Tradiční setkání pracovníků TZÚS Praha, s.p.

18.12.2014 11:02

Dne 18. listopadu 2014 se v historických prostorách Břevnovského kláštera konalo tradiční setkání vedoucích pracovníků Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p. s významnými zákazníky a partnery. Mezi účastníky byli též zástupci státní  správy, podnikatelských a profesních sdružení i akademické sféry. 

Po uvítacím projevu ředitele podniku Ing. Alexandera Šafaříka-Pštrosze, který byl zejména poděkováním zákazníkům a partnerům za trvalou a oboustranně prospěšnou spolupráci, následovala vystoupení náměstka ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví Ing. Jiřího Koliby a ředitele odboru zakladatelských činností a majetkových účastí  MPO JUDr. Igora Fojtíka. Následoval  varhanní koncert v kostele sv. Markéty s výběrem děl  velkých mistrů: Johanna Sebastiana Bacha, Johanesa  Brahmse, Jehana Alaina a Felixe Mendelssona Bartholdyo, který byl oceněn neutuchajícím potleskem. Zážitky z výkonu varhanistky Ivany Michalovičové a  flétnistky Evy Myslivcové navodily příjemnou a sváteční atmosféru. Tuto část programu uzavřela možnost prohlídky románské krypty v podzemí kostela.

Poté se již večer odvíjel v neformálním duchu a během závěrečného rautu se dostalo i na mimopracovní témata, což tradičně přispívá jak k navázání, tak i k prohloubení vzájemných partnerských vztahů účastníků setkání.