Viktorie vyrazila první kilometr

17.06.2015 08:44

Již tisíc metrů jižního tubusu více než čtyřkilometrového železničního tunelu Ejpovice vyrazil do dnešního rána tým Štefana Ivora z Metrostavu. Po překonání počátečních obtíží s velmi nepříznivým chováním horninového masivu pod vrchem Homolka se podařilo rozjet razicí štít Viktorie v takovém tempu, že opakovaně dosáhl rekordního denního výkonu 30 metrů.

Jak zdůraznil ředitel divize 5 Metrostavu Roman Fuksa, první kilometr tubusu stál raziče nesmírné úsilí. Na prvních 300 m bylo pět průzkumných vrtů, které mapovaly průměrné vlastnosti vytěžené horniny, tedy popsaly pevnost, přítomnost vody a další parametry. Nikdy ale úplně nepopíší, jak se bude chovat celé prostředí. „Naše i přizvané zahraniční odborníky stálo mnoho sil, aby vyřešili ražby v nestabilním nadloží, neustálé přítoky vody a další těžkosti. Nakonec jsme problémy zvládli a nyní razíme tempem, které jsme předpokládali.“

„Už když se v Ejpovicích slavnostně křtila socha svaté Barbory, patronky všech tunelářů, zaznělo od odborníků, že vzhledem k místní geologii bude toto dílo těžkou a komplikovanou výzvou. Jsem rád, že se podařilo počáteční potíže překonat. Doufám, že všechny potíže zůstaly za značkou jednoho kilometru a dále už půjde vše podle původních předpokladů a plánů,“ okomentoval dosažení prvního podzemního milníku generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Ejpovický tunel se dvěma tubusy propojenými spojovacími chodbami je hlavní částí projektu Modernizace trati Rokycany – Plzeň. Pracuje na něm sdružení firem Metrostav a Subterra a měl by přinést zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Po dokončení modernizace celé trati mezi hlavním městem a Plzní by cesta vlakem měla trvat méně než jednu hodinu. Současně dojde ke zvýšení komfortu pro cestující a k dosažení maximální traťové rychlosti až na 160 km/h.

Razí ho největší razicí štít TBM v ČR jménem Viktorie o průměru hlavy téměř 10 metrů, dlouhý 114 m a váží 1800 tun. Ražbu a vše kolem stroje zajišťuje 100 dělníků a 24 techniků, kteří se v práci střídají ve dvou 12hodinových směnách. Na samotném stroji pracuje zhruba 12 lidí, dalších 15 na podpůrných technologiích. Po dokončení jižní trouby před Potoční ulicí v Plzni – Doubravce se vrátí na místo startu a zahájí výstavbu druhé (severní) tunelové trouby tohoto podzemního díla, které by mělo být celé dokončeno v roce 2017.

Stavba je spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu doprava ve výši  76,44 % ze způsobilých nákladů stavby, což činí v maximální míře 3 419 440 199 Kč. Národní spolufinancování je zajištěno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.