Skupina Renault oznamuje navýšení prodejů již třetí rok po sobě

26.01.2016 11:46

V roce 2015 se registrace vozidel skupiny zvýšily o 3,3% a skupina dosáhla nového rekordu 2 800242 vozidel.

V Evropě zaznamenala skupina další rok růstu s podílem na trhu přesahujícím 10%.

Značka Renault si již 18.rok po sobě udržela v Evropě vůdčí postavení v segmentu lehkých užitkových vozidel.

I přes prudký pokles na ruském a brazilském trhu si skupina udržela své mezinárodní pozice.

Úspěch nových produktů v roce 2015, plánovaných uvedení mnoha nových vozidel a mezinárodní expanze podpoří ambici dalšího růstu v roce 2016.

 

Výhled prodejů skupiny Renault pro rok 2016

 

V roce 2016 se očekává nárůst globálního trhu o 1 až 2% vůči roku 2015. Evropský trh by měl také růst o 2%, s2% nárůstem ve Francii.

Na mezinárodní úrovni se očekává, že brazilský, resp. ruský trh budou dále klesat o 6%, resp.12%. Oproti tomu Čína (+4 až5%) a Indie )+8%) by si měly uchovat své tempo.

Na základě těchto faktů a s mimořádně nabitým produktovým plánem pro tento rok skupina Renault očekává:

- celosvětové urychlení růstu prodejů,

- posílení značky Renault v Evropě,

- nárůst ve všech pěti regionech skupiny.

 

Celkové prodeje pro jednotlivé značky

 

 

Prodeje na konci prosince

2015

2014

odchylka %

RENAULT

Osobní automobily

Lehká užitková vozidla

Os.automobily + lehká už. vozidla

 

1 822 965

347 679

2 170 644

 

1 811 443

307 582

2 119 025

 

0,6 %

13,0 %

2,4 %

RENAULT SAMSUNG MOTORS

osobní automobily

 

80 028

 

82 123

 

-2,6 %

DACIA

Osobní automobily

Lehká užitková vozidla

Os.automobily + lehká už. vozidla

 

511 510

39 410

550 920

 

474 623

36 756

511 379

 

7,8 %

7,2 %

7,7%

SKUPINA RENAULT

Osobní automobily

Lehká užitková vozidla

Os.automobily + lehká už. vozidla

 

2 414 503

387 089

2 801 592

 

2 368 189

344 338

2 712 527

 

2,0 %

12,4 %

3,3 %