Zákaznický den Inspekčního orgánu TZÚS Praha, s.p. pro oblast betonáren dne 4. 6. 2015

19.05.2015 12:16
 

Dne 4. 6. 2015 se ve velké zasedací místnosti  TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 bude konat od 10:00 do 15:00 Zákaznický den Inspekčního orgánu TZÚS Praha, s.p. pro oblast betonáren s následujícími body programu (u každého bodu se v rámci vymezeného času počítá s diskusí, na závěr ZD IO bude po 15:00 časový prostor pro pokračování diskuse):

Program:

9:00 - 9:25 – Prezence

Moderátor: RNDr. Miloš Kužvart, vedoucí Inspekčního orgánu 4003 TZÚS Praha, s.p.                    

9:30 - Zahájení

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, ředitel TZÚS Praha, s.p.

9:40 -12:30 - 1. blok přednášek

1. Vývoj legislativy a technických norem

Ing. Vilém Migl, specialista v oblasti kameniva a betonu TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice

2. Požadavky hlavního odběratele 

Ing. Jiří Hlavatý, ředitel Úseku kontroly staveb ŘSD,

Ing. Marie Birnbaumová, vedoucí samostatného úseku oddělení zkušebnictví Brno ŘSD

12:30 - 13:00 - přestávka, občerstvení

13:30 - 15:00  - 2. blok přednášek

3. Aktuální požadavky inspektorů

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., ředitel pobočky TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice,

Ing. Vilém Migl, specialista v oblasti kameniva a betonu TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice,

Ing. Jaroslav Sytař, vedoucí posuzovatel TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice

4. Problematika průkazních zkoušek

Ing. Vilém Migl, specialista v oblasti kameniva a betonu TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budějovice

15.00 -  Závěr ZD, pokračování diskuse

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře zde nebo na adrese koprivova@tzus.cz, případně kontaktujte organizačního garanta akce. Účast na semináři je zdarma. Kapacita sálu je omezena. Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno automaticky generovaným e-mailem na Vámi uvedenou adresu.