Talenti z řad studentů se stále mohou hlásit do „Soutěže o nejlepší projekt“

03.05.2016 09:42

 

  •      20. 5. 2016: termín pro studenty 3. ročníků středních průmyslových škol stavebních pro odevzdání přihlášek a soutěžních prací do „Soutěže o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger

  •      Ocenění studenti, jejich odborní pedagogové a školy získají zajímavé finanční odměny

 

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl a.s. se soustavně věnuje podpoře technického vzdělávání. V rámci této podpory vyhlásila v letošním školním roce již 7. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Zatímco studenti 4. ročníků se mohli hlásit do půlky dubna, studenti 3. ročníků mají šanci zaslat přihlášku a odevzdat svou soutěžní práci až do 20. května.

„Soutěž o nejlepší projekt“ je určena studentům 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních. Studenti mohou porovnat své schopnosti jak se studenty z vlastní školy (1. kolo soutěže), tak se studenty z ostatních škol se stejným zaměřením (2. kolo soutěže). Soutěž je rozdělena do 2 kategorií – projekt rodinného domu (pro 3. ročníky) a projekt občanské stavby (pro 4. ročníky). Studenti 3. ročníků se mohou do soutěže stále hlásit, a to až do 20. května 2016. Pro řádnou registraci do soutěže je nutné do uvedeného data zaslat vyplněnou přihlášku do sekretariátu soutěže a ve škole odevzdat svůj soutěžní projekt.

 

Motivace pro studenty, pedagogy i školy

V 1. (školním) i 2. (celostátním) kole soutěže se ocenění studenti mohou těšit na zajímavé finanční odměny. V 1. kole studenti, kteří se umístí na jednom z prvních třech míst ve své kategorii, obdrží odměnu ve výši 1 500 Kč (1. místo), 1 000 Kč (2. místo) a 500 Kč (3. místo). Kromě studentů budou oceněni rovněž odborní pedagogové, kteří studentům pomáhali se zpracováním jejich soutěžní práce, a to částkou 500 Kč za každý oceněný projekt. Odměnu ve stejné výši získají za každý vybraný projekt také školy, které ocenění studenti navštěvují.

Všechny soutěžní práce oceněné v rámci 1. kola soutěže postupují do 2. kola. V tomto kole vybírá nejlepší práce odborná porota a ocení vždy tři projekty z každé soutěžní kategorie. Studenti, kteří oceněné projekty zpracovali, získají od vyhlašovatele soutěže, společnosti Wienerberger, finanční odměnu - 10 000 Kč za 1. místo, 5 000 Kč za 2. místo a 3 000 Kč za 3. místo. Stejně jako v 1. kole soutěže odměnu získávají finanční odměnu také školy, které ocenění studenti navštěvují. Příslušné školy vedle toho obdrží 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2016 nebo na jiný veletrh obdobného  typu a zaměření.

 

Náležitosti soutěžních projektů

Soutěžní práce musí obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví), a pokud to konstrukce stavby umožňuje též kladecí výkres stropu, dále řez budovou, pohledy a detaily. Vizualizace je pro studenty 3. ročníků dobrovolnou, ale doporučenou součástí projektu – porotě totiž umožňuje další pohled na studentskou práci. Pro studenty 4. ročníků je vizualizace navrženého objektu povinnou součástí soutěžní práce.

Soutěžní práce mohou být zpracovány ručně nebo na počítači v měřítku 1:50 (detaily v měřítku dle složitosti a pro jasnou prezentaci práce). Studenti musí své projekty ve formě výkresů na libovolném materiálu (papír, světlotisk, pauzovací papír) poskládat do desek formátu A4.

Studenti se v rámci svých projektů zároveň učí pracovat s produkty společnosti Wienerberger především využitím typových detailů a konstrukčních řešení staveb.

 

Hodnocení projektů

V 1. kole soutěže přihlášené práce hodnotí a tři vítězné projekty v obou soutěžních kategoriích vybírají zástupci jednotlivých škol (ředitel školy nebo jeho zástupce a odborný pedagog) a zástupci společnosti Wienerberger. Ve 2. kole  jsou práce posuzovány odbornou porotou složenou ze zástupců společnosti Wienerberger, mediálních partnerů (časopisy Materiály pro stavbu a Stavebnictví a interiér) a doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc. z ČVUT Praha. Výsledky celostátního kola budou vyhlášeny do konce září 2016.

 

Jak se do soutěže přihlásit?

Studenti, kteří se chtějí „Soutěže o nejlepší projekt“ zúčastnit, musí vyplnit přihlášku, která je ke stažení na webu:  www.porotherm.cz/soutez_skoly. Zde jsou ke stažení také pravidla soutěže a seznam nejčastěji se opakujících chyb ve studentských projektech. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit do sekretariátu soutěže způsobem uvedeným v pravidlech soutěže do 20. května 2016 (platí pro studenty 3. ročníků). Tento termín se vztahuje také k odevzdání soutěžních prací osobě určené vedením dané školy.

 

Veškeré informace o soutěži naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.