UNIKÁTNÍ VRTACÍ STROJ POPRVÉ V ČR

30.09.2015 10:07

 

Minulý čtvrtek byl veřejnosti prezentován unikátní stroj – lafeta k vrtání v těžko přístupných terénech. Toto unikátní zařízení, které je v České republice použito vůbec poprvé, se momentálně podílí na sanaci skalního masivu v Dolánkách u Turnova, lemujícího silnici č. 10, tedy hlavní tah z Prahy do Harrachova. Zakázku realizuje SWIETELSKY stavební s.r.o., jejíž mateřský závod z Rakouska stroj do Čech zapůjčil.

Jedná se vlastně o nákladní podvozek s teleskopickým výložníkem a s lafetovou vrtací nástavbou. Celková hmotnost zařízení je v závislosti na použitém podvozku maximálně 30 tun. Dosah teleskopického ramene je až 25 metrů nad úroveň pracovní plochy za předpokladu využití výškové pracovní plošiny pro obsluhu. Technik zařízení ovládá dálkově za pomoci malého panelu, který má zavěšen na krku.

Výhodou je možnost vrtat bez výpažnice až do hloubky 16 metrů, což umožňuje použít při sanacích až šestnáctimetrové kotvy a svah tak upevnit s podstatně dlouhodobějším účinkem než při kratších vrtech. Zařízení se může také využít pro instalaci injektovaných vrtaných kotev až do profilu IBO R51 (typ samozávrtné kotvy). V případě nepažených vrtů je maximální profil vrtání 110 mm. Tento kombinovaný stroj je vhodný pro použití v místech, která jsou pro stroje s pásovým podvozkem nedostupná, např. strmé zemní a skalní svahy.

Při vrtání kotev do skal se nejprve vyvrtají všechny otvory pro kotvy a po následné instalaci kotevních tyčí se provede injektáž. Postupuje se tak z toho důvodu, že při vrtání samotného otvoru vznikají vysoké teploty a v případě okamžité aplikace injektážní směsi by došlo k jejímu předčasnému zatvrdnutí. Na vyvrtání dlouhých vrtů se používají speciální vrtáky s tvrdou korunkou a nikoliv rovnou samozávrtné IBO-kotvy. Předchází se tak případnému otupení korunky kotvy a nedokončení vrtu v případech, kdy není předem přesně známa tvrdost materiálu, do kterého se vrtá. Pokud je tvrdost materiálu ověřena a je jisté, že korunka na kotvě vydrží po celou dobu vrtu, vrtá se rovnou s kotvou, ale bez injektážní směsi, jen za vyfoukávání vzduchem. Injektážní směs je doplněna následně po dokončení vrtu. Z výše uvedeného důvodu se rovnou samozávrtnými IBO-kotvami vrtá především do měkkého podloží, například do štěrkové nebo štěrkopískové vrstvy, eventuálně do jílů.

Technické parametry:

- délka záběru:                                                    3 200 mm

- průměr vrtání (bez výpažnice):                      až do 110 mm

- průměr vrtání (s výpažnicí):                            až do 170 mm

- ovládání:                                             dálkové elektrické

- pracovní dosah:                                   až do výšky 25 m

- hloubka vrtu:                                        bez výpažnice až do 16 m