Technologie Siemens dodávají teplo pro ohřev trávníku na hřišti AC Sparta Praha

24.01.2017 10:11

Český Siemens, prostřednictvím firmy AISE, s.r.o., instaloval v rámci obnovy výměníkové stanice v areálu fotbalového klubu AC Sparta Praha svůj řídicí systém Climatix®. Ten zajistí optimální regulaci vyhřívání trávníku fotbalového hřiště v závislosti na venkovních podmínkách. Výměna proběhla během obnovy rozvodných zařízení systému CZT (Centralizované zásobování teplem) společností Pražská teplárenská a.s.

 Kompletní dodávky elektroinstalací včetně technologií MaR (Měření a Regulace) a software pro kompaktní předávací stanice byly realizovány společností AISE s.r.o.

 „Pro rekonstrukci a obnovu zařízení systému CZT společnosti Pražská teplárenská a.s. na území hl. města Prahy naše společnost AISE s.r.o. dlouhodobě používá a nasazuje komponenty a systémy dodávané společností Siemens, jmenovitě úsekem CPS divize BT, a to z následujících důvodů – vysoká spolehlivost, která je potvrzená našimi zkušenostmi získanými jejich dlouhodobým provozem, a flexibilní technická podpora, které se nám dostává od expertů Siemens,“ říká Michael Tomeš, projektový manažer ve společnosti AISE s.r.o.

Oběh topného média (směs otopné vody a glykolu) z výměníkové stanice do plochy hřiště zajišťují čerpadla o výkonu 15kW. Otáčky čerpadel jsou řízeny frekvenčními měniči Siemens G120P 15/35B.

Pro řízení a regulaci kompaktních výměníkových stanic se standardně používají produkty Siemens dodávané úsekem CPS divize BT (např. tlaková a teplotní čidla, termostaty, regulační armatury, servopohony, ultrazvukové měřiče tepla, regulátory tlakové diference,…). Regulaci zajišťuje řídicí systém Siemens Climatix®, který je připojen do systému dálkového monitorování a obsluhy (dispečinku) společnosti Pražská teplárenská a.s. Místně komunikují pracovníci obsluhy s řídicím systémem pomocí panelu HMI Climatix®. Dosavadní zkušenosti z dlouhodobé aplikace produktů a systémů Siemens potvrzují kvalitu a spolehlivost těchto výrobků.

 „Vážíme si toho, že byl Siemens vybrán jako dodavatel produktů a systémů technologií MaR pro tento projekt. Důležitým faktorem pro úspěšnou realizaci projektu s tak náročným zadáním, jako je systém ohřevu trávníku fotbalového stadionu, je rovněž nutná vysoká profesionální úroveň dodavatele celého díla, tedy společnosti AISE s.r.o.,“ říká Richard Bastl, produktový specialista divize Building Technologies, Siemens ČR.