Stavbaři se ničeho nebojí Sacre Coeur²

08.05.2015 09:30

V místě prvorepublikové zástavby, v blízkosti historického centra Prahy i vrchu Petřín, vznikla díky stavbě Strahovského tunelu od roku 1985 proluka, která výrazně nabourala přirozenou urbánní strukturu a po řadu let svou nehostinností připomínala spíše městskou periferii se všemi doprovodnými negativními rysy.

 

V roce 2009 v této lokalitě společnost SATPO postavila obytný komplex Sacre Coeur. kterým tuto oblast nasměrovala k modernímu a luxusnímu bydlení.

 

Od března minulého roku společnost SATPO přirozeně navazuje unikátní výstavbou rezidenčního objektu Sacre Coeur² přímo nad tělesem strahovského automobilového tunelu.

 

Plánovaná novostavba v jižním svahu pod rezidenční čtvrtí Hřebenky, pár minut pěšky od Kinského zahrady, Nového Smíchova a malostranského Újezdu navrátí žádané lokalitě zpět svou slávu, zrekultivuje a zároveň dotvoří okolí, stane se přirozenou dominantou této lokality.

Architektonický návrh navazuje na stávající park Sacre Coeur a pokračující zahradu Kinských, dává vyniknout pohledové ose směřující k novorománskému klášteru Sv.Gabriela z roku 1891 a vytváří městský prostor „náměstí“ ustupující rušné ulici Holečkova. Propojení obou parků je podepřeno zklidněním stávající ulice Grafické.

Konstrukčně se převážná část stavby polyfunkčního domu nachází nad podzemní stavbou Strahovského tunelu, je rozdělena na tři samostatné dilatační celky. Jižní a severní křídlo objektu se skládá z ocelové konstrukce, která „přemostí“ konstrukci tunelu a přenese zatížení do okolí stavby. Zvoleným konstrukčním systémem se od vlastní konstrukce a nad ní umožní vestavba bytových jednotek.

 

Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické pilíře, sloupy a stěny v tloušťkách 200-300 mm. Nosnou konstrukci zastřešení garáže tvoří ocelové kruhové sloupy s požárním obkladem. Schodiště jsou navržena jako železobetonová dvouramenná s monolitickými mezi-podestami a prefabrikovanými schodišťovými rameny, fasáda jako kontaktní sendvičová konstrukce s tepelnou izolací z minerálních vláken. Povrch tvoří hladká omítka a barevný nátěr v kombinaci fasádních skleněných obkladů a pohledového betonu v prvním patře a na zábradlí balkónů.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU:

Společnost SATPO, ke dni 24.3. 2014, předala stavební společnosti METROSTAV, a.s., stanoviště pozemku pro výstavbu rezidenčního projektu Sacre Coeur2 a byly zahájeny stavební práce. 

 

kolaudace:    

plánovaná na přelom roku 2015-2016

 

předání bytových jednotek klientům:

plánováno na jaro 2016

 

architekt

SCHINDLER SEKO ARCHITECTS

 

generální dodavatel stavby

METROSTAV, a.s.