Úpravy toku řeky Blanice se staly vodohospodářskou stavbou roku

03.04.2015 10:27

Zástupce společnosti HOCHTIEF CZ převzal z rukou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ocenění Vodohospodářská stavba roku 2014. Projekt oficiálně nazvaný „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi“ získal prestižní ocenění v kategorii „Stavby s investičním nákladem nad 50 mil. Kč“. Soutěž každoročně vypisuje Svaz vodního hospodářství ČR a vyhlášení vítězů probíhá při příležitosti Světového dne vody.
Zajímavou částí dodávky společnosti HOCHTIEF CZ bylo osazení nové lávky přímo v centru Vlašimi. Původní lávka tvořila spojnici mezi Palackého a Žižkovým náměstím ve středu města a byla hlavní přístupovou cestou k Domu dětí a mládeže. Vzhledem ke své výšce nad hladinou řeky byla lávka několikrát do roka zaplavována, až došlo k jejímu stržení povodní.
Nová lávka se nachází přibližně v místě původní lávky. Hlavním nosným prvkem lávky jsou dva oblouky, které současně tvoří zábradlí lávky. Lávka je ukotvena v kotevních otvorech na obou březích Blanice. Její poloha je přizpůsobena rekonstruovanému předmostí u Staré radnice a koryto Blanice překonává mírně našikmo. Spodní hrana konstrukce je navržena 0,5 m nad úrovní stoleté vody, na kterou jsou navržena všechna protipovodňová opatření, jež jsou součástí tohoto projektu.
Celkové náklady projektu dosáhly 83,2 mil. Kč, z nichž 67,4 mil. Kč bylo hrazeno z dotace Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu.