů pro provádění podlahových konstrukcí. Podrobněji seznamuje účastníky s technologií výstavby ztraceného bednění včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Více informací o semináři

    

Kdy a kde?

Plzeň - 10. 11. 2016

Humpolec - 24. 11. 2016

 

Přihlásit se na termín

 

Partneři, kteří se podílejí na seminářích, jsou uvedeni na webových stránkách. Semináře jsou akreditovány v projektech celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

 

Kontakt pro dotazy a organizační zajištění

Ing. Tereza Miklasová

tel.: 724 354 459

tereza.miklasova@cmbeton.cz

www.betonuniversity.cz