U obce Úsilné již roste nová křižovatka pro dálnici D3

07.10.2015 09:35

 

 Výstavba nového úseku D3 mezi Borkem a Úsilným nejdále pokročila v mimoúrovňovém křížení u obce Úsilné. Na objízdné trase stavbaři pokládají konstrukční vrstvy komunikace a pokračují s budováním násypů a zářezů; do konce roku budou osazena svodidla a na objízdnou trasu bude vpuštěna veřejná doprava. Na všech čtyřech mostech, které v místě mimoúrovňového křížení jsou, vyrostou do prosince všechny pilíře a opěry. Práce realizuje sdružení firem EUROVIA CS a STRABAG pro ŘSD ČR.

Během jara a léta, kdy výstavba začala, byly prováděny přípravné a zemní práce. Po kácení dřevin a skrývce ornice vznikla provizorní komunikace, začaly se budovat zářezy a násypy. Během září proběhl navíc odstřel 200m dlouhého zářezu v místě dálničního tělesa.

S novým rokem již budou v trase znatelné mostní pilíře a opěry nadjezdů v místech křížení. Změn se dočká i silnice I/34, kde se odstraní stávající svodidla i konstrukční vrstvy.

Úsek Borek – Úsilné je součástí prodloužení D3 k rakouským hranicím. Začátek stavby je v km 128,100, kde navazuje na silnici Ševětín – Borek. Konec úseku stavby je v km 131,250, tedy v místě za mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/34.

Dálnice D3 propojí hlavní město Prahu a oblast středních a jižních Čech. Dojde k napojení Táborska a Českobudějovicka na republikovou dálniční síť. Na jižním konci naváže dálnice D3 na hraničním přechodu Dolní Dvořiště také na síť kapacitních komunikací Rakouska.

Výstavbou dálnice D3 dojde ke zvýšení bezpečnost provozu, sníží se negativní dopady na obyvatele v oblastech dotčených stávající průjezdnou dopravou. Dalším přínosem dálnice bude zkrácení časové náročnosti cestování. Kvalitní a fungující dopravní infrastruktura, dominantně zde představována právě dálnicí D3, bude moci podpořit rozvoj regionů, kterými bude vedena.

Navržená trasa dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka. D3 je také součástí sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť).

 

Základní informace o stavbě:

Název stavby: Dálnice D3, 0309/III Borek - Úsilné

Investor: ŘSD

Zhotovitel: sdružení EUROVIA CS (vedoucí sdružení) a STRABAG (člen sdružení)

Doba výstavby: od zahájení stavby (duben 2015) za 27 měsíců zprovoznění a 30 měsíců úplné dokončení

Cena díla: 717,578 mil. Kč bez DPH

Délka hlavní trasy: 3160 m

Kategorie: D 27,5/120

Plocha vozovek: 95 590 m2

Počet stavebních objektů: 49