Solární tašky

02.06.2016 09:04

Jedná se o fotovoltaický systém ze Švýcarska. Kde oproti standardním fotovoltaickým panelům jsou fotovoltaické moduly integrovány přímo do pálené střešní tašky a tvoří tak jednotné prostředí střechy bez dalších rušivých nebo viditelných prvků. 

Tenhle inovativní a esteticky pohledný solární systém, který také  ve vysoké míře odpovídá komplexním požadavkům investorů, zpracovatelů a úřadů a který má umožnitinstalaci fotovoltaiky na všech střechách, a to i tam, kde to například ochrana památek nedovoluje.

Uspořádání modulů a použití nejmodernější technologie zaručuje maximální výkon, aniž by mohly vrháním stínů vzniknout velké ztráty výkonu.