Vážení příznivci architektury,

05.02.2015 09:54

Vážení příznivci architektury,

zvolte nejlepšího architekta!

Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury. Architekti tak významně ovlivňují prostor, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku pomáhá obnovit participaci občanů na rozvoji sídel.

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Právo nominovat na cenu má každý. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Termín uzávěrky nominací: 15. 3. 2015

Každý z nominujících obdrží 2 čestné vstupenky na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2015.

Hlasování veřejnosti proběhne na webu soutěže (červen - srpen), kde budou představeny nominace - prvních 15 architektů. 

Titul Architekt roku 2015 bude slavnostně předán na galavečeru veletrhu FOR ARCH dne 16. 9. 2015 za účasti členů odborné poroty Zdeňka Fránka, Antonína Nováka, Josefa Pleskota, Reginy Loukotové a Osamu Okamury.

www.architektroku.cz