V Karlových Varech vznikne Centrum zdraví a bezpečí pro děti

12.08.2014 10:38

Na začátku srpna začne EUROVIA CS stavět specifický a v České republice ojedinělý komplex. Centrum zdraví a bezpečí bude učit děti z Karlovarského kraje i širšího okolí, jak se zachovat při nehodách nebo požárech v reálném prostředí. Stavba bude hotova za 10 měsíců a přijde na 51 milionů korun.  Investorem projektu je Statutární město Karlovy Vary, stavba je z 85 % spolufinancována ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad.

Areál vznikne v městské části Tuhnice, nedaleko KV Arény v Karlových Varech Děti z mateřských, základních i středních škol si ve zmenšených modelech budov, vyzkouší, jak se chovat při hrozícím nebezpečí. Na jednu centrální budovu se zázemím pro teoretickou výuku naváže malé městečko s nemocnicí, policejní služebnou, hasičskou zbrojnicí, rodinným domkem a stanicí IZS pro nácvik požárů, úrazů i dalších mimořádných případů. Venkovní plochy pak umožní výcvik malých řidičů na dopravním hřišti, poznávání nebezpečných rostlin na "jedové zahradě" a další výuku v prostoru malého lesíku, travnatých ploch nebo u jezírka.

Simulované problémy mají děti lépe připravit na situace a rizika, která mohou nastat v reálném životě. Základní myšlenkou je soustředění prevence a přípravy dětí k jejich zvládání.  Dle zahraničních statistik pomáhají podobná zařízení snížit počet úrazů u těch dětí, které výukou v centru prošly.

Centrum, jehož výstavba je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary v Regionálním operačním programu Severozápad, nabídne smysluplné volno-časové aktivity dětí, interaktivní výchovnou a praktickou přípravu dětí k sebeochraně a vzájemné pomoci, stejně jako systematickou spolupráci záchranářů, odborníků a pedagogů. V komplexu se účastníci naučí resuscitaci a první pomoc, komunikaci a tísňová volání, záchranu v různých rizikových situacích, zaměří se na prevenci rizik v domácnosti, při požáru, orientaci v silničním a železničním provozu. Dozvědí se také informace z dopravní výchovy, vodní záchrany, nebo ochrany osobního bezpečí.