Významné změny v činnosti akreditovaného Inspekčního orgánu typu A č. 4003 při TZÚS Praha, s.p.

06.02.2014 11:39


Ke dni 1. 2. 2014 došlo k významným změnám v činnosti akreditovaného inspekčního orgánu typu A č. 4003 TZÚS Praha, s.p. (dále IO).

Ředitelem  byl jmenován RNDr. Miloš Kužvart, který dosud působil v TZÚS Praha, s.p. jako manažer řízení projektů, který se činnostmi IO zabýval z pohledu koordinace s dalšími aktivitami podniku. Jmenovaný má  bohaté zkušenosti s touto oblastí činnosti již ze svých předchozích aktivit a působení jak ve státních orgánech, tak i přímo jako jednatel certifikační a inspekční společnosti. 

Působení IO plně respektuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 a systémově výrazně zlepšuje komfortnost nabízených služeb mimo jiné i tím, že  nositeli zakázek budou přímo jednotlivé pobočky TZÚS Praha, s.p., takže budou podstatně blíže klientům v jednotlivých krajích republiky.